Kirkebladet

xn..sndermarkskirken.lxb.dk

Kirkebladet

K i r k e b l a d e t

20. november - 20. januar 2008

frygt ikke

vær ikke bekymrede

S ø n d e r m a r k s k i r k e n

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


vejviser

sognepræster

Sognepræst Anne Birgitte Thun

Tyttebærvej 37

træffes hverdage kl. 11 - 12.

tlf. 86 62 32 54 (mandag fri)

E-mail: abha@km.dk

Sognepræst John Melchiorsen

Ll. Sct. Pedersstræde 2 D

træffes hverdage kl. 11 - 12

tlf. 86 62 10 33 (mandag fri)

E-mail: jme@km.dk

kirkeblad

Udkommer 5 gange årligt.

januar/april/juni/august/november.

Redaktionen

Ansvarshavende redaktør:

sognepræst Birgitte Thun

Koordinerende redaktør:

kordegn Jan Carstens.

Tryk: Born Grafisk Tryk ApS

børn og unge

Legestue i Søndermarkskirken

for små-børn og forældre hver tirsdag

formiddag, kl. 9.30 til 11.30.

Leder: Grethe Bjærre.

FDF 3. Kreds:

Hver tirsdag kl. 18.30 – 20.00.

Kontaktperson:

Michael Dam Tlf. 86 62 03 66

E-mail: Dam@fdf.dk

www.fdf.dk/viborg3

De grønne pigespejdere

Gruppeleder:

Bente Møller,

tlf. 86 60 01 53

Smutterne, bh. kl. - 3. kl.:

mandage kl. 18.30 - 20.00

Leder: Grethe Falkesgaard Hansen,

tlf. 86 61 43 98

Spejdere 4. kl og opefter

mandage kl. 18.30- 20.30

Leder: Inger Trier,

tlf. 35 10 41 70

Søndermarkskirkens kirkekontor

Koldingvej 77, tlf. 86 61 53 33

Telefax: 86 62 35 33.

E-mail: jaca@km.dk

Kontoret er åbent hverdage kl. 9-13

torsdag tillige 16-18, lørdag lukket.

www.soendermarkskirken.dk

Kordegn: Jan Carstens

tlf. privat 86 62 91 98

Kirketjener: Ivan Laursen

tlf. privat 86 60 08 71

Organist: Grethe Pedersen

tlf. kirken 86 61 53 35

e-mail: gp@soendermarkskirken.dk

tlf. privat 97 52 41 58

Sognemedhjælper: Grethe Bjærre,

træffes bedst i kirken torsdag kl. 11-12

på tlf. 86 61 53 85.

e-mail: gcb@soendermarkskirken.dk

menighedsråd

Menighedsrådsformand:

Orla Annexgaard Teglmarken 209

tlf. 86 62 64 67.

Kirkeværge: Bent Bjerring Pedersen

Gl. Århusvej 94, tlf. 86 62 71 07.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


- Frygt kommer af, at noget er farligt.

Jeg er nok nærmere bekymret og kommer

op på dubberne.

Kirkebladet har mødt operationssygeplejerske

Lisbet Axelsen på Viborg

Sygehus. Christina Sørensen, konfirmand

fra 7B på Søndre Skole, er opfordret

til at være med i denne samtale

om frygt og tanker Lisbet har i sit arbejde.

- Jeg tænker på hvad det er for en operation,

hvad jeg skal have med mig.

Jeg skal have alt klar til lægen. Jeg

tænker på hvad de fejler, hvad de har

været igennem og hvad de skal igennem.

Hvis det er kræft, så er det strålebehandling.

Hvis det er en gammel

kone, tænker jeg på hendes familie,

fortæller Lisbeth, da Christina spørger

til de tanker man som sygeplejerske

gør sig inden en operation.

- Man kan blive syg af at blive opereret.

Mange tror, at når man er opereret

så er man rask, det er man ikke.

Hvad tænker du bagefter?

Efter en operation tænker jeg på, om

der var noget jeg skulle have gjort anderledes

og hvis der er det, hvad kan

jeg så lære af det.

Jeg tænker også på patienten, og ser

ofte på den elektroniske patientjournal.

Jeg følger med i hvordan det går

(f.eks. m. genoptræning) eller jeg spørger

lægerne.

Sker det, at der er MEGET pressede situationer

– og hvad gør du så?

