Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

34

Administrationsregn 2000 2001 2002 2003 I alt

skab hele perioden

Mio. kr., 1 decimal

Indtægter

- Staten

- Øvrige

Projektregnskab

Bevillingen på 170 mio. kr. fra Videnskabsministeriet

fordeles overordnet med 3 mio.

kr. til evaluering af totalforsøget, max. 10

mio. kr. til administration, herunder følgeforskning,

samt max. 157 mio. kr. til projektstøtte.

Budget Regnskab Budget Regnskab Budget Budget Budget/

regnskab

2,5

5,0

2,5

4,9

Udgifter 4,0 3,3 5,5 6,2 11,0 9,5 30,0

Resultat / beholdning 3,5 4,1 2,0 1,4 -3,5 -2,0 0,0

2,5

5,0

2,5

5,1

Projektstøttemidlernes anvendelse

2,5

5,0

2,5

5,0

10,0

20,0

Med udgangen af 2001 er rammen for projektstøtte

på 157 mio. kr. bevilget, hhv. disponeret

som følger:

Projektregnskab. 2000 2001 2002 2003 I alt

Mio. kr., 1 decimal

Tilsagnsramme 1) 80,0 70,0 7,0 0,0 157,0

Faktisk bevilgede tilsagn 2) 74,4 67,2 - - 141,6

Uudnyttet tilsagnsramme 5,6 2,8 7,0 - 15,4

Udbetalingsramme 80,0 150,0 116,2 -

Udbetalt 0,0 40,8 - - 40,8

Beholdning ultimo 80,0 109,2 - -

More magazines by this user
Similar magazines