25.07.2013 Views

Bogense Sogn - Bogense kirke

Bogense Sogn - Bogense kirke

Bogense Sogn - Bogense kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bogense Sogns

Kirkeblad

Nr. 1 · marts – april – maj 2012 · 18. årgaNg

Bogense Sogn

I dette nummer:

Vejviser 2

Festgudstjeneste 3

Sidste søndag med Bente 3

Nye ordensregler for kirkegården 3

Natkirke i Bogense 4

Unge virtuoser ved flyglet 5

Kalender 6

Spejderne kommer med kirkebladet 7

Indsamlingssøndag, Folkekirkens Nødhjælp 7

Sommerudflugt 7

Jubilæums-pilgrimsvandring 8

Prædiken til 3. søndag i advent 9

Tak for lån 12

Karen Agersnap vender tilbage 13

kirkelige handlinger 15

Hvad Bogense gør man, når Sogn Kirkeblad 115

Gudstjenester 16


Vejviser

Hjemmeside:

www.bogensekirke.dk

Bogense Sogns kirkekontor

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense tlf. 64 81 26 86

bogense.sogn@km.dk

Præstesekretær Berith Ruth Jørgensen

Sognepræst i Bogense

Karen Holm Agersnap

Teglgårdsvej 1

5400 Bogense

tlf. 64 - 81 26 86

mobil: 40 - 41 50 38

email: KHAG@km.dk

Kirkesanger: Jan Horskjær Rasmussen

Platanvej 46, Tørresø Strand, tlf. 60 62 13 90

kirkesanger@bogensekirke.dk

Organist: Klaus Andersen, tlf. 28 55 52 46

eller mail klausnodeandersen@gmail.com

Kirketjener: Lone Møldrup Pedersen

Bodøparken 30, 5400 Bogense,

tlf. 22 54 03 37

Mobilnummer arbejde: 20 12 95 31

email: kirketjener@bogensekirke.dk

Kirkegårdsleder: Flemming Jørgensen

Træffes på kirkegården:

hverdage kl. 7.00 – 15.00

fredag 8.00 – 12.00

tlf. 64 81 31 31

Mobiltlf: 20 15 48 31

email: kirke@mail.tele.dk

Menighedsrådsformand:

Søren L. Andersen

Torvegade 12 A, tlf. 64 81 21 85

email: Sjla@stofanet.dk

2 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Kirkeværge: Jørn Frydensberg

Æbeløgade 27, tlf. 63 81 50 56

email:frydstamps@gmail.com

Kasserer: Mie Rasmussen

Bøgevej 22, tlf. 64 81 19 56

email: PoulR@stofanet.dk

Kontaktperson Jeanie Bruun

Tlf 6381 7002

email: jbr@nordfynskommune.dk

Næstformand Birgit Folden

Formand bladudvalg

Tlf 6486 1453

email: bladdronningen@privat.dk

Formand for aktivitetsudvalg

Kjeld Bruun

tlf. 2032 2876

Bruun@andersen.mail.dk

Formand for Kirkegårdsudvalget

Elise Geertsma tlf. 6481 2296

email: e.geertsma@stofanet.dk

Ulla Maar Rasmussen

Tlf. 2293 3721

email: umr@email.dk

Sognepræst Kirsten Clement

Specialklasse-konfirmander

tlf. 6485 1179

email: Kcl@km.dk

Redaktion: Søren L. Andersen,

Birgit Folden, Elise Geertsma,

Bente Bisgaard Thomsen (ansvarshavende)

Sogn


Festgudstjeneste i

Bogense kirke

Folkekirkens Nødhjælps butik i Bogense fejrer 30

års jubilæum 1. april

Folkekirkens Nødhjælps butik, der er beliggende

på Adelgade 58 i Bogense fejrer den 1. april

30 års jubilæum.

I den anledning vil man gerne markere dagen

og samtidig gøre noget for medarbejderne,

hvoraf flere har været med fra starten, og derfor

også kan fejre det runde jubilæum.

Det sker ved en festgudstjeneste i Bogense

Kirke, hvor fhv. biskop og kongelig konfessionarius,

Erik Norman Svendsen sammen med

sogenpræst Karen Agersnap vil forestå den kirkelige

handling.

Erik Norman Svendsen er i øvrigt formand for

Folkekirkens Nødhjælps Råd, oplyser Hanne

Kaalund, der er regionalrepræsentant for Fyn

og øerne.

Bogense Menighedsråd vil gerne være med til

at fejre jubilæet, og byder i dagens anledning på

Fhv. biskop, kgl. Hofkonfecionarius, Erik Norman

Svendsen deltager i festgudstjenesten i anledning af 30

års-jubilæet i Folkekirkens Nødhjælps butik i Bogense

Bogense Sogn

vin og kransekage efter gudstjenesten.

