Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

Årsregnskab 2001

Årsregnskabet dækker dels administrationsudgifter

til drift af Fyrtårnscenter, dels støtte

til de projekter, der som resultat af projektkonkurrencerne

er startet op i regi af

Det Digitale Nordjylland.

Administration

Fyrtårnscentret har et budget på totalt set

30 mio. kr., der skal dække 4 regnskabsår

Administrationsregnskab 2001

(2000-2003). De 30 mio. kr. finansieres af

Nordjyllands Amt, de nordjyske kommuner

og Videnskabsministeriet med hver 1/3.

Amtet og kommunerne indbetaler deres

bidrag én gang årligt med hver 2,5 mio. kr.

Videnskabsministeriets udbetalinger falder

kvartalsvis efter budgetteret forbrug.

Indtægter

Amtet 2.500.060,00

Staten 2.500.000,00

Kommunerne i Nordjyllands Amt 2.623.596,00

Indtægter i alt

Udgifter

Sekretariatet

7.623.656,00

Personale 2.368.928,79

Møder 146.224,36

Fast ejendom 240.112,50

Anskaffelser (inventar, pc’er m.v.) 319.303,29

Uddannelse/kurser 28.232,68

Kontorhold 99.504,46

Markedsføring og formidling 1.244.318,18

EDB 345.491,60

Konsulentbistand 209.564,02

Andet 16.824,13

Sekretariatet i alt

Konferencer

5.018.504,01

Dig og IT 200.000,00

FutureCamp (indtægt) -111.340,86

Konferencer i alt

Netværksgrupper

88.659,14

Møder, seminarer mv. 184.566,21

Konsulentbistand 33.914,86

Andet 16.394,8

Netværksgrupper i alt 234.875,87

Følgeforskning 828.450,00

Udgifter i alt 6.170.489,02

Overført til 2002 1.453.166,98

33

More magazines by this user
Similar magazines