Ja, det sker tit, at man i en operation

skal ændre ting. Hvis det ikke klares

Tekst: Birgitte Thun

Foto: Jan Carstens

frygter

ikke

med kikkertoperation – eller det er en

akutoperation, f.eks. når der er sket

en ulykke. Så tænker jeg praktisk, det

nytter ikke at jeg tænker på mennesket,

så gælder det om at være dygtig

og professionel.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


En gang skete det, at en gammel mand

døde under operationen, det sker heldigvis

sjældent. Da græd jeg bagefter,

og jeg mærker at det berører mig at

tale om det, selv om det er længe siden.

Sygehuset

Sygehuset er ikke et sted man kommer,

hvis der ikke er sket noget alvorligt

– en ulykke, hvor en man kender

er kommet til skade, eller man er

blevet syg. Vi mødte Lisbet ved trafikcentret

på 5 sal og blev ført hen ad

operationsgangene, de ligner hinanden

og man kan godt fare lidt vild.

Vi så en af operationsstuerne. Der

havde været en travl dag. Der er kun

en af stuerne, hvor man må have sit

eget tøj på. Normalt skal man have

sin grønne kittel på, en grøn hætte

til at dække håret, og en maske for

mund og næse.

Hvordan møder du pårørende der er

bange?

- Jeg møder kun pårørende, når de

kommer som forældre til børn der skal

opereres. De kan være bange, det gælder

især forældre med et lille barn. De

sidder med barnet mens det bedøves,

så lægger de det over på lejet. Barnet

bliver helt slap, når bedøvelsen virker,

det er ikke rart for forældrene. Så er

der personale, som tager sig af forældrene

bagefter. Vi må prøve at hjælpe

dem, selvom vi ikke kan tage angsten

fra dem, kan vi gøre dem lidt mere

trygge, ved at fortælle hvad der skal

ske.

Udstyret til udrykningstjenesten, som

tæller en læge og to sygeplejersker.

Har du selv oplevet at frygten sidder i

kroppen, og hvordan kommer du af med

den?

- Jeg kender godt fornemmelsen, med

frygten i kroppen, dog ikke sådan lige

i mit arbejde. Men når jeg har den

der magtesløshed, så får jeg ondt inde

i maven. Herinde hos os snakker vi

sammen. Vi er et hold på seks – læge,

operationssygeplejersker og anæstesisygeplejersker,

og jo mere man får snakket,

jo nemmere kommer man videre.

Man bliver jo bange en gang i mellem.

Nu har vores søn Jeppe fået kørekort

og han kører bil. Så kan jeg godt blive

bange for, at der sker noget i trafikken

– der sker så meget med unge mænd i

trafikken.

Men det kan ikke nytte at blive handlingslammet

og være bange hele tiden.

Jeg prøver at være fornuftig og tænke

logisk, skubbe det lidt væk. Vi kan

ikke gøre noget ved sygdom og død,

andet end prøve at tage vare på os.

Fakta

Lisbeth Axelsen er 44 år og gift med

Johannes, der kører lastbil. Sammen

har de børnene Jeppe (18) og Julie

(16) og to store sorte labrador hunde.

Lisbet har været operationssygeplejerske

siden 2005. Uddannet på sygeplejeskolen

i 1988.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Frygt ikke! –

der er nok at frygte.

Vi kender det vist nok alle sammen.

Vi vågner - tidligt om morgenen - friske

- genfødt ved nattehvile - klar til at

tage fat – favne den nye dag.

Pludselig – mens øjnene vænner sig til

den nye dags lys – går det som et stød

gennem én.

Hvad er det, der nager mig og med det

samme har vi et vældigt tryk over os,

som om dynens fjer er skiftet ud med

beton.

Bevidstheden når langsomt dagens

overflade og pludselig husker vi.

Tankerne vælter ind over os, tager

magten fra os.

Det kan være noget ganske uskyldigt

– noget ganske banalt, men selv det

mindste, kan lægge sin klamme hånd

på os.

Tankerne hvirvler – kører i ring – kører

rundt med os.

Vi begynder at spekulere – endevender

tingene i vores hoved og vi opnår kun

en ting.

Vi er dødtrætte når dagen begynder og

inden den for alvor er begyndt, er den

tabt på gulvet.

Disse forbistrede bekymringer, som vi

alle kender til og som vi ved, ikke er til

at slippe af med igen.