Alle er velkomne til gudstjenesten kl. 10.15.

Siden fortsætter festlighederne for de frivillige

medarbejdere.

Birgit Folden

Sidste søndag med Bente

Det lyder så ildevarslende, når jeg skriver Bentes

sidste dag, men jeg er overbevist om, at vor

konstituerede sognepræst/barselsvikar Bente

Bisgaard Thomsen snart vil være at finde på

en prædikestol i et fast embede et andet sted i

dronningeriget. Fra 1. marts ved vi, at der venter

hende et fire måneders vikariat ved Strib kirke.

Bente kom til Bogense kirke som barselsvikar

for Karen Agersnap for omkring et år siden.

I det forløbne år, har vi lært Bente at kende som

en initiativrig og velforberedt præst.

Vi har hørt en række engagerede prædikener

præget af livserfaring og stort engagement,

og vi ønsker hende alt det bedste fremover.

Bente har sidste arbejdsdag i Bogense Kirke

søndag den 26. februar kl. 10.15.

Menighedsrådet er vært ved en afskedssammenkomst

i kirken umiddelbart efter gudstjenesten,

hvor vi håber at se rigtig mange af menigheden.

Vi siger velkommen til Karen Agersnap, der efter

endt barsel og ferie er tilbage den 22. marts

og på prædiekestolen igen søndag den 25. marts.

Nyt regulativ for

Bogense Kirkegaard

Birgit Folden

Menighedsrådet i Bogense har vedtaget nyt ordensreglement

for kirkegården. Eksemplarer forefindes

i våbenhuset, graverhuset og Teglgården.

Bogense Sogn Kirkeblad 3


Vi kan her i Bogense!

Et forsøg med at holde natkirke som led i konfirmand-forberedelsen

blev godt modtaget af

både medier og menighed

Bogense Kirke forvandlet til noget, der minder om

en scene fra Roskilde Festivalen eller ”Occupy Wall

Street”!

I november sidste år og igen i januar i år prøvede

vi noget nyt i Bogense Kirke. Vi fulgte

trenden fra de store byer og holdt natkirke. Arrangementet,

der var led i konfirmandforberedelsen,

blev særdeles vel modtaget og fik i første

Jason Jørgensen læser bønner op, assisteret af Joachim

Justesen, tv. og Anders Assawin Bak

omgang en udførlig omtale i de lokale medier.

I anden omgang kunne præst og konfirmander

glæde sig over et større antal besøgende. For-

4 Bogense Sogn Kirkeblad

Kirketjener Lone Møldrup Pedersen havde været

tidligt oppe lørdag for at sørge for morgenmad til

natkirke-arrangørerne

uden konfirmandernes familier var også kirkens

personale, menighedsrådsmedlemmer og folk i

sognet mødt op, for bl.a. at tage del i den særlige

nadvergudstjeneste. Det var en rigtig god

oplevelse for undertegnede og konfirmanderne

at mærke denne interesse og opbakning – og jeg

håber, at også kirkegængerne havde en god aften.

Rent praktisk havde konfirmanderne i ugen op

til natkirken forberedt sig på de forskellige aktiviteter.

Nogle skulle finde egnet musik, nogle

forberede oplæsning af bønner under gudstjenesten,

nogle skulle tage sig af kirkens belysning

og endelig skulle en gruppe servicere besøgende

i kirken med kaffe og te m.m.

På selve aftenen mødte de så op i kirken med

sovepose og tandbørste under armen, for natkirken

sluttede med overnatning og fælles morgenmad

i Teglgården lørdag morgen.

Alle, der har prøvet at sove i en kirke, vil vide,

at rummet føles helt anderledes, når lysene bliver

slukket, og der bliver helt stille. Mystikken,

det fremmedartede og det, nogen oplever som

uhyggeligt, fortoner sig og glemmes, når man

helt bogstaveligt flytter ind i kirken med sine

egne ting. Når der lyder popmusik og hygge-

Bogense Sogn


snak og travle fødder ind og ud. Og når der lige

før sengetid serveres chips, slik og sodavand!

Ja hyggeligt må det have været, for da vi første

gang holdt natkirke, var der flere konfirmander,

som overhovedet ikke fik sovet. Præsten var

kommet for skade at nævne, at et hold konfirmander

i Hanstholm, hvor hun også har vikarieret,

ikke sov før kl. 5 om morgenen. Den

rekord ville de lige vise, de kunne slå i Bogense.

Og det gjorde de så!

BBT

Med sit lyse, venlige indre og beliggenheden midt

i byen egner Bogense Kirke sig godt til mange forskellige

aktiviteter. Kirkerummet gør sig lige godt,

når det er fyldt af solens stråler og når det kun

oplyses svagt af stearinlys. Her er det Freja Halvorsen,

t.v. og Alexandra Kure Rasmussen der sørger

for lys i natkirken

På billedet nedenfor læser Freja og Alexandra de

indkomne bønner op

Unge virtuoser

ved flyglet

Onsdag d. 7. marts kl. 19.30 kommer kirkens

dejlige koncertflygel i menneskehænder, når tre

af landets største klavertalenter giver prøver på

deres kunnen.

