Nummer 2 - 2005 - Stairway

stairwaydanmark.dk

Nummer 2 - 2005 - Stairway

NYHEDSBREV FRA FORENINGEN STAIRWAY DANMARK NR. 2 2005 STAIRWAY NEWS STAIRWAY – ET PROJEKT FOR GADEBØRN OG BØRNS RETTIGHEDER I FILIPPINERNE Nye børn på Stairway Farvel til 'årets kuld' og goddag til et nyt hold børn fra Manilas fængsler Brug for ny jeepney og nyt køkken Tegnefilmen 'A Good Boy' klar til premiere Fantastisk start på kampagnen mod misbrug Nyt teaterstykke om seksuelt misbrug


Fakta om Stairway Foundation Stairway er en dansk drevet, uafhængig, privat organisation, der arbejder for børns rettigheder. Stairways grundidé er, at alle mennesker rummer ressourcer, drømme og muligheder for udvikling. For at kunne udfolde disse muligheder har ikke mindst børn brug for omsorg, beskyttelse og uddannelse. Stairways rehabiliteringscenter ligger på en skovklædt skråning tæt på de kendte turistområder på øen Mindoro i Filippinerne, hvor mange danskere har holdt ferie. Tre indsatsområder Arbejdet foregår på tre måder: ● Direkte hjælp og rehabilitering af gadebørn fra hovedstaden Manila. Børnene får ophold, pleje og uddannelse på Stairways rehabiliteringscenter. ● Kampagner og oplysningsarbejde om børns rettigheder og seksuelt misbrug af børn. Det sker gennem bl.a. foredrag, konferencer, undervisningsmaterialer, tegnefilm og teater. ● Uddannelse, erfaringsudveksling og netværksopbygning blandt socialarbejdere, lærere og sociale organisationer i Filippinerne. Hvem står bag? Stairway er grundlagt i 1990 af danske Lars Jørgensen og hans amerikanske kone Monica Ray Jørgensen, som bor og arbejder på centret med deres to børn. Projektet støttes og ledes af foreningen Stairway Danmark. OM STAIRWAY NEWS STAIRWAY NEWS udsendes fire gange årligt af foreningen Stairway Danmark. Bladet sendes til alle foreningens medlemmer samt til en lang række organisationer, meningsdannere og venner af Stairway. Stairway rehabiliteringscenter Der er ca. 100.000 gadebørn i Manila. Mange har været udsat for omfattende fysiske overgreb og seksuelt misbrug, og det hårde liv på gaden har tvunget de fleste ud i stofmisbrug og kriminalitet. Der bor normalt ca. 14 tidligere gadebørn på Stairway. En del har siddet i landets barske fængsler og er mærket heraf, mens andre ved ankomsten har tuberkulose, som de behandles for. På centret får børnene omsorg, undervisning og hjælp til at overvinde deres traumatiske oplevelser gennem bl.a. kreativt terapeutisk arbejde og psykologisk bistand. Efter en periode på Stairway sluses børnene ud til familie eller til andre organisationer, der kan sikre dem en rimelig opvækst og fortsat skolegang. Stairways faste stab omfatter bl.a. en lærer, fire socialarbejdere, en psykolog og en kunstner. Desuden arbejder en række unge, der selv har en fortid på gaden, som juniorstaff, ligesom der ofte arbejder unge voluntører fra Vesten på centret. Andre aktiviteter og projekter Stairway er stærkt engageret i kampen mod seksuelt misbrug af børn, både i lokalområdet og i Manila. Stairway samarbejder tæt med både myndigheder og NGO’er omkring børns rettigheder. Blandt vores partnere er også Centre for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse, CPTCSA, i Manila. Redaktion Journalist Tune Nyborg Tune Nyborg Kommunikation Skt. Pauls Kirkeplads 9b, 8000 Århus C Tlf. 8620 9544 - www.tnk.dk E-mail: tune@tnk.dk Samtidig har Stairway et lokalt scolarship-program, som sikrer ca. 55 børn fra fattige familier en skolegang, ligesom Stairway søger at stimulere uddannelse og skabelse af arbejdspladser i lokalområdet. Hvem finansierer arbejdet? Det koster ca. 1 mio. kr. om året at drive Stairway. Hertil kommer særlige udgifter til oplysningsvirksomhed og kampagner. Tidligere var DANIDA hovedsponsor bag Stairway, men DANIDA kan kun yde støtte til denne type projekter i syv år. I dag er de største bidragydere tyske Kindernothilfe, canadiske Leger Foundation, den finske ambassade i Manila samt Rødkilde Gymnasium i Vejle. Desuden ydes store bidrag via foreningen Stairway Danmark, som dels er støtteforening for projektet dels fører overordnet tilsyn med Stairways arbejde i Filippinerne. Samtidig har foreningen en vigtig opgave med at søge penge til projektet blandt fonde, virksomheder, foreninger og private sponsorer. Kontakt: Stairway Foundation Inc. Projektleder Lars Jørgensen Bgy. Aninuan, Puerto Galera 5203 Oriental Mindoro, P.O.Box 30440 Philippines Tlf. +63 917 8431 922 E-mail: stairway@stairwayfoundation.org www.stairwayfoundation.org Se mere på om Stairway på Internettet Stairway Foundations engelsksprogede hjemmeside: www.stairwayfoundation.org Foreningen Stairway Danmarks dansksprogede hjemmeside: www.stairwaydanmark.dk En særlig side om Stairways filmproduktioner: www.animavocacy.org ISSN 1602-4486 Sponsor Trykningen af Stairway News er betalt gennem et tilskud fra Tips & Lotto-midlerne samt af Trøjborg Grafisk A/S www.troejborg.dk


