Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

38

Kompetence og uddannelse 1 / 2001

Projekt titel: Det digitale demokrati

Ansvarlig organisation: Hals Kommune

Støttebeløb: 5.500.000

Samlet projektsum: 20.138.000

Summarisk På tre arenaer – lokalsamfundet, brugere, institutioner og forprojektbeskrivelse:

valtning og borgere, byråd og forvaltning – igangsættes IT-for-

søg med det sigte at engagere flere borgere i det lokale de-

mokrati, at udvikle borgernes kompetencer til at anvende IT

og at indhente ny viden om de demokratiske potentialer i IT.

Projekt titel: Åbenhed i den digitale forvaltning & pressen som

mediator i demokratiet

Ansvarlig organisation: Dansk Institut for Computer-Assisteret Reporting (DICAR)

Støttebeløb: 1.520.000

Samlet projektsum: 5.067.000

Summarisk Projektet skal styrke demokratiet ved at etablere et samarprojektbeskrivelse:

bejde mellem medier og myndigheder om digitaliseringen

af forvaltningerne og forbedring af digitaliseringernes

brugervenlighed for offentligheden. Pressens kompetencer

omkring computerstøttet journalistik skal styrkes for at

sikre pressens rolle som mediator mellem borgere og

myndigheder i det digitale samfund.

Projekt titel: Netbaseret selvevaluering som vejledningsform

Ansvarlig organisation: Nordjyllands Amt

Støttebeløb: 375.000

Samlet projektsum: 1.530.000

Summarisk : Projektet ønsker at udarbejde en web-site, hvor voksne selv

projektbeskrivelse kan evaluere deres læse-stave- og skrivefærdigheder. Sitet

udarbejdes i samarbejde med de prioriterede målgrupper.

Projekt titel: Nordjysk Uddannelsesportal

Ansvarlig organisation: Logimatic Software A/S

Støttebeløb: 2.446.633

Samlet projektsum: 7.339.900

Summarisk Projektet har til formål at etablere en Nordjysk Uddannelsesprojektbeskrivelse:

portal med mulighed for uddannelsesinformation og studievejledning

24 timer i døgnet. Projektet vil blive gennemført

i et tværgående regionalt samarbejde mellem nordjyske

uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

More magazines by this user
Similar magazines