Torsdag den 1. marts kl. 10-12 - Dalum Kirke

dalumkirke.dk

Torsdag den 1. marts kl. 10-12 - Dalum Kirke

Til samtlige husstande i Dalum Sogn.

www.dalumkirke.dk

Karl Caspar, 1933, “Kristi fødsel med Adam og Eva”

KIRKE OG SOGN

39. ÅRGANG NR. 4 VINTER 2011-2012


2

Advent, Jul og Nytår

i Dalum Kirke

1. søndag

i advent kl. 10

Vi tænder det første lys i adventskransen

og fejrer den første dag i

kirkens nye år ved højmessen kl.10

den 27. november. Hele Kantoriet

under ledelse af Jane Laut og begge

kirkens præster medvirker ved

denne gudstjeneste. Efter guds -

tjenesten er der kirkekaffe med

svenske lusse bullar i kirkens kor.

Julespil 4. søndag

i advent kl. 10

Kom og mød hyrderne på marken,

hør englesangen og følg med til stalden

i Betlehem, når børn og unge

levendegør julens fortælling. Jule -

spillet henvender sig til alle aldre.

Adventsgudstjeneste

for småbørn lørdag

den 3. december kl. 10

Denne formiddag vil vi fejre advent

med de allermindste. Guds -

tjenesten er tilrettelagt med salmer,

musik og bevægelse, så de allermindste

børn kan være med.

Juleaften

kl. 14.30 og 16.00

Syngende Kantorister møder

kirke gængerne ved kirkens indgangsdør,

og Peter Holling medvirker

på trompet ved Juleaftens

gudstjenester i Dalum kirke.

Juledag kl. 10

Susanne Skov på waldhorn og

hele Kantoriet medvirker ved

guds tjenesten Jesu fødselsdag.

Nytårsaften den

31. december kl. 23

Vi fejrer overgangen mellem 2011

og 2012 med en Nytårsguds -

tjeneste. Kirkens organist Jane

Laut sidder ved orglet, Susanne

Skov medvirker på waldhorn og

sognepræst Dorthe Tofte-Hansen

er liturg. Når klokken falder i

slag ønsker vi hinanden GODT

NYTÅR med et glas champagne

og kransekage til.

Medvirkende til

årets julespil

Præsterne

Julespillet 4. søndag i advent

er en begivenhed for hele familien.

For der er noget for

alle sanser og alle aldre, når

børn og unge fra Dalum

sogn dramatiserer evangeliernes

beretning om Jesu fødsel

i Betlehem.

Vi skal møde hyrderne på

marken, med ind i stalden i

Betlehem og så skal vi selvfølgelig

synge nogle af Julens

salmer.

Børn, som gerne vil deltage

i julespillet kan henvende sig

til undertegnede på 66 13 20

60. Man skal være fyldt fem

år og være med til alle prøver.

Vi øver i kirken på følgende

tider: tirsdage den 29/11

– 6/12 – 13/12 kl. 16-17 samt

lørdag den 17/12 kl. 9-11

Dorthe Tofte-Hansen

Den Gyldne

Harpe

Studiekreds om

Davids Salmebog

og Grundtvigs salmer

For Grundtvig og mange andre af

vore salmedigtere har de gamle

davids salmer været til først og

fremmest inspiration men også

indimellem modsigelse. En række

af Den Danske Salme bogs kendteste

salmer har deres forlæg i disse

gamle israelitiske salmer, som gennem

tiden har spillet en stor rolle i

den kristne kirke. Men siger disse

salmer, både Davids og Grundt -

vigs, os egentlig noget her i 2012?

Det vil være det overordnede

spørgsmål i den studiekreds, som

vi vil for søge at starte her i foråret.

Over nogle gange vil vi i fællesskab

kigge lidt nærmere på et udvalg

af salmer og stille skarpt på deres

historie, indhold og betydning.

Som grundbog vil vi anvende den

netop udkomne bog af Svend Bjerg

og Søren Holst: ”Den Gyldne harpe.

Poetisk teologi i Davids og Grundt -

vigs salmer”. Bogen kan bestilles

via Kirke kontoret med en mindre

rabat inden 15. januar

Studiekredsdatoer:

Tirsdag den 7. februar kl. 14-16;

tirsdag den 6. marts kl. 14-16 og

tirsdag den 27. marts kl. 14-16 i

Annekset.

