Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

dicappedes livskvalitet og læring via IT, og

på at forbedre f.eks. kortuddannedes ITkompetencer,

således at en fastholdelse og

tilknytning til arbejdsmarkedet sikres, f.eks.

via alternative IKT-læringsformer og netbaserede

selvevalueringer. Specielle tiltag for

ældregruppen er også repræsenteret via

projektet ”SeniorCity Danmark”.

Fire af de fem e-demokrati projekter dækker

indsatsområdet Borgerdeltagelse og

demokratisk debat. Nærdemokrati, nye

kommunikations- og samarbejdsformer og

–fora, kompetenceudvikling og øget inddragelse

af borger- og brugergrupper er nøgleord

for disse projekter – f.eks. ”Den

[inter]aktive borger”, hvor IT inddrages i

udarbejdelse af etisk regnskab. Et enkelt

projekt, ”Det Digitale Demokrati”, skiller sig

ud ved med et enkelt bysamfund i Hals Kommune

som case at forsøge at ”komme hele

vejen rundt” på én gang: Kan en ungdomspolitik

få indhold og udvikles ved at de

unge i en kommune inddrages i processen

via internettet? Kan kommunikationen mellem

forældre, lærere, skolebestyrelse og

skole i øvrigt blive styrket ved at informationsteknologien

bruges som værktøj? Kan

man få bedre resultater ved at tage den

moderne teknologi i brug når en ny byplan

skal til høring? Kan IT være med til at fremme

deltagelsen i det nære demokrati eller

sker det modsatte, når teknologien

bevæger sig ind i dagligstuerne rundt

omkring? … eksempler på nogle af de

spørgsmål, som projektet, der også inddrager

forskere fra Aalborg Universitet, forsøger

at besvare.

Et enkelt projekt fokuserer på Demokratiske

muligheder i digital forvaltning,

nemlig projektet Ӂbenhed i den digitale

forvaltning & pressen som mediator i demokratiet”.

Projektet er et samarbejdsprojekt

mellem myndigheder og medier om bedst

muligt at udnytte mulighederne i den digitale

forvaltning og sætter bl.a. ind på kompetenceudvikling

af journalister.

21

More magazines by this user
Similar magazines