NATURTURE I HIMMERLAND 2008-09 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

NATURTURE I HIMMERLAND 2008-09 - Naturstyrelsen

NATURTURE I

HIMMERLAND

2008-09

NATURAKTIVITETER · NATURCENTRE

KULTURHISTORIE · NATURVEJLEDNING

WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK


Kære læser,

Himmerlands natur og kulturhistorie byder på mange gode oplevelser. Vi

har samlet det bedste af det bedste i denne folder, som giver dig mulighed

for at komme ud i landskabet i godt selskab og med dygtige og erfarne

guider som vejvisere og fortællere.

De fleste ture er gratis, mange er børne- og familievenlige og en del egnede

for dårligt gående. Særlige forhold er beskrevet ved den enkelte tur.

Turene gennemføres uanset vejr og vind, hvis det i øvrigt er forsvarligt.

Folderen har ikke alt med, og nye ture kan komme til.

Brug www.naturguidenhimmerland.dk – her finder du alle vore ture – eller

brug www.naturnet.dk hvor ture fra hele Danmark findes.

Folderen udgives af Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerlands og Aalborg kommuner,

Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland samt Rold Skov Natur- og

Kulturcenter. Foreninger og organisationer har bidraget til at gøre udbuddet

så bredt og spændende som muligt.

Har du forslag eller kommentarer til folderen kan du kontakte redaktionen

på tlf 23 33 50 88 eller projektleder@roldskov.info

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

MARTS 3

APRIL 6

MAJ 13

JUNI 23

JULI 34

AUGUST 38

SEPTEMBER 51

OKTOBER 64

NOVEMBER 70

DECEMBER 72

JANUAR 2009 73

FEBRUAR 2009 74

MARTS 2009 75

LILLE VILDMOSECENTRET I 2008 76

SOMMER I REBILD OG OMEGN 78

SOMMER I VESTHIMMERLAND 80

SOMMER VED MARIAGER FJORD 80

FÅ MERE AT VIDE 81

NATURVEJLEDERE OG NATURGUIDER I HIMMERLAND 82

NATURCENTRE OG MUSEER 83

NATURGUIDNING TIL HEST 83

FÆRDSELSREGLER I NATUREN 84


SÆSONÅBNING AF LILLE VILDMOSECENTRET 15.03.08

15. marts 2008 kl. 10-16

Mødested

Lille Vildmosecentret

Entrépris

Voksne 60 kr.

Børn 6-12 år 30 kr.

Børn under 6 år gratis

Kl. 11 Præsentation af Lille Vildmose

Audioguide på centret.

Kl. 14 Afsløring af lokomotivet LVB1

foran centret.

FUGLEOPLEVELSER I LILLE VILDMOSE 16.03.08

16. marts 2008 kl. 11-13

Arrangementet gentages hver

søndag til og med 27. april

Mødested

Tofte sø tårnet, 2 km vest

fra Lille Vildmosecentret

Arr. i samarbejde med

Dansk Ornitologisk Forening.

Ornitologer vil berette om Lille Vildmoses

unikke fugleliv. I Lille Vildmose

findes en gruppe af dygtige ornitologer,

der gerne vil formidle mosens unikke

fugleliv. Ornitologerne bemander fugletårnet

ved Toftesø, hvorfra de viser og

fortæller om mosens fugle.

Husk praktisk påklædning, godt fodtøj

og gerne en kikkert.

Aflyses ved dårligt vejr.

Se mere om Lille Vildmosecentrets

arrangementer og ture på side 76-77.

GUIDET TUR I OG OMKRING LILLE VILDMOSECENTRET 16.03.08

16. marts 2008 kl. 14-15

Arrangementet gentages den

20., 21., 22. og 23. marts

Mødested

Lille Vildmosecentret

Guidet rundvisning i og omkring Lille

Vildmosecentret. Lær mosen at kende

igennem de fire udstillinger ”Mosens

tilblivelse”, ”Mosen og menneskene”,

”Mosens planter og dyr”, ”Oplevelser i

mosen” og kom tæt på mosen i centrets

eksperimentarium.

Se mere om Lille Vild-mosecentrets

arrangementer og ture på side 76-77.

FORÅRSTEGN I SKOVEN 20.03.08

20. marts 2008 kl. 11-15

Mødested

P ved Lille Vildmosecentret

MARTS 2008

Aktivitetsdag for børn og voksne i kommuneskoven

ved Mou. Dagen afsluttes

med bål og kakao.


MARTS 2008

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 23.03.08

23. marts 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen ved

restaurant og campingplads,

Bramslev Bakker 5,

9500 Hobro

|4|

Kom med på en guidet vandretur langs

den gule markerede rute i de smukke

Bramslev Bakker. Undervejs vil Mogens

Hedegaard, DN-Mariagerfjord fortælle

om områdets særpræg med blandt andet

enebær og fredning.

Husk praktisk tøj/fodtøj.

GPS-LØB I ÅRS SKOV 24.03.08

24. marts 2008 kl. 10-13

Mødested

P-plads ved Svenstrupvej

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

Besøg Vesthimmerlands ”nyeste skov”

og bliv klogere på træer og planter. Med

GPS guides deltagerne rundt til poster,

hvor de informeres og testes i skovens

og planternes mange anvendelsesmuligheder

m.m.

ÅBEN FUGLESØ I GRAVLEV 1 29.03.08

29. marts 2008 kl. 10-12

Mødested

Gravlev,

ved søens vestlige bred

Turleder

Naturformidler Niels Fabæk,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Vi holder ”åbent hus” ved Gravlev Sø

flere gange i løbet af året. Her får du

lejlighed til at følge fuglelivet gennem

årstidernes skift. Naturformidler Niels

Fabæk vil være at finde ved søens

vestlige bred (Gravlev), bevæbnet med

kikkert og teleskop. Du bestemmer selv,

hvor længe du vil være med.

VANDRETUR VED LOUNS BREDNING 29.03.08

29. marts 2008 kl. 14

Mødested

Rastepladsen på Løgstørvej

v/Gedsted

Turleder Inge Kragelund

Som led i det sundhedsfremmende

arbejde har der i Gedsted været gang i

projekt ”Spor i landskabet”. Det har

resulteret i en dejlig vandresti ved foden

af Paradisbakkerne og langs engene

med en skøn udsigt til Louns Bredning

og dens fugleliv. Den del af turen, som

er god også for gangbesværede, er på

ca. 3 km. Hans Andersen vil være guide

og fortælle om området.

TRÆER VED GODTHÅB HAMMERVÆRK 29.03.08

29. marts 2008 kl. 14-17

Mødested

Godthåb Hammerværk,

Zincksvej 1 i Godthåb

Turleder

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, Park og

Natur i samarbejde med

Godthåb Hammerværk

Langs Guldbækken, ved Ridemands Mølle

og ved Godthåb Hammerværk kan du

denne eftermiddag få en meget stor den-

drologisk oplevelse. Dendrologi er læren

om træer og deres vækst. Stort set alle

de ”gamle” danske træer er repræsenteret

i netop dette område, som rummer

en fantastisk spændende kulturhistorie.

Lær ask, eg, bøg, el, elm, lind, hyld, pil,

røn, hassel samt smukke ahorntræer

nærmere at kende. Caféen på Hammerværket

er åben efter turen.


I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – VÆLDERSKOVEN 30.03.08

30. marts 2008 kl. 9.30-13.30

Mødested

Parkeringspladsen

ved Rold Storkro

Turleder Helge V. Qvistorff

Pris 25 kr.

Arr. Rold Skovs Venner

Med den magtfulde statsskovrider Jens

Hvass’ travetursbog ”6 ture gennem

Danmarks største skov” i hånden går vi

ad de stier, som den gamle skovmand

fortalte om. Vi vil genopleve den tur,

hvis overskrift var ”Til den forkrøblede

Troldeskov og træet, som prinsesserne

måtte krybe igennem”. På vejen vil

Qvistorff fortælle muntre historier om

den hedengangne skovrider, som han

kendte så godt og vise, hvor meget

skoven har ændret sig, siden Jens Hvass

skrev travetursbogen.

KULTUR- OG NATURHISTORIE VED HALKÆR MØLLE 30.03.08

30. marts 2008 kl. 10-11.30

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune,

Park og Natur

Denne friske gåtur bringer os rundt i

området ved Halkær Mølle Naturcenter.

Nyd udsigten over den nye Halkær Sø,

besøg det gamle voldsted og de pragtfulde

bakker. Undervejs fortælles om

stedets spændende kultur- og naturhistorie.

Turen foregår i kuperet terræn og

er derfor ikke egnet for dårligt gående.

HAVØRREDFISKERI MELLEM EGHOLM OG FRUENS HOLM 30.03.08

30. marts 2008 kl. 13-17

Mødested

Ved Egholmfærgen på

Aalborgsiden

Turleder

Naturvejleder Klaus Godiksen i

samarbejde med Henrik Mørch,

Egholms Venner og Vagn Ove

Brøndum, Fiskeriets Venner

MARTS 2008

Ved en af kommunens mest spændende

og naturskønne, frie fiskepladser mellem

Egholm og Fruens Holm, jager havørreden

lige nu bytte i form af reje,

kutling, hundestejle, tangloppe og andre

fødeemner langs kysten. Her vil der

være mulighed for at fange de flotte,

blanke havørreder. Flyderinge og andet

fiskeudstyr kan lånes på stedet.

Foreningen Egholms Venner sørger for

transport fra færgen til fiskepladsen.

Arrangementet henvender sig til alle,

dog ikke mindre børn, da fiskeriet

foregår på vadedybt vand. Obligatorisk

statsligt fisketegn for alle mellem 18 og

65 år kan købes på posthuset.


APRIL 2008

SPORET LANGS BINDERUP Å 03.04.08

3. april 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

Ved Kirketerpskolen i Kirketerp

kl. 18

Turleder

Karen Margrethe Adamsen

Arr: Byrsted og Omegns Husmoderforening

|6|

Trampestien fra Kirketerp til Byrsted

langs Binderup Å blev indviet i 2007

efter stort forarbejde af lokale naturelskere

og lodsejere. Turen slutter ved

renseanlægget i Byrsted. Tilbageturen

kan gå samme vej eller af landevejen til

Kirketerp. Længde ca. 6 km.

Husk gummistøvler og kaffe.

SPÆTTESAFARI 05.04.08

5. april 2008 kl. 10-13

Mødested

Stabelpladsen for enden af

Skovvej i Arden

Turleder

Naturformidler Niels Fabæk

Arr: Rold Skov Natur- og

Kulturcenter

Vi går en tur i Hesselholt Skov i håb

om at få den kragestore sortspætte at

se og høre. Undervejs vil fotograf og

naturformidler Niels Fabæk fortælle om

spætterne i Rold Skov.

SKOVBRUG I ROLD SKOV 1: MASKINER I NATURNÆRT SKOVBRUG 05.04.08

5. april 2008 kl. 14-16.30

Mødested

Mosskovgård,

Møldrupvej 26, Skørping

Følg skilt ved indkørslen til

Mosskovgård.Vi kører herfra i

bil til et mødested i nærheden

af de maskiner vi bl.a. skal se.

Turleder

Maskinstationsleder Karsten

Frisk, Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen Himmerland

viser, hvordan det moderne naturnære

skovbrug drives med computerstyrede

skovningsmaskiner. Når træet er skovet,

transporteres det ud til bilfast vej, hvor

det senere afhentes af savværket.

MASTRUP ÅDAL, STØVRINGS GRØNNE FORBINDELSE 05.04.08

5. april 2008 kl. 14-16.30

Mødested

Rundkørslen

Hobrovej-Mosbæks Allé

i Støvring

Turleder

Biolog John Mønsted Jensen,

Rebild Kommune

Cykeltur i Mastrup Ådal som optakt til

borgermøde 9. april i Støvring om hvor

ådalens rolle som grønt område. Kommunen

har afsat midler til at højne

ådalens kvalitet og funktion som grøn

forbindelse gennem byen. På turen

fremvises og drøftes nogle af områdets

kvaliteter og mangler, bl.a. sammenhængen

gennem byen. Kom, se og bi-

drag med dine ønsker til fremtidens

grønne forbindelse i byen.

Vi cykler i roligt tempo med mange stop

undervejs.Tag gerne kaffen med, så holder

vi en pause et sted med fin udsigt.