Tilmelding til studiekredsen skal

ske til Kirkekontoret senest den 3.

februar.

Lars Hagensen


Haydns Skabelsen

Fredag d. 11., lørdag d. 12. og søndag

d. 13. november var Dalum

Kirke ramme om opførelsen af

Haydns Skabelsen. Kirkens organist,

Jane Laut, havde sammen med

dirigenten Søren Birch, samlet omkring

100 medvirkende: solister,

Babysalmesang

I foråret begynder et nyt hold

baby salmesang i Dalum kirke.

Babysalmesang er dåbsoplæring

for babyer og det giver rigtig

god mening. De små børn oplever

gennem sanserne, og man mærker

tydeligt, at de nyder at være i

kirkens rum og høre deres mors

eller fars stemme. Forældrene får

også en god stund med børnene,

og samtidig lærer den voksne en

masse gode salmer som han/hun

kan tage med hjem og synge for

sit barn i andre sammenhænge.

Salmernes indhold vækker altid

til eftertanke. Som forældre er det

både en gave og et stort ansvar at

få et barn, og fra salmerne kan

man måske finde svar på og hjælp

til nogle af de tanker og bekym-

musikere fra Odense Sym foni -

orkester, vores eget Kantori og Coro

Misto fra Ålborg, samt kirkens personale

og et stort og stærkt hold af

frivillige, der hele lørdag og søndag

sørgede for forplejning og allehånde

praktiske opgaver i forbindelse med

ringer, man gør sig som forælder.

Babysang finder sted i Dalum kirke

følgende onsdag formiddage:

1/2 – 8/2 – 15/2 – (vinterferie) –

29/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3

alle gange kl.10-10.45. Vi afslutter

med en gudstjeneste for småbørn

den 31/3 (læs mere herom i næste

nummer af Kirke og Sogn).

Babysalmesangen ledes af Rikke

Petersen, som er musikpædagog,

fløjtespiller og mor til to drenge. Af

praktiske grunde kan der maksimalt

være 12 børn på hvert hold. Vi

beder derfor om at man tilmelder

sig på kirkekontoret tlf. 66 13 24 14

Det koster 150 kr. at deltage i hele

forløbet, som betales første gang.

Dorthe Tofte-Hansen

både prøver og koncert. Alle billetter

var solgt, og en fyldt kirke kunne

nyde den pragtfulde koncert. Stor

tak til Jane Laut og alle jer, der har

medvirket til at projektet lykkedes!

Menighedsrådet

Fastelavns -

gudstjeneste og

tøndeslagning

i kastaniealléen

Vi fejrer Fastelavn med børne -

gudstjeneste den 19. februar kl.

14.00. Efter gudstjenesten forestår

spejderne tøndeslagningen i

kastaniealléen.

Festen slutter i Annekset med

fastelavnsboller, catwalk og kåring

af årets kattedronninger og

konger. Både børn og voksne opfordres

til at komme udklædt!

Dorthe Tofte-Hansen

Foto: Guy Moscoco m. fl.

3


4

Torsdag den 19. januar kl. 10-12

“Sneglen og rosenhækken”

v. sognepræst Marianne Christiansen,

Løgumkloster

H.C. Andersens eventyr er mere

end Klods-Hans og Fyrtøjet. At

dykke ned i hans forfatterskab er

at møde et væld af små og store

Torsdag den 26. januar kl. 10-12

“Præsten, der kom i

Paradis uden at dø”

Efter 28 år som præst i Folkekirken

(bl.a. v. Ansgars Kirke i Odense)

solgte Stender alle sine ejendele

(inkl. 5000 bøger) i 2002 for at

drage ud til en lille Stillehavs -

øgruppe, the King dom of Tonga,

3000 km. NØ for New Zealand, én

af jordens fjerneste egne.

fortællinger – morsomme og sørgelige

– med dybe indsigter i

menneskelivet. Sammen med

dagens foredragsholder går vi på

strejftog i små og store fortællinger

uden at glemme, at den

eneste måde, man virkelig kan få

udbytte af en historie er ikke ved

at tale om den, men ved at fortælle

den og få den fortalt.

