Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

18

Udbud Tema Beløb Tidsplan

1. Kompetence og uddannelse med 20 mio. Udbudsmateriale 15. marts 2001

udbud særlig fokus på Ansøgningsfrist 15. maj 2001

• Børn & Unge

• IT-ressourcesvage voksne

Afgørelse 18. juni 2001

Styrk demokratiet med IT – IT og 7 mio.

deltagelse

2. Digital Forvaltning – borgeren og det 25 mio. Udbudsmateriale 1. maj 2001

udbud digitale social-, sundheds- og syge- Ansøgningsfrist 29. juni 2001

husvæsen Afgørelse 17. september 2001

3. SMV’er i det globale samfund – styrk 18 mio. Udbudsmateriale 1. juni 2001

udbud konkurrenceevnen med netværk og Ansøgningsfrist 14. september

nye samarbejdsstrukturer 2001

Styrk det kreative potentiale med

gode rammebetingelser for

IT-indholdsindustri og -iværksættere

Afgørelse 6. november 2001

4. Kunst, kultur og IT i netværks- 7 mio. Udbudsmateriale 15. november

udbud samfundet – nyt kulturindhold 2001

på nettet Ansøgningsfrist 15. januar 2002

Afgørelse 6. marts 2002

Udbud 1/2001: Kompetence & Uddannelse

og e-demokrati

Den første projektkonkurrence havde to

hovedtemaer, hvor den vejledende fordeling

var 20 mio. kr. til Kompetence & Uddannelse

og 7 mio. kr. til e-demokrati.

Mål og strategi

Målet med temaet Kompetence & Uddannelse

blev dels at styrke og videreudvikle

børns og unges IT-kompetencer gennem

pædagogisk nytænkning, dels at give et ITkompetenceløft

til forskellige grupper af ITressourcesvage

voksne, afspejlet i de to indsatsområder

• Børn og unge – læring i netværkssamfundet

• IT-ressourcesvage voksne

Disse to målgrupper var nemlig kun i begrænset

omfang omfattet af de 21 projekter,

der under hovedtemaet Kompetence &

Uddannelse blev sat i gang efter udbudsrunden

2000.

Målgruppen børn og unge blev indsnævret

til at strække sig fra grundskoleniveau til og

med ungdomsuddannelserne. Det Digitale

Nordjylland ville med projektkonkurrencen

tilskynde til, at børn og unge tilegner sig de

kompetencer, der anses for værende væsentlige

i netværkssamfundet – både

læringskompetencer, forandringskompetencer

og sociale kompetencer. Projektkonkurrencen

efterlyste bl.a. bud på pædagogisk

More magazines by this user
Similar magazines