Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

14

IT-infrastruktur

Efter udbudsrunden 2000 igangsattes 4 forholdsvis

store projekter under hovedtemaet

IT-infrastruktur. Reelt er dette dog ikke de

eneste infrastrukturtiltag i regi af Det Digitale

Nordjylland, idet flere projekter fra

Kompetence & Uddannelse også beskæftiger

sig med infrastruktur, f.eks. forskellige

bredbåndsinitiativer i yderdistrikterne i

form af digitale landsbyer.

Alle de 4 deciderede infrastrukturprojekter

er i gang, om end fremdriften har været

noget forskellig. Eksempelvis har projektet

”BIT-vognen” nærmest overhalet sig selv

indenom, idet den i projektet planlagte

fremskudte etablering af ADSL-linier i

udvalgte byer reelt blev overhalet af TDC’s

generelle udrulningsplan for ADSL. Denne

udvikling har så medført, at projektet i dag

i højere grad fokuserer på tjenester på nettet,

og lidt mindre på ”fysisk levering” af

datalinjer.

Set fra en IT-infrastruktur – synsvinkel er der

sket en række positive tiltag i 2001

• Højere tempo på udbredelsen

af bredbånd

Udbredelsen af adgang til bredbåndsforbindelser,

f.eks. ADSL eller kabelnet, har

været meget kraftig i år 2001. Enkelte

byområder i Nordjylland har i dag en

bredbåndsdækning på ca. 30 pct. af alle

husstande.

• Konkurrence på området

Nordjylland er særlig begunstiget på

bredbåndsområdet, fordi der i mange

byer både er ADSL og kabelnet. Og selvom

SONOFON har trukket sit FWA-produkt

tilbage fra privatkundemarkedet, så

begunstiges de større købere af ”båndbredde”,

f.eks. erhvervsvirksomheder, af

den øgede konkurrence, som dette ekstra

medie giver.

• Efterspørgsel efter infrastrukturviden

og –kompetence

Nordjysk Netforums bestræbelser på at

opbygge et uafhængigt, ikke-kommercielt

viden- og kompetencecenter indenfor

IT-infrastruktur er blevet taget godt

imod. Mens Netforum arbejder på strategisk

og overordnet niveau, arbejder den

kommercielle del, KMD Netbroker, på

operationelt niveau. Målgruppen er primært

den offentlige sektor, og ydelserne

efterspørges allerede nu i hele landet

(se www.nordjysknetforum.dk ).

Projekteksempel – PMBS

Projektet ”Personlige Mobile Bredbåndsservices”,

forkortet PMBS, gik for alvor i luften i efteråret

2001. 100 familier i Frederikshavn og Aalborg

testede PDA’er og Web-pads, hvor hver person i

testfamilien fik sit helt eget personlige servicetilbud

– via samme trådløse terminal. Projektet har

arbejdet med udvikling af nye bredbåndstjenester,

med mediekonvergens og teknikker som

web-clipping, og resultaterne har allerede vakt

interesse i omverdenen.

Se også ”Månedens projekt” på Det Digitale Nordjyllands

hjemmeside.

More magazines by this user
Similar magazines