Og så er der det mærkelige ved dem,

at Vor Herre siger, at dem må vi ikke

have, for vi har ikke noget at bekymre

Tekst & foto: John Melchiorsen

frygt ikke

os for og livet bliver ikke en dag længere,

ved at vi bekymre os.

I stedet for skal vi være som liljerne på

marken og fuglen i skoven.

Ingen af dem gør sig nogen bekymring

om, hvordan det skal gå dem i dag – i

morgen eller i over morgen.

De ord er svære at begribe.

Det er som om Vor Herre slipper lidt

for let om ved det hele, for der er da

forskel på os og himlens fugle.

Om ikke andet, så skal vi ud af fjerene

– ud at tage fat – forsøge at gøre alle

vore bekymringer til skamme og undervejs

dukker der nye bekymringer

op.

Sådan går det – dag efter dag.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


Vær ikke bekymrede for jeres liv.

Er det ikke mangel på virkelighedssans,

at sige noget sådan.

Nej – egentlig ikke, hvis vi vel at

mærke betragter ordene, fra den rette

vinkel.

Så vær da ikke bekymrede for dagen

i morgen – dagen i morgen, skal bekymre

sig for det, der hører den til.

Jesus siger ikke, at der ikke er grund til

bekymring.

Læg mærke til det.

Han kender livet godt nok til at vide,

at livet har sit møje og besvær og ville

jeg leve uden bekymring – uden frygt

– så måtte jeg leve uden at have nogen

jeg elsker – altså så måtte jeg leve ganske

for mig selv, men hvad var så mit

liv – i bund og grund glædesløst!

Det Jesus vender sig imod, er bekymringen

for i morgen.

Vær ikke bekymrede.

Og så er det ikke det rene pjat, når vi

bekymrer os.

Det er sandelig ikke nogen overfladisk

pylren, for der er virkelig god grund

dertil – når vi ser os omkring i verden.

Det Jesus advarer imod, er, at bekymringerne

skal bestemme hver en bevægelse

vi gør, bestemme den retning

vort liv får.

For det er nu en gang sådan, at den

måde vi tænker og taler om fremtiden

på – dagen i dag – dagen i morgen

– har indflydelse på den måde vi lever

på, hvad vi gør og hvad vi undlader at

gøre.

Tænk blot på hvad bekymringen og

frygten for morgendagens terror, har

gjort ved vort liv og livet med andre.

Den har gjort os bange for det menneske,

som ikke vil os noget ondt, men

som tværtimod har de samme ønsker

til og drømme om, hvad livet kunne

blive til, hvis vi ville.

Vi har omsat alle vore bekymringer

til handling – til handlingslammende

handlinger – men det forhindrer ikke,

at det sker, når det sker.

Så derfor slå koldt vand i blodet – lad

være med at bekymre jer, lad det ske,

når det sker.

Risikoen for at falde i badekaret i Sdr.

Omme, er større end risikoen for at

blive udsat for en terror handling.

Men det får forhåbentlig ikke folk

til at holde op med at gå i bad i Sdr.

Omme.

Der er nok at frygte – men det er jo

ikke alt, hvad der er at sige om livet

– så frygt ikke!

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


projekt folkekirkeligt samspil

Der har i dagspressen det sidste års tid

været skrevet meget om folkekirken

som arbejdsplads. Menighedsrådet

havde i samarbejde med medarbejderne

derfor sagt ja til at deltage i et projekt

vedrørende samarbejde i folkekirken.

Projektet er nu afsluttet, og jeg er sikker

på at alle, der har deltaget i projektet,

har lært noget, og at de kan bruge,

den viden de har fået i det videre samarbejde

i Søndermarkskirken.

Projektet var også medvirkende til at

rådet besluttede at afholde en temadag

om visioner og mål for kirken.

visioner og målsætning

Lørdag den 27. oktober, var dagen hvor

vi havde besøg af konsulent Sabine Kleinbeck

fra Kirkefondet, som ledte seminaret

omkring visioner og målsætninger

for Søndermark sogn. Vi fik en gennemgang

af sognets befolkningssammensæt-

ning, og hvad den kan betyde for måden

at være kirke på. Vi fik sat ord på, hvad

det er vi gør idag. Fungerer det godt ? Er

der noget, som vi kan gøre bedre ?

Vi fik formuleret nogle overordnede visioner

for Søndermarkskirken.