Børnevenligt.


HJEDS KÆR 07.04.08

7. april 2008 kl. 18.30-20.30.

Mødested

Ved Kirketerpskolen i Kirketerp

Turleder

Karen Margrethe Adamsen

Arr: Byrsted og Omegns

Husmoderforening

I Hjeds Kær har næsten alle husstande

i Veggerby Sogn haft en eller flere parceller,

som hovedsagelig blev brugt til

tørvegravning. Området er på ca. 50 ha.

og gennemskæres af Binderup Å. Der er

nu planer om at genoprette flere af de

gamle søer i området. Længde ca. 5 km.

Husk gummistøvler og kaffe.

DE FIRE ÅRSTIDER – PÅ CYKEL I SKOVEN 08.04.08

8. april 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen for enden af

Rebild Skovhusevej, Rebild

Turleder Naturvejleder Lars

Wachmann, Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og

naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune

Månedsnavnet april kommer af det

latinske ord aperire, som betyder at

åbne. Og i april åbner året sig – om alt

går vel – for alvor mod foråret.

Vi cykler rundt i skoven.

VANDRETUR VED HOLMEN, VESTERBØLLE 12.04.08

12. april 2008 kl. 14

Mødested

Vesterbølle kirke

Turleder

Inge Kragelund

Ved den hyggelige landsby Vesterbølle

går vi en tur i det fredede område

”Holmen”.

Kristian Byrialsen Nielsen, der er født i

Vesterbølle, vil guide os og fortælle om

området, både det lokalhistoriske og om

natur og dyreliv. Længde ca. 3 km.

FUGLETUR MED ”SVANEN” 12.04.08

12. april 2008 kl. 9.45-13.30

Mødested

Havnevej i Hadsund

(I Mariager kl. 8.45 ved

Svanens sædvanlige kajplads)

Pris

Fra Hadsund:

110 kr. (børn 60 kr.)

Fra Mariager:

140 kr. (børn 75 kr.)

Tilmelding Senest 11. april

tlf. 98 54 13 77

APRIL 2008

Fugletur med Svanen til Als Odde og

tilbage igen. Vi kigger på store flokke

af svaner, gæs, ænder og vadefugle

undervejs. Der er mulighed for at stå

på i Mariager med afgang kl. 8.45 med

forventet hjemkomst ca. kl. 14.30.

|7|


APRIL 2008

FOTOSAFARI I ROLD SKOV 12.04.08

12. april 2008 kl. 10-14

Mødested

P-pladsen i skoven syd for

Rold Storkro ved vejen

Vælderskoven

Turledere

Naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland og

fotograf Kjeld Thomsen

Tilmelding

Tlf. 20 66 97 92

/ 98 37 00 78

ma-fr kl. 8-18

inden 10. april

|8|

Bevæbnet med dit eget digitale kamera

tager vi på tur, og hører om Rold Skov.

Vi garanterer ikke for gnuer og vilde

løver, men gamle krogede bøgetræer

og en speciel naturoplevelse. Vi tænder

et bål og varmer kaffen, mens vi får en

snak med den profesionelle fotograf, om

hvordan man tager det gode naturbillede.

Du får mulighed for at afprøve

fototeknik på udvalgte motiver.

Medbring digitalkamera og evt. stativ.

Godt fodtøj, varmt tøj og madpakke.

Turen er ikke for dårligt gående.

ANEMONETUR I ROLD SKOV 13.04.08

13. april 2008 kl. 10-12

Mødested

P-pladsen til Frueskoen på

Buderuopholmvej

Turleder

Naturvejleder Søren Risborg

Rebild Kommune

Vi går en tur i forårsskoven og kikker på

anemoner. Er vi heldige ser vi alle tre

– hvid, blå og den gule anemone. Hør

historierne hvorfor de netop står dér.

FORÅRSRENGØRING I NATUREN 13.04.08

13. april 2008 kl. 10-13

Yderligere oplysninger

Kirsten Lind tlf. 24 26 92 81

Lokalitet og mødested vil blive meddelt

i ugeaviserne og ved mails til foreningens

medlemmer.

DN Vesthimmerland Vest vil sammen

med lokale foreninger arrangere affaldsindsamling

i og omkring Farsø og

Løgstør. Har du lyst til en gåtur hvor du

samtidig samler affald, så mød op.

Praktisk påklædning og arbejdshandsker,

evt. refleksvest.

AFFALDSINDSAMLING RUNDT OM MARIAGER FJORD 13.04.08

13. april 2008 kl. 13-15

Mødesteder

Annonceres i ugeaviserne

1. april 2008

Som et led i DN’s landsdækkende affaldsindsamling

arrangerer DN Mariagerfjord

affaldsindsamling forskellige steder i

Mariagerfjord Kommune – for private

borgere og meget gerne i samarbejde

med andre frivillige organisationer,

Grønt Råd, offentlige institutioner og

forvaltninger m.fl. Gratis forfriskninger!

Skoler og institutioner opfordres specielt

til at deltage i uge 16.


HAV OG FJORDFESTIVAL VED NORDMANDSHAGE 13.04.08

13. april 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen på Nordmandshage,

øst for Hals By

Turledere

Naturvejlederne ved Aalborg

Kommune, Park & Natur, Lille

Vildmosecentret og Lindholm

Høje Museet i samarbejde med

Dansk Ornitologisk Forening

Hav- og fjordfestival med aktiviteter

for hele familien. Hele eftermiddagen

fiskeri for mindre børn på lavt vand

efter rejer, småfisk og krabber. Hør

spændende nyt om hav- og fjordfisk og

studér skyllede skaller og vandplanter

på stranden.

Af udvalgte skaller og sten fremstiller vi

sjove ”uroer” til at tage med hjem.

Prøv fiskeri fra flydering og pontonbåd

efter hornfisk og havørred under kyndig

vejledning. Guidet vandring ad Nordsøstien

med fokus på Østkystens kulturhistorie

og guidet fugletur med mulighed

for at opleve strandfugle tæt på via

specielle teleskopkikkerter.

LANDSINDSAMLING AF AFFALD 13.04.08

13. april 2008 kl. 13-16

Mødested

Landbocenteret,

Markedsvej 6,

Aars

I samarbejde mellem Danmarks Naturfredningsforening

i Vesthimmerland,

Vesthimmerlands Landboforening og

Vesthimmerlands Kommunes genbrugspladser

samler vi affald langs stier og

veje i Vesthimmerlands Kommune kl.

13-16. Jo flere vi kan blive, des bedre

kan vi gøre rent. Kom og vær selv med

til at sætte fokus på dette problem.

DE BLÅ ANEMONER 13.04.08

13. april 2008 kl. 14-16

Mødested

På havnen i Stinesminde

Turledere

Sognepræst Paul Arnbak,

Stinesminde og naturvejleder

Marianne Hald, Mariagerfjord

Naturskole

APRIL 2008

Hvorfor vokser de blå anemoner netop

her? Det gør de fordi der er kalk i jorden!

Netop omkring Stinesminde stikker

kalken op ad jorden. Man kan se både

anemoner og kalk – sammen. Det er

geologisk interessant. Derudover vil

Paul bidrager med korte fortællinger og

poetiske vinkler, groet frem af samme

kalkholdige muld som anemonerne.

|9|


APRIL 2008

HORSDALEN OG BUSTEDSKOVEN 14.04.08

14. april 2008

kl. 18.30-20.30

Mødested

Ved Kirketerpskolen i Kirketerp

Turleder

Karen Margrethe Adamsen

Arr. Byrsted og Omegns

Husmoderforening

|10|

Første stop er Horsdalen, som ligger

smukt omgivet af lyng og krat. Her er

der indrettet shelter og bålplads med

mulighed for at overnatte. Derefter til

Bustedskoven, som næsten væltede i

januar 2005, men nu er ryddet, så det

igen er muligt at komme rundt i den

meget varierede natur. Længde ca. 5 km.

Husk gummistøvler og kaffe.

FORÅRSTUR TIL AJSTRUP BUGT 15.04.08

15. april 2008

kl. 18.30- 20.30

Mødested

P-plads øst for Ajstrup, Ajstrupvej,

9560 Hadsund

Turledere

Anders Horsten, Biolog,

Marianne Hald, Naturvejleder,

Ole Guldberg, Danmarks Naturfredningsforening,Mariagerfjord

Tag med Mariagerfjord Kommune og

Danmarks Naturfredningsforening på

forårstur til det naturskønne område

ved Ajstrup Bugt. Området rummer en

sand mangfoldighed af naturtyper. Vi vil

på denne tur kigge på de mange planter

og fugle, der trives i den varierede natur.

Derudover vil vi fortælle om de spændende

planer, der er med området, der både

er fredet og udpeget som internationalt

naturbeskyttelsesområde.

KULTURHISTORIE PÅ KANTEN AF HALKÆR SØ 17.04.08

17. april 2008 kl. 18-20

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune,

Park og Natur

På en frisk vandretur langs søkanten,

fyldes lungerne med frisk luft, ørerne

med alskens fuglelyde og øjnene med et

enestående natursceneri.

Vi vil både se og høre om kulturhistorien

på dette dejlige sted. Og kikke nærmere

på dyrenes og planternes forårshumør.

En stemningsfuld aftentur for hele familien.

Ikke egnet for dårligt gående

TOUR DE MARSBAR 17.04.08

17. april 2008 kl. 19- 21

Mødested

P-plads ved Rønhøj plantage,

ligger på landevejen mellem

Års og Løgstør

Turleder

Naturvejleder Karin Winther

Arr.

www.naturekspeditionen.dk

og Sundhedscenter Vesthimmerland

Alle deltagere udstyres med pulsure, og

guides efterfølgende rundt på en naturtur,

hvis længde svarer til den fysiske

aktivitet, der skal til, hvis man skal forbrænde

en marsbar. Pulsurene registrer

skridt, kalorieforbrænding, afstand, puls

m.m. Kom med på en tur, hvor motion

og naturoplevelse gå hånd i hånd.


FUGLETUR I FORÅRSSKOVEN 17.04.08

17. april 2008 kl. 19-21

Mødested

Frueskoens P-plads

på Buderupholmvej

Turleder

Kim Øbro, Skov- og Natur-

styrelsen, Himmerland

Med udgangspunkt i Bjergeskoven går

vi en tur og kigger på de fuglearter der

knytter sig til denne skovtype. Netop

nu er de fleste trækfugle vendt tilbage

fra varmere himmelstrøg for at yngle,

og der er fine muligheder for at lytte

til de mange forskellige fuglestemmer.

Medbring kikkert og evt. fuglebog

FUGLESTEMMETUR I HAVKÆR SKOV OG AJSTRUP KRAT 20.04.08

20. april 2008 kl. 6-08.30

Mødested

Holdepladsen ved Ajstrupvej,

100 m øst for landsbyen

Ajstrup

Turleder

Steffen Elmose, Danmarks

Naturfredningsforening

Hør fuglene synge og artsbestem ved

hjælp af fuglestemmer. Turen går fra

landsbyen Ajstrup syd for Hadsund ned

i den lysåbne askeskov ved kanten af

Mariager Fjord. Langs stenalderkystskrænten

til Ajstrup Krat med højtliggende

græsningsarealer og lavtliggende

ellesumpe.

Medbring kaffe, kikkert, fuglebog, praktisk

tøj og fodtøj (det kan være meget

fugtigt).

TRÆKFUGLENE VED MARIAGER FJORD 20.04.08

20. april 2008 kl. 9-12

Mødested

Havnø Gods (parkering)

Turledere

Turguider fra Dansk

Ornitologisk Forening

Mariager Fjord er et internationalt

fuglebeskyttelsesområde. Her raster

hovedparten af Svaldbards bestand af

Lysbuget Knortegæs, men netop i april

kommer mange andre vandfugle, ænder

og vadefugle forbi på forårstrækket, hvis

de da ikke vælger at slå sig ned for at

yngle. Vi vandrer en tur ved Havnø Hage

og kører derefter en tur til udvalgte

steder langs yderfjorden.

Man skal kunne transportere sig selv.

VEGGERBYSKOVEN 21.04.08

21. april 2008

kl. 18.30-20.30.

