Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

48

Projekt titel: Vidensopbygning ved virtuelle visualiserede

netværkssamarbejder

Ansvarlig organisation: Landbrugets Rådgivningscenter

Støttebeløb: 345.000

Samlet projektsum: 1.035.000

Summarisk Projektet effektiviserer landbrugsrådgivningen og underprojektbeskrivelse:

støtter landmandens traditionelle erfaringsbaserede vidensopbygning

ved at facilitere virtuelle samarbejdsmuligheder

mellem landmand-konsulent; landmand-landmand og rådgiver-rådgiver.

Projektet anerkender og udnytter, at visuel

observation hyppigt er forudsætningen for beslutningstagen

i jordbruget, samt at landmandens indgang til IKT

typisk er mobiltelefonen

Projekt titel: Intelligent produktion med dynamisk simulering

Ansvarlig organisation: markman prosystem as

Støttebeløb: 2.762.533

Samlet projektsum: 8.287.600

Summarisk Projektet udvikler nye anvendelsesmuligher for dynamisk siprojektbeskrivelse:

mulering til udvikling af intelligent produktion, der forbedrer

konkurrenceevnen i 6 projektvirksomheder. Projektet gennemføres

i samarbejde med Aalborg Universitet og fokuserer

bl.a. på at styrke udvikling af produktionsstyringskoncepter,

realtidsplanlægning og læring-/visualisering af forandringer.

Projekt titel: Landbonet

Ansvarlig organisation: LandboNord

Støttebeløb: 678.333

Samlet projektsum: 2.035.000

Summarisk Landbonet er et Internetbaseret kommunikationssystem.

projektbeskrivelse: Systemet samler og analyserer data (f.eks. i form af tekst,

lyd, billede og video) fra kvægbruget 24 timer i døgnet.

Resultatet er et automatisk fjernrådgivningssystem hvor

præmisserne er rationel brug af tid og økonomiske ressourcer

ved opsamling af data fra forskellige datakilder.

More magazines by this user
Similar magazines