Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

hinandens mand hver weekend…. Det er svært at se, at der også er

ressourcer og styrker hos de mennesker, der har det allerringest.”

Lederen siger videre, at det er vigtigt at lære personalet at overskride den

tærskel, det er at henvende sig direkte til forældrene, også hvis man er bekymret.

“Det er vigtigt, fordi for mange af vores forældre er det vigtigt, at vi

kalder en spade for en spade. Som ikke er til at snakke i hundrede år

og døre op og stolper ned. Men som er til: “Fortæl mig dog, hvad du

vil sige! Hvor svært kan det være?”

Et andet eksempel på, at det kan være svært at tage samtaler med forældre,

når der er vanskeligheder, er fra interview med en pædagog. På spørgsmålet

om, hvordan der arbejdes med den forebyggende indsats over for børn med

særlige behov, siges der:

“Det arbejder vi på. Men jeg synes, det er svært. Især med gråzonebørnene,

for hvis det er et handicappet barn, en mongol eller hørehæmmet,

er indsatsen god nok. Men risikobørnene er det sværere

med. Arbejdsgangen gør det sværere, og vi er også selv for forsigtige

med at tage en svær forældresamtale. Man er for tilbageholdende og

forsigtig og bange, fordi det er for svært. Vi kunne godt blive bedre

rustet til at komme ud med vores bekymring. Og det mener jeg gælder

hele vejen op. Det er ikke kun hos os. De børn går for lang tid.”

En del af de interviewede pædagoger giver imidlertid udtryk for, at de efterhånden

har udviklet en stor sikkerhed i samarbejdet med forældrene og

omkring børn, de af den ene eller den anden grund er bekymrede for.

“Når børnene starter, og vi lærer dem at kende, kan der være nogle

signaler, som fortæller at (fx) sproget ikke udvikler sig helt af sig selv.

Hvis forældrene gerne vil have støtte til det, bliver der lavet en underretning

til PPR. Vi går ikke og venter på, at det skal komme af sig

selv. Der er ingen børn her, som går gennem deres børnehaveliv, uden

der er taget fat i deres problemer.”

En leder siger om forældresamarbejdet, at det forældrene lægger vægt på er,

at der er plads til deres børn, at der er rummelighed. Der skal være rart at

være – og der skal “ose af engagement”.

“Vi har efterhånden fået opbygget et standardtilbud med samtaler efter

3 måneder (introsamtale), vi følger op hele tiden. Det er sjældent,

vi bliver overraskede. Der er et årligt tilbud til alle om en samtale omkring

barnet. Der er en samtale om skolestart. Der er stående tilbud

om samtale, hvis man ønsker det. Vi er ikke bekymrede for nogle børn

uden at dele det med forældrene. Det er også en stående aftale. Vi udgiver

nyhedsbreve en gang om måneden. Rutinerne er med til at holde

fagligheden på plads.”

De mange interview med forældre, pædagoger og ledere af dagtilbud giver

et klart indtryk af, at der arbejdes målrettet og bevidst med at udvikle fagligheden

omkring samarbejdet med forældrene – både i forhold til den en-

81

More magazines by this user
Similar magazines