Mødested

Ved Kirketerpskolen i Kirketerp

Turleder

Karen Margrethe Adamsen

Arr: Byrsted og Omegns Husmoderforening

APRIL 2008

Veggerbyskoven er nu ved at være

ryddet efter januarstormen 2005. Turen

går ad skovvejene i det meget varierede

landskab til Syvstjernen og til engdragene

på begge sider af skoven.

Længde ca. 5 km.

Husk gummistøvler og kaffe.

|11|


APRIL 2008

STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER- FORÅR 22.04.08

22. april 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen ved Den jyske

Skovhave, Skørping

Turleder

Naturvejleder Søren Risborg,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

|12|

En af årets stjerneskudssværme rammer

jorden denne aften. De strømmer

ud af billedet Lyren og kaldes derfor

Lyriderne. Kom ud og oplev forårets

stjernehimmel. Hvis der er overskyet

går vi i Naturskolen, men de græske

sagn der knytter sig til forårets billeder

på nattehimlen er med.

VI PLANTER BØRNESKOV 2008 26.04.08

26. april 2008 kl. 13-15

Mødested

Nørholmsvej overfor nr. 136,

9000 Aalborg

Turleder

Skov- og Landskabsingeniør

Lars Delfs Mortensen, Aalborg

Kommune, Park og Natur

I Hasseris Skov inviteres familier i hele

Aalborg Kommune, primært med børn

født i perioden 1. april 2007 og frem til

nu, med til plantning af børneskov, men

alle er velkomme. Vi håber, at mange

nye forældre, søskende og bedsteforældre

møder op og planter et træ. Træer

og spader udleveres på stedet.

Husk gummistøvler.

Læs mere på

www.aalborgkommune.dk/boerneskov

SKOVENS DAG I TOFTE SKOV 27.04.08

27. april 2008 kl. 9-12

Mødested

Den store P-plads Nord for

Kattegat Strandcamping i

Øster Hurup

Vandretur i Tofte Skov. Portene lukkes

efter indgang til skoven og hunde må

ikke medtages. Husk godt fodtøj.

SKOVENS DAG I ROLD SKOV 27.04.08

27. april 2008 kl. 10-16

Mødested

Jamborettepladsen i

Rold Skov ved St. Økssø

ca. 3 km syd for Skørping

Skovens dag – Skov- og Naturstyrelsens

årlige arrangement på Jamborettepladsen

i Rold skov. Der vil foregå mange forskellige

aktiviter i løbet af dagen.

For hele familien.

Se mere på

www.skovognatur.dk/himmerland

HØJRIS MØLLE OG SKIVUM KRAT 28.04.08

28. april 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

Ved Kirketerpskolen i Kirketerp

Turleder

Karen Margrethe Adamsen

Arr. Byrsted og Omegns Husmoderforening

Ved Højris Mølle er naturen nu genoprettet,

efter at dambruget er nedlagt.

Vi følger naturstien rundt i området og

kører derefter til Skivum Krat for at gå

en tur i krattet ned til Sønderup Å.

Turen er ca. 5 km.

Husk gummistøvler og kaffe.


EN REJSE PÅ 55 MILLIONER ÅR PÅ GODT 1 TIME 04.05.08

4. maj 2008 kl. 10-11.30

Mødested

Ertebølle Hoved på

Gl. Møllevej ved udstillingen

overfor Stenaldercentret

Turleder

Elise Baastrup Stilling,

Vesthimmerlands Kommune

Vi beundrer den unikke udsigt fra Ertebølle

Hoved til Fur, Vitskøl Kloster og

Livø. Derefter går vi ned på stranden og

studerer klintens geologi, finder måske

en fossil, mens vi lader tankerne vandre

langt tilbage i tiden. Senere taler vi om

stenalderhavet og om Ertebøllekulturen

mens vi vandrer tilbage til P-pladsen.

INDVIELSE AF NYE FASTE ORIENTERINGSLØBSBANER 04.05.08

4. maj 2008 kl. 11-14

Mødested

P-pladsen ved Skørping Hallen

Turledere

Kim Øbro, Skov og Naturstyrelsen,

Himmerland og Rold

Skov Orienterings Klub

Kom og prøv orienteringsløb i skoven.

Rold Skov OK har lavet 2 nye begynderbaner

i skoven bag ved Skørping Skole.

Arrangementet er velegnet til børn og

familier, der vil prøve en ny form for

skovtur. Der vil også være mulighed for

at prøve løb med GPS’er.

DEN DANSKE BØGESKOVS TILPASNING TIL KLIMA 04.05.08

4. maj 2008 kl. 13-15

Mødested

Skovstien overfor

Julemærkehjemmet,

Amerikavej 40,

9500 Hobro

Turleder

Inger Taylor, miljøbiolog,

Mariagerfjord Kommune

Hvad er mere dansk og smukkere en den

nyudsprungne danske bøgeskov?

Men hvad sker der med bøgeskoven, hvis

klimaet ændrer sig? Vi går en tur gennem

bøgeskoven og nyder dens skønhed.

Undervejs kigger vi på, hvordan nogle

af bøgeskovens dyr og planter har til-

passet sig det danske klima. Vi taler

om, hvad klimaændringer kan betyde

for bøgeskoven – fordele og ulemper og

hvad vi hver især kan gøre for at passe

på bøgeskoven. Husk praktisk tøj/sko.

HORNFISKERI FOR HELE FAMILIEN 04.05.08

4. maj 2008 kl. 13-17

Mødested

Nibe Havnebad, Nibe

Turledere

Naturvejleder Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune, Park og

Natur i samarbejde med Vagn

Ove Brøndum, Fiskeriets

Venner

MAJ 2008

Maj er højsæson for vadefiskeri efter

hornfisk. Netop nu er store stimer af

hornfisk fra Atlanterhavet på gydevandring

i Limfjorden, og ofte er det muligt

på det lave vand at få en sølvblank hornfisk

på krogen.

Flyderinge, waders og andet fiskeudstyr

kan lånes på stedet. Medbring gerne

eget fiskeudstyr. Obligatorisk statsligt

fisketegn, for alle mellem 18 og 65 år,

kan indløses på posthuset.

|13|


MAJ 2008

STØVRING ÅDALE – EN BYVANDRING UDEN BY 06.05.08

6. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

Ved regnvandsbassinet

Kærvej 31,

Støvring

Turledere

Planlæggerne Torben Ingstrup

og Merete Aagaard, Rebild

Kommune

|14|

Rebild Kommune har planlagt en ny bydel

øst for Støvring, hvor der vil kunne

bygges ca. 2000 boliger i de kommende

30 år.

Vi går en tur i området ad planlagte veje

og stier og fortæller om den kommende

bebyggelse og om de udfordringer, der

allerede har været. Der er planlagt centerområde,

institutioner, mange forskellige

typer boliger og grønne kiler.

Tag gummistøvler eller passende fodtøj

på, evt. kaffe/te samt jeres fantasi med.

Dispositionsplanen for Støvring Ådale

kan ses på www.rebild.dk

FUGLETUR TIL ONSILD ÅDAL OG FYRKAT ENGSØ 10.05.08

10. maj 2008 kl. 6-9

Mødested

P-pladsen ved Fyrkat

Fyrkatvej 45

Turleder

Carsten Svejstrup Sørensen,

Danmarks Naturfrednings-

forening, Mariagerfjord

Vi vil gå rundt i området og se og høre

forårets fugle. Vi kan forvente en del

andefugle og vadefugle samt diverse

sangere, og i den vestlige del vil flere

nattergale nok underholde os. Arter vi

kan håbe på er gråstrubet lappedykker,

lille lappedykker, skeand, taffeland,

svaleklire, tinksmed, hvidklire, nattergal,

græshoppesanger, bynkefugl, gul

vipstjert, dobbeltbekkasin, rørhøg med

flere. Mød op på en herlig forårstur i

det forhåbentlig nyetablerede område.

MAJBØG I REBILD 10.05.08

10. maj 2008 kl. 15-17

Mødested

Spillemands-

Jagt og Skovbrugsmuseet,

Cimbrervej 2,

Rebild

Pris

Aftenarrangementet:

Voksne 25 kr.

Børn gratis

I det sydøstlige Himmerland har skikken

med at rejse majstangen pinselørdag

holdt sig. Også skikken med at stjæle

hinandens majstænger eksisterer stadigvæk.

I Rebild rejses majstangen ved

Spillemands- Jagt og Skovbrugsmuseet.

Kl. 15 går vi skoven med musik i spidsen

for at hente bøgegrene. Derefter pyntes

majstangen og den rejses. Der bliver

spillet op til en lille dans omkring

stangen. Fra kl. 18 kan der spises

medbragt madkurv – drikkevarer købes i

museumscaféen. Fra kl. 20 spiller Rebild

spillemændene op til gammeldans for

alle.


RUNDT OM VILSTED SØ 11.05.08

11. maj 2008 kl. 9-12

Mødested

P-pladsen ved søen i Vilsted

Turledere

Albert Steen-Hansen og

Flemming Fragtrup, Danmarks

Naturfredningsforening i

Vesthimmerland

Kom og oplev søens rige fugleliv og

få et lille historisk tilbageblik på

denne fantastiske vesthimmerlandske

naturperle.

CYKELTUR LANGS MARIAGER FJORD RUTEN 11.05.08

11. maj 2008 kl. 13-17

Mødested

Ved kirken i Assens,

Niels Madsens Vej,

9550 Mariager

Turledere

Inger Taylor, Miljøbiolog,

Marianne Hald, naturvejleder,

Mariagerfjord Kommune

Vi indvier Mariagerfjord Kommunes

første turfolder – Mariager Fjord Ruten

– ved at cykle noget af ruten fra Assens

over Dania til Alstrup Krat ved Mariager.

Vi ender på Mosely ved Hem.

Undervejs taler vi om nogle af de naturperler

og kulturhistorier, vi passerer.

På turen tilbage skyder vi genvej gennem

Skrødstrup skoven. Vi cykler i et

moderat tempo, så både børn og voksne

kan følge med. Medbring cykel/hjelm,

praktisk tøj og madpakke.

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 11.05.08

11. maj 2008 kl. 14-16

Mødested

P-Pladsen ved restaurant og

campingplads,

Bramslev Bakker 5

Kom med på en guidet vandretur langs

den gule markerede rute i de smukke

Bramslev Bakker. Undervejs vil Mogens

Hedegaard, DN-Mariagerfjord fortælle

om områdets særpræg med blandt andet

enebær og fredning. Husk praktisk

tøj/fodtøj.

KULTUR- OG NATURLØB I HAMMER BAKKER 13.05.08

13. maj 2008 kl. 18-20

Mødested

P-pladsen 100 m nord for

hjørnet af Søhusevej og vejen

Gennem Bakkerne

Turleder

Landskabsarkitekt Claus Riber

Knudsen, Aalborg Kommune,

Park og Natur

MAJ 2008

Vi mødes og snakker lidt om området og

den rute, der skal løbes. Desuden orienteres

om god opførsel i naturen, og der

gives inspiration til, hvordan løbeturen

kan kombineres med store naturoplevelser.

Ruten er på ca. 10 km og foregår i

et roligt tempo med 2-3 stop undervejs,

hvor du kan høre om Hammer Bakkers

særlige kultur- og naturhistorie. Turen

går over Tvillingehøjene, Pebermosen

og forbi kommunens primitive lejrplads.

Efter turen vil der blive serveret en for-

friskning.

Arrangementet er støttet af renblågrønaalborg.

|15|


MAJ 2008

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR TIL HØSTEMARK SKOV 13.05.08

13. maj 2008 kl. 19-21.30

Arrangementet gentages hver

tirsdag til og med 12. august

Mødested

Start ved Lille Vildmosecentret

Bindende tilmelding

Tlf. 99 31 75 50

senest dagen før

Pris

Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

|16|

Høstemark Skov er en af Danmarks

smukkeste naturskove og dens artsrigdom

er særdeles veldokumenteret

– bl.a. en bestand på ca. 150 krondyr

og et ynglende par kongeørne. Skoven

er kun sjældent åben for offentligheden,

men på denne tur opleves den unikke

skov på tætteste hold. Turen inkluderer

også et besøg på Portlandsmosen eller

ved ørnefoderpladsen, og gennemføres

som en kombination af små gåture og

kørsel i bus.

Max. plads til 45 personer.

Husk godt fodtøj og gerne kikkert.