Marianne Christiansen, der i

dag er præst i Løgumkloster har

tidligere været præst i Thisted og

provst i Skørping.

– opbrud fra en præstegerning i Folkekirken

til et liv på en Stillehavsø

v. Vilhelm Stender, en lille ø i stillehavet

Denne formiddag vil Stender berette

om, hvor svært det kan være i

en moden alder at skille sig af med

alle de ting, man har samlet gennem

mere end en menneskealder,

men også hvor befriende det er at

ændre kurs i livet, endnu mens tid

er! Naturligvis vil Stender også fortælle

om sine eventyrlige oplevelser

i South Pacific, om sit møde

med den sidste Stillehavskonge,

som i sine velmagtsdage vejede 250

kg, om hajfyldte farvande, mørkøjede

nougatfarvede skønheder, om

’amor fati’ (at elske sin skæbne),

overvældende kirkegang hele

ugen igennem, og ikke at forglemme

det sagnomspundne mytteri på

Bounty, hvor Stender mødte et tiptipoldebarn

af skibets kaptajn,

William Bligh, og meget andet.

Torsdag den

2. februar kl. 10-12

“Visse fordele

ved at være enke”

v. forfatter Runa J.

Kähler, Kolding

”Oplyst og underholdt, men i høj

grad også opbygget”. Stor alvor og

megen munterhed, åbenhed og

personligt mod, nøgternhed, glæde

og livsmod. Det er blot nogle af

de mange begejstrede ord, som

har lydt om Runa Kählers sidste

bog ”Visse fordele ved at være

enke – og andre essays”, som udkom

i oktober 2011.

Den livsvisdom vil vi gerne

have del i, så derfor har vi inviteret

Kähler til at læse op og

fortælle om nogle af de tematikker,

som hun tager fat på i

sine essays.

Runa Kähler er kendt som en

både livsklog og livsglad fortæller,

der ikke er bange for at tale om

emner, der normalt ikke tales så

åbent om.


Torsdag den 9. februar kl. 10-12

Shakespeares ansigter

– om at arbejde med Shakespeare

v. oversætter Niels Brunse, København

Oversætteren Niels Brunse arbej -

der i disse år med den store op -

gave at nyoversætte alle Shakes -

peares skuespil til dansk. Første

bind af de planlagte seks er allerede

udkommet, og han har også

skrevet en lille bog om den store

digter, Shakespeares ansigter.

Brunse vil fortælle om de udfordringer,

vanskeligheder og belønninger,

arbejdet byder på, og

om Shakespeares tid og personlighed,

for så vidt som man kan

ane den i de sparsomme kilder –

men også om hvad det er, der for

ham gør Shakespeare så enestående

og så tillokkende.

Niels Brunse er en af Danmarks

dygtigste oversættere, i forbind else

Torsdag den 16. februar kl. 10-12

med udgivelsen af det meget roste

første bind kaldte Kristeligt Dag -

blad ham for ”ord-ekvilibristen,

der giver Shakes peare nyt liv”.

Et liv med bøger og kunst

v. fhv. boghandler Poul Christrup, Dalum

Christrups Boghandel lukkede

midt i 1980’erne. Dermed var en

af Odenses hæderkronede forretninger

definitivt blevet til historie.

Mange vil endnu huske denne

smukke boghandel, hvor bøger

og kunst gik op i en højere enhed.

Vi har bedt boghandler Poul

Christrup, som har boet i Dalum

siden engang i 1960’erne, om at

fortælle os om glæden ved at eje

og læse bøger, om bøger og boghandel

og om at være boghandlerlærling

gennem tiderne.

Christrup vil øse af sine egne erindringer

og naturligvis fortælle om

Christrups Bog- og Kunst handels

historie fra starten i 1916 og frem

til 1987.

Men også forhistorien til den

bog, vi kender i dag, ridses op, fra

kinesiske skrifttegn til Gutenbergs

opfindelse af bog trykker kunsten

og videre til den moderne digitale

fremstilling af bøger.

Dette møde arrangeres i samarbejde

med Lokalhistorisk Fore -

ning for Dalum-Hjallese og er

det første af to fællesmøder dette

forår.

