Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

casa.analyse.dk

Udvikling og perspektiver - Center for Alternativ Samfundsanalyse

fra forvaltningen, målrettet efteruddannelse og fagligt samarbejde med andre

fagområder som led.

Mange steder skabes der sådanne fagligt udviklende sammenhænge, og der

peges på, at det svage led i denne sammenhæng er efteruddannelse af personalet.

Der er gode eksempler på, at efteruddannelse spiller en rolle i udviklingen

af pædagogers faglighed, men de er få i forhold til mange udsagn om

de yderst sparsomme muligheder, der er for personalets faglige udvikling

via kurser m.v. Den faglige udvikling sker hovedsageligt gennem samarbejdet

i personalegruppen.

Ovenfor er nævnt et eksempel på, at kommunens krav om tværfagligt samarbejde

– med folkeskolen i forhold til punkt 5 i “Folkeskolen år 2000” –

tages positivt op i institutionen. I det tværfaglige samarbejde kommer fagligheden

på prøve – idet den bliver udsat for at skulle matche andre og måske

traditionelt fagligt mere selvbevidste grupper. Dette tema vil blive behandlet

i næste afsnit.

Tværfagligt samarbejde som forum for udvikling af pædagogisk

faglighed

I de foregående afsnit er beskrevet, hvordan den pædagogiske faglighed udspiller

og udvikler sig internt i institutionen i samarbejdet mellem personale

og forældre og i personalegruppen. Desuden er beskrevet, at samarbejdet

mellem dagtilbud og forvaltning af personalet opleves som værende fagligt

udviklende.

Spørgsmålet er, hvordan pædagogernes faglighed kommer til udtryk i samspillet

med andre faggrupper. Dagtilbudenes eksterne samarbejdspartnere er

primært den pædagogisk psykologiske rådgivning (PPR) og det sociale system,

når det drejer sig om børn med handicap eller andre typer vanskeligheder

eller familier med vanskeligheder, der også rammer børnene. En del

af dette samarbejde foregår i de tværfaglige team, som er – eller er ved at

blive – etableret i henhold til lov om forebyggende sundhedsordninger for

børn, og som nu også er beskrevet i servicelovens §37 a.

Desuden er der i mange kommuner bestræbelser på at få etableret et nærmere

samarbejde mellem dagtilbud og skoler via politisk udmeldte indsatsområder,

som kan have overskrifter som “helhed i barnets liv”, “overgange”

m.v.

Det har for år tilbage været sagt om pædagogers indsats i tværfagligt samarbejde,

at de fyldte meget lidt, at de tog ordet sidst og sagde mindst (bl.a.

af Anders Lynge Madsen, tidligere chef for børne-, unge- og familiekontoret

i Socialministeriet, i et foredrag om forarbejdet til serviceloven). Samtidig

er dagtilbudene i lovgivningen – fx ovenfor nævnte lov om forbyggende

90

More magazines by this user
Similar magazines