NB Hunde må ikke medtages.

Se mere om Lille Vildmosecentrets arrangementer

og ture på side 76-77.

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR TIL TOFTE SKOV 15.05.08

15. maj 2008 kl. 19-21.30

Mødested

Start ved Lille Vildmosecentret

Bindende tilmelding

Tlf. 99 31 75 50

senest dagen før

Pris

Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

Tofte Skov er kun sjældent åben for

offentligheden, men på denne tur kan

man opleve den smukke og velbevaret

natur- og græsningsskov med en god

bestand af bl.a. krondyr og vildsvin.

Skoven er en græsningsskov, og ligner

de skove, der var fremherskende i Danmark

i 1800-tallet. Turen gennemføres

som en kombination af små gåture og

kørsel i bus, hvorved både plante- og

dyrelivet opleves.

Max. plads til 45 personer.

Husk godt fodtøj og gerne kikkert.

NB Hunde må ikke medtages.

Arrangementet gentages hver torsdag

til og med 19. juni samt den 7. og 14.

august.

Se mere om Lille Vildmosecentrets arrangementer

og ture på side 76-77.

ÅBEN FUGLESØ I GRAVLEV 2 17.05.08

17. maj 2008 kl. 10–12

Mødested

Gravlev – ved søens vestlige

bred

Turleder

Naturformidler Niels Fabæk,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Vi holder ”åbent hus” ved Gravlev Sø

flere gange i løbet af året. Her får du

lejlighed til at følge fuglelivet gennem

årstidernes skift. Naturformidler Niels

Fabæk vil være at finde ved søens

vestlige bred (Gravlev), bevæbnet med

kikkert og teleskop. Du bestemmer selv,

hvor længe du vil være med.


FLAGERMUS OG KALK 17.05.08

17. maj 2008 kl. 13-17

Mødested

Lille Vildmosecentret

Pris

Voksne 120 kr.

Børn 60 kr.

Tilmelding

Tlf. 99 31 75 50

senest dagen før

Biolog og flagermuseekspert Birger

Jensen og museumsinspektør Ph.d

Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske

Museum vil fortælle om flagermus og

kalkproduktion.

Prisen er inkl. besøg på Lille Vildmosecentret

og eftermiddagskaffe.

LOUNS HALVØEN 17.05.08

17. maj 2008 kl. 14

Mødested

P-pladsen i Skovbakker

Turleder

Margit Skyldahl

En vandretur, hvor arkivleder Poul

Jørgensen fortæller om Louns halvøen

og om færgedriften fra før 1927.

LYSTFISKERIETS DAG VED SIMESTED Å 18.05.08

18. maj 2008 kl. 10–16

Mødested

Boldrup museum,

Ørnbjergvej 13,

9610 Nørager

Turleder

Naturvejleder Gert Rubæk,

Sydhimmerlands Naturskole

Arr. Sydhimmerlands Naturskole,

Ålestrup Lystfiskerforening

Oplev nogle af lystfiskeriets mange

facetter i den dejlige himmerlandske

natur – bind dine egne fluer under

kyndig vejledning, lær at kaste med

flue, fisk i Simested å, vær med til at

ryge dine egne ørreder og meget mere.

En dejlig dag med lystfiskeri på det lille

idylliske, stråtækte Boldrup Museum i

Simested ådal.

Børnevenligt.

LYSTFISKERIETS DAG I AALBORG KOMMUNE 18.05.08

18. maj 2008 kl. 10-15

Mødested

Infohuset i Østerådalen i

Aalborg,

Østre Anlæg i Aalborg,

Halkær Mølle Naturcenter og

hjørnet af Bøgildsmindevej/

Kystvejen i Nr. Sundby

Arr. Naturvejlederne fra Park &

Natur i samarbejde med Danmarks

Sportsfiskerforbund og

foreningen Fiskeriets Venner

MAJ 2008

På fire steder i kommunen er naturvejlederne

og erfarne lystfiskere klar til at

give alle interesserede en fiskestang i

hånden og chancen for at afprøve fiskeriet

i praksis under kyndig vejledning.

Læs mere på www.lystfiskerietsdag.dk


MAJ 2008

LYSTFISKERIETS DAG VED NAVN SØ 18.05.08

18. maj 2008 kl. 10-14

Mødested

P-pladsen ved Præstevej,

nær søens sydvestside,

indkørsel fra Aggersundvej

mellem Søttrup og Gatten

Plantage – skilt mod Navn Sø

Turledere

Skovløber Thomas Jensen og

naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

|18|

Lystfiskeri for børn med deres forældre

eller bedsteforældre ved Navn Sø. Her

er frit fiskeri og fri sejlads i båd er uden

motor. I søen findes bl.a. gedde, aborre

og ål. Få kyndig instruktion i hvordan

man fisker i søen og hvilke metoder,

der kan anvendes. Fiskegrej kan lånes,

men medbring gerne eget fiskegrej og

orm eller spinnere. Smagsprøver af fisk

tilberedt over bål.

Husk gyldigt fisketegn, hvis du er mellem

18 og 65 år, og vil fiske. Kan købes

på posthuset. Evt. gummistøvler eller

waders.

I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – SKØRPINGLUND 18.05.08

18. maj 2008 kl. 9.30-13.30

Mødested

P-pladsen i udkanten af

Rebild, når man kommer fra

Skørping

Turleder

Helge V. Qvistorff

Pris 25 kr.

Arr. Rold Skovs Venner

Jens Hvass’ overskrift til denne tur var

”Gennem træernes børnehave, forbi

kulbrænderen og orkidéerne til hejrerne

og Lille Blåkilde”. Turen var på 16 km,

men vi snyder lidt og afkorter den til

10 km. Først skal vi besøge gården, hvor

en af skovens hekse holdt til. Ad Rebild

Kirkevej kommer vi til Havdalspladsen,

og herfra ind i den smukke Skørpinglund.

Vi skal høre om Tykke Hedemann,

kulbrænderen, Ottilielund, Svinhøjene

og Frueskoen. Ved Nældedalen kan

Qvistorff fortælle en munter historie

om, hvordan Jens Hvass en sjælden

gang blev sat på plads.

VANDRETUR FRA HOBRO TIL LAAENHUS NÆR KIELSTRUP SØ 18.05.08

18. maj 2008 kl. 10-14

Mødested

P-pladsen ved Bådhavnen

ved Sildehagen i Hobro

Ring evt. i god tid før turen,

så vi kan koordinere at stille

en bil ved Laaenhus

Turleder

Naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole

En vandretur langs fjorden ad smukke

stier, over enge, over stenter, gennem

kildevæld, rørsump og lavt vand. Turen

fra Hobro til Laaenhus er særlig smuk.

Først vandrer vi fra Hobro til Bramslev

langs fjorden ad stier og over græssede

arealer. Derefter bliver det mere vildt

– stierne hører op – og vi finder vej

langs fjorden gennem mere vild og

afvekslende natur. Turen er absolut en

oplevelse værd. Turen er på ca. 12 km.

Husk godt fodtøj.


RÅGER OG KILDEVAND 20.05.08

20. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

Ridecenter Finstrupgårds

P-plads, indkørsel fra Dallvej

Arr. Aalborg Kommune,

Park og Natur

Det er højsæson for Park & Naturs regulering

af rågeunger. Vi sætter fokus på

rågens biologi og fortæller den nyeste

viden om fuglens status som både en

nytte og skadefugl. Ved Finstrupgårds

Kildevæld kan alle interessserede medvirke

til at flå og udskære friskskudte

rågeunger, som vi straks tilbereder på

primitiv vis til smagsprøver.

Til rågekødet serveres koldt rent vand,

direkte fra kildevældet.

Labradorhunden Isak viser desuden sine

færdigheder og apporterer døde rågeunger,

der på forhånd er gemt i terrænet.

KULTURHISTORISK VANDRING PÅ ALMÉN KIRKEGÅRD 21.05.08

21. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

Ved kapellet,

Hasserisgade 9, Aalborg

Turleder

Driftsplanlægger Roar Clausen,

Aalborg Kommune, Park og

Natur

Vi mødes ved kapellet og hører om

kirkegården og kapellets historie og

om de forandringer, kirkegården har

gennemgået de sidste 30 år. På turen

skal vi bl.a. se nogle af kirkegårdens

bevaringsværdige monumenter og nogle

af de nye begravelsespladser i græs.

Park & Natur præsenterer desuden en ny

pjece om kendte personer begravet på

Almén Kirkegård.

LANDBRUG OG ØKOLOGI I BØRNEHØJDE 24.05.08

24. maj 2008 kl. 10.30-12.30

Mødested

Flagstangen på Livø Avlsgård

Færgen sejler fra Rønbjerg

kl. 10 (20 min. sejlads)

Turleder

Landmandskone Bente Kjærgaard,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

MAJ 2008

Oplev landbruget på Livø i børnehøjde.

Her bliver økologien fortalt på en håndgribelig

måde. Vi skal en tur i stald og

mark og bl.a. finde ud af hvorfor det er

dejligt at være ko på Livø, og hvorfor

hjemmebagte boller smager godt.

Vi åbner ”den nysgerrige kasse” og

bruger alle vores sanser til at undersøge

hvad økologi er for en ting.

Madpakke kan medbringes.


MAJ 2008

SKINDBJERGLUND – FORÅR I EGESKOVEN 24.05.08

24. maj 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen ved indgangen til

Skindbjerglund – indkørsel ad

Skindbjerglundvej

Turleder

Naturgeograf Peter A. Larsen,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

|20|

Oplev den nyudsprungne egeskov, det

utrolige blomsterflor og fuglelivet mel-

lem de gamle egetræer. Egeskoven er

et levn fra en tid for mere end 200

år siden, hvor ingen bevidst skovdrift

styrede skovens udvikling. Kreaturer og

svin rodede jorden op og var med til

at forynge skoven. En naturlig egeskov

er i dag en sjældenhed. Se hvordan vi

i dag prøver at pleje, forny og udvide

egeskoven. Vi laver en afstikker til ådalen,

kigger på kilder, moser og enge og

snakker om en sjælden natur i krise.

Gummistøvler anbefales.

Turen er ikke egnet for gangbesværede.

FUGLENES DAG 25.05.08

25. maj 2008 kl. 6-9

Mødested

Hjortevej 3, Mou,

ved den store Lade

Turledere

Naturvejlederne Thorkild Lund

og Jakob Konnerup, Lille

Vildmosecentret

Arr. I samarbejde med dansk

Ornitologisk Forening

Vandretur i Høstemark Skov med fokus

på fuglene og deres morgensang. Turen

starter kl. 6 på Hjortevej 3 i Mou (ved

den store lade), hvorefter vi går gennem

porten og ind i skoven – porten lukkes

efter gennemgang.

Husk godt fodtøj og gerne en kikkert.

Ingen adgang for hunde.

INDVIELSE AF FUGLETÅRN VED VILSTED SØ 25.05.08

25. maj 2008 kl. 13-15

Mødested

Holmen på P-pladsen øst

for søen ved Sjørupvej

Turledere

Aage V. Jensen Naturfond, og

skovfoged Leif Lyngsø, Skov

og Naturstyrelsen, Himmerland

I år fejrer vi Fuglenes Dag med indvielse

af det nye store fugletårn som Aage V.

Jensen Naturfond har sat op ved Vilsted

Sø. Der vil være rigtig gode muligheder

for at se og høre noget om de mange

fugle der har slået sig ned i dette nye

fugleparadis. Du kan låne en kikkert,

hvis du ikke selv har en med.

FUGLENES DAG I GRAVLEV ÅDAL 25.05.08

25. maj 2008 kl. 4.30-8

Mødested

P-pladsen ved Rebildhus

Turledere

Mogens Larsen, Dansk Ornitologisk

Forening og Niels

Fabæk, Rold Skov Natur og

Kulturcenter.

Stort set alle vore sangfugle er nu ankommet

fra de fjerne vinterkvarterer.

Vi går en tur gennem Rebild Bakker ned

i Gravlev Ådal, hvor der lige nu er god

mulighed for at høre de mange forskellige

fugles morgenkor.


