25.07.2013 Views

eller download kursusplan her. - Hugo Nielsen Instituttet

eller download kursusplan her. - Hugo Nielsen Instituttet

eller download kursusplan her. - Hugo Nielsen Instituttet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

The Danish Academy of Acupuncture

Kirkealle 14 – DK. 6510 Gram - Tlf. 74 82 22 33 - www.hni.dk E-mail:

Teacher: Acupuncturist Hugo Nielsen

Parallel Microbiologisk diagnose metode

BBRS: Basic Bio Regulatory System

Lær værktøjet at kende der “sladrer” = en diagnoseprofil og bedre behandling

BBRS: Parallelakupunktur er en kompleks forenkling af akupunkturmetoder

Kære kollega.

Lær værktøjet at kende, der “sladrer dybt” = en diagnoseprofil, der tilhører den enkelte patient og

ikke kan overføres på andre. Dermed giver det en mere målrettet behandling for den pågældende

patient. Resultaterne er overraskende, da der i mange tilfælde dukker reaktioner og symptomforbindelser

op, der ligger lidt ud over fantasiens rækkevidde.

Jeg arbejder dagligt med BBRS parallelakupunktur. Du kan drage nytte af mine 35 års erfaring med

systemet. Hollandske docenter og akupunkturspecialister har indhøstet fantastisk behandlererfaring

med systemet siden 2002. Se vore videoer!

Jeg har arbejder dagligt med et parallel akupunktursystem, derfor har jeg taget beslutningen om, at

udbyde min viden og erfaring med et spændende kursustiltag, hvor du kan drage nytte af mine 35

års erfaring med systemet.

Effekt og kliniske resultater er bl.a. dokumenteret af Prof. Dr. med. S. Danev og et forskerteam ved

Universitetshospitalet i Sofia, hvilket du og dine patienter i fremtiden vil få effektiv glæde af.

Diplomkurserne 1-2 og 3 finder sted i Gram på Instituttet eller aftalt sted og består hver af en

undervisningsdag (fredag el. lørdag) holdaftale kan forhandles. Kl. 09,00 – 12.00 og 13.00 - 18.00.

= 8 timer x 3 i alt 24 lektioner. Hver lektion 45 minutter. 24 RAB point.

Minimum: 6 deltager.

Kursusdagspris: 2400.00 kr. Inkl. Kaffe, kage og frugt.

Tilmelding på E-mail: hugo@cellcom.dk

Du tager hjem og arbejder med Systemet efter 1. kursusdag.

Underviser: akupunktør Hugo Nielsen.

Kursusmateriale medfølger som PDF-fil. Husk USB-stik.

Jeg glæder mig til at se dig.

Med kollegial hilsen

Hugo Nielsen


The Danish Academy of Acupuncture

Kirkealle 14 – DK. 6510 Gram - Tlf. 74 82 22 33 - www.hni.dk E-mail:

Formen for kurset består af

I. foredrag om teorier og mutationsmetoder i HNS.

II. praktiske demonstrationer og anvendelser af HNS.

III. undersøgelsesmetodens aktivitetsforløb.

IV. gensidige behandlinger blandt deltagerne.

V. plenum diskussioner.

VI. praktisk klinik hjemmearbejde.

Kurset tager sigte på, at give kursusdeltagerne grundlæggende viden, færdigheder og holdninger

konstituerende for brug af Hugo Nielsen System (HNS) til at kortlægge omfanget af patientens

aktuelle symptomsituation.

Erfaringen viser klart, at der er behov for et overblik og en kortlægning af tilstandens sammenhæng

af, hvad patienten selv føler og hvad nålene kan afsløre. Dette opfattelsesforhold giver i mange

tilfælde en forkert fremstilling af det sygdomsbillede patienten beder om at blive behandlet for, - og

det, der egentligt er galt. Dette fejlfindings og opfattelsesforhold har seminarets 1. prioritet.

Kurset tager også sigte i fysisk teoretisk/træning til kortlægning af patientens aktuelle ”Specifikke

Fysiologiske” status, -herunder patientens reaktionsforbindelser og mønstre, samt biologiske

kædereaktioner udløst ved Hugo Nielsen Metodens grundbehandling.

Resultat: Patientens reaktioner afslører det faktuelle bio-fysiske fingeraftryk og indikerer, hvad der

er og hvad der skal gøres efterfølgende.

Du er som kursist frit stillet og kan fint anvende din dagligt behandlingsmetode og opnå en mere

effektivt og mere specifik tilrettelæggelse af de efterfølgende behandlinger. Kurset giver glade

patienter, da behandlingstiden og symptomerne generelt forkortes overraskende.

Kursusgrundlag:

1. Erfaringen har givet os oplysninger om fødders løbende fysiske ændringer af biologisk

udvikling:

Føddernes nerver og i særdeleshed fodsålernes nervespidser tegner et løbende reaktions- landkort

via nervespidsernes ”smertefølelighed” om igangværende og eventuelle eksisterende biokemiske

ændringer i vores organisme. Disse ændringer kan stort set følges time for time - og dag for dag.

2. Erfaringen har givet os løbende oplysninger om hænder: - når skaden er sket

Ændringer af smerteføleligheden i hændernes nervespidser er som regel først tilstede, når tilstanden

har indtaget et mere kronisk ophold i kroppen, som fysiske ændringer, der er til dagligt smertelig

besvær.

Eventuelt som kroniske: maveproblemer, stofskifteproblemer, ledforandringer, muskelsvaghed,

svag ryg og lænd, ujævn muskeltræk, knoglesammenfald, dårlige smertelige knæ, stive kolde

fingre, hudforandringer o.lign.

