Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

74

medansvar og udvikler evner til at samarbejde og indgå i forpligtende

fællesskaber. Dette skal også ses i sammenhæng med FN-konventionen

om Barnets Rettigheder artikel 12 om barnets ret til at udtrykke

sine synspunkter.”

(s.11og12)

Samtidig præciserer vejledningen, hvad der menes med formålsparagraffens

formulering af, at dagtilbudet skal være en “integreret del både af kommunens

samlede generelle tilbud til børn og af den forebyggende og støttende

indsats… ” :

“Dagtilbudene er en integreret del af den samlede indsats på børneområdet.

Herudover har dagtilbudene en opgave i forhold til at medvirke

til, at børn med særlige behov får den nødvendige støtte. Personalet

i dagtilbudene skal være opmærksomme på, om det enkelte barn

og familien har problemer, der kræver en særlig indsats.”

(s. 12)

Dette betyder, at dagtilbudet er forpligtet til at indgå i samarbejde med andre

faggrupper.

“Dagtilbudene vil gennem en tæt og ofte langvarig kontakt til barnet

og dets familie normalt opbygge en omfattende viden om og indsigt i

forhold, der kan have afgørende betydning for, hvilken støtte et barn/en

familie har brug for.”

“Bestemmelsen lægger op til et tværfagligt samarbejde, hvor dagtilbudet

indgår aktivt.”

(s. 13)

Ifølge lov om social service er dagtilbudene forpligtede til at kunne varetage

en række opgaver i forhold til børns udvikling og læring – og til at indgå

i den samlede kommunale indsats, idet det forventes, at de kan bringe “en

omfattende viden om og indsigt i” børns og familiers forhold ind i et tværfagligt

samarbejde. Det forventes, at personalet i dagtilbudene kan “arbejde

målrettet” med det enkelte barns udvikling, at pædagogerne kan “lytte og

tage børn alvorligt”, sådan at børn kan udvikle medansvar og indgå i forpligtende

fællesskaber. Det forventes, at dette foregår i samarbejde med forældrene.

Problemstilling

Det er ikke intentionen med denne artikel at levere en ny omfattende analyse

og beskrivelse af dagtilbudenes samfundsmæssige betydning og pædagogers

faglighed. Artiklens ærinde er derimod at lade pædagogerne komme til

orde og se på, hvordan de selv beskriver deres faglighed. Artiklen bygger

på interview med omkring 30 pædagoger og ledere, interview der er foretaget

i forbindelse med case-studierne i 9 kommuner.

More magazines by this user
Similar magazines