RÅGER VED GODTHÅB HAMMERVÆRK 27.05.08

27. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

Godthåb Hammerværk,

Zincksvej 1 i Godthåb

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch

og Klaus Godiksen, Aalborg

Kommune, Park og Natur i

samarbejde med Godthåb

Hammerværk samt flere

jægerklubber

Netop i området ved Godthåb Hammer-

værk findes flere rågekolonier. Alle

interesserede indbydes derfor til en

spændende aften, med fokus på Park

& Naturs aktuelle bestandsregulering

samt den nyeste viden om rågen som

nytte- og skadefugl. Cafeen er åben

med salg af kaffe og brød, og der ud-

deles smagsprøver på nystegte rågeunger

fra lokalområdet. Jægerne og

naturvejlederne besvarer spørgsmål om

jagt og rågeregulering og fremviser

våben og forskellige jagthunderacer.

LØVSPRING I DEN JYSKE SKOVHAVE 28.05.08

28. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen ved Den Jyske

Skovhave, Møldrupvej 22

Turleder

Naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

I Den Jyske Skovhave – Danmarks første

hundeskov – er samlet over 150 forskellige

træer og buske fra det meste af

verden. Nogle arter anvendes i medicin.

andre blev brugt til fremstilling af krudt.

Hør mange andre spændende historier.

DEN BLOMSTRENDE FRUESKO 29.05.08

29. maj 2008 kl. 19-21

Mødested

Frueskoens P-plads på

Buderupholmvej mellem

Skørping og Støvring

Turledere

Biolog John Mønsted, Rebild

Kommune og skovfoged

Leif Lyngsø, Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Under de gamle bøge på de kalkrige

skrænter ned mod åen finder vi den

fredede orkidè-fruesko, blå og hvid anemone,

skovmærke og andre spændende

planter, der alle er en del af dette specielle

plantesamfund. På turen fortælles

om skovens drift og pleje.

FUGLETUR TIL SKATSKOV 29.05.08

29. maj 2008 kl. 19.30-22.30

Mødested

Skatskovvej 35

Turleder

Ellen Poulsen, Danmarks

Naturfredningsforening i

Vesthimmerland

MAJ 2008

Der skulle være gode muligheder for at

høre nattergalen.

|21|


MAJ 2008

LIVØ, LIMFJORDENS GRØNNE PERLE 31.05.08

31. maj 2008 kl. 10.30-15

Mødested

Vi mødes på Livø havn ved

den store sten

Færgen afgår fra Rønbjerg

kl. 10 og koster 80 kr. for

voksne og 40 kr. for børn

Turledere

Skovfoged Jens Erik Nielsen

og vildtkonsulent Ivar Høst,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

|22|

Livø er på mange måder en grøn perle

i Limfjordens klare vand, her er mange

slags natur og hele øen drives økologisk.

På denne tur går vi igennem mange af

de unikke naturtyper, og hører om øens

drift og om den varierede natur.

Madpakkerne har vi med os og spiser

ude i naturen.

Husk madpakke og drikkevarer.

Ikke egnet for gangbesværede.

NATUREKSPEDITIONEN BY NIGHT 31.05.08

31. maj 2008 kl. 22-24

Mødested

Stistrup Camping,

Gl. Viborgvej 13 (ml. Risgårde

og Dollerup på vej 533)

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

og Stistrup Camping

Lukker naturen når det bliver mørkt?

Det bliver der mulighed for at undersøge

nærmere, på en nat-ekspedition

med start ved Stistrup camping.

Turen slutter med kakao og boller tilberedt

over bål.

BUSTUR TIL HØSTEMARK SKOV OG PORTLANDMOSEN 31.05.08

31. maj 2008 kl. 12-16

Mødested

Hadsund Busstation 12

Als Sparekasse 12.12

Øster Hurup Brugsen 12.25

Vildmosecentret 12.40

Tilmelding tlf. 98 57 39 06

hverdage efter kl. 18 samt søn-

og helligdage. Navn, antal

voksne/børn og tlf.nr. samt

påstigningssted oplyses ved

tilmelding, som er bindende

Pris Voksne 75 kr.

Børn (max 15 år) 40 kr.

Kenderen af Lille Vildmose fredningen

og områdets enestående fugle- og dyreliv,

Willy Jørgensen, vil guide os og

bussen rundt i det unikke område, hvor

der vil blive mulighed for at se krondyr,

rådyr, fugle og særprægede træer i indhegningen.

Medbring solidt fodtøj og

tøj efter vejrliget til en gåtur ud i det

urtidslignende landskab, hvor vi også

får mulighed for en gåtur på gyngende

grund i Portlandmosen.

Husk kikkert!

Proviant medbringes til en fortællepause

uden for indhegningen.

FORÅRSTUR AD NYE STIER 31.05.08

31. maj 2008 kl. 14-17

Mødested

Mosely,

Vest Hemvej 18,

Mariager

Turleder

Per Edgar Jørgensen,

Danmarks Naturfrednings-

forening, Mariagerfjord

En stigruppe under Det Grønne Råd er

i færd med at kortlægge en lang række

stiforløb i Mariagerfjord kommune. De

stier, vi skal følge, er kortlagt af Hem,

Sem, Skrødstrup landsbysamarbejdet og

ligger i området omkring Mosely, Hem

skov og Hem Præstegårdsskov. Vi vil bl.a.

få en orientering om nye driftsformer i

Hem skov og se på et overdrev med små

gravhøje ved Enhøj. Tag kaffe og brød

med til en pause undervejs.


LANDDISTRIKTSDAG I LILLE VILDMOSE 01.06.08

1. juni 2008 kl. 10-17

Mødested

Lille Vildmosecentret,

Vildmosevej 16,

Dokkedal

På dagen sættes fokus på lokalområdet

og i den forbindelse gennemføres en

række aktiviteter i området.

Se mere på www.lillevildmose.dk

DE BLÅ FLAG HEJSES I AALBORG KOMMUNE 03.06.08

3. juni 2008 kl. 14-15.30

Mødesteder

Hou Havn,

Lindholm Strandpark,

Egholm ved Kronborg,

Hesteskoen

og Stejlgabet ved Dokkedal

Arr. Park & Natur i samarbejde

med Renovationsvæsenet,

Kvarterløft i Aalborg Øst,

Børnenes Bådelaug ved Hesteskoen

og Lille Vildmosecentret

På kryds og tværs i Aalborg Kommune

hejser vi de BLÅ FLAG, der markerer

indbydende og skønt beliggende badestrande

med høj vandkvalitet. Alle fem

steder er der familie- og børnevenlige

aktiviteter i, ved og på vandet.

KULTUR- OG NATURLØB LANGS ØSTKYSTEN VED HALS 03.06.08

3. juni 2008 kl. 18-20

Mødested

P-pladsen for enden af

Bisnapvej

Turleder

Landskabsarkitekt Claus Riber

Knudsen, Aalborg Kommune,

Park og Natur

Vi mødes og snakker lidt om østkystens

foranderlighed, sommerhusområder og

enestående natur. Vi løber ad Nordsøstien

mod nord og kigger på kystklitter

og smukt beliggende laguner. På tilbage-

vejen slår vi en sløjfe omkring hedeområder

og snakker om naturen i sommerhusområderne.

Ruten er på 8-10 km og

løbes i et roligt tempo. Der bliver et

par stop undervejs, hvor du kan høre

om Kattegatkystens særlige natur- og

kulturhistorie. Efter turen bliver der

serveret en forfriskning. Arrangementet

er støttet af renblågrønaalborg.

HVAD SPISER GEDEN? 04.06.08

4. juni 2008 kl. 18.30-21

Mødested

Holmgård,

Elbjergvej 71,

Mejlby,

9610 Nørager

Arr.

Rebild Kommune,

Miljøafdelingen

JUNI 2008

Gårdejer Laust Krejbjerg driver et økologisk

landbrug med malkekvæg og geder.

Gården er beliggende ved den øverste

del af Lerkenfeld Å. Langs åstrækningen

har der i mange år været problemer med

bjørneklo og derfor er der nu iværksat

et forsøg hvor gederne skal prøve at

afgræsse brinkerne langs vandløbet så

bjørnekloen med tiden forsvinder. Vi

kigger på bjørnekloen (hvis vi kan finde

den) og vandløbet. Laust vil også etablere

en natursti på arealerne omkring

vandløbet. Der er mulighed for at gå en

tur ad stien.

|23|


JUNI 2008

GLIMT AF MIDDELALDEREN I ROLD SKOV 07.06.08

7. juni 2008 kl. 13.30-16

Mødested

Buderup ødekirke

Turleder

Arnt Johansen

Pris

Voksne 30 kr.

Børn (under 12 år) 15 kr.

|24|

Buderup Ødekirke fra 1200-tallet er

nært knyttet til godset Buderupholm.

Den ophørte som sognekirke i 1907 og

er i dag uden inventar, men anvendes

meget til kunstudstillinger mv. Enkelte

vægpartier har fritlagte kalkmalerier,

og der er interessante gravsten inde i

kirken og på kirkegården. Egholm voldsted

ved Gl. Skørping blev nedrevet ca

1391 under Dr. Margrethe den 1. Gamle

optegnelser taler om ”Røverborgen”, og

flere spændende historier knytter sig

til stedet. Der har tilsyneladende ligget

to anlæg ved Egholm. Det ene blev udgravet

i 1980erne.

VANDRETUR I TOFTE SKOV 08.06.08

8. juni 2008 kl. 9-12

Mødested

Ved Kragelundsporten,

6 km nord for Ø. Hurup.

Fra Ø. Hurup-siden er der på

venstre hånd en indkørsel

med et blåt skilt påskrevet

nr. ”151-153” placeret ved

Kragelundsporten.

Arr. Lille Vildmosecentret

Vandretur i Tofte Skov med fokus på

dyrenes græsning af skoven. Portene

lukkes efter indgang til skoven og

hunde må ikke medtages.

Husk godt fodtøj.

LOVNS I SOMMERPRAGT 08.06.08

8. juni 2008 kl. 10-12

Mødested

Ved Udestuen på Hesselvej

på Lovns, ca. 1 km vest for

herregården Hessel.

Turleder

Elise Baastrup Stilling,

Vesthimmerlands Kommune

Vi vandrer en god tur gennem den

fredede Lovns halvø og hører om

herregården Hessel nu og i fortiden,

ser på stenalderhavets kystskrænt og

nærmere detaljer i skrænterne om flere

kuldeperioder under istiden. Undervejs

vil vi se på landskabets udformning og

de forskellige naturtyper. Turen er på

godt 5 km i varierende terræn

ØRNEBREGNEN I REBILD BAKKER 09.06.08

9. juni 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen ved indgangen

til Rebild Bakker

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen

Himmerland og Søren Risborg,

Rebild Kommune

Vi går gennem Rebild Bakker og kikker

på botanikken. I bakkerne råder planter,

der kan tåle vind, sol og tørke, men

bakkernes flora er truet af ørnebregnen.

Den breder sig, og på turen vil Ørnebregnelauget

vise. hvordan de plejer

bakkerne med høléer. Der er mulighed

for selv at prøve og lauget er åbent for

nye medlemmer.


KULTUR OG NATUR PÅ DE HIMMERLANDSKE HEDER 10.06.08

10. juni 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

P-plads på Halkærvej ved

gravhøj mellem Lundby og

Borup

Turledere

Skov- og Landskabsingeniør

Flemming Helsing Nielsen og

naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Vi sætter undervejs fokus på hedens

dyre- og planteliv. Du kan bl.a. høre

spændende nyt om hedens helt specielle

insektliv, og om disse insekters særlige

krav til levested.

Du kan også høre om heden som naturtype

og om hedens kulturhistorie med

fortællinger om ”rakkere” og andet

godtfolk.

NATURGENOPRETNING AF GRAVLEV ÅDAL 10.06.08

10. juni 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

P-pladsen neden for Lars

Kjærs Hus i Rebild Bakker

Turledere

Biolog John Mønsted Jensen,

Rebild Kommune og forstfuldmægtig

Søren Kjær, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

På denne tur vil der være fokus på de

tiltag der skal ske i området som følge

af fredningsafgørelsen fra 2005. Vi vil

således høre om det nye forløb af Lindenborg

Å, pleje af områdets fine natur og

de fremtidige bedre muligheder for at

færdes på vandring i området.

