Klatreudstyr brochure og montageanvisning - PASCHAL-Danmark A/S

paschal.dk

Klatreudstyr brochure og montageanvisning - PASCHAL-Danmark A/S

September 2008

Brochure


2

Indholdsfortegnelse:

Side nr.

Tekniske data………………………………………………………………………….. ............................ 3

Klatrekonsoller KK 2000…………………………………………………………….. ........................ 4

Skaktplatforme………………………………………………………………………… ............................5

Klatreplatforme KBK 1800……………………………………………………………. ................ 6-7

Komponentliste, klatrekonsoller…………………………………………………… ...................... 8

Komponentliste, skaktdragere & tilbehør…………………..……………………. ................... 9

Komponentliste, div. tilbehør………………………………………………………. .............. 10-11


Tekniske data

Klatrekonsoller

KK 2000 Fast eller bevægelig type

Tilladelig belastning på Platformsdæk 3,0 kN/m2

platform-arealet Hængestilladsdæk 1,0 kN/m2

Dybde af platform/ konsol 2.000 mm

Bredde af platform Opbygges på pladsen Sædvanligvis m/ 2 stk. konsoller, c/c <

efter behov 3.000 mm, men 3 eller 4 konsoller er muligt,

typisk ved høje vægforme (> 3.000 mm), dog med c/c ml.

1.000 og 2.000 mm.

Fastgørelse i væg Klatresko,

M30/ DW15x105 Ankerkonus,

DW15 fixanker m/ DW15x100 spændestav

M30x60 bolt.

Alt. M24x280 skrueanker m/ M24x60 bolt

Klatreplatforme

KK 1800 Sammenklappeligt arbejds- og sikkerhedsstillads

Tilladelig belastning 4,5 kN/m2 på platform

3,0 kN/m2 på platform i kombination med 4,5 m høj

forskalling

Dybde af platform 1.800 mm

Bredde af platform 3.000 mm

Hjørneplatform For 90º og 135º hjørner

Fastgørelse i væg Klatresko, beslag f/ klatresko

M30/ DW15x105 Ankerkonus,

DW15 fixanker m/ DW15x100 spændestav

M30x60 bolt.

Alt. M24x280 skrueanker m/ M24x60 bolt

3


Klatrekonsoller KK 2000

Klatrekonsollerne fås i 2 udgaver: Henholdsvis

en fast udgave og en bevægelig udgave, hvor

forskallingen kan bevæges fra støbepositionen

og ca. 600 mm bagud på konsollen. Herved

dannes et frirum mellem den støbte væg og

forskallingen til finisharbejder efter støbningen,

eller til armeringsarbejder, placering af

udsparinger m.v. inden støbningen.

Til begge typer konsoller kan forskallingen

fastgøres vha. stikbolte, elementstøtter og

elementholdere og man kan således opbygge

klatreplatforme til flere forskellige formål:

• Klatreenheder med fastkoblet

forskalling der kan kippes vha.

elementstøtter v/ afforskalling

og flyttes som én enhed med

kran.

• Klatreenheder med fastkoblet

forskalling, på en bevægelig

løbevogn der kan køres

600 mm bagud vha.v/

afforskalling og flyttes som én

enhed med kran.

• Hængestillads m/ 2.000 mm’s

dybde, der kan flyttes med

kran og i øvrigt opbygges

helt efter opgavens art mht.

geometri og bæreevne.

4

Platformsdybde

Stilladsklasser

Anvendelseshøjder

i terræn

Formhøjder

Fastgørelser i

væg

Tilbehør

Billedtekster:

2.000 mm

Arbejdsplatform: 3,0 kN/

m2

Hængestillads: 1,0 kN/ m2

< 100 m over terræn

< 5.600 m

Klatresko m/M24 skrueanker

Klatresko m/ M30

ankerkonus og DW15

fixanker

Elementholdere m/ højdejustering

til alle typer af

PASCHAL-forskalling

Trækforankringer f/vindbelastning

Øverst: Klatreenhed m/ klatreplatform – fast type og

LOGO storform

I midten: (ingen tekst)

Nederst tv.: Klatresko m/ M24 skrueanker

Nederst th.: Klatresko m/ M30 ankerkonus og DW15

fixanker


Skaktplatforme

Skaktplatforme anvendes typisk som arbejdsdæk

og samtidig som støtte for den indvendige

forskalling i skakte hvor man ofte løfter

hele den indvendige, krympede forskalling vha.

kran m/ 4 kæder fastgjort i skaktdragernes

kranøjer.

PASCHAL’s skaktdragere er opbygget i et

modulsystem, som er muligt at tilpasse til alle

tværsnit.

Vigtige kendetegn og fordele ved PASCHAL

skaktplatforme:

• Løft af komplette skaktplatformsenheder

m/

indv. forskalling og evt.

hængestillads i ét kranløft.

• Skaktdragernes endestykker

er forsynet med kranøjer og

beslag for hængestilladser

samt klappaler til anlæg

for skaktsko eller skaktudsparinger.

