Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

detdigitalenordjylland.dk

Virksomhedsberetning 2001.pdf - Det Digitale Nordjylland

6

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi med de

igangværende projekter begynder at se

konturerne af et nordjysk IT-Fyrtårn, der

både har fokus på udvikling, innovation og

eksperimenter, og samtidig er bredt forankret,

således at der også er tale om konkrete

demonstrationsprojekter, der har reel

nytteværdi for borgere og virksomheder.

Ambitionen om at komme bredt ud i regionen

ser også ud til at nås, idet både amtet

og næsten alle kommuner i regionen i større

eller mindre omfang er med, og ikke færre

end 165 virksomheder er direkte involveret.

Vi står med udgangen af 2001 ved en milepæl.

Hidtil har vores væsentligste opgave

været at få pengene ud at arbejde i de rigtige

projekter. Fremover vil vi fokusere på

dels at sikre resultater, dvs. at projekterne

gennemføres og får effekt, dels at få synligog

nyttiggjort resultaterne både fra projekterne

enkeltvis og fra totalforsøget som helhed,

så opnået erfaring og viden spredes

ikke ”kun” til hele Nordjylland, men også

nationalt og internationalt.

Bestyrelsens ambition er fortsat ikke kun at

gennemføre Det Digitale Nordjylland, men

også at få effekt ud af det – og helst vedvarende

effekt! Resultaterne og de gode erfaringer

fra Det Digitale Nordjylland skal gerne

både direkte og indirekte kunne indgå i

den fortsatte videreudvikling af Nordjylland

til videns- og netværkssamfund.

Orla Hav

Amtsborgmester

Bestyrelsesformand for Det Digitale Nordjylland

1001010010010110010110010100010010101001

0010011001010110101001010101010101010101

010101010101010101101010101010100101010

101010010101010101010010101010101001010

101010101010010101010101010101010101010

1011010101001010010110010100001111100100

0101001010100010010001011110000101010010

0101011100010000100111001000010111000100

1001001010100000101111010100101001001101

0010010100100101001001011001011001010001

0010101001001001100101011010100101010101

010101010101010101010101010110101010101

010010101010101001010101010101001010101

010100101010101010101001010101010101010

1010101010101101010100101001011001010000

1111100100010100101010001001000101111000

0101010010010101110001000010011100100001

0111000100100100101010000010111101010010

1001001101001001010010010100100101100101

1001010001001010100100100110010101101010

010101010101010101010101010101010101011

010101010101001010101010100101010101010

100101010101010010101010101010100101010

101010101010101010101011010101001010010

1100101000011111001000101001010100010010

0010111100001010100100101011100010000100

1110010000101110001001001001010100000101

1110101001010010011010010010100100101001

0010110010110010100010010101001001001100

101011010100101010101010101010101010101

010101010110101010101010010101010101001

010101010101001010101010100101010101010

101001010101010101010101010101010110101

0100101001011001010000111110010001010010

1010001001000101111000010101001001010111

0001000010011100100001011100010010010010

1010000010111101010010100100110100100101

1001001101001001010010010100100101100101

1001010001001010100100100110010101101010

010101010101010101010101010101010101011

010101010101001010101010100101010101010

100101010101010010101010101010100101010

101010101010101010101011010101001010010

1100101000011111001000101001010100010010

0010111100001010100100101011100010000100

1110010000101110001001001001010100000101

1110101001010010011010010010100100101001

0010110010110010100010010101001001001100

101011010100101010101010101010101010101

010101010110101010101010010101010101001

More magazines by this user
Similar magazines