Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

I institutionen udviklede de en metode, der kunne medvirke til en forandring

af denne situation.

“Vi satte en observant på, dvs. en af os, der gik helt fra børnearbejdet

og gik og skrev ned, hvad der egentlig skete på stuen. Hvad siger den

voksne? Hvad siger barnet? Hvordan reagerer de osv. Det blev gjort i

forskellige situationer. Derfra kunne vi så korrigere nogle ting. Få øje

på, hvad der gik galt. Og det vendte blikket 90 grader. Det skete ikke

fra den ene dag til den anden, men efterhånden kunne vi arbejde på en

anden måde.”

“Vi har brugt metoden løbende, fordi den gav resultater. Så bruger vi

den, når vi synes, tingene kører for stærkt for os. Så vender vi blikket

indad. Vi kom ind på at bruge metoden på et tidspunkt, hvor kommunen

lavede nogle 6 ugers kurser for alle medarbejdere. Det var rigtig

godt, så blev vi på skift trukket ud af institutionen og sendt på kursus i

6 uger sammen med medarbejdere fra andre institutioner.”

“Det gav os tid til at fordybe os i nogle mere teoretiske ting, men det

gav os også nogle metoder, som vi alle sammen lærte at bruge. Så

havde vi nogle konsulenter, underviserne på kurset, som kom med på

en p-weekend, som gav os nogle konkrete råd. Det var rigtig godt. Det

er ca. 6 år siden.”

Interviewpersonen siger videre, at de i institutionen er blevet bedre til at arbejde

med alle led i planlægnings- og udviklingsprocesserne. Tidligere

skrev de ned, hvad der skulle arbejdes med, planerne blev beskrevet. Nu arbejder

de – ud over undersøgelse og beskrivelse af den konkrete praksis –

også mere med de overordnede mål – med de værdier, der skal ligge til

grund for arbejdet.

Samtidig viser eksemplet, at der var skabt en dynamisk sammenhæng mellem

1) en oplevelse af en utilfredsstillende dagligdag i institutionen, 2) et

kursus, der gav redskaber til at arbejde med denne situation og 3) anvendelse

af disse redskaber til at ændre situationen – skabe bedre kvalitet og højne

den pædagogiske faglighed.

I case-undersøgelsen spørges der til sammenhænge mellem pædagogikken i

dagtilbudet, som den kommer til udtryk i dagligdagen og i virksomhedsplanerne,

og den overordnede politik som formuleres på det politiske og/eller

administrative niveau i kommunen. En del af kommunerne har formuleret

en sammenhængende børnepolitik (jf. artikel om “kommunernes børnepolitik”

i Smidt et al., 2002), og alle kommuner har vedtaget indsatsområder,

der skal arbejdes med i dagtilbudet. Spørgsmålet er, hvordan disse udspil til

en samlet indsats i hele kommunen faktisk slår igennem i det daglige pædagogiske

arbejde – og hvordan det dermed spiller sammen med udviklingen

af pædagogiske kompetencer og faglighed.

87

More magazines by this user
Similar magazines