• Mange længder i mellemstykker

giver mulighed for

at kombinere flere mellemstykker

med endestykkerne,

hvilket giver stor fleksibilitet.

Max. spændvidde

af drager

Max. afstand

mellem dragere

Tilladelig

belastning af

skaktplatform

Max. formhøjde

Understøtning

af skaktplatform

Enkeltdele og

tilbehør

Billedtekster:

5.000 mm

1.700 mm

2 kN/ m2 + egenvægt af

forskalling

3 kN/ m2 uden forskalling

4.500 mm

Skaktsko i stål forankret

i betonvæggen

m/ skrueankre eller

ankerkonusser, alternativt

udsparinger i væggen.

Skaktdrager-endestykker

m/ klapsko

Skaktdrager-mellemstykker:

L= 1.000, 500, 200, 100,

20 mm.

Udsparingskasser i stål.

Skaktsko.

Øverst th.: Skaktsko, Kranøje, skaktdrager, hængestillads.

I midten: Danmarks Radios koncertsal i Ørestaden;

Fa.M.T.Højgaard/konsortiet VIVALDIS.

De 3 nederste billeder: Ingen tekster

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

5


Klatreplatforme KBK 1800

De sammenklappelige klatreplatforme KBK

1800 leveres færdigmonteret på byggepladsen.

Når platformene er leveret på pladsen

skal rækværket og konsolbenene klappes op

hhv. ned og platformene er klar til at løfte på

plads med kran.

Anvendelsesområder:

• Som klatreplatform med

opstillet lukkeform i højder op

til 5.600 mm

• Som arbejdsstillads ved

skalmurs­ og elementbyggeri.

• Som sikkerheds­ og

afskærmningsstillads.

6

Platformsdybde

Platformslængde

Konsolafstand

Stilladsklasser

Formhøjder

Fastgørelser i

væg

Tilbehør

1.800 mm

2.950 mm, hjørneplatform:

3.900 mm

2.400 mm

Som klatreplatform m/

opstillet lukkeform: 3,0

kN/ m2

Som klatreplatform u/

forskalling: 4,5 kN/ m2

Som sikkerheds- og

afskærmningsstillads

ophængt i indstøbningssløjfe:

2,0 kN/ m2 iht. DIN

4420

< 5.600 mm

Klatresko m/ M24 skrueanker

Klatresko m/ M30

ankerkonus og DW15

fixanker

Indstøbningssløjfer iht.

DIN 4420

Hjørneplatforme

Platforme m/ opgangsluge

Enkeltkonsoller

Beslag for indstøbningssløjfer

Beslag for klatresko M 30

Forlængerben for konsol

Gelændersøjle for siderækværk

Hængestillads

Indstøbningssløjfer iht.

DIN 4420

295

200

180


Billedtekster:

Øverst tv.: Platformen kan justeres indtil 450 mm over

ophængningsniveauet

I midten tv.: Klatreplatform til opstilling af lukkeform:

I det viste eksempel er platformen hængt op i M30

klatresko der er fastgjort i en indstøbt M30 ankerkonus

m/ DW15 fixanker.

Inden opstilling af forskalling kan platformen belastes

med 4,5 kN/m2. Efter opstilling af forskalling reduceres

platformens belastningsevne til 3,0 kN/m2.

Øverst th. og i midten: Platforme anvendt som

sikkerheds- og afskærmningsstillads og ophængt i

indstøbningssløjfe iht. DIN 4420, kan kun belastes med

2,0 kN/m2. Der skal anvendes 2 stk. indstøbningssløjfer

pr. platform.

Nederst th.: Ved store facadeåbninger (vinduer, døre)

eller ved søjle/ dæk-konstruktioner kan konsollerne

forlænges med ekstra ben. Med forlængerben kan

platformene monteres over åbninger med en højde på

op til 4.000 mm.

Nedrst tv.: ingen tekst.

