kirkeblad 01 10.pub - Hørup Kirke

kjellerupkirke.dk

kirkeblad 01 10.pub - Hørup Kirke

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

KIRKEBLAD

FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING

2009/2010 nr. 1 December - Februar


Det er ikke nemt at få

religionen ud af det

offentlige rum. Det er

heller ikke klogt. Hvad

sker der nemlig, hvis

religionen (i denne

forbindelse kristendommen) bliver forvist

til en lukket kupé? Den får alle muligheder

for at udvikle sig usundt. Og hvad sker der

med samfundet, hvis ikke kristendommen

er blandt de stemmer der høres? Det får

alle muligheder for at løsrive sig fra f.eks.

sit etiske grundlag, sin forpligtelse på at

tage sig af den borger, som ikke kan klare

sig selv.

På det seneste har lyden af

kirkeklokker været diskuteret i

medierne. Nogle føler det

krænkende, at de kristne kirker

på den måde giver lyd og kan

høres af andre end kristne.

Der er mange lyde i det

offentlige rum. Trafik. Musik i

Kimer, I klokker

butikker. Højttalerstemmen på

en banegård. Bip-lyde i fodgængerfelter.

Ambulancer. Mange af lydene har

en praktisk funktion. De fungerer som

advarsler. Vi kan nå at køre ind til siden,

når ambulancen kommer. Nogle lyde er til

for at behage os. Rar musik på en restaurant

f.eks. Kirkeklokken blander sig i de

mange stemmer, men den hører til i en

anden kategori. I gamle dage blev den

også brugt til advarsel (brand eller fjender),

men vi ville næppe bruge den sådan i dag.

Kirkeklokken kalder til gudstjeneste, højtid

og bøn. Højtid er vigtig. Der er jo situationer

i livet, som skiller sig ud fra det

hverdagsagtige. Der er dage, hvor der skal

Klokken i

Hørup Kirke

andre ord til. Kirkeklokken lyder af højtid.

Somme tider er højtiden nogle få øjeblikke,

andre gange er den mere udstrakt. Hver

morgen og hver dag ved almindelig

arbejdstids begyndelse og ophør ringer

klokken til nogle få øjeblikkes eftertanke og

bøn — en tak for nattens hvile, en bøn for

dagens arbejde.

Kirkeklokken ringer til gudstjeneste. Først

og fremmest om søndagen, den dag hvor

det er OK at unde sig selv en hel time til at

synge og lytte, bede og tænke og hilse på

alle de andre. Hvis man vil, kan man lade

kirkeklokken være signal til en dejlig og

anderledes dag. Sild til froko-

sten, kage til kaffen, det hører

søndag til.

Kirkeklokken ringer, når vi

bærer en kiste ud af kirken. Det

er en smuk gestus. Idet vi

passerer våbenhuset, hører vi,

hvordan det giver sig i de tunge

egestolper og klokken kommer i

svingninger. Jeg kender ingen

anden lyd, der kan rumme det

øjeblik af højtid, når et menneske for sidste

gang forlader kirken.

På de tre store helligdage, jul, påske og

pinse, kimer klokken. Glæden skal ikke

være lukket inde, men trille ud over hele

byen.

Kristendom handler om det daglige,

konkrete liv, derfor har den en stemme, der

høres hver dag.

Som noget nyt ringes der til nytårsgudstje-

neste den 31. december, som vi håber, at

rigtig mange vil deltage i. Se næste side

samt gudstjenestelisten.

WNR

2 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Gudstjeneste den 31. december

Det har i mange år været skik

at holde nytårsgudstjenester

1. januar. Det kan godt være

en lidt ”træt” dag. Derfor

holder vi i år nytårsgudstjenester

31. december 2009. Vi

benytter altså samme model,

som er kendt og elsket fra

juleaften: Kirke først, dernæst hjem til fest.

Sådan er det også til dåb, konfirmation og

vielse.

Tak til Steen Sunesen

Under Klaus Buch Møbergs studieorlov (1.

august til 1. november 2009) har Steen

Sunesen vikarieret. Menighedsråd og

ansatte ved Levring og Hørup kirker takker

hermed for engageret og behageligt

samarbejde. Steen har på de tre måneder

Det sker !

2009

8/12 kl. 19.30 Julekoncert Levring Anders og Henriette Hald

9/12 kl. 14.30 Højskoletime Julehygge med historie og sang

16/12 kl. 19.30 Julekoncert Hørup Midtjysk Kor

2010

13/1 kl. 14.30 Højskoletime Musikalsk fotosafari langs vestkysten

27/1 kl. 19.30 Sogneaften Min opvækst med en psykisk syg mor

3/2 kl. 19.30 Koncert Hørup Michala Petri og Lars Hannibal

10/2 kl. 14.30 Højskoletime Bibelske kvindeskikkelser i lyst og nød

Se mere om arrangementerne i folderen ”Det sker” som var med sidste kirkeblad. Den kan

også hentes i kirkerne eller læses på: www.kjellerupkirke.dk

Det er godt at runde det

gamle år af og gå ind i det

nye med en gudstjeneste.

