Årets Apotek 2009 Side 6 - 9 Apotekerkonference Side 10 - 21 - Elbo

infolink2003.elbo.dk

Årets Apotek 2009 Side 6 - 9 Apotekerkonference Side 10 - 21 - Elbo

Hvad forventer I af pilotprojektet?

”I Århus Kommune arbejder vi målrettet på at forbedre

medicinhåndteringen i plejeboliger. Lokalt arbejder

vi på at øge medarbejdernes viden om medicin

blandt andet på baggrund af den særlige viden,

som farmaceuter kan tilføre. Farmaceuterne inddrages

også i forhold til borgerne, der tilbydes en gennemgang

af deres medicin og eventuelle kosttilskud,

og kan i givet fald videregive information om medicinproblemer

til hjemmesygeplejersken og borgerens

egen læge.”

Projektet er nu midtvejs, og der er allerede høstet

positive erfaringer. Hvad er det mest positive indtil

videre?

”Personalets aktive deltagelse i at komme med ændringsforslag,

der øger sikkerheden omkring de forskellige

arbejdsgange ved medicin – lige fra modtagelse

af medicin fra apoteket, opbevaring, administration

og til destruktion af medicinen. Personalet

oplever også den tætte kontakt til en farmaceut som

positiv – det bliver nemmere at stille spørgsmål omkring

medicinen og de forskellige administrationsformer.”

S I K K E R M E D I C I N – I N T E R V I E W

Lene Hurup Kristoffersen, farmaceut på Århus Løve Apotek og apotekets primus motor i pilotprojektet.

Hvordan kunne man forestille sig, at samarbejdet

mellem apotekerne og plejehjemmene kunne føres videre,

når pilotprojektet er slut?

”Projektet skal evalueres til april, og derefter skal der

tages stilling til om projektet, eller dele af det, skal

implementeres på kommunes øvrige lokalcentre og

indgå i vores samlede indsats omkring kvalitetsudvikling

af medicinhåndtering.”

Hvilken betydning får de gode relationer og erfaringer,

der er opsamlet i løbet af dette pilotprojekt, for

mulige samarbejder i fremtiden?

”Det har åbnet op for, hvor vigtigt det gode samarbejde

med apotekerne er. Det er meget frugtbart at have

denne tætte kontakt til apotekerne og meget vigtigt

med det tætte samarbejde med både apoteker, hjemmesygeplejen

og de praktiserende læger.”

Kan du anbefale andre kommuner at sætte gang i et

tilsvarende samarbejde med apotekerne?

”Jeg ved de har kørt et lignende projekt i Lyngby Tårbæk

kommune og de har anbefalet det til os. Hvorvidt

vores erfaringer kan bruges af andre kommuner må

afhænge af vores evalueringer af projektet til april.”

farmaci 01 – 2010

23

More magazines by this user
Similar magazines