Stairways hidtil største satsning er en succes Vi har grund til at være glade og stolte. Alt det, vi har arbejdet for i det seneste år, ser ud til at lykkes – takket være stor opbakning fra venner i både Danmark og udlandet Det er med utrolig stor glæde, vi alle i bestyrelsen modtager meldingerne fra Filippinerne i denne tid. Alt det, vi har arbejdet på i det seneste år eller mere, er nu ved at bære frugt: ● Vores hidtil største satsning, det Danidastøttede oplysningsprojekt om forebyggelse af seksuelt misbrug af børn, er kommet helt forrygende fra start. Interessen for vores workshops er helt overvældende, og Stairways netværk i Filippinerne udvikler sig lige nu med stor hast. ● Den anden af vores tegnefilm 'A Good Boy', er blevet færdig, og allerede inden den formelle premiere er interessen meget stor. ● Vi har et nyt teaterprojekt færdigt, som dels giver os et nyt redskab i oplysningsarbejdet, dels giver nyt liv til det teaterarbejde, der altid har været centralt for Stairways arbejdsform. Det gør én glad og stolt. Både over de resultater vi opnår, og over den store opbakning vi oplever fra så mange forskellige mennesker i Filippinerne, Danmark og flere andre lande. Børn og medarbejdere på Stairway en aften i april. Det var jeg også ved årets generalforsamling i april i Vejle. Det var en fornøjelse! Rigtig mange af vores medlemmer var mødt frem, og vi havde meget at fortælle og vise frem. Faktisk nåede vi ikke igennem vores omfattende program, for fortælle -og spørgelysten var stor! På generalforsamlingen fik Stairway Danmark ny bestyrelse. Ann Graugaard Pedersen og Eva Astrup Nielsen er trådt ud af bestyrelsen efter flere års godt arbejde. Vi siger tak for indsatsen og glæder os over, at I fortsat er aktive medlemmer af foreningen. Lisbeth Weichel og Tune Nyborg, som begge var suppleanter i den gamle bestyrelse, er nu valgt som fuldgyldige medlemmer. Samtidig har vi fået en ny suppleant, nemlig Peter Rosting, der var Danmarsk sidste ambassadør i Filippinerne, inden ambassaden blev sparet væk. Vi er meget glade, fordi du vil bruge tid på at arbejde for Stairway – og vi glæder os til at udntte din erfaring og dit netværk til det yderste! Katrine Nyholm Formand for Stairway Danmark NYT FRA FORENINGEN KORT NYT FRA FORENINGEN Gaver til Stairway Siden forrige nyhedsbrev har Stairway modtaget en række gaver og tilskud, som vi hermed vil takke for: ● Y's mens Club vadestedet i Vejle har givet os 2.500 kr. i forbindelse med et foredrag om Stairway. ● Anette Egeberg, Baunegårdsvej i Hellerup, valgte at bede familie og venner om at donere penge til Stairway i stedet for at give hende gaver ved hendes 60 års fødselsdag. Det blev til 5475 kr! ● Hasmark Strand Camping har købt armbånd hos os for 3.600 kr. ● Nyholm/Stehouwer har sendt os 1.500 kr. 'for et godt arbejde på Stairway'. ● Tips & Lotto har givet os 27.000 kr, til renoveringsarbejde på Stairway. ● Stairways gamle støtter i 'Axsel og Poula Nissens fond' har støttet os med hele 100.000 kr. Det er en fantastisk gestus, som vi er meget taknemmelige for. Kontakt til Dansk-Fillipinsk venskabsforening Stairway Danmark har fået en god kontakt til den jysk-fynske afdeling af venskabsforeningen. Vi har aftalt, at et par repræsentanter for Stairway besøger foreningens sommerlejr i Middelfart i juli og fortæller om vores projekter. Forhåbentlig kan vi få gensidig glæde af hinanden fremover. Stairway til tegnefilmfestival I september er Kolding vært for en international tegnefilmmesse, som også omfatter en stor filmfestival med tegnefilm som tema. Stairway er inviteret til at vise, hvordan tegnefilm kan bruges som et seriøst værktøj i oplysningsarbejdet mod seksuelt misbrug. 3