Nytår giver anledning til

eftertanke.

Vel mødt i kirkerne den 31.

december, Levring kl. 14.30

og Hørup kl. 15.45.

Se endvidere side 2 i dette kirkeblad.

WNR

været ”hele vejen rundt” i de præstelige

opgaver. Han har således haft både

gudstjenester, vielser, dåb og begravelser,

ligesom han har undervist og på mange

måder taget del i arbejdet. Vi ønsker Steen

alt godt i fremtidige ansættelser.

WNR

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 3


YM-Dag

Søndag den 25. oktober var der YM-dag

(Ydre Mission) i Hørup Kirkecenter. Rigtig

mange var mødt op til gudstjeneste - ja,

nok omkring 150 personer. Pastor

Clement, som er født i Afrika, prædikede,

og bagefter var der tombola, lotteri,

hønsebingo, ”male på vaser” og flødebollemaskine.

Der blev samlet 19.865 kr. ind,

Sogneindsamlingen

Meld dig som

indsamler!

Sidste år havde vi i

Levring og Hørup

Sogne gode indsamlinger, og det håber vi

også på ved næste indsamling.

Folkekirkens Nødhjælp har sogneindsamling

søndag den 7. marts 2010 til hjælp for

verdens fattigste.

hvilket er et rekordstort beløb. Rigtig

mange tak til de mange, som har givet

gevinster til dagen - butikker og private.

Tak til jer, som hjalp med de mange

praktiske opgaver, og tak til alle jer, som

kom og støttede aktiviteterne, så vi kunne

samle så mange penge ind.

LBO

Gudstjeneste i Kirkecentret Kaffe og kage

Flødebollemaskinen

og male på vaser

Hønsebingo

Du kan også være med ved at melde dig

som indsamler ved henvendelse til:

- Hørup Kirkecenter tlf. 86884033

- Steen Løkkegaard tlf. 86882280

- Anton Clausen tlf. 86886336

Det tager kun et par timer, og du kunne

evt. tage børn eller børnebørn med til

indsamlingen.

SL

4 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Nyt Nyt fra fra Levring

Levring

Salmesang for dagplejen i Levring

Hanne og to børn

Vi mødes torsdag

kl. 10.00 i

Levring kirke, 7

gange i alt. Hver

dagplejer har

fået en sangbog

med de salmer og sange, vi skal synge. Lisa

har lagt tæpper på gulvet i koret, hvor vi

sætter os i rundkreds. Lisa gør det spændende,

hun har en kiste, som hun finder

ting frem fra. Hun starter med at spille en

morgensalme på sin lille xylofon. Bagefter

synger vi en sang, hvor alle børnenes

navne bliver nævnt. Vi synger om Gud, der

skabte stjernerne, blomsterne, fuglene, dig

og mig, vi synger om vore hænder, fødder

og vores sind, om at Gud er med os altid.

Stjernetæppet over alle børnene

Flagstangen foran Levring kirke er blevet

udskiftet med en ny. I den forbindelse har den

fået en ny og bedre placering, så den straks ses

når man kommer til kirken.

Edith S. Clausen

Vi synger Lysets engel, Nu

takker alle Gud og mange

flere. Til sangene er der

Ny placering af flagstangen

Rasleæg

fagter og bevægelse, og genkendelsens

glæde er stor. Lisa har også rasleæg, som vi

gemmer og finder frem og rasler med.

Sognemedhjælper praktikanten Birgit

spillede på harmonika til Nu titte til hinanden,

mens vi sang og dansede rundt - det

lød rigtig godt. En dag kom præsten på

besøg. Vi så, hun tog sin præstekjole på,

den var stor, og nogle af børnene gemte

sig i den. En anden dag kom organisten.

Hun spillede tre børnesange, som vi sad og

lyttede til. Til slut lægger alle børnene sig

på tæpperne i koret, Lisa kaster et stjernetæppe

ud til alle dagplejerne, og mens der

viftes op og ned med tæppet, synger vi:

Du som har tændt millioner af stjerner,

tænd i vort mørke en tindrende tro.

Du er vort lys, og du vogter og værner

os, så vi sover i tryghed og ro.

Tak til Lisa, som tog udfordringen op, håber

mange flere må få glæde af salmesang for

dagplejere.

Hanne Madsen

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 5


Sognemedhjælper Praktikant

Jeg hedder Birgit Bang Mogensen og er i

sognemedhjælperpraktik hos Lisa fra

medio september 2009 til primo juni 2010.

