Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

10

Projekteksempel

– NOKS.dk

Projektet ”ABM-basen”

var ved årsskiftet klar

til at gå i luften med

Nordjyllands kulturhistoriske

søgedatabase

www.noks.dk. Denne

base var i projektfasen

et samarbejde imellem 6

arkiver, biblioteker og

museer i Nordjylland,

men det forventes at

samarbejdet i nær fremtid

vil udvides med en

lang række andre kulturformidlingsinstitutioner

i regionen, da den

teknologiske platform

til konvertering af data

de forskellig institutioners

registreringssystemer imellem nu er på plads, samtidig med at der er opbygget et fælles indgang

i form af emneord. Via én fælles, web-baseret indgang kan man nu finde materiale på tværs af de fysiske

samlinger – tekst, lyd, film, udklip, billeder.

Digital Forvaltning

Alle 7 projekter, som kom i gang i løbet af

første halvår 2001, har primært fokus på eadministration,

et enkelt dog også på edemokrati.

Hovedparten af projekterne

gennemføres i Nordjyllands Amt, Aalborg

Kommune og de større nordjyske kommuner.

Der er tale om ambitiøse projekter, der

lægger op til en gennemgribende omstilling

og digitalisering af den offentlige administration.

I integrerede forløb sætter projekterne

fokus på både service og selvbetjening

for borgere og virksomheder og omlægning

og effektivisering af de interne processer

ved hjælp af IT, her specielt integration mellem

de ”ydre” og de ”indre” systemer, organisations-

og kompetenceudvikling. Der er

tale om store projekter, hvoraf de fleste

først afsluttes ultimo 2003, men der begynder

allerede at tegne sig nogle delresultater

og erfaringer, bl.a.:

• Lokale undersøgelser bekræfter borgernes

interesse i digital forvaltning.

På linie med landsdækkende undersøgelser,

bekræfter lokale undersøgelser borgernes

interesse i digital forvaltning – se

f.eks. borgerundersøgelsen fra ”Din åbne

kommune” på www.voreskommune.dk,

og borgerne bruger også de selvbetjeningsløsninger,

der kommer på de kommunale

hjemmesider.

• Udvidet åbningstid udnyttes.

De projekter der har etableret udvidet

åbningstid, f.eks. via KMD-callcenter, kan

konstatere, at det bliver udnyttet af borgerne

– se projektdagbog for ”Digital service

til borgerne i Nordjylland”.

More magazines by this user
Similar magazines