betjeningsvejledning for teejet 965 mejetærskercomputer

teejet.com

betjeningsvejledning for teejet 965 mejetærskercomputer

TEEJET 965 BETJENINGSVEJLEDNING

HOVEDMENU

DRIFT

8

Hovedmenuen findes ved at trykke gentagne gange på RETUR-tasten, indtil

følgende skærmbillede vises.

Ud fra denne menu vælges:

DRIFT Normal brug af computeren.

INDKODNING Nyindkodning eller ændring af

indkodningsværdier.

DATA/SLET Aflæse eller slette/nulstille

indsamlede data.

TEST Teste anlæg eller følere.

Valgmulighederne via funktionstasterne er følgende:

Det ønskede vælges ved at trykke på funktionstasten

til højre for ønsket funktion.

Når denne funktion er valgt, vises øverst en valgfri

information - første gang funktionen vælges vises dog

altid hastighed. Hvad der skal vises, vælges via de 4

funktionstaster.

Dernæst vises på to søjler spildet over henholdsvis

rystere ( ) og sold ( ). Denne visning er den

vigtigste, og fylder derfor relativt meget. Søjlerne kan

yderligere forstørres ved hjælp af ”ZOOM”-tasten.

Mellem de to søjler indikeres stop af arealtæller, fuld

korntank, for meget spild samt reduceret skårbredde

(Delbredde).

Under spildvisningen vises den øjeblikkelige funktion

af de 4 funktionstaster.

More magazines by this user
Similar magazines