Jeg er 52 år, uddannet socialpædagog og

klovn. Har undervist på seminarier, højskoler

og fagforeninger. I min undervisning

lagde jeg vægt på at nå ind til den enkelte

studerende/kursist. Denne prioritet og

egenskab lagde jeg også stor vægt på, da

jeg begyndte som Danmarks første hospitalsklovn

på Skejby Universitetshospital. Da

jeg var pioner på projektet, greb arbejdet

om sig med undervisning, foredrag og

leder af hospitalsklovneuddannelsen.

I 2008 begyndte jeg på kirkesangerskolen

under omskoling. Jeg går på skole om

Nyt Nyt fra fra Kjellerup

Kjellerup

Salmesang for dagplejen i Kjellerup

En dagplejegruppe i Kjellerup havde lyst til

at komme op i Hørup Kirke, for at synge

salmer med Birgit Bang Mogensen og

undertegnede. Det er vi rigtig glade for, da

vores erfaringer fra Levring var rigtig gode.

D a g p l e j e m ø d r e n e

kommer med deres

Ægget er

gemt gemt

under

foden

børn syv gange - altid

torsdag formiddag.

Programmet ligner

noget af det samme

som i Levring, det er

omtalt på side 5, men

da Birgit kan spille cornet, har vi også taget

det instrument med.

Det er dejligt at

kunne give lidt af

vores store salmeskat

videre til de dejlige

børn. De lærer

selvfølgelig ikke alle

teksterne udenad,

Rasleæg-sangen

Rasleæg sangen

men det er fantastisk

at se, hvor meget de har suget til sig af

fagter, dele af teksterne og deres glæde

ved at komme i kirken.

Musik og bevægelse med børnene er med

til at styrke deres indlæring, men det sker

kun, hvis de finder programmet spændende

og interessant, så det er vores mål.

fredagen i Århus, og

så følger jeg Lisa

tirsdag, onsdag og

torsdag ca. 3 timer

pr. dag. Jeg er med til

salm esang for

dagplejen, som

begyndte i Levring, og vi er nu i gang med

et nyt hold i Hørup Kirke. Så er jeg med til

minikonfirmandundervisningen, og endelig

har Lisa og jeg en kontordag til forberedelse

med mere. Senere skal jeg også være

med i andre af Lisas arbejdsområder.

Endnu en gang tak for den gode modtagelse

af mig.

Birgit Bang Mogensen

6 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

LBO


Endelig

….. endelig faldt de sidste brikker på plads

og Levring-Hørup Menighedsråd fik den

længe ventede byggetilladelse til opførel-

sen af embedsbolig fra Silkeborg kommune.

I skrivende stund er arbejdet rigtig godt i

gang og alt forløber efter planen. Soklen er

støbt og mur elementerne er ved at være

på plads, og i midten af november bliver

der monteret spær på boligen. Vi er mange,

Så langt var byggeriet kommet den 30. oktober

Nyt Nyt fra fra fra Kjellerup

Kjellerup

der interesseret følger byggeriets gang, og

ikke mindst følges opførelsen med

spænding af Winnie og hendes familie, der

glæder sig til at flytte ind i de nye omgivelser.

Såfremt vejret er med håndværkerne,

har vi en forventning om, at præstefamilien

kan tage den nye, moderne præstebolig på

Digterparken 1 i brug engang i løbet af

februar 2010.

Vibeke Døssing Petersen

Første ”spadestik” den 18. september

Udsigten fra stuen

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 7


GUDSTJENE

DATO HØRUP LEVRING

29. november 10.30 1 19.30 Familiegudstjeneste 2

6. december 14.00 Familiegudstjeneste 1 og 3 10.30

13. december 10.30 1 9.00 Kirkekaffe 1

20. december 10.30 9.00

24. december

10.00 og 13.00 Klaus Møberg

14.15 og 15.30 Winnie Rischel

25. december 9.00 10.30

26. december 10.30 9.00

27. december 10.30 9.00

31. december 15.45 1 og 5 14.30

3. januar 9.00 10.30

10. januar 10.30 9.00

14. januar 19.00 Nytårsparade 5

17. januar 9.00 kirkekaffe 10.30

19. januar 17.00 Spaghetti gudstjeneste 4

15.30 Klaus Møberg

1) Indsamlinger: 29/11 Julehjælp (Hørup), 6/12 Julehjælp (Hørup), 13/12 Indsamling til dåbsbibler, 31/12 Det

danske Bibelselskab, 31/1 Kirkens Korshær, 14/2 Tirsdagsklubben (Hørup) og Søndagsskolerne i Danmark

(Levring).

2) Familiegudstjeneste med Luciaoptog.

3) Minikonfirmander medvirker og kirkekoret går Luciaoptog.