Torsdag den

1. marts kl. 10-12

“Enhjørningen

Corfitz Ulfeldt”

v. museumsinspektør

Steffen Heiberg,

Frederiksborgmuseet

Corfitz Ulfeldts skæbne var

uhørt dramatisk. Han blev født

på det fynske gods Hagenskov

og tilhørte en af Danmarks mest

ansete adelsfamilier.

Som barn boede han på

Egeskov, med tiden fik forældrene

ikke mindre end 17 børn.

Ægte skabet med Christian IV’s

datter Leonora Christina var en

genvej til toppen.

Ulfeldt begik Danmarks his -

toriens største bedragerier og

konspirerede med udenlandske

magthavere, både paven og

Crom well.

Steffen Heiberg fortæller den

dramatiske historie, som begyndte

på Fyn og ender med Leonoras

tilfangetagelse i Lon don og Ul -

feldts død på en båd på Rhinen

jaget af den danske konges folk.

Dette møde arrangeres i samarbejde

med Lokalhistorisk Fore -

ning for Dalum-Hjallese og er

det andet af to fællesmøder dette

forår.

5


6

Renovering

af Dalum Kirke

Menighedsrådet vedtog for nogle

år siden at begynde en opsparing

til en indvendig kalkning af kirken.

Placeringen af radiatorerne i kirken

er uhensigtsmæssig og medfører,

at de kalkede vægge, som det tydeligt

ses, bliver meget snavsede.

Provstiet har de seneste år bevilget

penge til opsparing til den

ønskede kalkning, men dermed

bliver det ikke. Nationalmuseet har

beset kirken, dens kalkmalerier,

øvrige udsmykning og inventar og

har anbefalet en restaurering af

kalkmalerierne i forbindelse med

kalkningen. Dertil kommer, at der

skal installeres et nyt varmesystem

i kirken samt at udsmykning og inventar

restaureres. Det bliver altså

en langt mere omfattende renovering

af kirken, der vil finde sted,

end først antaget. Nationalmuseet

begynder på en forundersøgelse allerede

de første dage i 2012, hvilket

medfører, at der opsættes stilladser

i kirkens skib i hele januar måned.

Derfor bliver det ikke muligt at

gennemføre de kirkelige handlinger

i sædvanligt omfang i årets første

måned. Det vil der blive orienteret

nærmere og mere detaljeret

om i kirken, ved opslag i annekset

samt på Dalum kirkes hjemmeside.

Udvalget for kirkens renovering/

Erik Falbe-Scmidt

Konfirmandindskrivning for sæson 2012-2013

Indskrivning til konfirmationsforberedelse

af konfirmander 2012-

2013 med bopæl i Dalum Sogn sker

i Dalum Kirkes anneks tirsdag den

6. marts 2012 kl. 19.00 – 20.30.

Der medbringes navne-/dåbsattest,

et foto i pasformat og gerne

forældre. Man kan ved indskrivningen

selv vælge dato for

konfirmationen ved at forældrene

her meddeler, hvilken af nedenstående

datoer de ønsker til deres

Filmaftener

i annekset

I foråret har vi afsat 4 aftener med

film på programmet. Vi gør os

umage for at vise et bredt udvalg af

film. Ikke alle vil være lige tilgængelige,

men så er det udfordringen

til os, at vi i fællesskab snakker os

frem til en mening om/holdning til

filmen og dens indhold. Præsterne

introducerer hver gang kort aftenens

film. Noter allerede nu nedenstående

aftenforevisninger i An -

neksets store sal: onsdag den 18.

januar; onsdag den 1. februar;

onsdag den 29. februar og onsdag

den 14. marts kl. 19.30. Se særlig

folder i kirke og anneks. Den sidste

gang tilmelding på kontoret.

barns konfirmation. Bemærk:

herefter kan dato ikke vælges.

Konfirmationsdatoer i 2013:

Den 21. april 2013

Den 26. april 2013 Bededag

Den 28. april 2013

Senest den 5. juni 2012 meddeles

klokkeslettet for konfirmationshandlingerne.

Menighedsrådet

aflagde årsberetning

Søndag den 2. oktober aflagde

menighedsrådet den lovpligtige

årsberetning efter gudstjenesten.

Vi inviterede samtidig på kirkefrokost

og en drøftelse af, hvad vi

vil med Dalum Kirke.

