Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

44

Projekt titel: Sund By Net-Butik - Den Elektroniske

Forebyggelsesjournal

Ansvarlig organisation: Nordjyllands Amt, Kontoret for Sygesikring og

Forebyggelse

Støttebeløb: 600.000

Samlet projektsum: 4.358.350

Summarisk En virtuel Sund By Net-Butik som tilbyder individuel sundprojektbeskrivelse:

hedsrådgivning til nordjyske borgere - i første omgang hjælp

til rygeophør samt kost- og motionsvejledning. Borgeren kan

desuden oprette en personlig forebyggelsesjournal, der kan

bruges i forebyggelsessamtaler med egen læge.

Projekt titel: Billed- og Datamanagement System til Aalborg

Sygehus

Ansvarlig organisation: Silicon Graphics A/S

Støttebeløb: 4.000.000

Samlet projektsum: 18.000.000

Summarisk Projektet vil 1) I meget betydelig grad effektivisere anvenprojektbeskrivelse:

delse af billeder produceret efter indscanninger både for

den enkelte kliniker, og for antallet af klinikker. 2) Integrere

anvendelsen af billeddata med patientdata fra de eksisterende

applikationer i klinikken.

Projekt titel: "Psykiatri uden grænser" - Elektronisk patientjournal

i psykiatrien

Ansvarlig organisation: Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Støttebeløb: 1.100.000

Samlet projektsum: 10.570.000

Summarisk Formålet med projektet er: Start af et pilotprojekt vedr.

projektbeskrivelse: implementering af en elektronisk patientjournal med udgangspunkt

i en af de funktionsbærende enheder i psykiatrien

- samt at undersøge mulighederne for, at den elektroniske

patientjournal kan understøtte sammenhængende

behandlingsforløb mellem social- og sygehussektoren

More magazines by this user
Similar magazines