4) Efter gudstjenesten er der pasta og millionbøf i Kirkecentret. Tilmelding seneste dagen før kl. 12.00 til

sogn@kjellerupkirke.dk eller kirkekontoret: 86 88 31 33

5) Se omtale på side 3 (nytårsaften) eller 10 (Diakoniensdag og nytårsparade) eller 11 (fastelavn).

8 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring

1 og 5

24. januar 10.30 Stafetgudstjeneste 9.00 Kirkekaffe

31. januar 9.00 1 10.30 1

7. februar 10.30 Diakoniens Dag 5

11. februar 19.30

14. februar 14.00 Familiegudstjeneste 1 og 5 10.30 Familiegudstjeneste

21. februar 10.30 9.00

28. februar 19.00 Stafetgudstjeneste 10.30

1 og


ESTELISTE

STELISTE

PRÆST DAGENS NAVN EVANGELIUM

Klaus Møberg 1. søndag i advent Luk. 4,16-30

Winnie Rischel 2. søndag i advent Matt. 25;1-13.

Winnie Rischel 3. søndag i advent Luk 1;67-80

Klaus Møberg 4. søndag i advent Liturgisk

Juleaften Luk. 2,1-14

Klaus Møberg 1. juledag Joh. 1;1-14

Winnie Rischel 2. juledag Matt. 10;32-42

Winnie Rischel Julesøndag Matt. 2;13-23

Klaus Møberg Nytårsgudstjeneste Matt. 6;5-13.

Klaus Møberg Helligtrekongers søndag Matt. 2,1-12/Joh. 8;12-20

Winnie Rischel 1. søndag efter Helligtrekonger Mark. 10;13-16

Torsdag

Winnie Rischel 2. søndag efter Helligtrekonger Joh. 4;5-26

Winnie Rischel Tirsdag Peters fiskefangst

Klaus Møberg Sidste s. e. Helligtrekonger Joh. 12;23-33

Klaus Møberg Sepuagesima Matt. 25; 14-30

Klaus Møberg Seksagesima Mark. 4;26-32

Steen Sunesen Missionsuge Levring

5 Winnie Rischel Fastelavn Luk.18;31-43

Winnie Rischel 1. søndag i fasten Luk. 22;24-32

Klaus Møberg 2. søndag i fasten Mark. 9;14-29

Julens øvrige gudstjenester

15. dec. kl. 10.00 Levring Børnehus, dagplejen og øvrige interesserede i Levring Kirke.

16. dec. kl. 10.00 Dagplejen, vuggestuen og øvrige interesserede i Hørup Kirke.

17. dec. kl. 10.00 Børnehaverne fra Kjellerup i Hørup Kirke.

18. dec. formiddag Kjellerup skole i Hørup Kirke.

22. dec. kl. 13.00 Kernen, på Fabriksvej 2.

23. dec. kl. 10.30 Fuglemosen.

24. dec. kl. 11.00 Sandgårdsparken.

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 9


Diakoniens Dag

Første søndag i februar, den 7. 2010, er

diakoniens dag. Diakoni er kristendom i

praksis, altså arbejde for næstens skyld.

En del af diakonien kaldes sognediakoni. Vi

er så heldige i Kjellerup, at vi har en

sognemedhjælper, som organiserer meget

af kirkens diakonale arbejde. Det kan f.eks.

være besøgstjeneste, der har som mål, at

ingen mod deres vilje, skal sidde ensomme

og uden kontakt til andre mennesker. Det

kan være undervisning af børn i forskellige

Juletræsfest i Levring gennem tiden

Der har været afholdt julefester i Levring

sogn i mindst de sidste 60 år, og nok også

længere tilbage. I 1950’erne og 1960’erne

blev der holdt julefest for børn en eftermiddag

mellem jul og nytår i Levring Missionshus,

en aften for unge og en aften for

”voksne”. Jo der blev rigtig festet i julen

dengang, med flot pyntet grantræ med

levende lys i, sunget julesange, holdt

juletale, leget med børnene og delt godte-

poser ud, nydt et dejligt kaffebord, altså

noget som vi også gør i dag. Det er en god

tradition, som vi holder fast ved. Engang i

1960’erne flyttede man til større lokaler i

Levring Sognegård, og her har man siden

aldersgrupper,

således at de får

en oplevelse af kirke og kristendom og af

menigheden som et godt og trygt fællesskab.

På diakoniens dag ville vi denne gang

sætte fokus på sognediakonien. Efter

gudstjenesten i Hørup kl. 10.30 er der

frokost i kirkecenteret, hvorpå vi skal høre

et oplæg om sognediakoni. Nærmere

information i dagspressen.

WNR

Nytårsparade

Torsdag den 14. januar kl. 18.30 sætter spejdernes

fakkeltog sig i bevægelse fra Torvet og går op til kirken,

hvor der er gudstjeneste for spejderne og for alle

andre, som har lyst at være med. Efter gudstjenesten er

der kaffe, hyggeligt samvær og nytårsappel i kirkecentret.

