Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

Formidling

Den primære formidling foregik i 2001 fra

projektets hjemmeside og gennem de foredrag

og oplæg, som Fyrtårnscentret samt

repræsentanter fra direktion og bestyrelse

holdt i forbindelse med konferencer, møder

og besøg. Derudover er der specielt i 2001

blevet annonceret en del i både de trykte

medier, både regionalt og landsdækkende,

dels for at gøre opmærksom på muligheden

for at deltage i projektkonkurrencerne, dels

for at invitere til at hente viden om og inspiration

fra projektet fra hjemmesiden.

Hjemmeside

Fra en midlertidige hjemmeside i 2000 gik

projektet over på sin egen hjemmeside

www.det-digitale-nordjylland.dk i 2001. Hjemmesiden

blev i 2001 løbende videreudviklet,

så den med udgangen af 2001 indeholdt services

målrettet to målgrupper, henholdsvis

offentligheden og projekterne i regi af Det

Digitale Nordjylland – dog således, at al information

er tilgængelig for alle. Hjemmesiden

havde i 2001 19.477 unikke besøgende, hvoraf

eksempelvis 4784 besøgte hjemmesiden i

november 2001.

Offentligheden

Primært møntet på offentligheden tilbyder

hjemmesiden diverse baggrundsinformation

om projektet (rammer, formål, organisering

og økonomi). Endvidere findes for alle projekter

en kortere projektbeskrivelse, ligesom

alle projekter via et extranet fører projektdagbog.

Denne service er også målrettet

potentielle samarbejdspartnere og angiver

derfor også kontaktperson for hvert projekt.

Den aktuelle udvikling følges gennem

presseklip og “Månedens projekt”, som hver

måned i mere journalistisk og populær form

sætter fokus på et projekt i Det Digitale Nordjylland.

Projektpartnerne

Alle kontraktbilag, der skal anvendes i forbindelse

med den løbende indberetning og

afrapportering, er tilgængelige fra hjemmesiden.

Endvidere er der taget hul på adhoc

nyhedsbreve, samt forberedt for extranettets

anvendelse til enten helt virtuelle netværksgrupper

og/eller understøttelse af fysiske

netværksgrupper.

29

More magazines by this user
Similar magazines