Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

42

Projekt titel: ABDD-portalen

Ansvarlig organisation: Dafolo A/S

Støttebeløb: 1.695.583

Samlet projektsum: 5.086.750

Summarisk I sin helt enkle version er ABDD-portalen det mødested, hvor

projektbeskrivelse: information om børn og deres aktiviteter i lokalområdet

samles og kan anvendes af alle involverede til dialog og nærdemokrati.

Organisatorisk læring, dialog- & demokrati-læring

samt IT-læring opnås via anvendelsen af denne web-portal.

Projekt titel: Ældrerådenes netværk

Ansvarlig organisation: Amtsældrerådet

Støttebeløb: 130.000

Samlet projektsum: 408.700

Summarisk Ældrerådenes demokratiske virke i Nordjylland skal styrkes

projektbeskrivelse: gennem løbende debat, erfaringsudveksling, vidensopsamling

og formidling af resultater. Uddeling af pc’ere til ældrerådenes

medlemmer og oprettelse af en fælles portal skal understøtte

netværksdannelse blandt ældrerådenes medlemmer.

More magazines by this user
Similar magazines