Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

nytænkning, nye måder at organisere

læring og undervisning på, nye måder at

samtænke fjern- og nærundervisning, fleksible

læringsrum og integration af uformelle

læreprocesser. Et andet væsentligt fokus var

på dialog og samarbejde både på langs og

på tværs af kompetencekæden, på tværs af

fag, skoler og institutionstyper, og på samarbejde

med det omliggende samfund og

erhvervslivet.

De IT-ressourcesvage voksne blev defineret

som de grupper, der i forskellig grad er

fremmede overfor IT-anvendelse, og som

ikke besidder de nødvendige kompetencer

til at udnytte netværkssamfundets muligheder.

Det kan være grupper, der også på

andre punkter mangler ressourcer og/eller

er marginaliserede, f.eks. fysisk eller psykisk

handicappede, eller det kan være mennesker,

der ellers på andre områder er ressourcestærke,

men mangler et IT-kompetenceløft

– både kortuddannede og virksomhedsledere

kan være indbefattet. Der blev efterlyst

projekter, der finder nye veje at nå disse

grupper på, og projekter, der med udgangspunkt

i specifikke målgrupper og deres

behov giver bud på nye ”IT-læringspakker”.

Målet med temaet Styrk demokratiet

med IT var at styrke borgernes deltagelse i

og indflydelse på den demokratiske debat

og de demokratiske (beslutnings)processer. I

den første projektkonkurrence i 2000 havde

Det Digitale Nordjylland under hovedtemaet

”Digital Forvaltning” også efterspurgt

projekter med fokus på e-demokrati, men

med begrænset resultat, idet 6 af 7 vinderprojekter

havde fokus på indsatsområdet eadministration.

Derfor gik man denne gang

målrettet efter e-demokrati projekter.

Temaet blev indsnævret til først og fremmest

at fokusere på de aspekter, der handler

om borgernes aktive deltagelse i demokratiet.

To indsatsområder blev defineret:

• Borgerdeltagelse og demokratisk debat

• Demokratiske muligheder i digital forvaltning

For indsatsområdet Borgerdeltagelse og

demokratisk debat efterlystes bl.a. projekter,

der kan være med til at afklare, hvorvidt

”cyber-demokrati” fører til forfladigelse,

forsimpling og populisme, som nogen

anfører, eller om det ’udvider’ demokratiet,

ved dels at skabe nye adgangsveje og kommunikationsformer

i det allerede etablerede

demokratiske system, dels at give nye målgrupper

- også “ikke professionelle” - mulighed

for at komme til orde. Der efterlystes

projekter med fokus på eksempelvis relationen

politikere – borgere, forvaltning – borgere

og borgere – borgere, sidstnævnte illustreret

ved hele ”Forenings Danmark”.

Indsatsområdet Demokratiske muligheder

i digital forvaltning efterlyste projekter,

der sikrer, at både borgerne og pressen

bibringes de kompetencer, der gør dem i

stand til at udnytte de nye muligheder og

den tiltagende åbenhed i den Digitale Forvaltning.

19

More magazines by this user
Similar magazines