formand - Elbo

infolink2003.elbo.dk

formand - Elbo

Kreds Sønderjylland

indbyder til kursus…

SUNDE BØRNS PROBLEMER

Tid: Onsdag 30. maj 2012 kl. 15.00-19.00.

Sted: Borgerhuset, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev.

Pris: 575 kr. + moms (inkl. kaffe og en sandwich).

Deltagere: Psykologer i Sønderjyllandskredsen. Andre psykologer

er også velkomne i det omfang, pladsen tillader det.

Underviser: Lars Rasborg, cand.psych., specialist i klinisk børnepsykologi,

praktiserende psykolog. Se www.lrpsykolog.dk.

PROGRAM

Præsentation af et koncept for psykologisk vejledning af forældre,

pædagoger og lærere i, hvordan de kan afhjælpe afgrænsede

psykosociale problemer hos børn og unge. Konceptet kan

desuden anvendes, når man ønsker af afklare eventuelle psykosociale

grunde til adfærdstræk, som ellers kan give anledning til

mistanke om f.eks. ADHD, Aspergers syndrom eller OCD – og når

man vil forsøge at afhjælpe problemerne ad psykosocial vej

(eventuelt i kombination med medicinsk behandling). Endelig

kan konceptet anvendes i hjælpen til adopterede børn, der har

manglet omsorg før adoptionen.

Metoderne spejling og jeg-støtte står centralt i konceptet. De er

velkendte, om end uden navn, i den almindelige omsorg for

spæd- og småbørn, men har ellers været reserveret til miljøterapeutisk

behandling af svært belastede børn og unge.

Konceptet kan anvendes, hvor forældre kan tilbydes kortere psykologiske

rådgivningsforløb, f.eks. i privat psykologisk praksis og i

kommunal rådgivning, og hvor pædagoger, lærere m.fl. tilbydes

undervisning eller supervision.

Oplæg veksler med dialog om konceptets muligheder. Deltagerne

inviteres til at bidrage med deres spørgsmål, erfaringer og indfaldsvinkler

vedr. børns problemer.

Kurset bygger på Lars Rasborgs bog ”Sunde børns problemer”

(Akademisk Forlag, 2009) og på artiklen ”Børn i et løbsk samfund”

(Psykolog Nyt, nr. 10/2011).

(Lars Rasborgs bog, ”Miljøterapi med børn og unge” (2. udg., Akademisk

Forlag, 2007) er en introduktion til miljøterapi).

Tilmelding senest 18. maj 2012 via mail til

poul_hougaard@hotmail.com med oplysning om navn, privat-

og arbejdsadresse, e-mail og telefonnr.

Hvis kommunal arbejdsgiver betaler, bedes EAN-nr. og kontaktperson

oplyst.

Supervision / egenterapi

i København

Supervision individuelt eller i

mindre gruppe.

Denise Daval Ohayv

Specialist og supervisor i psykoterapi

og psykotraumatologi

Tlf. 33 32 44 54

E-mail: daopsy@mail.dk

www.psykologdenise.dk

Terapilokale

Terapirum til leje en dag ugentlig i

veletableret, hyggeligt

indrettet klinik i København K.

For yderligere information

samt drøftelse af egne behov/

ønsker, kontakt venligst

Denise Ohayv, 3332 4454

www.psykologdenise.dk

Kreds København-Frederiksberg

› RUBRIKANNONCER

Indføring i Scott Millers

Feedback Informed Treatment

v. psykolog Susanne Bargmann

Feedback Informed Treatment (FIT) består af to enkle skemaer –

et effektmålingsskema (Outcome Rating Scale) og et alliance skema

(Session Rating Scale) – som anvendes til at få løbende feedback

fra klienten i behandlingsarbejde (”tracking”). Skemaerne

anvendes ved hvert terapeutisk møde for at sikre kvaliteten af behandlingen,

for at inddrage klienten mest muligt i sin behandling

og for at dokumentere effekten af behandlingsindsatsen.

Formålet med kurset er, at deltagerne med udgangspunkt i en

gennemgang af, hvad psykoterapiforskningen peger på som virksomt

i terapeutisk arbejde, vil få en grundig indføring i FIT med

henblik på at kunne implementere det i egen behandlingspraksis.

Imellem de to kursusdage skal FIT afprøves i praksis, og den

anden undervisningsgang vil fokusere på de særlige temaer, som

du som kursist er blevet optaget af eller har fundet svært, når du

har anvendt skemaerne i praksis.

Deltagerne vil lære:

• Den teoretiske og forskningsmæssige baggrund for ORS og

SRS

• Hvordan man administrerer, scorer og inddrager ORS og SRS i

terapeutisk arbejde

• Hvordan man kan anvende ORS og SRS i supervisions-sammenhænge

• Hvordan man kan anvende ORS og SRS som effektmålingsredskaber

Underviseren:

Susanne Bargmann, autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi.

Kurset er søgt godkendt i Dansk Psykolog Forening under det

tværgående modul 3.99, øvrige.

Sted: Forskningsenheden Kvinders og Børns Sundhed, Juliane

Marie Centret, Tagensvej 22, 2. sal. Afsnit 7821, København.

Tid: 26. oktober 2012 kl. 9-16 og 3. december 2012 kl. 8.30-15.30.

Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød og kaffe/te fra 15 minutter

før kursusstart hver dag.

Pris: Kr. 2200 inkl. moms. Tilmelding er bindende efter deadline

og kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse,

såfremt pladsen ikke kan afsættes til anden side. Prisen er med

moms og inkl. forplejning. Der betales kontant på kursets første

dag. Du vil modtage kursusbevis og kvittering.

Tilmelding: Senest søndag 22. september 2012 kl. 12.00 til Louise

Svendsen, pr. mail: LS@LSRT.dk. Oplys: navn, e-mail og telefonnummer

(min. mobilnummer + gerne fastnet), desuden arbejdssted

og by. Hvis du er ledig oplys dette og hjemmeadresse.

Anfør ’FIT’ i emnefeltet på mailen. Der modtages kun individuelle

tilmeldinger.

Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 13. maj 2012, men

medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne.

PSYKOLOG NYT NR. 7 | 2012 | SIDE 35

More magazines by this user
Similar magazines