4 ARBEJDET I DANMARK Brug for nyt køkken og ny jeepney Stairway's køkken er 10 år gammelt og meget nedslidt. Også jeepneyen er totalt slidt ned og skal skiftes ud. Nu samler vi penge ind til de to investeringer Af Tune Nyborg Stairways køkken er gammelt, nedslidt og slet ikke bygget til at bespise de mange mennesker, som i dag passerer gennem centret. Det gør det daglige arbejde med madlavningen besværligt, og det er meget begrænset, hvilke retter, der kan fremstilles under de primitive forhold. »Køkkenet er ikke bare for lille, det er også for dårligt udstyret. Ofte skal der laves mad til over 100 mennesker på tre små gasblus. Samtidig mangler der køle- og frysekapacitet og noget så basalt som en ovn«, forklarer Stairway Danmarks utrættelige fundraiser Birgit Lind. Hun er selv uddannet økonoma og ved præcis, hvilke krav der stilles til et velfungerende køkken. Og nu har hun sat sig for at skaffe penge til et nyt og tidssvarende køkken på Stairway. Kvalitet, hygiejne og økonomi »Vi skal sikre, at der kan laves god og varieret mad i de mængder, der er brug for. Samtidig kan vi forbedre de hygiejniske forhold, og større frysere vil samtidig give mulighed for større indkøb og dermed bedre driftsøkonomi«, siger Birgit Lind. »Samtidig får vi mulighed for at etablere Jeepney er bl.a. daglig skolebus for mange af de 50 børn, som er med i Stairways scholarship-program. Uden den ville børnene ikke kunne komme i skole. Til højre ses opvasken ved det nuværende køkken. en 'kokkeskole', hvor vi kan undervise de unge i madlavning, hygiejne og indkøb. Det er færdigheder, som vil give dem en reel mulighed for jobs i de mange restauranter i området«. Birgit Lind anslår, at et nyt køkken vil koste op mod 300.000 kr. De penge er hun nu gået i gang med at skaffe fra fonde og andre mulige sponsorer. Brug for en ny jeepney Også Stairways trofaste jeepney er nu så gammel og slidt, at den skal skiftes ud. En jeepney er de specielle filippinske busser, som fremstilles på små lokale værksteder af dele fra brugte japanske lastbiler. »Vi er helt afhængige af jeepney'en til at transportere os selv, vores gæster og alle mulige slags gods rundt i hverdagen«, forklarer projektleder Lasse Jørgensen. Stairways jeepney er samtidig skolebus for en stor gruppe børn fra landsbyen ved Stairways køkken er over 10 år gammelt og tem- melig primitivt. På mirakuløs vis lykkes det køkkenets personale at lave mad til op til 150 mennesker på de tre gasblus i det snævre køkken, som efterhånden er meget nedslidt siden af centret. Børnene kommer fra fattige hjem, som ikke har mulighed for selv at betale børnenes skolepenge, skoleuniformer og transport. En ny jeepney af god kvalitet koster ca. 60.000 kr. Målet er, at en ny bil kan blive leveret ved juletid. Har du ideer til indsamlingen? Hvis du vil bidrage til Stairways nye køkken og jeepney, kan du bruge girokortet på bagsiden. Hvis du kender en virksomhed eller fond, som måske vil hjælpe, må du meget gerne kontakte Birgit Lind på tlf. 5572 9392 eller birgit@stairwaydanmark.dk


Filmen 'A Good Boy' handler om, hvordan gadebarnet Jason bliver forført og misbrugt af den flinke og gavmilde Bob. 'A Good Boy' er færdig! Stairways anden tegnefilm er nu klar til at blive brugt i oplysningsarbejdet omkring seksuelt misbrug af børn. Allerede før premieren er interessen meget stor fra flere lande Af Tune Nyborg Tegnefilmen 'A Good Boy' handler om drengen Jason, der bor på gaden sammen med sin mor og sine søskende. Her møder han den flinke Bob, som giver familien penge og inviterer Jason med på en week-end tur. Bob er én af de vestlige pædofile, som i disse år strømmer til bl.a. Filippinerne for at udnytte børn. Den store fattigdom og den manglende offentlige debat om seksuelt misbrug gør det langt lettere for de pædofile at Lokal støtte til oversættelser Takket være vores gode forbindelser til International School Manila, ISM, og The European School har vi fået meget værdifuld hjælp til at versionere A Good Boy og Daughter til spansk og fransk. Den spanske oversættelse blev udført af Adriena Vargas fra Columbia sammen med Alex Pethan, der er spansklærer på ISM. Arbejdet med den franske oversættelse blev ledet af Pascal Goujon fra The European gennemføre deres overgreb i den 3. verden end i Vesten. I tegnefilmen bliver Bob arresteret og fængslet, takket være en god indsats fra Jason og fra en street educator, som får kontakt med ham og hjælper ham. I virkelighedens verden bliver kun meget få af de vestlige misbrugere straffet. Stor interesse for filmen »Vi har lavet filmen for at få et pædagogisk værktøj til at åbne diskussionen om voksnes seksuelle misbrug af børn. Den skal bruges i undervisningen af både børn og af voksne lærere, socialarbejdere osv«, forklarer Monica Ray, der har skrevet historien og instrueret filmen på baggrund af autentiske beretninger fra Stairways egne børn. Allrede inden premieren er interessen School. Alle brugte meget tid på både selve oversættelsen og på at organisere og styre arbejdet med at indtale stemmer på de to sprog. Indtalingen skete med hjælp fra elever på de to skoler. Samtidig fik de skaffet adgang til et professionelt lydstudie, Hit production i Manila, hvor vi fik professionel assistence uden beregning fra producer og medindehaver Dennis Cham. Vi takker alle for deres enga- gerede støtte til Stairways arbejde. Det gælder ikke mindst Marc St. Laurent, der er nyt medlem af bestyrelsen for Stairway Forundation Inc. i Filippinerne. Han er lærer på International School Manila og har allerede nu hjulpet os i kontakt med et stort netværk af engagerede mennesker i Manila. Alliot Vargas Atkinson er én af de elever fra ISM, der har lagt stemmer til den franske version af tegnefilmene KAMPAGNEN MOD MISBRUG Oplevelsen efterlader Jason fortvivlet og plaget af selvforagt. Heldigvis møder han street educatoren Raffy, som hjælper ham - og Bob bliver fanget til sidst. for den nye tegnefilm meget stor. Prøvevisninger har vist, at den virker efter hensigten, og allerede ved lanceringen findes filmen på engelsk, fransk, spansk og det lokale tagalog. Versioner på kmer og lere andre asiatiske sprog er også på vej. Dansk premiere i september Filmen er tegnet og klippet i Filippinerne i samarbejde med filmfolk fra Danmark. Musikken er skrevet specielt til filmen af Savage Rose. Filmen er betalt gennem støtte fra Kindernothilfe i Tyskland og en række andre fonde og partnere. 'A Good Boy' får premiere i Filippinerne i løbet af juli. Danmarks-premieren finder sted i september ved et arrangement, som alle Stairway Danmarks medlemmer vil blive inviteret til. Læs mere i næste nummer af bladet. 5