Enhver er velkommen.

holdt en fælles julefest for alle i sognet,

både små og store. Julen er jo glædens,

lysets, hjemmenes og fællesskabets fest.

Og fødselsdagsbarnet, som man festede

for dengang, er jo den samme, som vi

fester for også nu om julen, nemlig Guds

egen søn, som blev født her på jorden for

mange år siden. Ikke en hvilken som helst

dreng, men faktisk verdens frelser, altså

ham, som kan skænke hver af os mennesker

evigt liv sammen med Gud. Tro ham,

det er budskabet. Vi glæder os til også i

årene fremover, den 28. december kl.

19.30 at holde julefest for hele familien og

for alle i sognet i Levring Sognegård.

Frits K. Madsen, Levring.

10 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Noget Noget for for dig

dig

Levring

Levring

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter fra 0. klasse

og op.

Kontakt: Dorthe Larsen,

tlf. 86 88 63 99

Kjellerup

Kjellerup

Babysalmesang

Babyer fra 1 - 9 måneder.

8 gange med salmer og sange

i kirken pr. hold.

Kontakt: Lisa Bjærre Olsen

www.kjellerupkirke.dk

Spaghettigudstjeneste

Kort børnevenlig gudstjeneste

efterfølgende med spaghetti

og kødsovs til hele familien.

Kontakt: Lisa Bjærre Olsen

www.kjellerupkirke.dk

Tirsdagsklubben

- Kirkens Børneklub.

Børn fra 4 år til 2. klasse.

Tirsdag i Kirkecentret fra

16.30 til 17.30

Kontakt: Lisa Bjærre Olsen

www.kjellerupkirke.dk

De grønne pigespejdere

Spejderaktiviteter for piger fra

1. klasse og op.

Kontakt: Elisabeth Ringgaard,

tlf. 86 88 26 72

KFUM-spejderne

Spejderaktiviteter for drenge

fra 2. klasse og op.

Kontakt John Mikkelsen,

tlf. 40 27 52 09

www.spejdernet.dk/Kjellerup

Børneadventsgudstjeneste

Anden søndag i advent nærmere kendt

som den 6. december er der børneadventsgudstjeneste

i Hørup Kirke, Kjellerup.

Gudstjenesten begynder kl. 14.00 og

temaet er jul. Minikonfirmanderne vil

medvirke ved at vise et krybbespil, og

kirkekoret vil synge nogle dejlige julesange

og gå Lucia. Der vil selvfølgelig også være

kendte elementer fra en gudstjeneste som

fællessang, fortælling, bøn og velsignelse.

Alle er velkommen til denne gudstjeneste.

Fastelavn

Fastelavnsgudstjeneste

er for hele familien.

Man må denne søndag

gerne klæde sig ud,

når man kommer i

kirken. Bagefter er der

tøndeslagning og lidt

godt til munden.

Fastelavnssøndag er

den 14. februar.

Levring kl. 10.30.

Kjellerup kl. 14.00.

LBO

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 11


Hvad laver en kirketjener?

Som kirketjener er der mange opgaver at

løse. Jeg skal sørge for, at kirken bliver gjort

ren. Der skal gøres klar til gudstjenester og

kirkelige handlinger. Jeg skal hænge

salmenumre op, lave dekorationer eller

buketter til alteret, og til højtiderne skal

kirkebænkene pyntes. Der skal pudses

lysestager, dåbsfad og – kande, vaskes

alterdug og dåbshåndklæder. Desuden skal

der skæres alterlys og dækkes nadverbord.

Det er også mig, der sørger for varme i

kirken til alle aktiviteterne og dem er der

heldigvis mange af i Hørup kirke. Flaget

skal hejses til begravelser og gudstjenester.

Salmen ”Sorrig og glæde, de vandre til

hobe”, bliver til virkelighed, når man

arbejder i kirken. Der skal deles salmebøger

ud og hilses på kirkegængerne. I mit

arbejde som kirketjener får jeg således

mange varme håndtryk og dejlige smil. Tak

for det! Efter gudstjenesten skal der ryddes

op og alterbægerne vaskes af.

Jeg er også ansvarlig for kirkecentret. Jeg

Grethe har

arrangeret blomsterkrukken

Hvem møder jeg i kirken?

Kirketjener Grethe Pedersen

skal sørge for indkøb, borddækning,

kaffebrygning og opvask. Menighedsrådet

har stillet en røremaskine til rådighed, så

jeg kan bage brød til de mange møder, der

afholdes i kirkecentret, og menighedsrådet

har også betalt et kursus i fødevarehygiejne,

så jeg må lave mad til spaghettigudstjenesterne.

Det glæder mig at se alle de

unge familier komme med deres små børn

og se, hvordan både store og små hygger

sig i kirkecentret.

