Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

30

Engelsk hjemmeside

I juni 2001 åbnedes en engelsk udgave af

hjemmesiden, målrettet offentligheden, på

www.thedigitalnorthdenmark.com. Hjemmesiden

indeholder en delmængde af den

information, der i den danske udgave er

målrettet offentligheden. Hjemmesiden

havde i 2001 13.264 unikke besøgende,

hvoraf eksempelvis 2309 besøgte hjemmesiden

i november 2001.

Foredrag og besøg

Fyrtårnscentret har i 2001 holdt 56 foredrag

og oplæg om Det Digitale Nordjylland. Hvor

interessen for projektet i 2000 først og fremmest

kom fra regionen selv, har der i 2001

været betydeligt flere henvendelser til Det

Digitale Nordjylland fra både ind- og

udland. Indenlands har der været besøg

fra/hos andre amter, kommuner og kommuneforeninger,

videns- og kompetencecentre,

foredrag i forbindelse med konferencer om

primært Digital Forvaltning, foredrag for

interesseorganisationer (HK, DJØF, Kommunaldirektørforeningen)

m.v. Fra udlandet

har Det Digitale Nordjylland haft besøg af

mange forskellige enkeltpersoner og grupper,

eksempelvis forskere og ph.d.-studerende,

journalister, politikere og embedsmænd

samt uddannelsesfolk fra så forskellige steder

som Finland, Norge, Canada, Rumænien

og Skotland.

Efterhånden som der begynder at komme

konkrete projekter i gang og de første resultater

så småt begynder at komme på bordet,

har interessen fra omverdenen tydeligt forskubbet

sig fra det mere generelle og overordnede,

fra målsætninger og visioner, over

på strategier og konkrete erfaringer og

resultater. Dette resulterer, som tilsigtet, nu

også i at projekterne i regi af Det Digitale

Nordjylland i stigende omfang ikke kun inddrages

i besøg, men også selvstændigt kontaktes

af interessenter udefra.

Andre initiativer

Fyrtårnscentret har været involveret i en

række aktiviteter, der på den ene eller den

anden måde har haft til formål enten at initiere

nye tiltag, der ligger inden for eller i

naturlig forlængelse af Det Digitale Nordjylland

eller arbejder med at udveksle viden og

erfaringer. Det være sig regionalt, således

Future Camp Nordjylland, som blev afholdt

november 2001 og som udviklede forslag til

ni nye projekter, nationalt i form af det jyskfynske

samarbejde, hvor Fyrtårnscentret var

involveret i områderne infrastruktur og

videnscentre, og i nordisk regi, Den skandinaviske

Triangel, omkring primært kompetenceudvikling

og e-learning.

Intern vidensdeling og

netværk

Ud over via hjemmesiden at animere til at

projekterne under Det Digitale Nordjylland

gensidigt inspirerer og drager nytte af hinanden,

afholdt Fyrtårnscentret i september

2001 et to-dages netværksseminar for alle

igangværende projekter, hvor formålet var

at skabe rammer og mulighed for både

uformel og formel kontakt og netværk projekterne

imellem.

More magazines by this user
Similar magazines