De tre unge musikere, Sergei Tepleyi, Tony

Nguyen og Gustav Piekut, spiller virtuos og

romantisk musik af bl.a. Chopin og Rachmaninoff.

De er i alderen 16 til 20 år og går alle

på Klaverskolen Gradus, som er en skole for

specielt begavede unge pianister. Man kan læse

mere om skolen på www.klaverskole-gradus.dk.

Koncerten, som varer en god time, er ganske

gratis, og kirkens organist, Klaus Andersen, fortæller

lidt om værkerne undervejs.

Snyd ikke jer selv for en oplevelse af de helt

store i selskab med nogle af landets kommende

stjernemusikere!

Klaus Andersen

Bogense Kirke vil blive fyldt af blå krudtrøg, når

de unge klavertalenter giver prøver på deres kunnen.

Tegneren Fritz Busch har forsøgt at fange

stemningen og tempoet

Bogense Sogn

Bogense Sogn Kirkeblad 5


Kalender

Beskrivelse af arrangementerne på de følgende sider

Søndag den 4. marts:

Husstandsindsamling til fordel

for Folkekirkens Nødhjælp.

Onsdag den 7. marts kl. 19.30:

Koncert med klaverskolen Gradus i Bogense

Kirke. Værker af bl.a. Chopin og Rachmaninoff.

Gratis adgang.

Tirsdag den 27. marts kl. 19.00:

Kirkehøjskole: Foredrag ved ph.d. og lektor

i kirkehistorie, Kurt E. Larsen om ”Forholdet

mellem stat og kirke i norden”. Foredraget

foregår i konfirmandstuen i Veflinge, Axel

Brahesvej 13.

6 Bogense Sogn Kirkeblad

Søndag den 1. april kl. 10.15:

Festgudstjeneste i Bogense Kirke i anledning

af 30 års jubilæet i den lokale afdeling af Folkekirkens

Nødhjælp. Prædikant, fhv. biskop,

Erik Norman Svendsen. Bogense Kirkes Kantori

medvirker ved gudstjenesten.

Mandag den 9. april kl. 10.15:

Fælles gudstjeneste for Bogense Vestre Provsti

(præsterne bag Kirkehøjskolen) i Bogense

Kirke. Kammerkoret Benedictus medvirker

ved gudstjenesten. Koret består af syv dygtige

sangere og ledes af Skovby Kirkes organist,

Inge Lynggaard. Prædikant, Karen Holm

Agersnap. Søndag den 29. april kl. 10.00:

Konfirmation (Hold A) v/ Karen Holm

Agersnap. Kammerkoret Benedictus medvirker

ved gudstjenesten. Koret består af syv

dygtige sangere og ledes af Skovby Kirkes organist,

Inge Lynggaard.

Fredag den 4. maj kl. 10.00:

Konfirmation (Hold B) v/ Jakob Olesen

Bogense Sogn


Spejderne kommer

med kirkebladet

Efter længere tids utilfredshed med omdelingen

af Bogense Kirkeblad har menighedsrådet besluttet

at ophæve samarbejdet med den hidtidige

leverandør.

Fremover er det Søspejderne i Bogense, der står

for omdelingen.

I menighedsrådet er vi sikre på, at omdelingen

bliver udført på bedste måde.

Skulle det mod forventning ske, at kirkebladet

udebliver, så ring venligst til Mads Gitz

på tlf. 26 83 1587.

Obs: Hvis I er medlemmer af Folkekirken vil I

kirkebladet, selvom I har sagt nej tak til reklamer,

og har en blå mærkat på postkassen.

Indsamlingssøndag

Folkekirkens Nødhjælp

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom

og et overbreb mod menneskers grundlægende

ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi

de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder,

der er følsomme for den mindste variation

i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres

rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom

eller muligheder for at klare sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til

sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp

og ved at arbejde for menneskers ret til at

leve i værdighed og uden sult på både lokalt og

internationalt plan.

Sogneindsamlingen søndag d. 4.marts 2012 går

til kampen mod sult blandt verdens fattigeste.

Du kan melde dig som indsamler til Kirsten

Elgaard, indsamlingsleder på tlf. 64861742 ell.

Bogense Sogn

29263501. e.mail: bagiacat@mail.dk

Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsforretning

danner igen i år rammen om sogneindsamlingen.

Sogne sommerudflugt

I sommeren 2011 blev der forsøgt indført en

ny tradition i Bogense Sogn. Menighedsrådet

arrangerede en sogneudflugt for alle, der havde

lyst og mulighed for at deltage.

