Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Interviewene viser, at pædagogerne er ret entydige, når de skal beskrive

centrale kvaliteter i deres arbejde. Følgende udsagn dækker meget godt,

hvad de fleste af de interviewede pædagoger mener:

At møde børnene hvor de er – at give kærlighed og tryghed - . At have

tid – at lytte og være nærværende – tid til fordybelse. At de voksne

skal anerkende børnene der, hvor de er - .”

“Børnene skal mærke, at de lykkes – de skal have en succes hver dag

– lille eller stor – det udvikler deres selvværd.”

“Børnene skal have kammeratskaber – vi skal skabe rammer for samvær

børnene imellem.”

“Vi mener, det vigtigste er legen. Men samtidig er der jo også andre

ting – oplevelser og ture – som igen er gode for legen. Der skal være

noget at fylde i legen.”

Disse udsagn viser, hvad pædagogerne lægger vægt på i deres arbejde. Her

er de i øvrigt meget enige med forældrene.

Spørgsmålet er, hvordan disse beskrivelser af centrale kvaliteter i dagtilbudenes

arbejde hænger sammen med pædagogernes faglighed, og hvordan

denne faglighed udvikler sig. Dagtilbudenes funktioner i velfærdssamfundet

er ikke entydige – samfundsmæssige modsætninger og spændinger virker

ind på dagtilbudene og sætter hele tiden pædagogernes faglighed under

pres. I kommunernes børnepolitikker (se artikel) tillægges dagtilbudene en

væsentlig betydning for opretholdelsen og udviklingen af det demokratiske

samfund. Børnene skal lære at indgå i fællesskaber som både givende og

ansvarlige individer. Samtidig er der tendenser til øget udstødning og marginalisering

og dermed udfordres samfundets sammenhængskraft.

Dagtilbudene er præget af spændinger og modsætninger i samfundet, fordi

de er tæt på mennesker, der er påvirket heraf. Pædagogernes faglighed kommer

derfor til at udvikle sig i forhold til modsætninger og udviklingstræk i

samfundet.

Samtidig er dagtilbudsområdet nyt i den forstand, at det først er gennem de

sidste 20-30 år, det indgår som en central faktor i velfærdssamfundet. Den

pædagogiske faglighed har udviklet sig i takt hermed. Pædagogfaget har

traditionelt været opfattet som et fag med en høj grad af implicit – tavs og

kropslig – viden. Pædagoger har mere snakket end skrevet. De senere år er

der imidlertid kommet stadig stærkere krav om dokumentation, skriftlighed

og dermed mulighed for analyse og formidling af det pædagogiske arbejde.

Krav, der kommer både fra kommunens politiske og forvaltningsmæssige

niveau, en bredere offentlighed – og ikke mindst fra pædagogerne selv.

75

More magazines by this user
Similar magazines