Kommunikationen mellem føddernes svar-nervesignaler tilbage til hjernen er via spinalen og intern

micro-kommunikationsforbindelser ikke blevet korrekt fordelt og tilbageleveret fra udgangspunktet.

Der fejlkorrigeres.


The Danish Academy of Acupuncture

Kirkealle 14 – DK. 6510 Gram - Tlf. 74 82 22 33 - www.hni.dk E-mail:

3. Erfaringen har givet os følgende oplysninger om ryggens løbende forvandling og udvikling:

I samme hastighed og næsten samtidig som føddernes nerver ændrer sig, sker det i samme åndedrag

med ryggen og spinalnervernes koordinationsarbejde med (væskeændringer og mangel, ømhed,

muskelændringer og særdeleshed tilbagevendende kløe i akupunkter på ryggen), derfor spiller disse

følelige reaktioner en meget stor rolle for klarlægning og præcisering af reparations og

behandlingsvejen. Begge dele opdages, men som regel for sent og er som regel under hele

udviklings-processen ikke blevet taget alvorligt. (Overset og ment uden betydning).

Diplom kursus 1.

Introduktion af Hugo Nielsen Systemet - som fejlfinder: Teori og praktiske metoder:

Du prøver selv: Så ved du også på egen krop, hvad du tilbyder dine patienter og hvordan

det føles! Så ved du kontant hvad du taler om og bedre vejledning findes ikke!

1.1 Immunsystemet: Immunoglobulinernes og lymfestammens kirtlers styreforbindelser

og fysiske relæstationer til det parallelle parasympatikus . = I alt 8 lektioner

1.2. Praktisk nåleteknik og individuel behandlinger mellem deltagerne og

reaktionslære/diagnose af dig selv og af styreforbindelser til åbning af organismen med GB

44 og det nye administrative styresystems koordination (sammenspillet) mellem og

multiplicerede aktivitet for de lymfatiske celler. = I alt 8 lektioner

1.3. Behandling og regulering/vedligeholdelse af blodet sammensætning: Hæmoglobin,

leukocytter, thrombocytter.

1.4. Praktisk reaktionsundersøgelse/forløb af patienten for alle detaljer til et perfekt

behandlingsforløb. Målt på effekt efter 1. behandling af deltagerne eller medbragte patienter.

1.5. Plenum diskussioner = I alt 8 lektioner

Total 24 lektioner

Diplomkursus 2. ”I mavens tegn og hovedpiner, som en vedhæftet faktor”

Dette kursusafsnit omhandler symptomforhold, hvor hovedpine kan optræde som en

integreret del af en tilbagevendende tilstand, der er kombineret med

mave/tarmproblemer og andre ændrede Humorale forhold.

2.1. Introduktion af Hugo Nielsen System - som fejlfinder:

(repetition fra kursus 1 og gennemgang af opsamlede erfaringer fra kursisterne)

2.2. Sammenhængen mellem mave-tarmsygdomme og muskelapparatet, dets ydeevne,

samt smertefrie ekstremiteter og (hovedpine), som vedhæftet faktor!

- hovedpine oppustet mave,

- hovedpine pande frontal,

- hovedpine hyppig feber, - hovedpine betændelse i mellemøret,

- hovedpine ved nyse og allergiudbrud = I alt 8 lektioner.

2.3. Sammenhængen mellem mave-tarmsygdomme og muskelapparatet, dets ydeevne,

samt smertefrie ekstremiteter og (hovedpine), som vedhæftet faktor!

- hovedpine stress og ondt i maven,

- hovedpine højt blodtryk,


1.

The Danish Academy of Acupuncture

Kirkealle 14 – DK. 6510 Gram - Tlf. 74 82 22 33 - www.hni.dk E-mail:

- hovedpine, struma-tendenser og sure opstød og Base Dows sygdom,

- hovedpine og lyskensmerter - lymfekanaler, åreknuder i benene

- hovedpine – og pludselig forværret hovedpine med spændinger/smerter i hals, nakken,

nyre + mavemund og smerter/ kramper i lænderegionen. = I alt 8 lektioner.

2.4. De 5 nervekryds og maven

- Teori og praktiske metoder til behandling af:

- OP-bivirkninger som arvævsforstyrrelsers - negative indflydelse på resten af kroppen;

- blindtarmsbetændelse,

- maveoperationer herunder;

- fjernelse af galdesten - Bivirkninger – med negativ indflydelse på resten af kroppen

(lungefunktionen).

- brystoperationer, - hudtransplantationer

- knæoperation: (bivirkninger – med negativ indflydelse på mavefunktionen og andre

funktionsområder.

- Teori og praktiske metoder til behandling: af trafikulykker mv. = I alt 8 lektioner.

Diplomkursus 3.

Det Humorale Systems Diagrammer og den aktive mRNA-profil - og Co-Control.

= I alt 8 lektioner

3.1. Genvej til regulering af blodkar og næringstilførelse, blodkredsløbets styrende

hormoners aktivitet, samt finjustering af almentilstanden gennem opvågnede micropunktprocesser

i fødder, hænder og kroppen. = I alt 8 lektioner.

3.2. Cancer symptombehandling med bivirkninger som:

- operationsgener, arvævsforstyrrelser,

- kemo, og stråleskade, (røntgenstråle brandskader).

- mistet appetit, kvalmebehandling efter svampeudbrud/angreb i mund svælg og andre

slimhinder og svag muskulatur og afkræftelse/træthed.

- anden medicinerings effekt. = I alt 8 lektioner.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!