Årsberetningen er nu tilgængelig

på vores hjemme side:

www.dalumkirke.dk

Præsterne

hvor også menighedens tilbagemeldinger

vil blive samlet og lagt

ud i begyndelsen af det nye år.

Menighedsrådet

Ældreklubbens kalender

7. dec.: Luciaoptaog

ved Jytte Rasmussen

14. dec.: Julefrokost kl. 13-16,

Joan Kalør underholder.

4. jan.: Tonny Skiøt’s

underholder

11. jan.: En rejse i livssyn og

lidt om at være helt

ved Palle Jensen

18. jan.: De spilleglade

underholder

25. jan.: Lysbilleder fra

Nicaraqua ved

Birthe Juel

1. feb.: Hjørdis underholder

8. feb.: Børnehjemsungen

ved Leif Nilsson

15. feb.: Lars Nicolajsen

underholder

22. feb.: Erindringer fra 4 år i

Bangladesh v. Ole og

Myrna Olsen

29. feb.: Swingtetten

underholder

Afsked med

Bodil Kragh

Efter syv år som hhv. næstformand

og formand har Bodil

Kragh, til vores store beklagelse,

valgt at træde ud af menigheds -

rådet.

Vi takker Bodil for hendes arbejde

for Dalum Kirke, en indsats,

der har været kendetegnet af engagement,

ansvar lighed, pligt -

følelse og stor vilje til og mod på

at løse opgaverne bedst muligt.

Vi vil savne Bodil Kragh i rådet!

Menighedsrådet og kirkens ansatte


Demens,

Sans og Samliv

Tre temadage i januar 2012, som

henvender sig til sundhedsfagligt

personale, pårørende og demensramte

og ikke mindst til dig, der

bare har interesse i livets udfordringer.

Mandag den 16. januar kl. 14-16

”Demens og samliv”

ved gerontopsykolog Ingrid Lau -

ridsen, Sundhedscentret Frede riks -

berg Kommune. Rollerne i parforholdet

– hvilken indflydelse får det

den hjælp, der tilbydes fra det

offentlige?

Mandag den 23. januar kl. 19-21

(bemærk tidspunkt)

”Med alvorlig sygdom i generne”

ved IT udvikler Brian Nørremark,

Dansk supermarked. Brian Nørre -

mark er blevet gentestet og har fået

at vide, at han er bærer af sygdom-

Udstillinger

i annekset

(Kan ses i kontorets åbningstid)

Find Meyer

4/1 - 17/2 – 2012

Akvareller

Find Meyer beskriver sig selv således:

”Jeg er uddannet civilingeniør

og har i 40 år arbejdet med design

af huse og broer. For 5 år siden gik

jeg på efterløn for at udfordre mig

selv på andre kreative områder,

bl.a. male- og grafisk arbejde. Jeg

har fået undervisning i grundlæggende

teknikker på kurser om collagemaleri,

akrylmaling, akvarelmaling

og grafiske arbejder, og det

har været meget inspirerende.

For tiden arbejder jeg med nonfigurativ

akvarelmaling samt gra-

men Huntingtons Corea. Brian

Nørremark vil fortælle om sit liv

med den viden.

Mandag den 30. januar kl. 14-16

Vore sanser og farvers betydning

- også for mennesker der

har en demenssygdom v. snoezelkonsulent

Gitte Andersson,

Snozel huset i Skanderborg.

Arrangører:

Udviklingsgruppen på Rådgivnings-

og kontaktcentret for demensramte

og pårørende ved centerleder

Ulla Thomsen og sognepræst

Lars Hagensen samt Menig -

hedsplejens aflastere.

Pris:

50 kr. pr. kursusdag, alle tre kursusdage

inkl. en forfriskning 100 kr.

Tilmelding: Ulla Thomsen: kallerupvej@post.tele.dk

eller Lars

Hagensen: LHHA@km.dk senest

onsdag den 11. januar.

fiske trykteknikker. Jeg henter inspiration

til kompositioner og farvesammensætninger

fra oplevel -

ser i naturen og hjemmet”.

Marie Bech

22/2 - 30/3 - 2012

Papirklip og Akvarel

Marie Bech siger om sig selv: ”Jeg

finder inspiration til mine motiver

i naturen, det gælder både når jeg

klipper og maler akvarel. Hele mit

liv har jeg klippet og tegnet.