Turen gik denne første gang til Kongsdal Have

og Park, hvor Vagn W. Jørgensen gæstfrit stillede

sin have og andre faciliteter til rådighed.

I år er det tanken, at turen skal gå til Sanderumgårds

Romantiske Have, men det hører I

nærmere om i næste kirkeblad, der udkommer

i juni.

Det ligger dog fast, at datoen er søndag den 17.

juni.

Birgit Folden

Sidste år gik sommerudflugten til Kongsdal, hvor

vi holdt gudstjeneste i det fri med blå himmel og

hvide sommerskyer

Bogense Sogn Kirkeblad 7


Jubilæumspilgrimsvandring

I år er det 10 år siden Fynsk Pilgrimsvandring

første gang arrangerede vandringer fra kystbyerne

til Odense i pinsen. Jubilæet fejres på

behørig vis med en både traditionel og helt særlig

pilgrimstur i år. Det er aftalt, at der i lighed

med de tidligere år arrangeres vandringer i

pinsedagene med start fra kystbyerne, herunder

Bogense, lørdag morgen. Selve jubilæumsfejringen

foregår 2. pinsedag, d. 28. maj, i Odense,

hvor alle deltagere mødes i Eventyrhaven ved

pilgrimstræet kl. 15.30. Her vil en pilgrims-

8 Bogense Sogn Kirkeblad

bænk, skabt af trækunstneren Allan Bo Jensen

blive afsløret.

Kl. 16.00 er der fest-pilgrimsgudstjeneste i

domkirken ved pilgrimspræst Anette Foged

Schultz, Viborg. Det var også hende, der i 2002

tog initiativ til den fynske pilgrimsvandring.

Efter gudstjenesten er der reception i Skt.

Knudssalen.

Flere oplysninger om jubilæums-vandringen

og beslægtede emner kan ses på www.fynskpilgrimsvandring.dk

Også i jubilæumsåret 2012 arrangeres der vandringer fra kystbyerne med start pinselørdag og ankomst

til Odense 2. pinsedag. Her et billede fra turen fra Bogense i 2011

Bogense Sogn


Få ham dog væk!

”Næstekærligheden som abstraktion”

(Prædiken til 3. søndag i advent 2011)

Nogen må våge i verdens nat,

nogen må tro i mørket,

nogen må være de svages bror,

Gud, lad din vilje ske på jord!

Hjælp os at følge dit bud! (DS 366)

I Jesu navn, Amen!

I én af årets TV-julekalendere gøres der tykt

grin med alle de gængse forestillinger om julen

som hjerternes fest, hvor man hygger sig i familiens

skød og henter overskud til at gøre noget

for alle de stakler, der er mindre heldige: Som

ingen har at hygge sig med eller som ikke har

råd til alt det, der skal til for at juleglæden og

–hyggen kan indfinde sig.

Forleden havde Helle, den ene af hovedpersonerne

i ”Hjælp, det er jul”, sat sig for, at hun

ville gøre noget konkret for at skabe julestemning

blandt værdigt trængende. Hun foranstaltede

derfor sin egen indsamling til fordel for de

fattige og hun stillede sig op foran et supermarked

– iført en nyindkøbt rulamspels – med en

indkøbskurv. Meningen var, at folk – på vej ud

af butikken skulle donere noget af det, de havde

købt – til de fattige. Hvis man f.eks. har købt 3

dåser kattemad for 25 kr. kan man jo godt gi’ én

væk til et godt formål, ikke?

Helle havde bedt sin mand, Niels, der er fotograf,

om at tage billeder af hende, mens hun heroisk

udførte sin gode gerning. Men bedst som

de står der, dukker en hjemløs op. Han plejer

faktisk at stå der på stedet for at sælge avisen

”Hus forbi”, som er med til at skaffe penge til

hjemløse. Helle ser ham imidlertid som en besværlig

og irriterende konkurrent og be’r ham

Bogense Sogn

på godt dansk om at skrubbe af. Det vil han

ikke, og hvad værre er: Hans salg af hjemløseaviserne

går meget bedre end Helles indsamling

af overflødige husholdningsartikler. Jamen,

skriger hun til Niels, så få ham dog væk!

Men den hjemløse er ikke til at få væk. Selv da

hun i desperation stikker ham 500 for alle aviserne,

dukker han op igen, iført et nyt bundt.

Det er som på Jesu tid, da han sagde: ”De fattige

har I altid hos jer, men mig har I ikke altid”.

Den satiriske julekalenders påstand er, at vi har

mistet sansen for, hvad sand næstekærlighed og

omsorg er. At vi har gjort genstanden for kærligheden

– det menneske af kød og blod, der

her og nu trænger til vores opmærksomhed og

hjælp – til ren abstraktion. Vi kan ikke se næsten

for lutter fattige, hjemløse, syge og ensomme!

