Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

12

IT-erhverv

Hovedtemaet IT-erhverv havde i år 2000 12

vinderprojekter. Et af projekterne, ”Den

digitale markedsplads”, valgte dog efter

omfattende analyser og undersøgelser af

markedet at stoppe projektet. Hensigten var

at etablere et kombineret B2C- og B2B- virtuelt,

nordjysk storcenter på Internettet,

men foranalysen viste desværre, at projektet

ikke kunne gøres rentabelt. Konsortiets

parter valgte selv at finansiere det udførte

arbejde, så hele bevillingen på 3,5 mio. kr.

gik tilbage til Det Digitale Nordjylland.

Alle øvrige 11 projekter er kommet godt i

gang og en række erfaringer kan læses:

• Nyt syn på e-business

Dot-com-krisen har på flere måder ændret

holdningen til e-handel. Den store

optimisme med hensyn til effekterne af

f.eks. ”handels-portaler” er i dag afløst/

Projekteksempel

– Nordpol.dk

Et projekt, ”Den Digitale

Amtsgård”, har idriftsat

et væsentligt delprojekt

i 2001. På adressen

www.nordpol.dk har Nordjyllands

Amt op til amtsrådsvalget

åbnet en demokratiportal.

Portalen er blevet til i

et samarbejde med bl.a.

politikere og brugerrepræsentanter,

primært unge.

Erfaringerne herfra er så

gode og siden har været så

velbesøgt, at portalen nu

fortsætter med andre, aktuelle

emner. Portalen har

høstet både national anerkendelse med specialprisen for ”Bedst På Nettet” i 2001, og fået EU’s ’best

practice’-pris indenfor e-Governance november 2001.

suppleret af en større fokusering på

interne forretningsprocesser og på muligheden

for hurtig tilbagebetaling af investeringerne.

En anden tendens er forøget

fokus på at give merværdi for kunden i

form af ny viden, ”e-viden”.

• E-handelskunderne kommer

ikke af sig selv

At muligheden er der giver ikke nødvendigvis

“kunder i butikken”, må bl.a. projektet

”e-handel mellem private virksomheder

og Nordjyllands Amt” konstatere.

Projektet har nået alle sine ”interne” mål

i form af omlægning af forretningsgange,

lager/varekatalog, decentralt e-indkøb

fra institutioner mv. Nu gælder det så

om at trække de private virksomheder

over på en e-handelsløsning.

More magazines by this user
Similar magazines