Endvidere gør jeg rent på de forskellige

kontorer, i hall´ en og på toiletterne. Der

skal pudses vinduer indvendig (og dem er

der mange af) og ordnes vasketøj.

Hver formiddag laver jeg kaffe til personalet.

Vi samles kl. 9.30 og snakker om

dagens opgaver; men vi får også tid til at

hygge os.

Jeg har en travl hverdag med mange

forskellige opgaver; men jeg tager altid

glad på arbejde, for jeg har nogle fantastiske

arbejdskollegaer, 2 gode, dygtige

præster, et godt menighedsråd, nogle søde

og hjælpsomme, frivillige hjælpere og sidst

men ikke mindst en dejlig menighed.

12 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Salmestafet ved Marie Louise Pedersen

Nr. 49 i Den Danske Salmebog.

Mel.: Svensk folkemelodi 19. årh.

1. Ingen er så tryg i fare

som Guds lille børneskare,

fuglen ej i skjul bag løvet,

stjernen ej højt over støvet.

2. Herren selv på Zions bjerge

for sit folk er skjold og værge,

vil sig over os forbarme,

bære os på faderarme.

3. Ingen nød og ingen lykke

af hans favn os bort skal rykke;

han, den bedste ven blandt venner,

al vor trang og længsel kender.

4. Vore hovedhår han tæller,

hver en tåre, som vi fælder;

han os føder og os klæder,

midt i sorgen han os glæder.

5. Om han tager, om han giver,

samme Fader han dog bliver,

og hans mål er kun det ene,

barnets sande vel at tjene.

6. Fryd dig da, du lille skare!

Jakobs Gud vil dig bevare;

på hans mindste vink må alle

fjenderne til jorden falde.

7. Og når endt er kampens dage,

endt hver jordisk nød og klage,

kalder os vor Faders stemme

til en evig fryd derhjemme.

Lina Sandell-Berg 1856.

Fredrik Engelke 1873.

P.D. Koch 1891.

Bearbejdet 1895. 1953.

Hvorfor har du valgt den salme?

Fordi vi sang den derhjemme,

dengang jeg var lille og skulle til at

sove. Jeg har også sunget den i nogle

sammenhænge, hvor jeg følelsesmæssigt

var berørt - og så sang vi

den også i missionshuset som barn.

Er der noget bestemt, som siger dig noget i teksten?

Den beskriver, hvor stor og god Gud er, på en meget

simpel og ligetil måde. Den handler om hele livet, både

det gode og det dårlige.

Har den hjulpet dig på en speciel måde?

Den giver mig en ro, så på den måde giver den mig

tryghed. Gud kender én bedre, end man kender sig selv.

Som der står: Vore hovedhår han tæller, hver en tåre,

som vi fælder. Det er jo ikke noget, man selv ved - men

det ved han.

Hvilket Gudsbillede giver salmen?

Gud er ligesom en far, der kender os og derfor ved, hvad

der er bedst for os. Det er det Guds billede, salmen også

giver. I salmen står der: Jakobs Gud vil dig bevare. Som

barn troede jeg, at det var Jakob Madsens far, der var tale

om (Frits Madsen), men det har jeg fundet ud af for

længe siden, at det ikke er. Men det billede, jeg forestillede

mig, var, at Jakob sad på skuldrene og blev båret - det

gør Gud jo også sommetider med os.

Vers 7 handler om livet efter døden, hvad tænker du der?

Lige meget hvor godt man har det her, så vil det altid

være bedre i Himmelen. Men det, man har på jorden, kan

man jo ikke få med i Himmelen, men det, man får i

Himmelen, er jo meget bedre, så er det jo lige meget,

hvad man har haft på jorden.

Salmestafetten sendes videre til Hanne Madsen, Levring.

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 13

LBO


Hvor intet andet er nævnt, er møderne kl. 19.30.

Levring

Mødes i Missionshuset, Hindbjergvej 32, hvor intet

andet er nævnt.

Indre Indre Missions Samfund Samfund

Kontakt: Else Feldbak, tlf. 86 88 61 30

December

To. d. 3. Adventshygge hos Tove og Åge, Krabbesgade

23.

Fr. d. 11. Julehygge kl. 18.50.

Ma. d. 28. Julefest i sognegården

for hele familien ved Majbrit

Roulund, Frederiks.

Januar

Ti. d. 12. Bedemøde.

To. d. 14. Bedemøde.

To. d. 21. Bibeltime hos Gerda og Gunnar,

Solvænget 8.

Fr. d. 29. YM-pakkefest ved Johannes Vestergård, Ikast.

Februar

To. d. 4. Bibeltime hos Anna Benner Svendsen.

Kirke- og missionsuge 8. – 12. Februar

Ma. d. 8. Missionær Jørgen Knudsen, Mårslet.

Ti. d. 9. Møde ved ungdomsforkynder Jakob

Østergård, Aulum.

