Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

“Det er fint nok med nogle forventninger ovenfra. Også det med samarbejdet

med skolen – i kraft af at det stod og svævede hen over os, så

fik vi også øje på hinanden. Man kan godt nogle gange gå og putte sig

og have så forbistret travlt.”

Interviewet tyder på en faglig selvbevidsthed. I institutionen kan man godt

selv tage stilling til, hvordan der skal arbejdes med overordnede mål i lovgivningen,

som de er formuleret i kommunen. Alligevel ses det som noget

positivt, at kommunen tager initiativer ud over at formulere de overordnede

mål, at der formuleres indsatsområder, som skal beskrives og evalueres. Det

giver en faglig stolthed at deltage i et systematisk arbejde, at der forventes

noget af institutionen fra centralt hold, og at man i sin “lille institution” føler,

at man kan indfri forventningerne og bidrage med noget til den samlede

udvikling i kommunen. Måske er der en sammenhæng mellem på den ene

side at kunne håndtere selvstændigheden, som følger med den voldsomme

decentralisering, der er sket i de fleste kommuner, fagligt forsvarligt – og

den side at tage imod kommunens initiativer til indsatsområder, arbejdsgange

i forhold hertil og dermed også den faglige inspiration, der kommer

“ovenfra”.

En pædagog i samme kommune udtrykker dette således:

“Jeg har det fint med, at vi selv finder ud af det. Vi tager mange initiativer

selv. Men der kan godt komme et tidspunkt, hvor det vil være

godt med noget inspiration. Fx med “Folkeskolen år 2000” – da kom

der noget på skrift med nogle klare mål, og det skulle vi så leve op

til.”

“Det var meget godt – for nu skulle vi arbejde i et nyt forum. Hvor vi

har vidt forskellige udgangspunkter. Der var det godt, at der var formueleret

en fællesnævner, vi kunne tage udgangspunkt i. En af naboinstitutionerne

sagde, at det har vi ikke ressourcer til. Men vi sagde,

at det skal vi. Det er vi nødt til. Vi kan ikke have en institution, der ikke

er med. Så var det godt med klare udmeldinger – med datoer på –

og hvornår evalueringen skulle være der. Så det ikke smuttede mellem

fingrene på os.”

I materialet er der flere udtryk for, at der er sket en tilnærmelse mellem det

overordnede politiske og administrative niveau og den enkelte institution.

Der ofres mange anstrengelser på at udvikle dialogformer og på at udvikle

metoder og procedurer, der både sikrer en god ressourceudnyttelse, organisationsudvikling

og kvalitativ udvikling af det pædagogiske arbejde. Forvaltningen

i kommunen ser ud til at spille en væsentlig rolle i udviklingen

af den pædagogiske faglighed – der er en bevægelse fra at være administrator

af penge og regler til at være inspirator og faglig sparringspartner.

Det lykkes i flere kommuner at etablere en produktiv “udviklingskæde”,

som har målformuleringer, handleplaner, undersøgelser og beskrivelser af

egen praksis, analyse og evaluering, en blanding af krav og faglig sparring

89

More magazines by this user
Similar magazines