ORKIDÉER I RIGKÆRET 11.06.08

11. juni 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

Snorupgårdsvej,

i plantagen nord for Veggerby

Parkering ved tværgående

skovvej

Turleder

John Mønsted Jensen, Rebild

Kommune, Miljøafdelingen

JUNI 2008

Smukt beliggende ved Binderup Å og

nedenfor Veggerby Plantage ligger ual-

mindeligt artsrigt kær med mange mosser,

halvgræsser og orkidéer. Netop nu,

hvor en stor del af arterne blomstrer, er

det allersmukkest. Der fortælles om den

nødvendige græsningspleje af kæret, og

der bliver også tid til at se på Binderup

Å, som på denne strækning et ureguleret

og smukt vandløb.

Gummistøvler påkrævet. Uegnet for

gangbesværede, men børnevenlig. Der

er græssende kreaturer i kæret.

Længde er ca. 3 km.

|25|


JUNI 2008

VILLESTRUP ÅDAL – MILJØET, MILLIARDEN OG MUSIKKEN 11.06.08

11. juni 2008 kl. 18.30-21.30

Mødested

Ved Kirkehøjgård,

Tostrupvej 1, Tostrup,

Hadsund

(Tostrupvej er en sidevej til

Hedegårdsvej mellem Oue og

Brøndbjerg)

Turledere

Biolog Rasmus Fuglsang

Frederiksen, Mariagerfjord

Kommune og Naturgeograf

Peter A. Larsen, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

Den traditionelle ”syngenaturtur” i

den vidunderlige Villestrup Ådal. På

en vandring langs å, gennem eng og

mose, overdrev og skov oplever vi vilde

orkideer og andre sjældne planter,

fugle, geologi og landskab og hører om

kommende store forandringer af miljø

og natur, som ”miljømilliarden” har

muliggjort i ådalen. Undervejs besøger

vi også en forsvundet kirke.

Turen slutter med fællessang, akkompagneret

af Rebild Spillemændene. Oue

Husmoderkreds byder på kaffe og kage.

Husk gummistøvler, myggebalsam og

læsebriller.

GODE BLOMSTERBILLEDER VISNER IKKE 12.06.08

12. juni 2008 kl. 18-20

Mødested

Frueskoens P-plads på

Buderupholmvej mellem

Støvring og Skørping,

se efter frueskoskiltet.

Turledere

Biolog Anja Daugbjerg

Hansen, Rebild Kommune og

fotograf Marianne Have

De fleste mennesker kan godt lide at

bringe naturen hjem i stuen i form af

blomster plukket i naturen. Hvis man

i stedet tager billeder af blomsterne

bliver de i naturen, og andre kan derfor

også glædes over deres skønhed. Vi vil

gå en tur i Bjergeskoven, på Skadsholm

og evt. i engen nedenfor. Her vil vi

kigge på og fotografere de forskellige

blomster vi ser, samt snakke om, hvordan

man tager gode blomsterbilleder.

Husk fotoudstyr, gummistøvler og evt.

kaffe. Turen egner sig ikke til gangbesværede

og barnevogne/klapvogne.

OVERNATNING I DET FRI I JENLE PLANTAGE 13.06.08

13. juni 2008 kl. 19

-14. juni 2008 kl. 10

Mødested

Bålpladsen i Jenle plantage.

Indkørsel fra Kelddalvej

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

Tilmelding senest 9. juni

tlf. 30 32 49 39 eller

karin@naturekspeditionen.dk

Pris

Voksne 100 kr.

Børn 50 kr.

Vi skal udfordre hinanden i kunsten i

at leve uden komfur, køleskab, seng,

fjernsyn og tag over hovedet. Vi laver

mad over bål og overnatter i hængekøjer

med første parket til en fantastisk

stjernehimmel. Garanti for en oplevelse

ud over det sædvanlige...


MAJFLUER, LYSTFISKERI OG ØRREDER 14.06.08

14. juni 2008 kl. 15-18

Mødested

P-pladsen på Røde Møllevej

(vejen til Thingbæk kalkminer)

lige ved Hobrovej

Turledere

Naturvejlederne Gert Rubæk

og Søren Risborg, Rebild

Kommune samt Uffe Westerberg,

Rold Skov Natur- og

Kulturcenter

Vi håber på, at majfluerne viser sig i

åen og et forrygende naturfænomen går

i gang. Ørrederne frådser i de mange

insekter på overfladen, som også byder

lystfiskeren på det ultimative tørfluefiskeri.

Tag fluestangen med. Denne dag er

der en sjælden mulighed for at fiske på

denne strækning af Lindenborg Å.

GIFTFRIE HAVER I FREJLEV 14.06.08

14. juni 2008 kl. 10-13

Mødested

Frejlev Vandværk

på Straussvej 59 i Frejlev

Arr. Naturvejlederne fra

Park & Natur i samarbejde

med Aalborg Kommunes

Vandforsyning og Frejlev

Vandværk

Rent drikkevand er en forudsætning for

et godt og sundt liv. Giftsprøjtning i

private haver forurener grundvandet og

er derfor udelukket i Frejlev, der ligger i

et større vandindvindingsområde.

Hør om nye metoder til at dyrke din

have og holde din gårdsplads fri for

ukrudt uden brug af gift. Se sneglehegn

mod dræbersnegle, byg en fuglekasse

til havens nyttefugle, se boliger til nyttige

pindsvin og hør om havedamme til

nyttige tudser. Vandforsyningen serverer

rent drikkevand og orienterer om kommunens

indsats for at beskytte vores

fælles grundvand.

Renblågrønaalborg uddeler gratis miljøvenlige

mælkebøttejern og frisk frugt

under hele arrangementet.

AFTENKONCERT VED STORE ØKSSØ 14.06.08

14. juni 2008 kl. 19.30-22

Mødested

P-pladsen ved

Moskovpavillonen

Turledere

Vokalgruppen Uplifting med

Marianne Christensen, Lene

Grønbech og Zenia Munk i

samarbejde med naturvejleder

Marianne Hald, Mariagerfjord

Naturskole

Pris 30 kr.

JUNI 2008

De kan synge så hårene rejser sig i

nydelse – det er rigtig SMUKT!

Tre dejlige og professionelle kvindestemmer

med tankevækkende tekster og

smukke iscenesættelser synger denne

aften ved søen i skovens hjerte. Vi har

muligheden for en ganske særlig musikoplevelse,

når vokalgruppen Uplifting

synger, mens vi går langs med vandet i

den lyse sommeraften.

|27|


JUNI 2008

I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – FORSTRÅDENS GRAN 15.06.08

15. juni 2008 kl. 9.30-13.30

Mødested

Parkeringspladsen ved

Grøndalen – for enden af

Rebild Skovhusevej

Turleder

Helge V. Qvistorff

Pris 25 kr.

Arr. Rold Skovs Venner

|28|

Skoven er fuld af spændende attraktioner,

som Jens Hvass har skabt. Den

mest vægtige er uden tvivl Den jyske

Skovhave, og i Skovhaven vil vi mindes

den gamle skovrider. Det pudsige er

imidlertid, at Skovhaven ikke er nævnt

med et ord i hans travetursbog ”6 ture

gennem Danmarks største skov”.

Dagens tur er i det område, som Jens

Hvass kendte bedst og holdt allermest

af, nemlig området omkring skovridergården

Mosskovgaard, Jamborettepladsen,

Mossø og Store Økssø. Et af turens

højdepunkter er den nyanlagte Store

Økssø Mose, til hvilken skovrideren

havde et noget anstrengt forhold.

MØLLENS DAG PÅ HALKÆR MØLLE 15.06.08

15. juni 2008 kl. 13-16

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turledere

Naturvejlederne Klaus

Godiksen og Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Kom, se og hør om den gamle vandmølles

historie og nuværende anvendelse.

Se møllen i drift og oplev hvordan korn

bliver til mel. Mel af en meget høj kva-

litet. På bålpladsen kan du prøve at

bage brød på vikingemaner – på små

pander direkte i bålet. Dejen laves

naturligvis af friskmalet mel.

En herlig oplevelse for hele familien.

DE VILDE BLOMSTERS DAG – CYKELBOTANIK LANGS LIMFJORDEN 15.06.08

15. juni 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen ved Teknisk Skole

på Østre Fælledvej i Nørresundby

på cykel

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch,

Aalborg Kommune og Anton

Thøger Larsen fra Danmarks

Naturfredningsforening

I anledning af Vilde Blomsters dag i

hele Norden, arrangerer vi en spændende

cykelbotanisk guidet tur for hele familien.

På udvalgte lokaliteter står vi af

cyklerne og oplever de mange aktuelle

vilde blomster i netop dette områdes

nye offentlige skove og på offentlige

arealer ved Limfjorden. På ”Peterspladsen”,

en fin lille rasteplads ved fjorden,

nyder vi den medbragte kaffe og fjordstemningen.

Turen cykles i et børnevenligt tempo og

er på ca. 15 km. Medbring gerne egen

botanikbog og en lille lup til nærstudier!

DE VILDE BLOMSTERS DAG – KATBJERG ODDE 15.06.08

15. juni 2008 kl. 10-12

Mødested

Opholdsarealet ved fjorden.

Drej mod nord i Katbjerg ad

Katbjerg Oddevej, 9500 Hobro

Kom med til Katbjerg Odde for at se og

høre om sjældne planter og naturtyper

sammen med Dansk Botanisk Forening.

Den landskabeligt smukke Katbjerg Odde

fredning indeholder mange interessante

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


Turledere

Biologerne Anders Horsten

og Rasmus F. Frederiksen,

Mariagerfjord Kommune samt

Dansk Botanisk Forening

og sjældne planter og naturtyper. Vi vil

se, om vi kan finde nogle af områdets

seks orkidéarter og andet spændende.

Medbring gummistøvler og evt. en

kande kaffe.

DE VILDE BLOMSTERS DAG – LILLE VILDMOSE 15.06.08

15. juni 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen ved

Lille Vildmosecentret,

Vildmosevej 16,

Dokkedal

Turledere

Naturvejleder Thorkild Lund og

Hanne Holst, Dansk Botanisk

Forening

Fokus på højmosens planter. Vi mødes

ved Lille Vildmosecentret, hvorefter der

køres til Portlandsmosen. På mosen skal

vi finde og registrere mosens planteliv

samt opleve den nye boardwalk med

tilhørende formidling. Husk gummistøvler,

lup og feltbøger og medbring

gerne eftermiddagskaffe.

Ingen adgang for hunde.

DE VILDE BLOMSTERS DAG – ROLD SKOV (SKILLINGBRO) 15.06.08

15. juni 2008 kl. 14-16.30

Mødested

P-pladsen på vejen Vælderskoven,

lige overfor indkørsel

til Rold Storkro

Turledere

John Mønsted Jensen, Rebild

Kommunes Miljøafdeling og

Uffe Westerberg, Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

Området omkring Skillingbro i Gravlevdalen

huser adskillige kalkafhængige

naturtyper, som er et særkende for ådalen.

Omkring Skillingbro findes således

kalkoverdrev, kridtgrav og rigkær. Midt

i juni er plantevæksten allersmukkest,

idet en meget stor del af planterne

blomstrer nu. Det er især græsser og

halvgræsser, men også mange og mere

iøjnefaldende urter blomstrer og lyser

op med andre farver i det grønne. En

rigdom af arter.

Fodtøj til travetur i varieret terræn, del-

vist udenfor stier. Medbring gerne kaffen.

Traveturens længde afpasses efter vejr

og deltagerinteresse. Også for børn.

KULTUR- OG NATURHISTORISK SENIORCYKELTUR 18.06.08

18. juni 2008 kl. 9.30-15.30

Mødested

Foreningshuset,

Ny Kærvej 2A

i Aalborg på cykel

Turledere

Naturvejleder Esben Buch

i samarbejde med Aalborg

Senior Sport

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

JUNI 2008

Ad naturskønne stier cykler vi på en

guidet tur på ca. 45 km gennem Østerådalen

og via Svenstrup til Ellidshøj by

og den spændende Ellidshøj kalkgrav.

Netop her er der store chancer for at

finde forhistoriske fossiler aflejret i

gravens tilgængelige og åbne skrænter.

Ved det dyllisk beliggende Volsted Gadekær

nyder vi vores medbragte frokost,

inden turen går hjemad via Volsted

Kirke til Flamsted, Håls, Lindenborg Å,

Fjellerad og Gistrup.