To. d. 11. i Levring kirke ved Steen Sunesen, Århus.

Fr. d. 12. Familieaften ved lærer Gitte Overgård,

Vesterbølle.

To. d. 25. kl. 14 og 19.30 Kredsstævne i Kjellerup.

Ydre Ydre Missionskredsen

Missionskredsen

Kontakt: Lilly Grøn. Tlf. 86 88 20 84

December

Ti. d. 15. Hos Lis Møller, Skovsborgvej 8.

Januar

Ti. d. 19. Hos Else Feldbak, Midstrupvej 14.

Fr. d. 29. Pakkefest ved Johs. Vestergård, Ikast.

Fr. d. 27. Spejdernes adventsfest.

KFUM KFUM og og KFUK KFUK’s KFUK ’s

familiearbejde

familiearbejde

Kontakt: Anton Clausen, 86 88 63 36

December

Fr. d. 11. Julehygge kl. 18.50.

Ma. d. 28. Julefest i

sognegården for hele

familien ved Majbrit Roulund,

Frederiks.

Januar

Ti d. 5. Bibeltime hos Edith og

Anton Clausen, Midstrupvej 8.

Februar

Fr. d. 12. Familieaften ved lærer

Gitte Overgård, Vesterbølle.

Ti. d. 23. Bibeltime hos Mona og Carsten Møller,

Midstrupvej 10.

Kjellerup

Kjellerup

Café Café KC KC

KC

Mødes i Kirkecentret kl. 10.00

Kontakt Lisa Bjærre Olsen, tlf. 86 88 40 39

December

On. d. 2. Adventshygge og advents sange.

Januar

On. d. 6. Kina og Mission ved Grethe Bjærre, Kjellerup.

Februar

On. d. 3. Spille spil dag - medbring dit yndlingsspil.

Indre Indre Missions Samfund

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21.

Kontakt Christian Schmidt, tlf. 49144139

December

Ti. d. 1. Vi synger vore advents- og julesange.

Ti. d. 8. Bibelkreds i Hjemmene.

Ti. d. 15. Kl. 14.30 Missionær Jacob Borg.

Ti. d. 29. kl. 19.00 Julefest.

Januar

Ti. d. 5. Bibelkreds i

hjemmene.

Ma. d. 11. Evangelisk alliance

bedeuge.

Ti. d. 12. Bedeuge.

To. d. 14 Bedeuge.

Ti. d. 19. Missionær Simon Overgaard Petersen,

Lemvig.

Ti. 26. Kl.14.30 Filmeftermiddag.

Februar

Ti. d. 2. Generalforsamling

Ti. d.9. Bibelkreds i hjemmene.

Ti. d. 16. Møde ved Dansk Bibelinstitut, København.

Ti. d. 23. Kl. 14.30 Filmeftermiddag.

Kirkelig Kirkelig Studiegruppe

(Tilknyttet Unge Hjems landsbevægelse).

Mødes i Kirkecentret, hvor intet andet er nævnt.

Kontakt: Kai Rasmussen, tlf. 86 88 23 52.

14 Kirkeblad for sognene i Kjellerup og Levring


Menighedsrådsmøder

Hørup: 26. november, 21. januar, 25. februar.

Levring: 1. december.

December

Fr. d. 4. Kl. 18.30 Adventsfest.

Januar

On. d. 20. Sangaften.

Februar

On. d. 10. Studiekreds.

On. d. 24. Studiekreds.

KFUM KFUM og og KFUK KFUK’s KFUK KFUK’s

’s

familieklub

familieklub

Mødes i Menighedshuset, Nørregade 21, hvor intet

andet er nævnt.

Kontakt: Tommy Lauritsen tlf. 35 11 58 02

December

Ti. d. 29. kl. 19.00 Julefest.

Januar

Fr. 8. Familieaften med fællesspisning kl. 18.00,

Børneklub for skolebørnene.

Fr. 29. Voksenaften – nærmere info følger.

Fra Redaktionen

Næste nummer dækker

månderne marts - maj.

Stof til dette blad skal være

redaktionen i hænde senest den 4. januar 2010

Sendes til: sogn@kjellerupkirke.dk

Ansvarshavende redaktør: Winnie Nørholm Rischel

Opsætning: Lisa Bjærre Olsen

Tryk: Øko-tryk, Skjern

Februar

Fr. 5. Generalforsamling kl. 17.00.

Fr. 26. Familieaften med fællesspisning kl. 18.00,

Børneklub for skolebørnene.

Ten Ten Ten Sing Sing 77

7

Kontakt: John Nielsen, tlf. 30 23 30 68

For teenagere med interesse for

sang, musik, drama, dans,

teknik og kreativt arbejde.

