Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

16

Følgeforskningens metoder

Følgeforskning er den type af forskning, der

følger en indsats med henblik på at opsamle

erfaringer og generalisere disse. Følgeforskningsindsatsen

vil benytte sig af forskellige

metoder:

• Sidelinieforskning, hvor forskerne analyserer,

vurderer og generaliserer projekternes

erfaringer og resultater i forhold

til det overordnede formål med DDN

uden at involvere og intervenere direkte

i projekterne

• Dialogforskning, hvor forskerne er i

dialog med det enkelte projekt/projekterne

og forholder sig som en kritisk sparringspartner

til det enkelte projekts

udvikling. Endvidere sørger dialogforskeren

for at generalisere projektets eller

grupper af projekters erfaringer og resultater.

• Aktionsforskning/teknologiapplicering,

hvor forskerne er med i det enkelte

projekt og bidrager til at sikre den nyeste

teknologiimplementering og ikke bare

"gårsdagen" løsninger. Der er tale om

direkte medvirken i udviklingsteam.

Overordnet set anvendes en dialogforskningstilgang,

således at følgeforskningen

igennem hele forløbet forholder sig som en

kritisk sparringspartner til projekterne og til

hele indsatsen. Med kritisk sparringspartner

menes, at følgeforskningen på baggrund af

en klargøring af præmisser og gennem

dokumentation, analyser og løbende tilbagemelding

undersøger, på hvilke måder Det

Digitale Nordjylland bidrager til, at Nordjylland

udvikles og videreudvikles som en

lærende region.

Økonomi og organisering

Følgeforskningen samfinansieres mellem

Aalborg Universitet og Det Digitale Nordjylland,

sidstnævnte med en samlet rammebevilling

på seks mio. kr.

Følgeforskningen styres af en gruppe af seniorforskere

på tværs af fakulteterne, som

også deltager som aktive forskere i følgeforskningsaktiviteterne.

Der er etableret et

sekretariat, som supporterer følgeforskningsindsatsen,

og der er etableret en speciel

hjemmeside (www.hum.auc.dk/ddn), hvor

indsatsen løbende formidles.

Konkret har 2001 været anvendt til at få

hele grundlaget for følgeforskningen på

plads, få rekrutteret ph.d.’er, som så i sidste

del af 2001 er gået i gang med at præcisere

beskrivelserne af forskningsprojekterne,

afholde kontaktmøder med Fyrtårnscentret

samt foretage besøgs- og interviewrunde

hos Det Digitale Nordjyllands projekter.

More magazines by this user
Similar magazines