Forslag - Hvidovre Kommune

hvidovre.dk

Forslag - Hvidovre Kommune

REDEGØRELSE

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN-

LÆGNING

Kystnærhedszone

Lokalplanområdet er beliggende mere end 3 km fra

kysten i den kystnære del af byzonen og er således ikke

omfattet af planlovens bestemmelser for planlægning i

kystområderne.

Kommuneplan 2009

Kommuneplanen inddeler kommunen i rammeområder

med forskellige anvendelsesmuligheder. I Kommuneplan

2009 er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområderne

1B43 og 1B22.

For rammeområde 1B43 er der fastsat følgende bestemmelser

for lokalplanlægningen:

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Åben-lave boliger

Max. bebyggelsesprocent: 30

Max. antal etager: 2

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Bemærkninger: Stationsnært område

For rammeområde 1B22 er der fastsat følgende bestemmelser

for lokalplanlægningen:

Generel anvendelse: Boligområde

Specifik anvendelse: Tæt-lave boliger

Max. bebyggelsesprocent: 40

Max. antal etager: 1½

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Bemærkninger: Stationsnært område

Hvidovre Kommune - Lokalplan 132

1D13

1D6

1C1

1B1

1D16

1F1

Lokalplanområdet ligger 500-1000 m fra Rødovre og

Hvidovre Station og er derfor stationsnært beliggende i

kommuneplanens forstand. Lokalplanområdet ligger dog

uden for de stationsnære kerneområder (indtil 600 m fra

en station) inden for hvilke, der skal bygges tættere.

Da lokalplanområdet allerede er udstykket og bebygget

kan der ikke ske væsentlig fortætning i form af flere

boliger, men der bliver mulighed for at bygge mere på

grundene.

Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2009

Kommuneplanen stiller i retningslinje 2.3.10 krav om, at

6

1F2

1E2

1B22

1B21

1B43

1B41

1B21

1B27

Lokalplan 132

1D8

1B21

1B28

1D9

1B21

1E7

1B44

1B24

1B5

1D4

1A1

1B10

1E1

1D2

1B3

1B6

1D10

1B14

1D17

1B2

1B12 1B42

1D3

1B9

1E3

1B15

1C7

1B7

1C2

1B4

1C6

BilagKB_130129_pkt 12_01

Afgrænsning af rammeområderne

1B43 og 1B22

More magazines by this user
Similar magazines