Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

Projekt titel: SIM-TOOLS Undervisningsværktøj-opbygning af

simulationsspil

Ansvarlig organisation: Zonning Multimedia

Støttebeløb: 785.000

Samlet projektsum: 2.380.290

Summarisk Nærværende konkurrenceforslag handler om udvikling og

projektbeskrivelse: afprøvning af et nyt og innovativt undervisningsværktøj til

Folkeskolen, som giver lærerne helt nye muligheder for opbygning

af undervisningsforløb og fagligt indhold til afvikling

i undervisningen som simulationsspil, der kan udnytte

elevernes indlevelsesevner.

Projekt titel: Digital demokrati i det åbne land

Ansvarlig organisation: Hedeselskabet Miljø og Energi A/S

Støttebeløb: 565.383

Samlet projektsum: 1.696.150

Summarisk Etablering af database og geografisk og administrative inforprojektbeskrivelse:

mationer for det åbne land i 3 nordjyske kommuner Etable

ring af geografisk information på Internettet Etablering og

evaluering af elektronisk demokrati/borgerservice i 3 nordjyske

kommuner

Projekt titel: Pædagogisk anvendelse af IT i gymnasiet

Ansvarlig organisation: Brønderslev Gymnasium og HF-kursus

Støttebeløb: 9.165.225

Samlet projektsum: 66.713.337

Summarisk Daglig pædagogisk og administrativ anvendelse af IT.

projektbeskrivelse: Projektet består af en fællesdel og flere delprojekter.

Tilsammen vil disse projekter introducere nogle af fremtidens

nye undervisningsformer, der vil skabes åbenhed

og fleksibilitet i undervisningen i hele regionen. Den

demokratiske dimension tydeliggøres og anvendes.

41

More magazines by this user
Similar magazines