7


Komponentliste, klatrekonsoller

Klatrekonsol

Type KK 2000, fast

8

B6

B1

B6

B1

B2

B7

B3

B7

B4

B5

G

B2 B4 B5

G

B8

B8

E1

E1

H

E2 E3 E4

D

D

C

C

A1

E2 E4

J

A2

A3

A3

Pos. Varenr. Betegnelse Vægt, kg

A1

A2

A3

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

C

D

E1

E2

E3

E4

G

H

J

562-4701

563-4700

562-4702

565-4900

Kun salg

565-4950

Kun salg

565-4920

565-4901

Kun salg

565-4921

563-4721

563-4722

563-4723

552-8773

552-8774

552-8775

554-8740

Kun salg

209-5490

554-2712

565-4821

563-4740

563-4760

KK, klatrekonsol 2000, fast

KK, klatrekonsol 2000, bevægelig

KK faldsikringsscepter 2500

KK elementholder, RASTER

KK elementholder, GE

KK elementholder, TRAPEZ

KK elementholder, ATHLET

KK elementholder, LOGO

KK justeringsenhed

f/ elementholder, RASTER

KK justeringsenhed

f/ elementholder, ATHLET

KK justeringsenhed

f/ elementholder, LOGO

KK inderrør ø48, L= 1.970 HS

KK yderrør ø48, L= 2.500 HS

KK hængestilladsvange 2000

Elementstøtte RE/ES B260,

L= 1.500-2.600

Elementstøtte RE/ES B400,

L= 2.200-4.000

Elementstøtte RE/ES G605,

L= 3.400-6.050

Topbeslag RASTER

Opretningsbeslag GE

TRAPEZ elementstøttebeslag

LOGO elementstøttebeslag

KK/KBK klatresko, løs f/M30 bolt

KK løbevogn f/KK2000

KK løbeskinne f/KK2000

66,00

61,00

20,00

10,40

17,50

10,50

29,00

18,00

3,20

5,50

5,10

9,70

12,00

6,30

14,00

19,00

37,00

2,50

4,30

2,40

2,00

8.80

22,39

12,94


Komponentliste, skaktdragere og tilbehør

Varenr. Betegnelse Vægt, kg

Kun salg

565-4682

Kun salg

565-4683

Kun salg

565-4684

Kun salg

565-4685

Kun salg

565-4686

Kun salg

565-4687

Kun salg

565-4681

Kun salg

Kun salg

565-4688

Kun salg

Kun salg

565-4689

Kun salg

565-4762

565-4763

Skaktdrager, endestykke m/

klappal,L= 725

Skaktdrager, endestykke f/

rundtank (L/R)

m/ klappal,L= 795

Skaktdrager, mellemstykke, L=100

Skaktdrager, mellemstykke, L=200

Skaktdrager, mellemstykke, L=500

Skaktdrager, mellemstykke, L=1.000

Flangemellemstykke, L= 20

Skaktsko Ø32

Skaktsko Ø32/ 45º (L/R)

KK bolt M20 x 60, DIN 933/ 10.9

KK U-skive B21, DIN 125

KK sekskantmøtrik M20,

DIN 934/ 10

KK bræddebolt

M12 x 180 m/ møtrik, DIN 603

KK U-skive, B13, DIN 125

40,00

40,00

13,00

15,50

23,50

37,00

5,80

8,70

11,50

0,20

0,02

0,07

0,20

0,01

9


Komponentliste, div. tilbehør

10

Varenr. Betegnelse Vægt, kg

561-4670

561-4671

561-4674

501-3451

561-4668

561-4669

Kun salg

Kun salg

561-4673

565-4821

561-4672

Kun salg

KBK klatreplatform, 1.800 x 2.950

KBK klatreplatform m/ luge

KBK løs konsol 1.800

Gelændersøjle, VP

KBK hjørneklatreplatform,

R, 1.800 x 3.900

KBK hjørneklatreplatform,

L, 1.800 x 3.900

KBK hængestillads, komplet.

L= 2.950, H=


Komponentliste, div. tilbehør

Varenr. Betegnelse Vægt, kg

Kun salg

706-9451

Kun salg

Kun salg

706-9461

Kun salg

Kun salg

Kun salg

706-9459

Kun salg

706-9460

Kun salg

706-9452

Kun salg

706-9435

Kun salg

706-9436

Kun salg

706-9437

Kun salg

706-9438

Kun salg

706-9469

Kun salg

Skrueanker M24 x 280

Insert M24

Bolt M24 x 45

DIN 933/ 8.8 f/ skrueanker/ insert M24

Bolt M24 x 60

DIN 933/ 8.8 f/ skrueanker/ insert M24

U-skive B25 DIN 125

Gevindtap f/ skrueanker M24, plast

Plastprop f/

skrueankerM24/ Ø39

Slagnøgle f/Skrueanker M24

Fixanker DW15 (f/ankerkonus M30)

Spændestav DW15 x 100 f/ fixanker DW15

Ankerkonus M30/ DW15 x 105

Insertsholder, stål f/ ankerkonus M30

Bolt M30 x 60 DIN 933/ 8.8 f/Ankerkonus M30

Specialnøgle NV41/46

1,09

0,50

0,26

0,30

0,03

0,01

0,02

2,20

0,45

0,15

1,00

0,20

0,59

1,50

11


Produktprogram

Håndform

Storform

Rundform

Søjleform

Dækform

Stilladser, stationære

Stilladser, rulle

Sikringssystemer

Div. forskallings- og montageudstyr

PASCHAL-Danmark A/S

Bredskiftevej 24-26

DK-8210 Århus V

Telefon 86 24 45 00

Fax 86 24 56 01

PASCHAL-Danmark A/S

Ejby Industrivej 122

DK-2600 Glostrup

Telefon 44 84 46 00

Fax 44 84 46 66

CVR nr: 67 18 87 13 • info@paschal.dk • www.paschal.dk

More magazines by this user
Similar magazines