Husk en cykel i topform, en solid mad-

pakke, rigeligt at drikke samt godt humør.

|29|


JUNI 2008

DE FIRE ÅRSTIDER – PÅ CYKEL I SKOVEN 18.06.08

18. juni 2008 kl. 19-21.30

Mødested

P-pladsen for enden af

Rebild Skovhusevej

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og Søren Risborg,

Rebild Kommune

|30|

Vi tager på cykeltur til Hesselholt Skov

og ser hvad der rører sig netop nu.

Vores aktionsradius er længere end på

gåben, så vi kan cykle til steder i skoven,

du måske ikke har set før.

Cykel med racerdæk er ikke velegnet på

grusvejene

SOMMERSOLHVERV I ROLD SKOV 21.06.08

21. juni 2008 kl. 20.30-23.30

Mødested

P-pladsen til Lille Blåkilde

på Rebild Kirkevej

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune og journalist

Uffe Westerberg, Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

På årets længste dag skal vi opsøge

nogle af skovens urgamle helligsteder.

Her samledes vore forfædre netop

denne dag, hvor solen står højest på

himlen for at nyde godt af solhvervets

magiske kræfter. Vi besøger stenrækker,

stencirkler, gravhøje og kilder og hører

historierne om gamle dages overtro.

Også for børn.

TAG TOGET TIL FAMILIETUR I ROLD SKOV 22.06.08

22. juni 2008 kl. 14-16

Mødested

Skørping Station

Turleder

Vildtkonsulent Ivar Høst,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Skoven er for folk i alle aldre, derfor

vil vi på denne tur gerne byde hele

familien velkommen i skoven. Vi starter

turen ved skørping Station, så alle kan

komme frem. Turen er ikke længere end

selv børn kan klare den. Undervejs snakker

vi om de ting vi ser på vores vej.

Vi vil også tænde bål og hygge os med

vores medbragte mad og drikke.

Husk kaffe, kage, sodavand, saft eller

hvad man nu har lyst til at nyde.

GL. SKØRPING KIRKE, TULSTED KAPEL OG THORUP KIRKE 22.06.08

22. juni 2008 kl. 13.30-ca. 16

Mødested

Gl. Skørping kirke

Turleder

Arnt Johansen

Pris

Voksne 30 kr.

Børn under 12 år 15 kr.

Vi skal høre om Gl. Skørping kirkes

historie og inventar samt helligkilden,

hvor der afholdtes kildemarked langt

op i 1800-tallet. Derfra til gården Tulsted,

på hvis mark findes en gammel

kirketomt, som efter al sandsynlighed

eksisterede indtil starten af 1500 tallet.

Thorup kirke er opført i 11-1200 tallet

på en bakketop mellem Hellum og Torup.

I kirken er en romansk døbefont med

løvemotiv og på sydsiden er indhugget

en strygejernsformet figur, måske et

slags bygmesterstempel, der kun kendes

fra ganske få kirker i Himmerland.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


GUIDET AFTENTUR TIL STORE ØKSSØ OMRÅDET 24.06.08

24. juni 2008 kl. 20-22

Mødested

P-pladsen ved

Mosskov Pavillonen

Pris 20 kr.

Arr. Rebild Turistbureau

Oplev bl.a. de smukke moser og skovsøer

– og hør et par gode historier

undervejs fra netop dette område.

Turen er på 2,5 km i fladt terræn.

Turen afvikles også den 1., 22. og 29.

juli og 5. og 12. august.

SENIORFISKERI FRA FLYDERINGE 25.06.08

25. juni 2008 kl. 9.30-15

Mødested

Infohuset i Østerådalen,

indkørsel fra Over Kæret

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch

og Klaus Godiksen, Aalborg

Kommune, i samarbejde med

og Vagn Ove Brøndum fra

Fiskeriets Venner

Alle fiskeinteresserede seniorer inviteres

til at afprøve et spændende fiskeri efter

gedde og aborre fra flyderinge og pontonbåde

i den store lergrav i Østerådalen

Nord.

Efter behørig instruktion kan komplette

fiskesæt, waders og redningsveste lånes

på stedet. Fiskekød er både sundt og

velsmagende og har vi heldet med os,

demonstrerer vi omgående på stedet,

hvordan fangede fisk kan renses og

fileteres. Det er også muligt at fiske fra

bredden blot iført korte gummistøvler.

Medbring gerne eget fiskegrej og forplejning

til eget brug

OPEN TOP BUS, REBILD 1 25.06.08

25. juni 2008 kl. 10.30-12

Mødested

P-pladsen ved

Nationalparken Rebild Bakker

Reservér på

www.bestofdenmark.dk

eller på Rebild Turistbureau,

tlf. 99 88 90 00

Pris 25 kr.

Guidet rundtur i HotSpot Rebilds sydvestlige

del i Open Top Bus. Guiden

fortæller på busturen bl. a. om egnens

attraktioner, aktiviteter, historier og

anekdoter.

Turen afholdes hver onsdag frem til og

med den 20.august. Dvs. 2., 9., 16., 23.

og 30. juli og 6., 13. og 20. august.

Alle dagene kl. 10.30-12.

OPEN TOP BUS, REBILD 2 25.06.08

25. juni 2008 kl. 13-14.30

Mødested

P-pladsen ved

Nationalparken Rebild Bakker

Reservér på

www.bestofdenmark.dk

eller på Rebild Turistbureau,

tlf. 99 88 90 00

Pris 25 kr.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

JUNI 2008

Guidet rundtur i HotSpot Rebilds østlige

del. Guiden fortæller på busturen bl.a.

om egnens attraktioner, aktiviteter,

historier og anekdoter.

Turen afholdes hver onsdag frem til og

med den 20.august. Dvs. 2., 9., 16., 23.

og 30. juli og 6., 13. og 20. august.

Alle dagene kl. 13-14.30

|31|


JUNI 2008

MARKVANDRING PÅ LIVØ 25.06.08

25. juni 2008 kl. 12-14

Mødested

Flagstangen på Livø Avlsgård

Færgen sejler fra Rønbjerg kl.

10 og 11

Turledere

Karsten Kjærgaard, økologisk

landmand, Økologisk Landsforening,

Skov- og Natur-

styrelsen, Himmerland

|32|

Tag med de økologiske landmænd på

markvandring. Livø Avlsgård lægger nu

for andet år marker til et kaliumforsøg,

som Økologisk Landsforening er tovholder

på. Hør om resultaterne fra år ét

og se med egne øjne virkningen af de

forskellige kaliumgødninger i de udlagte

forsøgsparceller. Vi vil også se på gamle

kornarter, kødkvægsproduktion og de

mange naturtyper som findes på øen.

Af hensyn til dyrelivet på Livø må hunde

ikke medtages.

TIL SØS PÅ VILSTED SØ 25.06.08

25. juni 2008 kl. 18-21

Mødested

P- plads ved Ranum Bådplads

på Kærvej bag Efterskolen i

Ranum

Turleder

Landinspektør Martin Nissen

Nørgård, Skov- og Natur-

styrelsen, Himmerland

Tilmelding senest 25. juni.

kl. 12 tlf. 98 39 10 14

man-fre kl. 9-15.

Medbring din egen kajak eller kano og

kom med ud at opleve Vilsted sø fra

vandsiden. Turen begynder og slutter

fra bådpladsen i Ranum. Måske er vi

heldige at se skestorkene og en odder,

så husk evt. en kikkert. Ved Holmen

går vi i land for at se det nye fugletårn

og for at nyde den medbragte mad og

kaffe. Medbring selv kajak eller kano,

mad og drikkevarer og kikkert. Husk

også redningsvest og evt. skiftetøj.

Aflyses hvis det blæser meget.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN 25.06.08

25. juni 2008 kl. 23-01

Mødested

P-pladsen på pumpevejen

lige syd for Rold Storkro

Pris 20 kr.

Arr. Rebild Turistbureau

Spændende og anderledes at færdes i

den eventyrlige Troldeskov, når mørket

falder på og skyggerne bliver lange.

Medbring en lommelygte og noget varmt

at drikke. Turen er på 2 km i kuperet

terræn.

Turen afholdes hver onsdag frem til den

13. august. Dvs. 2., 9., 16., 23. og 30.

juli og 6. og 13. august.

Alle dagene kl. 23-01.

NATURVANDRING TIL STENARMEN FRA MARIAGER 26.06.08

26. juni 2008 kl. 18.30-20.30

Mødested

Ved Havnegrillen,

Fjordgade 9,

Mariager

Turleder

Reiner Merke, Fjordens

Naturskole og Ferielandet

Mariagerfjord

Kom med på naturvandring til Stenarmen

ved Mariager og lær om planter,

dyr, fugle og fossiler. Udforsk naturen

på en spændende tur i fjordkanten.

Lær om planter, dyr og fugle og gå på

opdagelse efter fossiler.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


ÅBENT HUS PÅ REMISEN I DOKKEDAL 27.06.08

27. juni 2008 kl. 10-16

Arrangementet gentages hver

fredag, lørdag og søndag til

og med 3. august.

Mødested

Remisen i Dokkedal,

Besøg de hyggelige ”Remisebisser”, få

et kig på mosens historiske maskiner

og redskaber og nyd den hyggelige

atmosfære i de små værksteder. Der er

altid mulighed for en god historie og

faktuelle oplysninger om tørv og tørvegravning

i Lille Vildmose. Endvidere er

der mulighed for at se Vildmosetoget,

som er under opbygning til brug på den

kommende museumsbane.

Se mere om Lille Vildmosecentrets

arrangementer og ture på side 76-77.

KÆR OG OVERDREV VED MARIAGER FJORD 28.06.08

28. juni 2008 kl. 13-15

Mødested

Kongsdal Lystbådehavn,

Kongsdal Havn,

Dania, ved Assens

Turledere

Biolog Rasmus F. Frederiksen,

Mariagerfjord Kommune og

Dansk Botanisk Forening

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

JUNI 2008

Den gamle kystskrænt er et markant

landskabselement ved Danmarks

smukkeste fjord. Områdets geologiske

forudsætninger og en lang græsningshistorie

gør, at der er spændende og

artsrige rigkær og ikke mindst meget

interessante overdrev - både sure og

kalkrige. Turen følger kysten mod øst og

undervejs prøver vi at finde arter som

Knoldet Mjødurt, Vild Hør, Lav Tidsel,

mange arter af Star, Purpur Gøgeurt,

Vibefedt osv.

Se evt. mere www.naturdata.dk

Medbring gummistøvler og en kande

kaffe.


JUNI-JULI 2008

KULSVIERUGEN I ROLD SKOV – MILEN TÆNDES 28.06.08

28. juni 2008 kl. 14

-29. juni kl. 17

Mødested

P-pladsen for enden af Stendalsvej

i Rebild – skiltning

herfra

Turledere

Kulsvier Frode Jensen og naturvejlederne

Lars Wachmann

og Søren Risborg

Arr. Naturskolen i Rold Skov,

Rold Skov Kulsvierlaug, Rold

Skov Natur- og Kulturcenter

og Skov og Naturstyrelsen,

Himmerland

|34|

På den gamle kulsvierplads i skoven vil

vi, under kyndig vejledning af Danmarks

eneste kulsvier, hjælpe hinanden med

at lave to miler til svidning af trækul.

Milerne tændes lørdag eftermiddag og

så skal vi på skift holde vagt og nyde

den stille, lyse sommernat, så processen

ikke løber løbsk.

Måske årets naturoplevelse?

Medbring sovepose og liggeunderlag

samt mad til grillen.

Lørdag 28. juni kl.14-søndag 29. juni

kl. ca. 17: Milen stables og tændes og

vi holder vagt ved milerne indtil søndag

eftermiddag.

I uge 27 står milerne uden vagt og

køler af.

Lørdag den 5. juli 2008 kl. 14-17 åbnes

milerne og der kan købes trækul

KULSVIERTUR I REBILD BAKKER 28.06.08

28. juni kl. 13.30-16

Mødested

Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet

Turledere

Bodil Tvedegaard og Niels

Jørn Østergård

Pris

Voksne 30 kr.

Børn under 12 år 15 kr.

Vi hører historien, ser film og udstilling.

Derefter vandretur til Kulsvierpladsen,

hvor kulsvierlauget er i fuld gang med

at gøre klar til brænding af kul i mile.

