formand - Elbo

infolink2003.elbo.dk

formand - Elbo

› RUBRIKANNONCER

Organisationspsykologisk Selskab OSiDP

OSiDP inviterer til møde

i EksperimentOriet!

Vi er i OSiDP stolte af at kunne præsentere vores nyeste tiltag:

EksprimenOriet, der er et forsøg på at skabe nye rammer, hvor organisationspsykologer

kan mødes.

Formålet med EksperimentOriet er at skabe et fagligt forum for

organisationspsykologer, hvor der både er plads til faglighed,

netværk, feedback og sparring på metoder og opgaver, samt mulighed

for udvikling og almindelig morskab. Aftenen kommer til

at bestå af faglig debat, videndeling og diskussion i mindre grupper.

Det næste af disse møder bliver afholdt klokken 19-22 den

10. maj 2012 i Dansk Psykolog Forenings lokaler på Stockholmsgade

27, 2100 København Ø, hvor aftenens tema vil være:

SIDE 34 | PSYKOLOG NYT NR. 7 | 2012

”Anerkendelse og

konfrontation”

Kom og del dine erfaringer omkring dette eller lyt til, hvad andre

har at sige. Om dit fokus er på værktøjer, metoder, resultater eller

om du bare har lyst til sparring eller inspiration, er ikke vigtigst. Vi

glæder os til at se dig og få din opbakning og hjælp til at gentage

EksperimentOriets succes fra sidst!

Arrangementet er gratis. Dog bedes du medbringe frugt eller

sødt til to personer.

Kunne du tænke dig at deltage så send en mail med dit navn til:

Thomaskoopmann@live.dk

Vurdering af voldsrisiko

Mvh.

OSiDP

2-dages workshop i den strukturerede kliniske vurderingsmetode HCR-20

Formål:

Træning i anvendelse af HCR-20, herunder opstilling af risikoscenarier,

risikoformulering og risikohåndteringsplaner. Der vil også være introduktion til

den kommende opdatering af HCR-20 (HCR:V3).

Målgruppe: Psykologer og læger, som arbejder med patient/

klientgrupper med antisocial/voldelig adfærd.

Pris: 2.900 inkl. forplejning og HCR-20 manual.

Tid og sted: 20.-21. juni 2012, Dansk Psykolog Forening, København.

Begge dage kl. 9.00-16.00.

Tilmelding: Senest d. 20. maj 2012 til Susanne Bengtson:

susanne.bengtson@ps.rm.dk. Min. 15 deltagere.

Undervisere: Liselotte Pedersen, cand.psych., ph.d., og Susanne

Bengtson, cand.psych., ph.d.

Yderligere oplysninger:

Program samt yderligere oplysninger fås ved henvendelse til

Susanne Bengtson: susanne.bengtson@ps.rm.dk, tlf. 78 47 26 72

VOKSENMODULET

SPECIALISTUDDANNELSEN

EFTERÅR 2012 / FORÅR 2013

Mulighedernes Hus og Psykologhuset Odense udbyder i

efteråret 2012 / foråret 2013 voksenmodulet på specialistuddannelsen.

Kursusrækken omfatter:

• Assesment (10.2) 24 t.

• Differentialdiagnostik (10.3) 24 t.

• Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori (10.4) 18 t.

• Valg af interventionsformer (10.5) 12 t.

• Lovgivning og etik inden for voksenområdet(10.6) 12 t.

Nærmere kursusplan følger, men vi forventer start ultimo

august 2012.

Vi har i valg af undervisere lagt vægt på høj faglighed samt

evnen til at involvere deltagere i forløbet.

Pris: 22.500 kr. pr. deltager. Beløbet omfatter undervisning,

forplejning samt kursusmateriale.

For tilmelding eller yderligere information:

kontakt vores sekretariat på 6611 1312 eller kursuskoordinator

på sll@psykologhus.dk.

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

ISTDP

Jon Frederickson og ISTDP Institute har startet en træneruddannelse i

Skandinavien. Som resultat heraf udbydes:

5 dages Introduktionskurser i Østjylland med fokus på;

∗ at udvikle et effektivt fokus for terapien

∗ at vurdere og regulere angst

∗ at identificere og adressere uhensigtsmæssige forsvar

∗ at opbygge en terapeutisk alliance

Foruden gennemgang af teori vil kurserne indeholde mange øvelser og

rollespil mhp. at træne deltagernes terapeutiske færdigheder.

Holdstørrelse max. 8

Færdighederne fra kurset kan umiddelbart bruges som inspiration og vitalisering

af eget terapeutisk arbejde, og er samtidig forudsætning for at søge

optagelse i 3-årig coregruppe mhp. at blive egentlig ISTDP terapeut.

Pris: 1500 kr. pr. dag - i alt 7500 kr.

Kurser i Hammel:

4., 5. og 6. juni 2012 + 22. og 23. august 2012.

Undervisere: Vesla Birkbak og Bjarne Thannel, begge privatpraktiserende

psykologer og specialister i Psykoterapi.

10.,11. og 12. september 2012 + 2. og 3. oktober 2012.

Underviser: Vesla Birkbak.

Kursus i Århus:

16/8, 30/8, 13/9, 27/9 og 11/10 2012.

Underviser: Bjarne Thannel.

Yderligere oplysninger på:

www.vesla-birkbak.dk og www.thannel.dk

More magazines by this user
Similar magazines