Til januar skal der være en opfølgning,

hvor vi skal konkretisere, hvordan visionerne

får liv og udvikler sognet.

ny præst

Som de fleste nok har læst i pressen, er

Søndermarkskirken ved at få tilknyttet

en præst mere; men det er ikke fordi vi

foreløbig får meget ud af det.

En månedlig gudstjeneste samt undervisning

af et konfirmandhold.

Den nye præst skal primært bistå de til

enhver tid værende provster i Viborg

Domprovsti og Viborg Østre provsti.

Ansættelsesproceduren er i gang og vi

ved derfor ikke hvornår vi har navnet

på vedkommende.

Tekst: Orla Annexgaard,

menighedsrådsformand

visioner

En seminardeltager placerer sine tre hjerter

og en firkløver. Et hjerte ved en hjertesag, som

er vigtig og fungerer. En firkløver ved en hjertesag,

som der skal arbejdes mere med så den bliver bedre.

julegudstjeneste

Der har i de seneste år været fyldt op i

kirken til julegudstjenesten kl. 15.00.

Det har desværre medført at flere er

gået hjem uden at havde oplevet det

specielle, der er ved en julegudstjeneste.

Menighedsrådet har derfor besluttet at

der afholdes 3 gudstjenester juleaften:

kl. 13.30, kl. 15.00 og kl. 16.30.

lykønskningskort

Køb dit kort på kirkekontoret – og støt

julehjælpen. Viborg Menighedspleje har

lavet nogle kort/telegrammer med lokale

motiver, bl.a. Søndermarkskirken. Kortene

sælges til fordel for præsternes julehjælp

til økonomisk trængte børnefamilier. For

hvert solgt kort går 8 kr. til denne hjælp.

Kortene kan købes på kirkekontoret.

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


julespil i Søndermarkskirken

Fredag den 30. november kl. 17.00

Børn fra Søndermark Sogn, nemlig 80

elever fra 1.-5. klasse på Søndre Skole,

har øvet årets julespil som vises i Søndermarkskirken

fredag før første advent.

Vi bliver mindet om, at julenat blev

jorden et bedre sted at leve, for da blev

Jesus født. Gud kom selv til jorden for

at være et menneske som os – med alt

det gode og onde, det indebærer.

Gennem sange og læsning og i smukke

dragter fortæller børnene os julens begivenheder

fra Betlehem og markerne

udenfor byen. Alle er med - hyrder og

får, tre hellige konger, Maria og Josef

og de mange dejlige engle.

julemarked

Søndag den 2. december, 1. søndag i

advent, afholdes Søndermarkskirkens

traditionsrige julemarked i Sognesalen,

efter gudstjenesten. Der er salgsboder

arrangementer

med bagværk, juledekorationer, lys

mm., amerikansk lotteri og julekalender

på spil. Der serveres kaffe og the og

hertil kan købes de uforlignelige klejner,

dejlig varm gløgg, æbleskiver og sodavand.

Hele det indkomne beløb går

til kirkens fadderbørn via Danmission.

På selve dagen tager vi med tak imod

julebagværk til kageboden.

Alle er hjertelig velkommen til et par

hyggelige timer.

de ni læsninger

Torsdag den 6. december kl. 19.30.

Unge og ældre fra sognet læser ni bibeltekster,

som handler om skabelsen,

syndefaldet, Marias bebudelse og Guds

vej frem til selve julebegivenhederne

Jesu fødsel, hyrderne på marken og besøget

af de tre vise mænd. Ind imellem

læsningerne synger vi fællessalmer og

lytter til musik ved kirkens pigekor og

organist Grethe Pedersen.

jul i kravlehøjde

Tirsdag den 11. december kl. 10.00

Kirkens legestue og dagplejemødre

med dagplejebørn og andre jævnaldrene

indbydes til Småbørnejul i kirken.

Store børn fra børnehaven ”spiller” julens

fortælling om den første juleaften,

da englene fortalte hyrderne at der var

født en kongesøn i en stald i en krybbe.

k i r k e b l a d e t 8

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


jul for børnehavebørn

Onsdag den 12. december kl. 10.00

De ældste børn fra børnehaven Mariehønen

klædt ud, som hyrder, engle,

Maria og Josef, De tre vise mænd med

flere, dramatiserer juleevangeliet

Alle børnehavebørn og andre jævnaldrene

børn er velkomne

Jesu fødsel – orgel og ballet

Lørdag den 15. december kl. 16.00

Søndermarkskirkens julekoncert bliver

i år ganske anderledes! Den franske

komponist Olivier Messiaen har komponeret

et stort orgelværk i 9 satser

med titlen ”Herrens fødsel”. Musikken

er stærkt billedskabende, nærmest

kalejdoskopisk, med finurlige rytmer

hentet fra musik i alle verdensdele og

med temaer, som i mange tilfælde er

imitationer af fuglenes stemmer. Den

sidste sats har titlen ”Gud er blandt

os”, julens evangelium i en nøddeskal.

