Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

Projekt titel: Omverdenskontrol via IT for handicappede

Ansvarlig organisation: Nordjyllands Amt Handicapsektoren

Støttebeløb: 250.000

Samlet projektsum: 765.000

Summarisk Projektet drejer sig om at udarbejde redskaber til svært

projektbeskrivelse: fysisk og psykisk handicappede for at kunne agere i, og

kommunikere med, omverdenen, og her igennem opnå

den livskvalitet og deltagelse i livet, som disse ikke selv er i

stand til at skaffe sig.

Projekt titel: IKT kvalificering og virtuel læring i Sosu-uddannelsen

Ansvarlig organisation: Skolen i Hammer Bakker

Støttebeløb: 382.300

Samlet projektsum: 1.146.900

Summarisk Projektet arbejder med IKT implementering i læreprocesser

projektbeskrivelse: ne i forbindelse med ProblemBaseretLæring (PBL) i hjælper

uddannelsen. Fokus er specielt rette mod IKT svage voksne

elever. Der arbejdes på at anvende brugervenlige elektroniske

konferencer som fælles forum for skolen og de involverede

praktiksteder.

Projekt titel: Den [inter]aktive Borger

Ansvarlig organisation: intra saphiens a/s

Støttebeløb: 698.700

Samlet projektsum: 2.329.000

Summarisk Den [inter]aktive Borger bygger på Sejlflod Kommunes

projektbeskrivelse: erfaringer med aktiv inddragelse af borgere og interessentgrupper

i udvikling af værdigrundlag og målsætninger for

en række aktiviteter. Projektet går ud på at revolutionere

anvendelsen af processen med anvendelse af den seneste

informationsteknologi.

Projekt titel: "e-learning" Fjernundervisning af voksne med

mangelfuld læse-skrivekompetence

Ansvarlig organisation: Taleinstituttet

Støttebeløb: 823.519

Samlet projektsum: 3.177.620

Summarisk Formål: At opkvalificere voksne med læseproblemer i brug af

projektbeskrivelse: ny teknologi. At etablere et fleksibelt fjernundervisningstilbud

til voksne med læseproblemer i Nordjylland. At udvikle

og afprøve pædagogiske metoder med det formål at

motivere og fastholde deltagerne i livslang læring.

39

More magazines by this user
Similar magazines