Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

En pædagog siger om arbejdet med at formulere mål:

84

“Vi startede for 5 år siden med, at vi kiggede på en hel masse andre

institutioners målsætninger. Det var tit et A4 ark eller to med nogle fine

sætninger. Men det var ikke noget arbejdspapir. Så vi valgte at

bruge en personaleweekend og p-møder til at snakke værdier. Og det

skulle ikke bare være, “det er godt at”, men også “derfor vil vi”.

Derfor har vi en målsætning, der fylder 13 sider, og som er virkelig

grundig, og som vi kan bruge til noget. I løbet af året går vi den igennem

og opdager måske – hov! – her er et område, som måske er lidt

for slapt. Så vælger vi det ud som et fokusområde.”

En leder siger – til spørgsmålet om hvad målene for det pædagogiske arbejde

er:

“Dem kan du læse om i vores virksomhedsplan. Mange af vores pædagogiske

overvejelser vil være at læse mellem linierne i virksomhedsplanen.

Det er noget om, hvordan vi tænker det gode børneliv, og

hvordan vi kan være med til at forme starten på tilværelsen for nogle

små mennesker, så de kan holde sig selv og andre ud. Vi tænker meget

i relationer, hvis vi ikke har relationen på plads, kan vi ikke noget.

Relationerne gælder i forhold til p-gruppen, børnene og forældrene.

Vi skal hele tiden bevare den faglige, personlige relation til forældrene.

Vi er ikke privat-personer sammen med forældrene.”

“Vi bliver rigtig dygtige som pædagoger, når vi tør bruge vores personlighed,

så grænsen er meget hårfin. Du formidler din faglighed

med din person. Så er du autentisk, men de er tæt på at blive privat

også. Vi har synliggørelse af pædagogikken som fokusområde.”

De to citater siger meget om de bestræbelser, der er i dagtilbudene for at

skabe sammenhæng mellem planlægning, pædagogiske mål og værdier og

den pædagogiske praksis. I det første siges der, at målene skal kunne bruges

til noget – at de er omfattende og detaljerede, så de kan omsættes, og det

kan vurderes om noget er “for slapt”, så der skal gøres noget ekstra. Der er

en dynamik i forholdet mellem mål, praksis og evaluering.

I det andet citat svinger lederen mellem den umiddelbare reaktion, at målene

kan læses i virksomhedsplanen, og at sige, at de egentlige refleksioner,

kan læses “mellem linierne”. Citatet giver indtryk af, at pædagogiske mål

og værdier er diskuteret grundigt – tanker om “det gode børneliv”, om betydningen

af at arbejde med relationer og om sammenhænge mellem personlighed

og faglighed. Spændende overvejelser – men de fremgår ikke helt

af virksomhedsplanen, og derfor har institutionen “synliggørelse af pædagogikken

som fokusområde”.

Det er svært at skabe sammenhæng mellem dybtgående pædagogiske overvejelser

og det konkrete pædagogiske arbejde – men der arbejdes på det.

More magazines by this user
Similar magazines