Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

ældrene har hovedansvaret for deres børns udvikling. Dagtilbudets

indsats må afstemmes i forhold til den indsats, forældrene yder over

for deres børn på de enkelte punkter. Det følger heraf, at dagtilbudets

indsats må intensiveres over for børn, hvor man kan konstatere en

svag forældreindsats.”

(s. 11)

Pædagogerne skal altså i deres arbejde respektere, at forældrene har hovedansvaret

for deres børns udvikling, men de skal samtidig være parate og

fagligt rustede til at overtage en større del af ansvaret, hvis de skønner, at

forældrene ikke varetager forældreopgaven i tilstrækkeligt omfang.

Samtidig kan man med god ret sige, at forældrene generelt delegerer en del

af deres ansvar for børnenes udvikling til dagtilbudet, da børnene tilbringer

en stor del af deres vågne tid her. I interviewene giver det sig udtryk i en

stor – og af pædagogerne oplevet stigende – interesse fra forældrenes side i

det pædagogiske arbejde i dagtilbudet. Forældrene er ikke udelukkende interesserede

i, om barnet trives eller, om det kommer hjem med nogle kreative

“produkter”, som bevis på, at det har været i gang med noget. Forældrene

interesserer sig i stigende grad for pædagogikken, det pædagogiske

indhold. Det giver sig bl.a. udtryk ved, at forældrene, når der laves brugerundersøgelser,

på den ene side udtrykker stor tilfredshed med dagtilbudet,

men på den anden efterlyser mere information om det pædagogiske arbejde.

En leder siger:

“Jeg er glad for brugerundersøgelsen. Vi får mange ting at vide. Forældrene

er fx glade for den omsorg, vi giver deres børn, de er trygge

ved os. Men de giver også udtryk for, at vi ikke er så gode til at fortælle

om, hvad det egentlig er, vi laver. Vi formidler ikke det pædagogiske

arbejde. Så undersøgelsen har fået os til at spørge os selv:

“Hvordan gør vi det pædagogiske arbejde mere synligt?””

Det at gøre det pædagogiske arbejde mere synligt er en faglig udfordring,

der ikke blot indebærer at beskrive mål og planer, men også løbende overvejelser

over pædagogikken. Ikke nødvendigvis færdige tanker, mere at pædagogerne

er parate til at indgå i stadig dialog med forældrene om pædagogikken.

En forældrebestyrelsesformand siger:

“Også som forældre trænger man til at få at vide, hvilke formål de har

med at passe vores børn – ud over det at passe dem. Hvad vil de med

vores børn? Brug for nye, klare, aktuelle meldinger. Hvad vil de lære

mit barn? – mest i forhold til de ældste. Den lille skal ikke lære noget

som helst, men bare være her. Det er en balance: Hvor meget skal

man lære, når man går i børnehave, og hvor meget skal man have lov

til at passe sig selv? Vi trænger til ny udmelding om det. Også at få at

vide, hvordan de vægter, om børnene bare skal lege selv, og hvor meget

de vil lave styrede aktiviteter. Hvor meget skal de male, fordi stuen

77

More magazines by this user
Similar magazines