Kommunalbladet - HK

hk.dk

Kommunalbladet - HK

SE OP - OG SE FREM

Kig op fra din skærm et par minutter en tilfældig formiddag.

Sidder du i et storkontor, siger statistikken, at et par af de kolleger,

dine øjne netop har flakset forbi, har et problem. På lidt

længere sigt kan de simpelthen få svært ved at holde fast i deres

ellers så solide fodfæste på jobbet.

Næsten hver tredje HK'er i amter og kommuner er ikke blevet

efteruddannet de seneste treethalvt år. Det er bekymrende på et

tidspunkt, hvor vi med kommunalreformen står foran en historisk

ommøblering af den kommunale sektor. Behovet for efteruddannelse

har aldrig været større.

Jeg vil ikke pege fingre, for selvfølgelig er der mange, som har

hentet inspiration og kundskaber på anden vis. Men når så mange i

så lang tid ikke har deltaget i egentlig efteruddannelse, så er der et

problem. Man kan frygte, at der i kommunerne er ved at udskille

sig et uddannelsesmæssigt A-hold - og et C-hold i den anden ende.

At ledelsen har ansvaret for, at hele medarbejderstaben løbende

får den nødvendige opkvalificering, er uden for diskussion.

Men alene at placere aben på arbejdsgiversiden er for nemt.

Vi skal have en bredere holdningsændring. Som giver handling.

Hen over sommeren har vi her i sekretariatet lagt sidste hånd

på vejledningen til den nye aftale om individuelle kompetenceudviklingsplaner.

Denne aftale kan blive et fremragende værktøj.

Tager man ord og ånd i aftalen alvorligt, kan aftalen udløse et

venligt og velment skub til de kolleger, som måske efterhånden er

blevet lidt småskræmte ved tanken om at blive sendt på kursus.

Brug den nye aftale. Den handler om meget mere end tørre tal

og paragraffer. Den handler om dig og de kolleger, du har omkring

dig. Når du kigger op fra skærmen en tilfældig formiddag.

Indhold

Bodil Otto

Næstformand for HK/Kommunal

Tjenestemænds forhold er usikre efter dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

De bedste job krævede mere uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Mange HK’ere uddanner sig ikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Færre ansatte betyder mere uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Efteruddannelsens fire former . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

E-læring til alle i Høje-Taastrup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Øget pres på penge til efteruddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Diplomuddannelsen giver viden, der kan omsættes i hverdagen . . . . . . 20

Horsens Kommune har overblik over medarbejdernes kompetencer . . . 22

Mennesker mødes - og kursusflirt opstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Ansatte i delingskommuner skal vælge nu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

Kort & Kommunalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ny struktur gav arbejdspres i nordjysk jobcenter . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Debat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

Stillingsannocner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Der er en udpræget angst for at vise

sig som den bløde leder, oplever de

faglige konsulenter i HK. For hvis

man optræder som »svag«, kan den

gode stilling i den nye storkommune

måske gå til en anden.

tekst: Mogens Jepsen • foto: Gitte Sofie Hansen

HK opretter hotline til ledere

Fra slutningen af september vil alle medlemmer

af Chefgruppen under HK/Kommunal

kunne ringe til en akut-hotline for at få

hjælp, hvis de føler, at de har brug for

personlig sparring.

Medlemmet vil inden for 24 timer blive

kontaktet af en af de to erhvervspsykologer,

som skal bemande den nye service.

Initiativet er et samarbejde mellem

HK/Kommunal, Dansk Socialrådgiverforening

og Socialpædagogernes Landsforbund. Det

er opstået, fordi ledere i reformprocessen er

i en ekstra svær situation - både ledelsesog

beskæftigelsesmæssigt. Og fordi det for

mange ledere kan være brud på rollen, hvis

de bruger tillidsrepræsentanten til personlig

sparring.

Ledere

Et nyt spil er opfundet i den kommunale

verden: Leder-mikado.

Reglerne er meget enkle: Den, der

først rører sig, har tabt ...

Sådan lyder meldingen fra en række

faglige konsulenter i HK.

– Mange ledere trækker sig simpelthen.

De tør ikke fortælle noget om, hvordan

de egentlig går og har det. Og at de

faktisk også er bange for, hvad der skal

ske med dem, lyder det fra Susann Marcher,

faglig konsulent i HK Esbjerg.

Erfaringen er, at hvis man prøver at

arrangere temadage, ledercoaching i

netværk, reformmøder eller lignende, så

kommer der ikke mange ledere. Og de,

der gør, er i hvert fald ikke dem, der fortæller

om deres bekymringer.

Selv små netværks-møder, hvor lede-

?

More magazines by this user
Similar magazines