Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Materialet viser, at der er en interessant dobbelthed i relationen mellem det

politiske/forvaltningsmæssige niveau og dagtilbudet:

• På den ene side er der mange udsagn, der går på, at der er stor afstand,

og at den overordnede politik ikke betyder så meget for det daglige arbejde.

I dagtilbudet gælder en form for nødvendighedens logik.

• På den anden side er der mange eksempler på, at udspil fra kommunen –

fx i form af indsatsområder – bliver hilst velkommen af daginstitutionernes

personale.

Dobbeltheden viser sig tydeligt i nedenstående interview med en leder:

“Jeg må sige om målene i kommunen – jeg har da skimmet dem. Det

er det samme som det, du kommer og siger, at der er en overordnet

lov for det hele. Jeg har læst den, nu du skulle komme. Men i den her

verden, som vi har skabt, da er det meget, hvad vi selv synes, der er

værdifyldt, der optager os. At det så passer rimelig godt overens – det

synes jeg egentlig. De har da tænkt sig om, da de lavede loven.”

88

“Der er altså en stor tro i kommunen på, at institutionerne kan leve op

til de formulerede mål – og til at I kan håndtere dem via decentraliseringen?”

“Ja – det er fuldt udlagt til os, og vi forvalter det. Det vil vi gerne tage

på os.”

“Hvad så hvis kommunen gerne vil gennemføre en bestemt politik? Et

nyt tema er, så vidt jeg har forstået, “rummelighed”?”

“Ja – nu skal vi skoles i at være rummelige. Og for nogle år siden

talte man meget om “Folkeskolen år 2000”. Der var lagt op til, at vi

skulle stimulere barnets sproglige udvikling – hvordan ville vi arbejde

med det i institutionen. Og samarbejde med folkeskolen i forhold til

overgang fra børnehave til skole. Og der synes jeg i og med, at vi fik

det ovenfra – det gjorde, at vi satte fokus på det. Og vi fik også noget

rigtig godt ud af det. Vi har den der følelse af stolthed – det er noget

vi kan bruge til noget! Det har rykket – det har det i hvert fald i det

her hus. Fx i forhold til barnets sproglige udvikling – der har vi udviklet

den her “barnets bog”. Den er bare så god.”

Senere i interviewet siges der:

“Jeg synes, det er positivt, at der kommer sådan et initiativ ovenfra –

hvor kommunen beder os tænke over: Hvordan vil I arbejde med det

ude i jeres lille institution? Ikke fordi der er en bestemt måde. Der har

selvfølgelig været mange forskellige måder at gøre det på. Men vi

skulle evaluere på det.”

“Men det er forskelligt, der er da også nogen, der reagerer mod at få

pålagt noget. Men jeg synes, vi havde det som noget positivt. Det skulle

gerne være et miks af, at vi også har plads til noget, som vi selv har

lyst til at arbejde med.”

More magazines by this user
Similar magazines