Som typer vel at mærke. Ikke som levende

mennesker.

Og det behøver vi vel heller ikke. For siden Jesu

tid har vi institutionaliseret næstekærligheden

og sat omsorgen i system: samfundssystem. Vi

har skabt et velfærdssamfund med statslige,

regionale og kommunale institutioner samt

private organisationer, foreninger og selskaber,

som vi betaler for at klare opgaverne og bære

ansvaret. Er det så ikke godt nok, hvis vi ellers

betaler vores skat og måske gir lidt oveni til diverse

indsamlinger? Kan vi så ikke læne os tilbage

med god samvittighed?

Noget tyder på, at den hellige grav ikke er så

velbevaret, som man kunne tro og ønske. Dagligt

bombarderes vi med rædselsfulde og chokerende

eksempler på svigt i såvel offentlige som

private foretagender: Tønder, Brønderslev og

Esbjerg – gode danske byer, der de senere år er

blevet kendt og sat i forbindelse med de værst

tænkelige eksempler på vanrøgt og misbrug af

børn. Godhavn og Skorpeskolen – nye konkrete

Bogense Sogn Kirkeblad 9


eksempler på, at Peter Høeg ikke skrev ud i den

blå luft, da han skrev ”De måske egnede” for år

tilbage. Og så er der Låsby-Svendsen og hans

advokat, som ifølge DR1 udnytter samfundets

tabere ved at leje faldefærdige og sundhedsskadelige

huse ud til dem for skyhøje huslejer,

betalt af det offentlige. En historie, som ugen

efter blev toppet af sporhunden Spiegelhauer,

der kunne påvise, at mange penge – millioner

faktisk – fra de hårdt trængte kommunekasser

aldrig når frem til bl.a. børn og unge på offentlige

og private behandlingssteder, men i stedet

bliver brugt til opbygning af private formuer.

Således i Nordsjælland, hvor det angiveligt er

lykkedes en kvinde at skabe et forretningsimperium

med adskillige ejendomme, en privathelikopter

og en pengetank med 30 millioner.

Nogle af disse historier gør mere indtryk end

andre – nogle er mere troværdige end andre.

Men alle peger de i retning af, at det er på tide,

vi forsøger at gennemtænke og evt. nytænke,

hvad kravet til os om at elske andre mennesker

som os selv betyder og indebærer. Kan man

ikke institutionalisere næstekærlighed uden

samtidig at devaluere den ved at gøre den upersonlig,

i værste fald umenneskelig?

Den anden dag læste jeg en kommentar til den

verserende debat om omsorgssvigt og overgreb

mod børnehjemsbørn.

10 Bogense Sogn Kirkeblad Bogense

Jan Nørager Laursen, der selv er vokset op på

et børnehjem, tager udgangspunkt i rapporten

om omsorgssvigt på danske børnehjem i 1960erne

og 1970-erne, som udkom tidligere på året

og som siden har været debatteret livligt i medierne.

Han skriver:

”Jeg fik stukket en rød bog i hånden af en ven.

Nu sidder jeg her på landevejen, på vej hjem fra

arbejde og græder. Det er sent, der er mørkt i

bilen, for lyset i instrumentbrættet virker ikke.

Jeg er kørt ind til siden og bare sidder i mørket

og græder”.

Jan Nørager Laursen fortsætter med at beskrive,

hvordan han forestillede sig, at rapporten ville

fungere som en øjenåbner for regering og folketing

og os alle sammen og derved bane vej

for i det mindste en offentlig undskyldning til

ofrene. Nu er han kommet i tvivl: ”Jeg føler,

at I som ikke har været på børnehjem, slet ikke

forstår, hvad det er, der sker, skriver han. Hvis

du som lille blev utryg ved noget, løb du hen

til din mor eller far og blev taget op på armen i

sikkerhed. Derfra kunne du blive fortrolig med

det fremmede. Hvis du slog dig, løb du hen til

en voksen for at få at vide, om det var alvorligt,

eller om der bare skulle pustes. Om aftenen blev

du puttet i din seng, og inden du sov, kunne du

høre de voksne pusle lige uden for døren, og du

faldt i søvn i vished om, at de passede på dig.

Sogn


Men hvad nu, hvis der ikke var nogen at løbe

til? Ingen, der tog dig op, ingen der passede på

dig? Det er det, børnene her i den røde bog

(rapporten) har oplevet…

…Kan du forestille dig som barn, ligge i din

seng på sovesalen, lyset er slukket, og du er alene

under dynen med angsten for i morgen? Der er

ingen, der sætter sig på sengekanten og lægger

sin hånd på din kind og fortæller dig, at du er

den dejligste i hele verden. Du er helt alene….

