Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

Forord

Et af de mere kontante mål for Det Digitale

Nordjylland var, at totaløkonomien i projektet

skulle nå op på 510 mio. kr., heraf minimum

471 mio. kr. til projekter – resten til

administration, følgeforskning og evaluering.

Projektmidlerne skulle fremkomme

ved 1/3 fra staten og resten fra private virksomheder

og regionale offentlige myndigheder.

Dette mål er opnået allerede ved

udgangen af 2001, hvor 145 mio. er bevilget

af de 157 mio. kr., der i alt er til rådighed til

projektstøtte. Faktisk har de 145 mio. kr.

genereret projekter til en samlet værdi af

621 mio. kr.

At ikke kun 2/3, men faktisk mere end 3/4 af

Det Digitale Nordjylland er finansieret af projekterne

selv, ser bestyrelsen som udtryk for

ikke ”kun” en region med masser af gode og

kreative kræfter, men også en parathed hos

projektmagerne til økonomisk at bakke om

og også tage den risiko, der er forbundet

med at gå foran og udvikle og afprøve nye

teknologier i nye sammenhænge.

Én ting er imidlertid på idéplan at generere

et spændende projekt og skrive en god

ansøgning; noget andet er at holde ved,

gennemføre projektet og få effekt ud af

det. Partnerskabsmodellen i Det Digitale

Nordjylland, hvor man er gået sammen på

kryds og tværs af sektorer og brancher for at

lave fælles projekter, har i denne sammenhæng

været en ekstra udfordring, hvor der

skal skabes fælles forståelse, sprog og

fodslag på tværs af vante roller og ofte

meget forskellige virksomhedskulturer. Det

er derfor med tilfredshed at bestyrelsen kan

konstatere, at kun 2 af de 44 projekter, der

blev skrevet kontrakt med efter udbudsrunden

2000, har måttet opgive at gennemføre

projekterne, og at årsagerne ikke er manglende

konsensus i projektkonsortiet. Tværtimod

er det fra flere sider blevet fremført, at

gevinsten ved at forene kompetencer på

tværs og indlede utraditionelle samarbejder

er større end de omkostninger, der givet

også er – specielt i projektopstarten, hvor

interesserne skal forenes.

5

More magazines by this user
Similar magazines