Mødes i Kirkecentret hver

tirsdag kl. 19.00 - 21.30

Sognenyt: August - Oktober

DØBTE

Levring

Lucas Rydahl Mildahl Hansen,

Vandet

Kjellerup

Mathias Holmen Lund, Trige

Gaia Kriegbaum Benkestok, Kj.

Mathilde Hartung Søgaard, Kj.

Victor Jessen Kiesbye, Kj.

William Nedergaard Rasmussen, Kj.

Freja Frost Rosenkvist, Kj.

Victoria Dal Dalager, Kj.

Emma Rabes Lyngsøe, Kj.

Lærke Dahl Hansen, Kj.

Olivia Veldt Rasmussen, Kj.

Viggo Tjell Risborg, Frederiksberg C

Ida Marie Walther Pedersen, Kj.

VIEDE

Levring

Louise Damtoft-Hougaard og Brian

Damtoft-Hougaard, Voldum

Kjellerup

Nina Verner Dencker og Lars

Dencker, Viborg

Mia Bastrup Nielsen og Kristian

Blæsbjerg Nielsen, Hadsten

Rebecca Ejlskov K Benkestok og

Anton Revsgård Benkestok,

Kjellerup

Bjørg Lykke Risgaard og Jacob Lykke

Risgaard, Kjellerup

Lotte Klitgaard Jensen og Brian

Østergaard Jensen, Kjellerup

Mai-Britt Trend Thomsen og Jens

Trend Thomsen, Levring

KIRKELIGT VELSIGNET

Levring

Tanja Skjødt Jakobsen og Ole

Pedersen, Hindbjerg

Kjellerup

Karina Munk Larsen og Claus

Munk Larsen, Grauballe

DØDE OG BEGRAVEDE

Levring

Betty Irene Pedersen, Skovsborg

Kjellerup

Viggo Carlo Andersen, Kjellerup

Jytta T Morratz, Kjellerup

Else K. Henriksen Andersen, K.

Anton Erik Kristensen, Kjellerup

Niels Jørgen Mikkelsen, Kjellerup

Peter Christian Bøgeholdt, Kj.

Svend Rasmussen, Karup

Sigrid Hansen, Kjellerup

2009/2010 nr. 1 December - Februar. 15


Kirkelig vejviser

LEVRING

Graver:

Inga Tind Kristensen

Hindbjergvej 7, Hindbjerg

Tlf. 86 88 60 91 (Mobil: 21 26 91 80)

Organist:

Anna Benner Svendsen

Vesterhede 10, Levring

Tlf. 86 88 12 77

Kirkesanger:

Hanne Madsen

Lillemøllevej 3, Levring

Tlf. 86 88 25 27

Menighedsrådsformand:

Edith Clausen

Midstrupvej 8, Midstrup

Tlf. 86 88 63 36

Kirkeværge og kasserer:

Anker Tang Sørensen

Kaj Munks Vej 14

Tlf. 86 88 15 56

Kordegn:

Jens-Ejler Jensen

Kirkekontoret, Kirkebakken 8 A

Tlf. 86 88 31 33,

privat: 86 88 21 22

E-mail: post@kjellerupkirke.dk

Mandag kl. 10.00-12.00

Tirsdag - fredag kl. 8.30-12.30

Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Præsterne:

Klaus Buch Møberg

Bygaden 61, Levring

mail: kbm@km.dk

tlf. 86 88 14 38

Winnie Nørholm Rischel

Kastanievej 7

mail: wnr@km.dk

tlf.: 86 88 11 33 / 86 88 40 34

Hvor intet andet er nævnt er postnummeret 8620 Kjellerup.

KJELLERUP

BEGGE SOGNE

www.kjellerupkirke.dk

Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8A, tlf. 86 88 40 33

Kirketjener:

Grethe Pedersen, mail: gp@kjellerupkirke.dk.

Tlf. 86 88 40 33. Træffes tirsdag - fredag.

Udlån af Kirkecentret: Kontakt kirkekontoret.

Kirkegårdsleder:

Henning Graugaard Nielsen, mail: hgn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 31 93 mandag-fredag. Træffes efter aftale.

(Kontor i kapelbygningen)

Organist:

Niels Peter Hornstrup, mail: nph@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 32, privat: 86 66 83 03

Sognemedhjælper:

Lisa Bjærre Olsen, mail: sogn@kjellerupkirke.dk

Tlf. 86 88 40 39.

Menighedsrådsformand:

Henrik Astrup, tlf. 86 88 12 91

Kirkeværge:

Børge Juul Andersen, tlf. 86 88 26 72

KirkeBil:

Kirkebilen kører til alle

gudstjenester, koncerter,

sogneaftner og højskoletimer.

Passagererne afhentes på

bopælen.

Henvendelse til Thorning Taxi

tlf. 86 88 01 75, dagen før,

undtagelsesvis 2 timer før.

Pris 10,00 kr.

More magazines by this user
Similar magazines