Jeg har udstillet mange steder og

bl.a. samarbejdet med Den Per -

manente Export, som fremstillede

mine motiver i messing. Jeg har

lavet ca.100 kort til Stenders Forlag

og 20 forskellige motiver til Unicef.

Desuden julemærker og kort til

Dansk Kirke i Udlandet, miljøpose

til DSB, kort til Børnebyerne og

bogen ”Urolige Papirklip” på forlaget

Klematis.”

Kalender

Lørdag d. 3. december, kl. 10, kirken

Advent for de allermindste*

Søndag d. 18. december, kl. 10, kirken

Julespil*

Onsdag d. 18. januar, kl. 19.30, annekset

Filmaften*

Torsdag d. 19. januar, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Sneglen og rosenhækken*

Onsdag d. 25. januar, kl. 19, annekset

Menighedsrådsmøde

Torsdag d. 26. januar, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Præsten, der kom i

Paradis uden at dø*

Onsdag d. 1. februar, kl. 19.30, annekset

Filmaften*

Torsdag d. 2. februar, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Visse fordele ved at

være enke*

Torsdag d. 9. februar, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Shakespeares ansigter

– om at arbejde med Shakespeare*

Torsdag d. 16. februar, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Et liv med bøger

og kunst*

Søndag d. 19. februar, kl. 14, kirken,

allé og anneks

Fastelavn, gudstjeneste, tøndeslagning

og “catwalk” i annekset

Onsdag d. 29. februar, kl 19.30, annekset

Filmaften*

Torsdag d. 1. marts, kl. 10-12, annekset

Torsdagsmøde: Enhjørningen Corfitz

Ulfeldt*

Onsdag d. 8. marts, kl. 19, annekset

Menighedrådsmøde

Onsdag d. 14. marts, kl. 19.30, annekset

Filmaften - husk tilmelding denne aften*

7


27. nov. 1. s. i advent

10.00 Begge præster

Hele Kantoriet

Kirkekaffe m. lussekatte*

3. dec. Adventsgudstjeneste for småbørn

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

4. dec. 2. s. i advent

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

11. dec. 3. s. i advent

19.00 Lars Hagensen

13. dec. Dagplejer/børnehaver

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

14. dec. Dagplejer/børnehaver

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

18. dec. 4. s. i advent

10.00 Julespil

20. dec. Tingløkkeskolen

9.00 Juleafslutning

24. dec. Juleaften

14.30 Dorthe Tofte-Hansen

16.00 Lars Hagensen

Peter Holling medvirker og nisse piger

synger i våbenhuset

25. dec. Juledag

10.00 Lars Hagensen

Susanne Skov på waldhorn

og hele Kantoriet medvirker

26. dec. 2. juledag

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

31. dec. Nytårsaften

23.00 Dorthe Tofte-Hansen

Susanne Skov medvirker på waldhorn

1. jan. Nytårsdag

ingen

Gudstjenester

8. jan. 1. søndag efter hellig 3 konger

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

15. jan. 2. søndag efter hellig 3 konger

10.00 Lars Hagensen

(børnevenlig gudstjeneste)

Spejdernes Nytårsparade

22. jan. 3. søndag efter hellig 3 konger

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

29. jan. Sidste søndag efter hellig 3 konger

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

Kirkekaffe

5. feb. Septuagesima

8.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

12. feb. Seksagesima

8.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

19. feb. Fastelavn

14.00 Dorthe Tofte-Hansen

Tøndeslagning og catwalk

26. feb. 1. søndag i fasten

10.00 Lars Hagensen

Kirkekaffe

4. marts. 2. søndag i fasten

08.30 Dorthe Tofte-Hansen

10.00 Dorthe Tofte-Hansen

11. marts. 3. søndag i fasten

08.30 Lars Hagensen

10.00 Lars Hagensen

* Omtale i kirkebladet. Ret til ændringer forbeholdes.

Kirkelige handlinger

Fødsel

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved

fødslen. I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage

efter fødslen. Ugifte forældre kan i reglen få faderskabet registreret ved at aflevere eller

sende en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret, så den er kirkekontoret i

hænde senest 14 dage efter barnets fødsel.

Til den ugifte mor fremsendes fra kirkekontoret en Vejledning om faderskab.