6 KAMPAGNEN MOD MISBRUG Overvældende start på kampagnen mod misbrug Stairway har fået et fremragende samarbejde med de lokale myndigheder i Calapan. Flere end 800 børn og voksne har allerede gennemført Stairways workshops i foråret – og tilbagemeldingerne er meget positive Af projektleder Lars Jørgensen Som beskrevet i det forrige nummer af bladet har Stairway modtaget en lille million fra Danida til en to år lang kampagne om børns rettigheder og kampen mod seksuelt misbrug af børn i Filippinerne. I ansøgningen har vi lovet at gennemføre 120 workshops med i alt 2.500 deltager - men allerede nu, mindre end seks måneder henne i forløbet, kan vi konstatere, at vi kommer langt over målet. Alene siden 1. april har vi haft flere end 800 mennesker gennem vores træningsprogram. Det omfatter så forskellige mennesker som skolelærere, kirkeledere, politifolk, socialarbejdere og dagplejemødre. Interessen er helt overvældende, og vi er helt booket op. Faktisk har den seneste måned nok været den mest travle i hele Stairways historie! Gennembrud i Calapan Et af de store gennembrug har vi fået i Calapan City, som er den største by på Mindoro med en befolkning på ca 115.000 indbyggere. Vi havde inviteret 15 socialarbejdere fra kommunens socialafdeling til en workshop i begyndelsen af april. De var overvældende begejstrede, og sammen med bystyret udviklede vi en plan for at nå ud til i første omgang 600 lærere i 1.-6. klasse på byens 49 kommuneskoler. Det ellers så tabubelagte emne om seksuelt misbrug var i høj grad i fokus i Calapan på dette tidspunkt. Hele byen var blevet rystet over nyheden om, at en 59 årig højt respekteret lærer fra byen blev anklaget for at have misbrugt 8 elever seksuelt. Allerede en uge efter havde vi aftalt rammerne for træningen med bystyret, og efter endnu en uge løb den første workshop af stablen. Hele projektet endte med at få en prominent status i byen, og programmet blev officielt åbnet af byens borgmester. De mange workshops er gennemført af vores tre socialarbejdere, som hver havde en socialarbejder fra kommunen som deres assistent. Det betyder, at vi nu har trænet lokale nøglepersoner til selv at kunne holde lignende workshops i fremtiden. Samtidig er hele sikkerhedsnettet for seksuelt misbrugte børn på plads i kraft af de lokale social myndigheders engagement og uddannelse. Ud til 17.000 elever De 600 læreres feed back har været særdeles opløftende og inspirerende, og mange af dem er allerede nu i gang med at udbrede oplysningskampagnen til deres egne lokalområder. De fleste lærere har planer om også at involvere forældrene i deres træning, hvilket vi støtter dem i. I første omgang vil lærerne nå ud til Foreløbig har 72 af Calapans børnehavepædagoger har været på træning hos Stairway. Gennem dem forventer vi at nå ud til op mod 2.000 børn skønsmæssigt 17.000 elever. Vi er nu i gang med træning af byens dagplejemødre, hvoraf de 60 netop har været på Stairway til to dages workshop. Næste skridt vil blive lærere fra overbygningen. Materialet virker! For at yde en stærk og ansvarlig indsats imod seksuelt misbrug af børn er det nødvendigt at involvere mange sektorer i lokalsamfundet. Både uddannelsesvæsnet, sundhedssektoren, politi og domstole samt de sociale myndigheder. Netop derfor er vi meget glade for de erfaringer, vi har fået i Calapan, hvor samarbejdet involverer alle dele af den lokale administration. Der er stadig masser af udfordringer i vente i Calapan, men det har været en ganske overvældende start på kampagnen. Processen har vist, at vores grundliggende idé er rigtig, og at det undervisningsmateriale, vi har udviklet, er meget nyttigt og velfungerende. Ikke mindst vores tegnefilm er blevet overvældende godt modtaget. Lærere fra Calapan på skolebænken under én af Stairways workshops