Kan du forestille dig, at det var dit barn? Min

gråd her i bilen er afledt af afmagt og vrede, for

med den røde bog kommer så mange af oplevelserne

tilbage igen. Børnene fra Godhavn og de

andre børnehjem får stemmer. De står omkring

mig med deres historier og banker løs på mit

hjerte, og jeg græder sammen med dem. For vi

har alle et stort sort hul inde i os. Et hul, som

aldrig blev fyldt med kærlighed, anerkendelse

og omsorg...

I dag er vi selv voksne, men vi bærer sårene og

knuderne i sjælen. Det er os med de lukkede

sorte kasser. Os med ståldøre i sjælen, der aldrig,

aldrig må åbnes. For der bagved er de farlige,

unævnelige følelser. Følelser, man kan blive

syg af at tale om. Følelser, der kan forkrampe én

så meget, at hele kroppen bliver en stor knude.

Skader på sjælen, der er påført os af voksne, der

fik betaling af staten. ….

Nogle kunne finde det malplaceret at snakke

om bitre børnehjemsbørn den 3. søndag i advent.

Oven i købet en dåbsdag, hvor håbet og

glæden burde være i fokus.

Jeg finder emnet særdeles relevant. Spørgsmålet

om, hvorvidt vi via skatten kan betale os fra vores

personlige ansvar for andre mennesker angår

ethvert menneske, som har sat et barn i verden,

og det angår enhver, som har en gammel mor

Bogense Sogn

eller far, der er afhængig af offentlig pleje og

omsorg. Det angår enhver, som har pårørende

og venner, der er syge eller handicappede. Kort

sagt. det angår os alle.

Derimod må man ikke tage det sagte som udtryk

for kritik eller mistænkeliggørelse af alle,

der på forskellig vis tager sig af andre mennesker.

Jeg ved, at der er mange, der hver dag yder

en helhjertet og velanbragt indsats, hvad enten

det sker i privat eller offentligt regi – hvad enten

de får penge for det eller ej. Det gør imidlertid

ikke de rejste spørgsmål irrelevante eller overflødige.

Meningen med Jesu udsagn om, at vi

altid vil have de fattige hos os, er vel netop, at

vi hele tiden må forholde os til det. At vi aldrig

bliver færdige med det, fordi vi aldrig bliver

gode nok, men stadig kan gøre det bedre. Vi

har nok i nogle år lullet os velbehageligt til ro i

tillid til, at vi for længst har opfyldt Grundtvigs

vision om et samfund med få, der har for meget

og færre, der har for lidt. Måske er det på tide

at tage både visionen og illusionen om den op

til revision!

Bente Bisgaard Thomsen

(Salmer: 136-448-78-370-439/117-733)

Bogense Sogn Kirkeblad 11


Tak for lån!

Tak er som bekendt et fattigt ord. Jeg ved ikke

helt, hvordan jeg skal kunne fylde al den glæde

og taknemmelighed, jeg føler over i et år at have

fået lov til at være sognepræst i Bogense, ind i

så lille et ord.

Jeg faldt pladask for kirken, da jeg første gang

var på besøg og blev modtaget af Mie og Birgit

fra menighedsrådet samt daværende kirketjener,

Kirsten Nielsen. Stor var min glæde derfor,

da jeg blev bedt om at holde prøveprædiken i

Nr. Sandager Kirke og nogen tid senere fik at

vide, at jeg var enstemmigt indstillet til at få

stillingen som vikar.

Glæden over den smukke, lyse kirke med udsigten,

der breder sig ud over vandet mod Jylland

i vest og Æbelø mod nord, er kun vokset i årets

løb. Jeg elsker duften af frisk træsæbe, som når

helt ud i våbenhuset, og jeg bliver glad og let

om hjertet, når lyset ude fra vandet strømmer

ind ad vinduerne og fylder kirkerummet.

Når det gælder personalet ved Bogense Kirke

slår det lille ord tak slet ikke til: Jeg tror ikke,

der noget sted i den danske folkekirke findes et

bedre team. Her går engagement og profesionalisme

hånd i hånd. Alle gør deres på bedste

12 Bogense Sogn Kirkeblad

vis og alle gi’r gerne en hånd med, når og hvor

der er brug for det. Det har været en udelt fornøjelse

at lære jer at kende og en ære at måtte

arbejde sammen med jer!

På samme måde har det været en fornøjelse at

arbejde sammen med menighedsrådet. Jeg har

mødt en ubetinget tillid og haft frie hænder til

at prøve en række ideer af, bl.a. pilgrimsvandring

og natkirke for konfirmanderne. Og jeg

har aldrig savnet opbakning, hverken til disse

særlige arrangementer eller de mere traditionelle

arbejdsopgaver. Også tak til mine kolleger,

Jakob Olesen, som har været en god støtte i

arbejdet og Karen Agersnap, som jeg vil benytte

lejligheden til at byde velkommen tilbage.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke menigheden

i Bogense, som har vist mig den store

ære at møde talstærkt op til søndagens gudstjenester

og ved andre lejligheder. Det er virkelig

noget, der varmer og giver lyst til arbejdet.