Dåb

I Dalum kirke foretages max. 3 dåb ved højmessen kl. 10. Dåb ved morgengudstjenesten

kl. 8.30 er også en mulighed. Kirkekontoret kontaktes og derefter den præst, som

har gudstjeneste på den ønskede dato, med henblik på et dåbsbesøg i hjemmet. For fadderne

(2-5) gælder, at de skal være døbt med den kristne dåb og over konfirmationsalderen.

Ved dåben bliver barnet medlem af Den Danske Folkekirke.

Navngivning

Ved navngivning bliver barnet ikke medlem af den danske folkekirke. Navngivning

sker på kirkekontoret indenfor barnets første 6 måneder. Kan evt. foretages med

digitalSignatur via www.personregistrering.dk

Vielse/velsignelse

Henvendelse på kirkekontoret for fastsættelse af dato og klokkeslæt. Derefter kontaktes

den af præsterne, som skal foretage vielsen. Før en vielseshandling skal man henvende sig

til Borgerservice i bopælskommunen, hvor man kan få udleveret en ægteskabserklæring,

der danner grundlag for den senere fremsendte prøvelsesattest. Ægteskabserklæring kan

også fås digitalt på kommunens Borgerservice. Prøvelsesattesten er kun gyldig i 4 måneder

og skal medbringes til samtalen hos præsten. Ved en kirkelig velsignelse af et borgerligt

indgået ægteskab indhentes ingen prøvelsesattest, men vielsesattesten medbringes til

samtalen hos præsten forud for velsignelsen.

Dødsfald

Ved dødsfald kan man henvende sig til en bedemand, der ordner de praktiske formaliteter,

bl.a. kontakten til kirkekontoret og præsten. Man kan også selv kontakte sognets

præst og/eller kirkekontoret, hvorefter videre formaliteter aftales.

Se også www.odense.dk/kirkegaarde

Børn og Unge

De grønne pigespejdere

Pernille Jensen,

Tlf. 60 22 15 57

KFUM-spejderne

Henrik Høyer

Floravænget 80, 2. sal

5250 Odense SV

Tlf. 24 69 29 29

FDF

Lars E. Nielsen,

Hverringevej 7,

5230 Odense M

Tlf. 65 91 63 39

Kirkebil

Ældre og gangbesværede kan rekvirere

kirkebil til og fra Dalum kirke ved alle

gudstjenester. De skal blot ringe til kirkekontoret,

tlf. 66 13 24 14, inden fredag

kl. 13.00.

Kirke og Sogn

udgives af Dalum Menighedsråd

Ansvarshavende er bladudvalget,

fmd. Susanne Rahbek Jensen,

tlf. 66 19 13 98. E-mail:

susanne.rahbek.jensen@skolekom.dk.

Papir: 100% genbrugspapir

fra Dalum Papir A/S.

Tryk: OAB-Tryk a/s, Odense.

Dalum kirke

www.dalumkirke.dk

www.dalumke.dk

Sognepræst Lars Hagensen (KBF)

Carl Baggers Allé 67, 5250 Odense SV,

Tlf. 66 17 97 73. E-mail: lhha@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst Dorthe Ahlburg

Tofte-Hansen, Dalumvej 112 B,

5250 Odense SV, Tlf.: 66 13 20 60.

E-mail: dath@km.dk. Træffes ikke mandag.

Kirkekontoret: Kordegn Poul Kjærsgaard

Sørensen og kordegn Birgit Nielsen,

Dalumvej 112B, 5250 Odense SV,

E-mail: dalum-kirkekontor@live.dk

tlf. 66 13 24 14.

Kirkens kontor er åbent tirsdag til fredag

9-13, torsdag tillige 16-18. Mandag lukket.

Organist Jane Laut,

Ravnskovgyden 1, 5466 Asperup,

privat 64 48 11 51. E-mail: jlaut@mail.dk

Kirketjenere Irene Fogt og

Poul Erik Jørgensen

træffes formiddage, tlf. 66 13 24 16.

Dalum sogns menighedsråd:

Oplysninger om menighedsrådets medlemmer

og enkeltposter findes på kirkens

hjemmeside www.dalumkirke.dk

Trykt på CyclusPrint 100 g/m 2

More magazines by this user
Similar magazines