Forslag - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Forslag - Hvidovre Kommune

REDEGØRELSE

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Hvidovre

Kommune. Afgrænsningen af lokalplanen svarer næsten

til området, der dækkes af Hvidovre Kirkebys Grundejerforening,

og er således afgrænset af Femagervej, Rebæk

Allé, Præstemosen og Møllehøjvej. Dog er erhvervs- og

institutionsejendommene på Gadestævnet 2 og Femagervej

31-39 ikke taget med i lokalplanen.

For de fleste af kommunens parcelhusområder gælder

i dag en række byplanvedtægter, der fastlægger, hvad

grundene må bruges til, og hvordan og hvor meget man

må bygge på grundene.

BAGGRUND OG FORMÅL MED LOKALPLANEN

Kommunens byplanvedtægter er vedtaget i perioden

1943 – 1973 og må i dag siges at være forældede. For

det første giver byplanvedtægterne ikke mulighed for at

bygge boligerne så store, som ejerne typisk ønsker det

i dag. For det andet tager de ikke højde for behovet for

carporte og garager. Og for det tredje er de uforståelige

for de fleste grundejere og rådgivere – blandt andet på

grund af forældede begreber og snørklede formuleringer.

Kommunalbestyrelsen har derfor ønsket at indlede et

samarbejde med grundejerforeningerne om at lave nye

lokalplaner for deres område til erstatning for byplanvedtægterne.

Denne lokalplan er resultatet af et sådant samarbejde

med Grundejerforeningen Hvidovre Kirkeby. Der har i

samarbejdet med grundejerforeningen været fokus på at

skabe nye muligheder. Det har især handlet om nye muligheder

i forhold til bebyggelse af grundene, en sikring

Hvidovre Kommune - Lokalplan 132

Brøndby Kommune

af bevaringsinteresserne i området samt en tilpasning til

de nye klimatiske forhold.

EKSISTERENDE FORHOLD

Lokalplanområdet er på ca. 18 ha, der udelukkende

anvendes til boligformål. Det rummer 193 parcelhuse og

en rækkehusbebyggelse med 23 boliger. Boligområdet

er trinvist blevet udstykket i løbet af den første halvdel

af det 20. århundrede. Husene er derfor opført over en

længere periode fra 1926 – 2005, med en hovedvægt på

perioden fra 1935 - 1960.

4

S

Rødovre St.

Rebæk Søpark

Rebæk Allé

Rødovre Kommune

Kløverpirsvej

Præstemosen

Femagervej

Møllehøjvej

Hvidovrevej

S

Hvidovre St.

Københavns Kommune

BilagKB_130129_pkt 12_01

Lokalplanområdets

placering i

Hvidovre

More magazines by this user
Similar magazines