Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

de erfaringer med. Det er vanskeligt i de konkrete situationer at hamle

op med erfaringerne og pædagogikken.”

Samtidig giver pædagogerne udtryk for, at der er et stigende antal forældre,

der er usikre på forældrerollen, eller som mangler ressourcer til at håndtere

den, og som har brug for støtte fra pædagogerne. Den faglige udfordring er

bl.a. at kunne håndtere meget forskellige former for dialoger med forældre,

lige fra ovenfor nævnte debatter om institutionens pædagogik til samtaler

med forældre, der af forskellige grunde ikke magter forældreopgaven. Den

faglige udfordring drejer sig om at kunne tage samtaler med forældre, der fx

har misbrugsproblemer, at man magter at tage disse vanskelige samtaler,

hvor man skal kunne håndtere balancen mellem støtte og forståelse på den

ene side og muligheden for underretning til de sociale myndigheder og dermed

brug af magt på den anden.

At kunne arbejde kvalificeret med så forskellige kommunikationsformer

kræver, at der opbygges åbenhed, tillid og klar kommunikation. En pædagog

i en aldersintegreret institution fortæller, at forældresamarbejdet er meget

intenst, bl.a. fordi forældrene ved, at deres barn skal være i institutionen

i mange år.

“Det er også det med, at når man kommer her med et barn på 6 måneder

og ved, det skal blive her til det er 6 år – så er det jo ikke ligesom

i en vuggestue, hvor barnet skal være i godt to år, og man tænker,

hvis man er utilfreds: ”Jamen – vi skal jo snart videre”. Så gør man

ikke noget ved det. Men her – hvis der er noget, så er man på mærkerne,

man er meget mere sensibel, når man ved, ens barn skal være der i

mange år. Men så får vi også noget igen. Vi er åbne over for forældrenes

kritik.”

Derfor er det vigtigt at opbygge en stemning, hvor en åben og direkte kommunikation

bliver det naturlige. Det kommer ikke af sig selv.

“Det handler meget om, hvordan vi snakker med forældrene. Det

drejer sig også om, at vi siger det, vi er utilfredse med. Vi har fx lige

haft en bondegårdstur, hvor vi forventede, forældrene ville tage med.

Vi vidste, at flere forældre gik hjemme – men de kom ikke. Så nytter

det ikke noget, at vi sidder og skumler og brokker os over forældrene

og siger (til hinanden), at det er for dårligt. I sådan en situation vælger

vi at gå til forældrene, og vi sagde, at det var for dårligt, at de ikke

deltog. Det nytter ikke noget, at vi sidder for os selv og hygger os

med at brokke os over forældrene. Det er vigtigt, at vi er konstruktive,

når vi er sure og synes et eller andet er for træls og så gøre noget ved

det. Og det er en grundholdning vi har – og det gælder ogfor personalesamarbejdet

– at man skal gå til rette vedkommende. Og det lærer

vore forældre lynhurtigt – vi melder klart ud, og det forventer vi

også, at de gør.”

Et andet eksempel på, hvordan der kan arbejdes med at udvikle et kommunikativt

miljø, stammer fra en institution, hvor man længe havde følt, at

børnene blev mindre selvstændige, og at dette skyldtes, at forældrene servi-

79

More magazines by this user
Similar magazines