Det bliver vemodigt ikke længere at skulle arbejde

i Bogense. Omvendt har jeg kun gode

ting at tænke tilbage på. Jeg vil ønske jer alle

– ingen nævnt, ingen glemt – alt det bedste

fremover.

Bente B. Thomsen

Bogense Sogn


Tilbagekomst til sognet

Nu varer det ikke længe, før min barselsorlov

slutter, og jeg dermed vender tilbage til præstearbejdet.

Officielt er orloven slut den 23.

februar, men fordi reglerne om ferieafvikling

er sådan, at optjent ferie skal afvikles inden 1.

maj, tager jeg ferie i forlængelse af min orlov.

Det betyder, at jeg er tilbage på arbejde den 23.

marts. I perioden fra Bente Thomsen slutter sit

vikariat og til jeg kommer tilbage, er det nabopræsterne,

der passer embedet i Bogense sogn.

Jeg har haft en rigtig god barselsorlov, hvor

jeg havde mulighed for at give vores lille søn

en god start på livet. Det har i denne tid været

spændende og lærerigt at følge med i sognelivet

sådan lidt fra sidelinjen, og jeg har følt mig tryg

ved Bente Thomsens varetagelse af embedet.

Kirkepersonalet ser anderledes ud, end da jeg

gik fra, men jeg fornemmer, at det er et rigtigt

godt team, der arbejder sammen ved kirken, og

jeg glæder mig til at komme tilbage og blive en

del af det. Ligeledes glæder jeg mig til at komme

tilbage som præst for alle jer i sognet.

På gensyn!

Karen Holm Agersnap

Tænk at få lov til at røre ved noget så spændende som et kirkeorgel. Den slags drømme kan gå i opfyldelse, hvis man går til

babysalmesang i Bogense Kirke. Det foregår hver fredag kl. 10.00. Tilmelding til kirkens organist, Klaus Andersen (se side 2)

Bogense Sogn

Bogense Sogn Kirkeblad 13


To gange i december havde vi kirken fyldt med glade, forventningsfulde børn.

Torsdag d. 8. december var det byens børnehaver og dagplejemødre, der hjalp med at sprede julestemning

i kirken, og onsdag d. 21. december blev bænke og stole fyldt af Bogense Skole. I kirken og menighedsrådet

er vi glade for, at man i Bogense bakker op om traditionen med at starte jule-festen i kirken

14 Bogense Sogn Kirkeblad

Bogense Sogn


KIRKELIGE HANDLINGER

FRA BOGENSE SOGN

marts - april - maj 2012

DØBTE:

11. December: Milo Kryger Lange

18. December: Otto Marius Lemvig Ulnitz

08. Januar: Malthe Bonne Eriksen

08. Januar: Jakob Hauge Poulsen

29. Januar:: Clara Møller Rasmussen

VIEDE:

Ingen

BEGRAVEDE/BISATTE

11. November: Erna Kristine Hansen

30. November: Inge Margrethe Birch

06. December: Palle Ellekær Pedersen

21. December: Karen Marie Kirstine Villebæk

30. December: Ellen Marie Johansen

30. December: Kathe Dagny Hansen

04. Januar: Anny Margrethe Ovesen

10. Januar: Yvonne Vahlgreen Brinks

11. Januar: Jens Fauerbye-Hansen

18. Januar: Anne C.

Wich-Nielsen Villumsen

18. Januar: Henry Gregersen

20. Januar: Flemming Bækkelund

02. Februar: Ove Bang

Bogense Sogn

Hvad gør man

når man får et barn?

...så skal man aflevere den fødselsanmeldelse, som

udleveres på sygehuset til præsten i det sogn,

hvori man bor - senest 14 dage efter fødslen.

når man ønsker sit barn døbt eller navngivet?

...så henvender man sig til præsten inden 6

måneder efter barnets fødsel og aftaler det videre

forløb.

når man ønsker bryllup?

...så henvender man sig til præsten for at aftale

dato og tidspunkt. Derefter skal man have

udstedt en prøvelsesattest af Borgerservice i ens

bopælskommune. Prøvelsesattesten er gyldig i 4

måneder. 1 til 2 uger før vielsen mødes man med

præsten og aftaler salmer samt vielsens forløb.

Man skal have en tilknytning til Bogense kirke for

at kunne blive viet her.

når man ønsker begravelse/ bisættelse?

...så kontakter man præsten for at aftale dag

og tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.