Ved koncerten spiller Morten Ladehoff,

som er solistuddannet på Det

Jyske Musikkonservatorium, på Søndermarkskirkens

orgel. 20 dansere i

alderen 15-20 år, som studerer dans på

Nordvestjysk Talentcenter i Holstebro,

vil at illustrere og tolke musikken med

krop og bevægelse.

Gruppen ledes af Nønne Svalholm,

som er lærer på Holstebro Balletskole,

en afdeling under Den Kgl. Ballet.

Skolen har i alt 140 elever.

Der tages entré 50 kr. til denne spændende

julekoncert.

syng julen ind

Torsdag den 20. dec. kl 18.00

Julen synges ind i Søndermarkskirken,

med kirkens kor, Viborg koret, og menigheden.

Vi synger julens budskab

ud, med nye og gamle julesalmer. En

aften hvor den bliver mulighed for at

fyldes med julestemning og julefred.

pilgrims - julevandring

Lørdag den 22. december kl. 14:00

Ved spisning, er tilmelding nødv.: 8662 1121

www.viborgpilgrimscentrum.dk

en aften med Christopher.

Onsdag den. 16. januar kl. 19.30

Christopher Obua er præst fra Sudan.

Efter at han har været FN flygtning i

flere år kom han til Danmark og har

nu været her i 2 år. Han har kone og

børn i Sudan, og har ikke set dem siden

han flygtede for 13 år siden.

Christopher kommer og fortæller bl.a.

om sit liv, og tager sine afrikanske venner

med. De vil synge afrikanske sange

og salmer for os.

Christopher har været tilknyttet Søndermarkskirken

i praktik for at lære dansk.

viborg natkirke, i domkirken

Månedens første fredag kl. 19:30-23:00

7. dec.- 4. jan.- 1. feb.- 7. mar.

www.viborgnatkirke.dk

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


det sker

Tirsdag 2 . nov. kl. .00

Filmaften III. Vi ser og debatterer en

aktuel film, med et dybere indhold.

(Se opslag og løbesedler i våbenhuset)

Fredag 2 . nov. kl. 8.00

Åben-Familie. Helle og Finn Hessellund,

Viborg, viser film fra deres tur til Kina.

Fredag 0. nov. kl. .00

Julespil ved børn fra sognet og Søndre

Skole. (Se omtale side 8)

Søndag 2. dec. kl. 0.00

1. søndag i advent med julemarked i

Sognesalen, efter gudstjenesten.

(Se omtale side 8)

Torsdag . dec. kl. . 0

De 9 læsninger. (Se omtale side 8)

Fredag . dec. kl. 8.00

Åben-Familie. Julefrokost og adventshygge

med bankospil. ved Frida og

Henry Vistisen.

Søndag . dec. kl. 0.00

Afslutning for minikonfirmander ved

gudstjenesten.

Tirsdag . dec. kl. 0.00

Julebørnegudstjeneste for Legestuen

og dagplejen

(Se omtale side 8)

Tirsdag . dec. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Adventsfest ved

sognepræst Birgitte Thun, Lucia-optog

ved kirkekoret

Onsdag 2. dec. kl. 0.00

Julebørnegudstjeneste for børnehaverne.

(Se omtale side 9)

Lørdag . dec. kl. .00

Julekoncert - Orgel og Ballet, Solist

Morten Ladehoff. ”La Nativite de Seigneur”

Herrens fødsel (Se omtale side 9)

Torsdag 20. dec. kl. 8.00

Syng julen ind, med kirkens pigekor.

(Se omtale side 9)

Tirsdag 8. jan. kl. . 0

Eftermiddagsmøde. Præsteparret Magda

og Gunnar Andreasen, Viborg

Fortælling af personlige oplevelser og indslag

med oplæsning, under samme tema.

