Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

78

skal males, og hvor meget skal de male, fordi de har lyst til at male?

De er begyndt at holde samling hver formiddag, hvor de tager emner

op. Jeg ser frem til at få en melding om, hvad de vil med samling, og

hvad de vil lære eller præsentere for børnene.”

Citatet udtrykker, at den pågældende forælder efterlyser en pædagogisk debat,

som tager udgangspunkt i fagligt begrundede udspil fra pædagogerne,

men der forventes en egentlig dialog, ikke nogle færdige løsninger. Det er

debatten om, hvad personalet vil med det pædagogiske arbejde, der efterlyses.

En anden forælder – også medlem af forældrebestyrelsen – fortæller, at bestyrelsen

har gjort meget for at forbedre kommunikationen mellem institution

og forældre.

“Efter et par år har vi set, at forældrene er bedre orienteret. Mindre

brok i dagligdagen om praktiske ting, men også om det, moderne forældre

er meget interesseret i: Pædagogiske principper. Hvordan lærer

I vores børn at løse konflikter, hvordan håndterer I spisesituationer og

legesituationer, og det at tage på tur?”

Mange forældre er interesserede i ikke blot at blive orienteret om pædagogernes

holdninger til pædagogiske principper – men også i at diskutere pædagogikken.

Bl.a. hvad der forstås ved begrebet selvforvaltning, hvordan

håndteres balancen mellem at bestemme sig og lære at indgå i fællesskaber?

Fra pædagogernes side gives der udtryk for, at forældrene ønsker at diskutere

opdragelsesspørgsmål og for at høre pædagogernes faglige synspunkter.

Ligesom forældrene giver udtryk for, at de ønsker klart formulerede pædagogiske

overvejelser fra pædagogerne.

Det er ikke altid så nemt at få en konstruktiv dialog om pædagogikken etableret.

En forælder er kritisk over for dagtilbudets virksomhedsplan:

“Den indeholder pædagogiske overvejelser, institutionens rammer,

aktiviteter, og hvordan dagligdagen fungerer. Fri leg og at børnene

skal have rum til at udvikle sig. De pædagogiske principper er meget

overordnede, og det er sådan noget, som alle forældre gerne vil høre.

De er lidt flydende, der skal både sættes grænser og være plads til, at

børnene skal kunne udvikle sig. Jeg vil gerne have det konkretiseret,

hvordan kommer de overordnede principper til udtryk? Så kommer vi

ind i nogle tabuemner, fx hvor går grænsen for, hvornår man skal dele,

og hvornår skal man have noget for sig selv?”

Men det er ikke altid lige let at få den slags diskuteret, for hun siger videre:

“Vedrørende det pædagogiske arbejde er det vanskeligere at komme

igennem med bestyrelsens synspunkter, fordi pædagogerne har en faglig

uddannelse bag deres argumenter. Fx en diskussion hvor en forælder

mente, at der ikke skulle flyde med legetøj i gangen – eller da jeg

foreslog, at der skulle være et skema til forældresamtalerne – så er det

som om pædagogerne alligevel synes, at det har de styr på, og det har

More magazines by this user
Similar magazines