KAMPAGNEN MOD MISBRUG Netværket bliver stadig stærkere Hvis insatsen mod seksuelt misbrug skal bære frugt, skal andre hjælpe med at løfte opgaven. Derfor er Stairway i fuld gang med at involvere andre organisationer og myndigheder Af projektleder Lars Jørgensen For at opnå den størst mulige udbredelse af vores kampagne til forebyggelse af seksuelt misbrug af børn, er vi konstant på udkig efter grupper og organisationer, der er villige til at deltage i arbejdet. Resultaterne er meget positive. Interessen for vores arbejde er stor, og vi er i fuld gang med at udbrede og forankre indsatsen, så den kan 'leve videre' uden at være afhængig af Stairway. Indtil videre har vi bl.a. etableret et samarbejde med ledere af en række kristne menigheder, der tæller mange tusinde medlemmer. De frivillige kristne aktivister har et meget stort engagement, og de første trænings workshops virker lovende. Vi har netop afsluttet træning af 15 kirkeledere fra forskellige dele af hovedøen Luzon med meget positive resultater. Et andet spændende samarbejde vi har indgået er med Childhope Asia, der har et stærkt program direkte på gaden med 28 street educators i Manilas gader, som alle deltog i en workshop på Stairway i sidste weekend. Hovedformålet var at teste den nye tegnefilm ”A Good Boy”, der handler om gadebørn og pædofili. Der var stor begejstring for filmen og samtlige deltagere glæder sig til at kunne bruge filmen i deres arbejde på gaden. Bredt netværk i Manila Et bredere netværk er etableret på baggrund af et tæt samarbejde med en NGO partner i Manila. I skrivende stund er vi ved at forberede workshops med repræsentanter fra to universiteter i Manila, fra en af byens største politikredse, fra byens sociale myndigheder, fra en gruppe religiøse ledere, deriblandt repræsentanter fra det muslimske mindretal, Stairway hos nonnerne i Calapan Stairway har i nogen tid haft kontakt til en gruppe nonner under Benedictinerordenen i Calapan. I begyndelsen af marts havde nonnerne inviteret os til at fortælle om vores arbejde med forebyggelse af seksuelt misbrug af børn i forbindelse med et konvent for nonner fra hele Mondoro. Det var med en vis spænding, to af vores socialarbejdere Lani Canlas og Rowena Panguio tog af sted for at konfrontere søstrene med dette tabubelagte og kontroversielle emne. Stairways socialarbejdere har haft 'føl' med i Calapan, så en række lærere nu selv kan gennemføre træningsforløb – som hér for børn og forældre i et lokalområde Det viste sig, at nonnerne var overordentlig interesserede i emnet, som de følte et stort behov for at vide mere om. Der var sat to timer af til os i programmet, men diskussionen fortsætte i næsten fire timer. Flere indrømmede, at de i mange tilfælde har været vidende om sexuelt misbrug af børn, men ikke turde involvere sig, da de var bange for emnet og ikke følte sig kompetente på området. Arrangementet fører nu til, at Stairway skal arrangere træning af nonner fra hele Mindoro. samt fra flere NGO partnere. Vi forventer, at den fire dage lange træning vil munde ud i klare aftaler om, hvad vi i fremtiden kan gøre sammen indenfor dette område. Rotary og fængsler Et andet og ganske anderledes netværk er Rotary Philippines, som kontaktede os og anmodede om træning. Inspirationen er bl.a. kommet fra Rotary USA, som lægger stigende vægt på sociale spørgsmål i deres arbejde. Endelig arbejder vi videre indenfor murerne af de detention centres, hvor børn holdes i forvaring af myndighederne. Vores psykolog arbejder næsten fuldtids med behandling i et af disse centre, som svarer langt bedre til betegnelsen fængsel. 7