Ligeledes aftales et tidspunkt, hvor man mødes

med præsten. Som regel kontaktes en bedemand

vedrørende de praktiske spørgsmål.

når man ønsker at skifte navn

...så går man ind på følgende hjemmesider om

navne og registrering: www.familiestyrelsen.

dk/navne - her findes lister over godkendte

fornavne og de frie efternavne. www.personregistrering

- her findes blanketter til navneændringer,

fødselsanmelderser og faderskab. www.

danmarksstatistik.dk/Statistik/ Navne.aspx - her

findes navnestatistik ...eller man henvender sig til

sognepræsten/kordegnen i sit bopælssogn.

Navneændring koster kr. 470,-, dog er det gratis i

forbindelse med vielse.

Bogense Sogn Kirkeblad 15


gudstjenester

marts – april – maj 2012

Bogense Sogn

Kirkebil

Der køres til alle gudstjenester, arrangementer og kirkelige handlinger i Bogense Kirke. Kørsel bestilles dagen

16 Bogense Sogn Kirkeblad

forinden før kl. 18.00 på tlf.: 64 81 19 90, Karstens Taxa

Fotografering under de kirkelige

handlinger er ikke tilladt.

Søndag 4. marts 19.30 Bogense Kirke 2. søndag i. fasten Mette Lise Bjerregaard

Søndag 11. marts 11.30 Bogense Kirke 3. søndag i fasten Mette Lise Bjerregaard

Søndag 18. marts 9.00 Bogense Kirke Midfaste Jakob Olesen

Søndag 25. marts 10.15 Bogense Kirke Mariæ bebudelses dag Karen Holm Agersnap

Søndag 1. april 10.15 Bogense Kirke Palmesøndag

Folkekirkens Nødhjælp. jubilæum

Erik Norman Svendsen

Torsdag 5. april 10.15 Bogense Kirke Skærtorsdag Karen Holm Agersnap

Fredag 6. april 10.15 Bogense Kirke Langfredag Karen Holm Agersnap

Søndag 8. april 10.15 Bogense Kirke Påskedag Karen Holm Agersnap

Mandag 9. april 10.15 Bogense Kirke

2. Påskedag: Fællesgudstjeneste,

Bogense V. Provsti

Prædikant:

Karen Holm Agersnap

Søndag 15. april 10.15 Bogense Kirke 1. søndag efter påske Karen Holm Agersnap

Søndag 22. april 10.15 Bogense Kirke 2. søndag efter påske Karen Holm Agersnap

Søndag 29. april 10.00 Bogense Kirke 3. søndag efter påske

Konfirmation: Hold A

Karen Holm Agersnap

Fredag 4. maj 10.00 Bogense Kirke Bededag Konfirmation: Hold B Jakob Olesen

Søndag 6. maj 9.00 Bogense Kirke 4. søndag efter påske Jakob Olesen

Søndag 13. maj 10.15 Bogense Kirke 5. søndag efter påske Karen Holm Agersnap

Torsdag 17. maj 10.15 Bogense Kirke Kr. Himmelfartsdag Karen Holm Agersnap

Søndag 20. maj 10.15 Bogense Kirke 6. søndag efter påske Karen Holm Agersnap

Søndag 27. maj 10.15 Bogense Kirke Pinsedag Karen Holm Agersnap

Mandag 28. maj 10.15 Bogense Kirke 2. pinsedag Karen Holm Agersnap

Søndag 3. juni 10.15 Bogense Kirke Trinitatis Søndag Karen Holm Agersnap

Plejehjemsgudstjenester

marts – april – maj 2012

Inden gudstjenesterne serveres der kaffe kl 10.00

onsdag 29. februar 10.30 Søbo Jakob Olesen

torsdag 1. marts 10.30 Møllehaven Jakob Olesen

onsdag 21. marts 10.30 Søbo Med altergang Ulla Charlotte Hansen

torsdag 22. marts 10.30 Møllehaven Med altergang Ulla Charlotte Hansen

Onsdag 28. marts 10.00 Skovby Kirke Fælles Påskegudstjeneste Jakob Olesen

onsdag 11. april 10.30 Søbo Karen Holm Agersnap

torsdag 12. april 10.30 Møllehaven Karen Holm Agersnap

onsdag 25. april 10.30 Søbo Med altergang Ulla Charlotte Hansen

torsdag 26. april 10.30 Møllehaven Med altergang Ulla Charlotte Hansen

onsdag 9. maj 10.30 Søbo Jakob Olesen

torsdag 10. maj 10.30 Møllehaven Jakob Olesen

onsdag 23. maj 10.30 Søbo Med altergang Karen Holm Agersnap

torsdag 24. maj 10.30 Møllehaven Med altergang Karen Holm Agersnap

* Ulla Charlotte Hansen er ansat som vikar i Grindløse, indtil en ny sognepræst er fundet og ansat

Bogense Bogtrykkeri · 6481 1029

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!