Fredag . jan. kl. 8.00

Åben-Familie. Hyggeaften med sang

og oplæsning ved Ingrid Møller, Viborg.

Medbring gerne nye ideer til

programmet.

Onsdag . jan. kl. . 0

Sogneaften, Pastor Christopher Obua

flygtning fra Syd Sudan.

(Se omtale side 9)

Onsdag 2 . jan kl. .00

Spaghetti-gudstjeneste, børnegudstjeneste

for mindre børn med familie.

Tilmelding senest mandag den 21. jan.

Fredag 2 . jan. kl. 8.00

Åben-Familie. Søren Lind, Viborg.

Hyggemusik ved flyglet.

Lørdag 2. feb.

Kyndelmisse koncert.

(Se næste kirkeblad)

Søndag . feb. kl. 0.00

Fastelavnsgudstjeneste

(Se næste kirkeblad)

Medarbejdere søges !

Danmissions Genbrugsforretning,

Koldingvej , søger frivillige medarbejdere,

vi er to hold dagligt.

Første hold fra kl. 0.00 til . 0

andet hold fra kl. . 0 til .00.

Har du lyst til at hjælpe en gang

om ugen med udpakning og

ekspedition er du velkommen til

at kontakte

Vera Adamsen på tlf. 8 2 8 22,

eller butikken på tlf. 8 2 82

k i r k e b l a d e t 0

s ø n d e r m a r k s k i r k e n


november december

Søndag den 8. nov. kl. 0.00

Birgitte Thun

2 . søndag efter Trinitatis

Matt , 8-2

Søndag den 2 . nov. kl. 0.00

John Melchiorsen

Sidste søndag i kirkeåret

Matt 2 , -

Søndag den 2. dec. kl. 0.00

John Melchiorsen

. søndag i advent

Luk. , - 0, Alkoholfri nadvervin

Søndag den . dec. kl. 0.00

Birgitte Thun

2. søndag i advent

Matt. 2 , - , Alkoholfri nadvervin

Søndag den . dec. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag i advent

Luk. , -80

Søndag den 2 . dec. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag i advent

Johs. , 2 -

Mandag den 2 . dec. kl. . 0

Birgitte Thun

Juleaften

Luk. 2, - / Matt , 8-2

Mandag den 2 . dec. kl. .00

Birgitte Thun

Juleaften

Luk. 2, - / Matt , 8-2

Mandag den 2 . dec. kl. . 0

John Melchiorsen

Juleaften

Luk. 2, - / Matt , 8-2

Tirsdag den 2 . dec. kl. 0.00

John Melchiorsen

Juledag

Johs. , -

Onsdag den 2 . dec. kl. 0.00

Birgitte Thun

2. Juledag

Matt. 0, 2- 2

Søndag den 0. dec. kl. 0.00

Birgitte Thun

Julesøndag

Matt. 2, -2

gudstjenester

januar

Tirsdag den . jan. kl. .00

Birgitte Thun

Nytårsdag

Matt. , - , Alkoholfri nadvervin

Søndag den . jan. kl. 0.00

John Melchiorsen

Hellig tre Konger

Matt. 2, - 2 / Joh 8, 2-20

Søndag den . jan. kl. 0.00

Birgitte Thun

. søndag efter Hellig tre Konger

Mark 0, -

Søndag den 20. jan. kl. 0.00

Birgitte Thun

Søndag septuagesima

Matt 2 , - 0

Søndag den 2 . jan. kl. 0.00

John Melchiorsen

Søndag seksagesima

Mark ,2 - 2

k i r k e b l a d e t s ø n d e r m a r k s k i r k e n


minikonfirmander

Kasketterne er praktiske navneskilte

for underviserne bl.a. når ”minierne”

er på løb, for at lære kirken at kende.

- på vandring med Grethe

- med Birgitte ved døbefonden

- med Asger ved orglet

- med Vibeke i præsteværelset

- med Camilla i våbenhuset

børn i kirken

dåbstræf

- for døbte i 2001 og 2002

Efter vi har spist er der leg i Sognesalen,

mens forældrene får en snak

med præsterne om bl.a. gode bøger til

dåbsoplæring; men inden ”legede” vi

dåb i kirken, hvor John Melchiorsen

havde sit tøjdyr Hans Peter Ælling

med ved døbefonten.

k i r k e b l a d e t 2

s ø n d e r m a r k s k i r k e n

More magazines by this user
Similar magazines