8 NYT FRA FILIPPINERNE Velkommen til de nye børn på Stairway Stairway har modtaget otte nye børn fra fængsler i Manila. De var i en sørgelig forfatning og trænger hårdt til pleje og omsorg. Tre børn fra sidste års hold er foreløbig blevet på centret Af projektleder Lars Jørgensen Den 9. juni ankom 8 nye børn til Stairway. De kommer alle fra to fængselslignende institutioner i Manila, hvor de har været spærret ind for helt ubetydelige småforseelser. De to fængsler hører under Sundhedsministeriet, men det var ikke just sundhed, der kendetegnede børnene, da vi hentede dem. Som det fremgår af billederne er flere af dem i en sørgelig tilstand, og de har alle sammen fnat, som ikke er blevet behandlet. Man bliver så forfærdelig harm på de mennesker, der er ansvarlige for, at børn bliver behandlet på den måde. Når man sidder sammen med ungerne, direkte ude fra deres fængsler, så slår ens følelser kolbøtter: Man er på én gang ved at bryde grædende sammen og har samtidig en umådelig lyst at slå de ansvarlige meget hårdt! Reklame for fængslet Vi måtte oven i købet gøre en masse krumspring for at få børnene udleveret, da vi stod foran porten i det ene af fængslerne. De hævdede, at vi manglede de nødvendige papirer – hvilket aldrig før har været et problem i de fem år, vi nu har modtaget børn fra dette sted. Vores socialarbejder Amihan Bajade måt- te acceptere at blive filmet til et tv-program, før hun fik lov at gå med børnene. Det var ren og ufortjent reklame for fængslet, men hvis vi havde protesteret, vil dette bare gå ud over børnene. Og dem er de tilsyneladende fuldstændig ligeglade med!!! Tre gamle børn tilbage Hjemme på Stairway havde vi kun tre af de ’gamle’ børn tilbage. Resten af den gruppe, der har været hos os siden sidste sommer, er nu enten forenet med deres familier eller er hos én af de organisationer, vi samarbejder med i Manila. Vi har gjort en stor indsats for at gøre overførslen så positiv som muligt, og alle synes indtil videre at fungere fint i deres nye omgivelser. Det glæder os naturligvis enormt. Det er De nye børn på Stairway. Om et år vil de ligne dem på forsiden af bladet! svært ikke at stå tilbage med en smule dårlig samvittighed, når vi sender børnene videre efter et år på centret. Men det er den bedste løsning på langt sigt. De tre børn, som bliver her i endnu en periode, har specielle behov, og vi mener, at det vil være uheldigt for deres udvikling af flytte dem til at andet sted på nuværende tidspunkt. Den periode, hvor de kun har været de tre, har været dejlig for dem. Og for os har det været skønt at se, hvor godt selv de vanskeligste børn kan fungere, når de får en masse positiv opmærksomhed. Det er en af grundene til, at vi har valgt kun at have 12-16 børn ad gangen. På den måde kan vi minde mere om en familie end en institution. Flere af de nye børn på Stairway havde hænder og fødder fyldt med sår og ubehandlet fnat, da de forlod fængslet i Manila. Hvordan kan man behandle børn sådan?


Nyt et teaterstykke om seksuelt misbrug Sammen med en gruppe af Stairways 'gamle kræfter' har Monica Ray udviklet et nyt teaterstykke, 'Cracked Mirrors', som beskriver fire forskellige ofre for seksuelt misbrug – og deres krænker Af Tune Nyborg 'Gracked Mirrors' er et forsøg på at skildre den dybe smerte og lidelse, som børn må gennemgå efter seksuelt misbrug. I fire vignet-agtige scener beskrives fire ofre for seksuelt misbrug. Vi møder først den 13årige Aira, der bliver holdt fanget på et bordel. Vi hører om Jhonny, den kønne dreng som bliver misbrugt af en voksen pædofil. Ellen er en ung pige, som bliver misbrugt af sin onkel, mens Jhao er gadebarnet, som i dyb frustration over sit liv som gadebarn er et let offer for voksnes misbrug. 'Cracked Mirrors' måske til Danmark Stairways nye teaterstykke vil måske blive vist i Danmark. Det afhænger bl.a. af muligheden for at få støtte til en Europa-turne Det er et klart ønske fra Stairway, at 'Cracked Mirrors' ikke blot vises i Filippinerne, men også i nogle af de lande, hvorfra pædofile rejser ud i tusindvis for at misbruge børn i den 3. verden. De fire scener er bundet sammen af kommentarer fra den mand, der har misbrugt dem, og til slut hører vi også hans historie og får et indblik i de omstændigheder, der har ført ham ud i hans ødelæggende adfærd. Alle historierne har Monica Ray hørt i virkelige beretninger fra nogle af de misbrugte børn, som i årenes løb har boet på Stairway. Stærk oplevelse Jeg har selv set stykket på Filippinerne i februar, da det være næsten færdigt. Det var en stor og gribende oplevelse. I en mørk og dyster scenografi trådte dem fem skæbner frem med en voldsom kraft og stor troværdighed. Pludselig blev det lidt kliniske begreb 'seksuelt misbrug' gjort til konkret menneskelig lidelse for vores øjne. Meget stærkt og bevægende! Garvede kræfter Teater under forskellige former har været en væsentlig del af Stairways kreative arbejde siden starten. De medvirkende i 'Cracked Mirrors' er da også med en enkelt undtagelse 'gamle kræfter' på Stairway, og de arbejder alle fast på centret. Susan Serafico, Rodelin Dejino og Jhao Pocholo Guiterrez var alle med på scenen, da Stairway i 1999 udviklede musicalen 'Goldtooth', som var på turne i I 1999 havde Stairway stor succes med at vise musicalen 'Goldtooth' i bl.a. Danmark, Finland og i FN's hovedkvarter i Geneve. Turneen var med til at skabe stor opmærksomhed om gadebørns vilkår i de lande, hvor forestillingen blev vist. Samtidig fik Stairway kontakt med en række organisationer, myndigheder og enkeltpersoner, som stadig er en del af vores netværk og faste støtter. NYT FRA FILIPPINERNE både Filippinerne og Europa, og som også blev vist flere steder i Danmark. Det samme var Ysaganni Ybarra, der som den eneste professionelle af de medvirkende har været tilknyttet Stairway som kunster, musiker og skuespiller i en årrække. Den femte af de medvirkende, Jhonny, er ny medarbejder på Stairway og har fået sin scenedebut i stykket. 'Cracked Mirrors' er allerede blevet vist ved en række forestillinger på Stairway, og i den kommende tid skal det vises flere steder i Filippinerne. Ofrene og deres misbruger. Fra venstre Rodelin, Susan, Jhonny og Ysaganni. Den sidste medvirkende, Jhao, kan ses på forsiden af bladet. 'Cracked Mirrors' er en mere intim forestilling med langt færre medvirkende. Derfor vil det også være både enklere og billigere at gennemføre en Europa-turne. »Forestillingen har et meget generelt budskab, som vi gerne vil vise over for et europæisk publikum. Om det lykkes vil bl.a. afhænge af mulighederne for støtte og sponsering«, siger stykkets forfatter og instruktør Monica Ray. 9


NYT FRA FILIPPINERNE Seks nye medarbejdere på vej Stairway søger lige nu seks nye ansatte. Dels fordi vi udvider, dels fordi én af vores bedste medarbejdere desværre har valgt at rejse Af projektleder Lars Jørgensen På Stairway er vi lige nu i gang med en lang serie af jobsamtaler med folk, der er valgt ud blandt flere end 200 ansøgere til vores seks ledige stillinger. Tre socialarbejdere, en psykolog, en skolelærer og en person til at dokumentere og evaluere vores workshops. Det er et hårdt arbejde, og vi må desværre konstatere, at det er svært at finde mennesker, som har de personlige og faglige kvaliteter, vi leder efter. Om Stairways ånd - et farvel fra Lani Af Lani Canlas At være socialarbejder er et udfordrende job. Det kræver stor tålmodighed og stor evne til at give – kærlighed, tid og omsorg for andre. Som regel betyder det også, at du tager tid fra din familie for at bruge den på dine klienter. Nogle mennesker klager over byrden og opgiver deres fag, fordi arbejdet er trættende og krævende. Jeg følte på samme måde i den første tid som socialarbejder. Senere gik det op for mig, at glæden ved jobbet handler om at leve i pagt med sine drømme om at hjælpe andre, og at betragte dem som sin familie. Baggrunden for de mange stillingsopslag er først og fremmest, at vi har udvidet vores arbejde med oplysning og træning meget kraftigt (læs mere side 6). Samtidig skal vi finde en erstatning for Lani, som rejser til Canada. To af de nye socialarbejdere, vi forhåbentlig får ansat i løbet af de kommende uger, skal arbejde på fuld til med vores workshops om forebyggelse af seksuelt misbrug. Den tredje skal koncentrere sig helt om de faste børn på Stairway. Brain drain, hjerneflugt, er et stadig større problem for især de engelsktalende udviklingslande. Nu er også socialarbejdere kommet på ønskelisten i den rigere del af verden. Vi mærker det helt tæt på lige nu, hvor Lani Canlas, der er en af vores meget Lani Canlas har arbejdet som socialarbejder på Stairway siden 2002. Den nye skolelærer skal også lave workshops, især for fagfæller i folkeskolerne. Endelig skal den nye psykolog dels bidrage til at videreudvikle vores materialer og metoder, dels yde psykologhjælp Hjerneflugt til Vesten dygtige social arbejdere, er på vej til Canada. Hun ville gerne blive, men vi kan ikke tilbyde hende de økonomiske muligheder, hun vil få i Canada. Vi har fuld forståelse for, at hun må sikre sig selv og sin egen fremtid – men vi beklager meget, at hun ikke kan blive i Filippinerne, hvor der er så stor brug for hendes viden og Sådan er det arbejde, jeg fik på Stairway for tre år siden. At arbejde på Stairway er som at arbejde sammen med din familie. Stairway er et hjem for os alle. Et sted, hvor alle har muligheden for at udvikle sig selv til et bedre menneske. Et sted, hvor vi lærer sammen og lærer af hinanden. Med Stairways ånd er det svært at sige farvel. Fordi det ikke bare er et job, man forlader – det er venner og en familie, man har levet med gennem år. Min tid på Stairway er nogle af de bedste år i mit liv. Stairway har hjulpet mig til at finde mig selv og at udvikle mig til et bedre til de seksuelt misbrugte børn og voksne, vi kommer i kontakt med. Vi håber at kunne præsentere de mange nye medarbejdere i næste nummer af bladet. erfaring. Der en vis portion ironi og endnu mere hykleri i, at den rige verden med den ene hånd giver udviklingshjælp, og med den anden hånd trækker den væsentligste ressource for udvikling ud af de fattige landene, nemlig veluddannede mennesker. Hermed bliver uligheden i verden selvforstærkende. menneske. Nu, hvor jeg siger farvel, ved jeg, at min familie på Stairway er glade for at lade mig rejse. De vil glæde sig over, at jeg tager mit livs udfordringer op, og de ved, at jeg vil være i stand til at nå mit mål. Jeg er sikker på, vores veje vil krydses igen. Måske vil det blive et sted, hvor vores fælles drømme vil lede os hen. Min kamp for børns rettigheder tager jeg med mig. Den bliver ikke efterladt på Stairway, jeg vil altid bære den med mig. Ånden fra min Stairwayfamilie vil altid være hos mig. Lani Canlas forlader Stairway i juli for at rejse til Canada. Læs hvorfor i artiklen oven for.


Foreningen Stairway Danmark Stairway Danmark er en uafhængig, upolitisk forening, der har til formål at yde støtte til Stairway Foundation Inc.’s arbejde med gadebørn og børns rettigheder i Filippinerne. Alt arbejde i foreningen er frivilligt og ulønnet. De uundgåeligeadministrations-omkostninger til fx. trykning af nyhedsbrev, porto og transport dækkes dels af sponsorbidrag fra virksomheder dels via et fast tilskud fra Tips- og Lottomidlerne. Alle private bidrag til Stairway Danmark går derfor ubeskåret til arbejdet med børn og unge i Filippinerne. Foreningen Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Derfor kan bidrag til foreningen trækkes fra i skat efter gældende regler (se mere neden for). Foreningens regnskab revideres af statsaut. revisionsfirma KPMG C. Jespersen. Bestyrelse Formand: Katrine Nyholm Vodroffsvej 11-2, 1900 Fr.berg C Tlf. 3257 6380 katrine@stairwaydanmark.dk Kasserer: Claus Abildgaard Lundtoftegårdsvej 27-1, 2800 Lyngby Tlf. 4593 7213, claus@stairwaydanmark.dk Sekretær og administration: Nils Vilsbøl Sankelmarksvej 15, 4760 Vordingborg Tlf. 5537 4257, nils@stairwaydanmark.dk Fondsansøgninger og bidrag: Birgit Lind Skovstjernevej 94, 4700 Næstved Tlf. 5572 9392, birgit@stairwaydanmark.dk Nyhedsbrev: Tune Nyborg Niels Bohrs Vej 25, 8260 Viby J Tlf. 8614 2801, tune@stairwaydanmark.dk FAKTA OM FORENINGEN Salg af armbånd m.m. Marianne Schmitto Engstien 3a, 2980 Kokkedal Tlf. 4576 6606 marianne@stairwaydanmark.dk Hjemmeside: Lisbeth Weichel Skovvej 44, 2750 Ballerup Tlf. 4466 9592, lisbeth@stairwaydanmark.dk Kontakt til voluntører Aage Jørgensen Ringvejen 25, 7300 Jelling Tlf. 7587 0264, aage@stairwaydanmark.dk Suppleant Peter Rosting Ahlefeldtsgade 16, 4.tv, 1359 kbh k Tlf. 3315 8060 peter@stairwaydanmark.dk Se mere om foreningen på www.stairwaydanmark.dk Tak fra Stairway Danmark Dit bidrag er en støtte til vores arbejde blandt udsatte børn i Filippinerne. Tak for din hjælp! Få skattefradrag for dit bidrag til Stairway Danmark Stairway Danmark er godkendt af skattemyndighederne som velgørende organisation. Det betyder, at private kan trække bidrag til Stairway fra på selvangivelsen. Man kan skattefrit give 6.500 kr. årligt til velgørende formål. De første 500 kr. giver ikke fradrag, så for at udnytte fradraget fuldt ud, skal man give 7.000 kr. For ægtepar er beløbene det dobbelte.


AFSENDER: STAIRWAY DANMARK Sankelmarksvej 15 4760 Vordingborg Indbetaler Køb kunsthåndværk fra Stairway! Børnene på Stairway tjener penge til tøj, toiletsager og andre personlige ting bl.a. ved at lave forskellige former for kunsthåndværk. Både private og virksomheder kan købe tingene gennem Stairway Danmark Hasmark Camping på Fyn har i godt et år brugt Stairways armbånd, som udleveres til børnene på campingpladsen, så man kan se, hvem der har adgang til legeland og svømmepøl. Båndene er specielt lavet til Hasmark og har Overførsel fra kontonummer 8 7 Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Jeg vil gerne støtte arbejdet i Stairway Danmark Medlemskontingent for 2005 (150 kr) Medlemskontingent, studerende, for 2005 (75 kr) Gave til foreningen (se regler for fradrag på bagsiden) Kroner Øre Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt GIROINDBETALING Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering KVITTERING Betalingsdato eller Betales nu Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner Øre . . , . . , +01< +0004499< campingpladsens navn og logo vævet ind. »Det er et godt eksempel på, hvordan man kan støtte vores arbejde og samtidig få løst et praktisk behov for sig selv«, siger Marianne Schmitto, der står for salget i Danmark. Hun opfordrer både firmaer og private til at kontakte hende og høre mere: »Vi har en håndfuld folk, som sælger armbåndene i håndboldklubben, på arbejdspladsen, ved byfester osv. Det er sjovt, og pengene går direkte til ungerne på Stairway«. De farverige, håndknyttede armbånd koster 10 kr. pr. stk. Men Stairway har også andre ting på salgslisten: Seje, hæklede 000-4499 Stairway Danmark v. Claus Abildgaard Lundtoftegårdsvej 27-1th 2800 Kgs. Lyngby Dag Måned År Sæt X 4030S 2003.02 BG 0000-0000 huer til 20 kr. pr. stk og drømmefangere med bånd, perler og fjer til 70-120 kr. alt efter størrelse. Hør nærmere hos Marianne Schmitto på tlf. 4576 6606 eller marianne@stairwaydanmark.. Drømmefangeren til venstre er en gammel indiansk tradition, som Stairway har taget op. Nedenfor ses de specialdesignede armbånd, som Stairway har sendt til sine store sponsorer med tak for hjælpen 000-4499 Stairway Danmark v. Claus Abildgaard Lundtoftegårdsvej 27-1th 2800 Kgs. Lyngby

More magazines by this user
Similar magazines