Milerne antændes og vil nu brænde det

kommende døgn under behørig opsyn af

kulbrænderne. Dagen byder på en historisk

gennemgang, samt milebrænding i

praksis, som det blev udført i Rold Skov

igennem århundreder. Der knytter sig

mange sagn og historier til kulsviernes

metier, og vi har fundet spændende op-

tegnelser fra Rold Skov. Der vil være

mulighed for at købe trækul fra sidste

års milebrænding.

SOMMERFERIEFISKERI FOR HELE FAMILIEN I ØSTRE ANLÆG 01.07.08

1. juli 2008 kl. 10-14

Mødested

Indgangen til Østre Anlæg

fra Fyensgade

Turledere

Naturvejleder Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Vagn Ove Brøndum fra

foreningen Fiskeriets Venner

Fiskeinteresserede børnefamilier indbydes

til en spændende aktivitetsdag ved

søen i Østre Anlæg. Netop her er der

meget store chancer for at alle børn får

en fisk på krogen. Vi fisker efter skalle,

karusse og suder. Medbring gerne eget

fiskegrej. Der kan dog lånes 25 specialriggede

fiskestænger på stedet.

Husk solide madpakker og noget at

drikke til eget brug.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


OVERNATNING I ROLD SKOV FOR BEGYNDERE 02.07.08

2. juli 2008 kl. 13-10

Mødested

Oplyses ved tilmeldingen

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og Søren Risborg,

Rebild Kommune

Tilmelding nødvendig på

tlf. 30 10 57 94

Dette er en overnatningstur for familien

i skoven, hvor de grundlæggende forhold

for en succéstur i skoven formidles.

Få svar på mange af de spørgsmål

der er forbundet med en overnatning for

nybegyndere: Hvor må jeg slå telt op,

hvor må jeg tænde bål, hvor må jeg gå,

hvordan tænder jeg et madbål, hvor er

toilettet? Så find teltet frem fra hjørnet

i kælderen og få soveposen støvet af og

tag med på tur i skoven. Har du ingen

telt eller rygsæk, kan de lånes.

Gerne voksne ifølge med børn.

PÅ GYNGENDE GRUND I LILLE VILDMOSE 02.07.08

2. juli 2008 kl. 14-16

Mødested

kl.13.45 ved

Lille Vildmosecentret

Pris 50 kr.

Børn under 12 år gratis

På gyngende grund i Lille Vildmose. Vi

kører i egne biler rundt i Lille Vildmose

med en af Lille Vildmosecentrets dygtige

guides.

Arrangementet gentages hver onsdag til

og med den 27. august.

Se mere om Lille Vildmosecentrets arrangementer

og ture på side 76-77.

SOMMERFERIEFISKERI I SOLSIDEPARKEN 03.07.08

3. juli 2008 kl. 10-14

Mødested

Følg skilte fra Anemonevej i

Nørresundby

Turledere

Naturvejleder Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Vagn Ove Brøndum fra

foreningen Fiskeriets Venner

Større børn og voksne indbydes til at

prøve et spændende fiskeri fra flyderinge

og pontonbåde under kyndig vejledning.

Vi forsøger at fange gedde og

aborre på flue- og spinnegrej. Medbring

gerne eget grej. Der kan dog lånes både

flue og spindestænger på stedet.

Husk madpakke, drikke og et håndklæde,

hvis du skulle blive lidt våd.

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR I LILLE VILDMOSE 03.07.08

3. juli 2008 kl. 14-16

Arrangementet gentages hver

torsdag til og med 14. august.

Mødested

kl. 13.45 ved

Lille Vildmosecentret

Pris

Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

Bindende tilmelding

dagen før på

tlf. 99 31 75 50

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

JULI 2008

Oplev Danmarks rekreative vildmark.

Turen tager deltagerne gennem Lille

Vildmoses fantastiske natur- og kulturhistorie.

Vi oplever den levende og

unikke højmose, sphagnumindvendingsområderne

og ser forhåbentlig

både kongeørnen, soldug, skarver og

krondyrene. Turen gennemføres som en

kombination af små besøg i udkigstårne

og i Portlandsmosen samt kørsel i bus.

Hunde må ikke medtages.

Husk godt fodtøj og gerne kikkert.

Se mere om Lille Vildmosecentrets

arrangementer og ture på side 76-77.

|35|


JULI 2008

HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN 03.07.08

3. juli 2008 kl. 16.30-17.30

Mødested

Vandrerhjemmet i Rebild

Pris

Voksne 30 kr.

Børn 20 kr.

Arr. Rebild Turistbureau

|36|

Kom på en dejlig tur i hestevogn med

den kendte skovkusk Frode og hans dejlige

heste Basse og Rasmus. Da der er

begrænset plads i vognen, er det ”først

til mølle” princippet der gælder.

Turen gentages hver torsdag til og med

den 14. august.

Alle dagene kl. 16.30-17.30.

NATURVANDRING TIL STENARMEN FRA MARIAGER 03.07.08

3. juli 2008 kl. 18.30-20.30

Samme tur som 26. juni. Se side 32.

KULSVIERUGEN I ROLD SKOV – SALG AF TRÆKUL 05.07.08

5. juli 2008 kl. 14-17

P-pladsen for enden af Stendalsvej

i Rebild – skiltning

herfra til Kulsvierpladsen

Arr. Rold Skov Natur- og Kulturcenter,

Naturskolen i Rold

Skov, Rold Skov Kulsvierlaug

og Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Kulmilen og kulgruben, som blev tændt

for en uge side, åbnes.

Kullene skal hældes på sække, og du kan

købe trækul med hjem til havegrillen.

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN 11.07.08

11. juli 2008 kl. 17.30-19

Mødested

P-pladsen på Møldrupvejen,

syd for Skørping

Pris

Voksne 30 kr.

Børn 20 kr.

En dejlig aftentur i hestevogn med

Kusken Eigil til området omkring St.

Økssø.

Turen gentages hver fredag til og med

14. august. Alle dagene kl. 17.30-19.

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 13.07.08

13. juli 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen ved restaurant og

campingplads,

Bramslev Bakker

Arr. Ferielandet Mariagerfjord

Kom med på en guidet vandretur langs

den gule markerede rute i de smukke

Bramslev Bakker. Undervejs vil Mogens

Hedegaard, DN-Mariagerfjord fortælle

om områdets særpræg med blandt andet

enebær og fredning.

Husk praktisk tøj/fodtøj.

DANIA OG CEMENTEN 14.07.08

14. juli 2008 kl. 15-17

Mødested

Motel Dania Fjord,

Daniavej 45, Mariager

Arr. Lokalhistorisk Arkiv i

Assens og Ferielandet

Mariagerfjord

Dania, oplev det forhenværende fabriksområde

og hør om cementfolket.

På turen kan du høre, hvordan cementfolket

arbejde og historien bag Danmarks

første cementfabrikker Cimbria og Dania.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


EN DAG PÅ STAMMEFOLKETS BOPLADS 15.07.08

15. juli 2008 kl. 11-14

Mødested

Shelterpladsen ved Vilsted

boldklub

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

Pris

Voksne 50 kr., børn 25 kr.

Tilmelding senest 14. juli

kl. 12 på tlf. 30 32 49 39 eller

karin@naturekspeditionen.dk

Ved hjælp af udklædning og aktiviteter

som fiskeri, håndarbejde, træsløjd og

madlavning over bål rejser vi tilbage i

tiden til en almindelig hverdag på bopladsen

hos stammefolket, som tidligere

har haft bopladser rundt om Vilsted sø.

AKTIVITETER PÅ STRANDEN I RØNBJERG 17.07.08

17. juli 2008 kl. 10-12

Mødested

Stranden til højre for

Rønbjerg havn

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

Naturekspeditionen

Naturekspedition er kørt til Rønbjerg

med det rullende naturcenter. Heri findes

materialer til spændende aktiviteter

på stranden. Vi skal se på sten og spille

stenbingo, fiske krabber og rejer og

finde magnetisk sand m.m.

HUSFLID & HÅNDVÆRK 18.+19.07.08

18. og 19. juli 2008

begge dage kl. 10-17

Mødested

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Pris

Voksne 25 kr.

Børn under 12 år gratis

Aktivitetsdage på Spillemandsmuseet i

samarbejde med Aalborg Husflidskreds.

Arbejdende værksteder – prøv selv!

DANIA OG CEMENTEN 21.07.08

21. juli 2008 kl. 15-17

Samme arrangement som 14. juli.

Se side 36.

SKOV = SJOV 22.07.08

22. juli 2008 kl. 11-14

Mødested

P- pladsen på Tingvej

ved Illeris plantage

(venstre side når man

kommer fra Hvalpsund)

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

JULI 2008

I skoven er der altid noget spændende

at se på, men der er også en masse materialer

til naturaktiviteter. Denne dag

tager vi på naturekspedition ud i skoven

med rygsækken pakket med udstyr, så

vi kan snitte, male og prøve forskellige

natureksperimenter. Tag madpakken

med. På turen serveres smagsprøver på

sommerdrik og te fremstillet af naturens

mange planter.

|37|


JULI-AUGUST 2008

HUSFLID & HÅNDVÆRK 25.+26.07.08

25 og 26. juli 2008

begge dage kl. 10-17

Mødested

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Pris 25 kr.

Børn under 12 år gratis

|38|

Aktivitetsdage på Spillemandsmuseet i

samarbejde med Aalborg Husflidskreds.

Arbejdende værksteder – prøv selv!

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 27.07.08

27. juli 2008 kl. 14-16

Samme tur som 13. juli. Se side 36.

KRYBSKYTTETUR I REBILD BAKKER 28.07.08

28. juli 2008 kl. 19-21

Mødested

Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Turleder

Arnt Johansen.

Pris 25 kr.

Børn under 12 år 15 kr.

Om krybskytterne i Rold Skov.

Vi mødes på museet og hører historien,

ser udstillingen. Derefter vandretur til

Lars Kjærs hus, der er åben. Her fortælles

bl.a. om hvordan man levede og

overlevede i Rebild Bakker for 100 år

siden.

DANIA OG CEMENTEN 28.07.08

28. juli 2008 kl. 15-17

Samme arrangement som 14. juli.

Se side 36.

RØVERNAT I ROLD SKOV 01.08.08

1. august 2008 kl. 23-01

Mødested

P-pladsen ved

Mosskov Pavillonen.

Pris 25 kr., børn under 12 år i

følge med voksne er gratis

Arr. Rebild Turistbureau

Vi går gennem den mørke skov til røverlejren,

hvor der venter os røverhistorier

og en lille forfriskning. Ingen ved hvad

der kan ske undervejs, når man følges

med Røverne.

AKTIV NATURPLEJE VED HOBRO VESTERFJORD 03.08.08

3. august 2008 kl. 10-14

Mødested

Ved legeplads og P-pladser

på Korsgade i Hobro

Turledere

Biologerne Anders Horsten og

Rasmus Frederiksen, Mariagerfjord

Kommune

Har du lyst til at svinge leen til glæde

for naturen og samtidig få et indblik i

Mariagerfjord Kommunes arbejde med

naturpleje? Så er dette et arrangement

for dig! Vi tager udgangspunkt i engene

omkring Hobro Vesterfjord, hvor den rige

flora er truet af tilgroning med tagrør.

Vi medbringer en håndfuld leer og river

og håber på, at vi i løbet af dagen kan

få slået et pænt stykke af engen.

Forhåbentlig kan vi allerede næste som-

mer se frugten af arbejdet i form af flere

orkidéer på engene.

Medbring gummistøvler og evt. kaffe.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


KULSVIERTUR I REBILD BAKKER 04.08.08

4. august 2008 kl. 19–21

Mødested

Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Turledere

Bodil Tvedegaard og

Niels Jørn Østergård

Pris 30 kr.

Børn under 12 år 15 kr.

Vi hører historien, ser film og udstilling.

Derefter vandretur til Kulsvierpladsen i

Rebild Skovhuse. Hør om et af skovens

ældste erhverv, med nogle af de mange

historier der er optegnet om kulbrænder-

nes ”sorte” arbejde, og de mange sagn

der er gået i overlevering fra generation

til generation.

RENBLÅGRØN FAMILIEDAG VED HAVET 05.08.08

5. august 2008 kl. 10-14

Mødested

Hou havn, på stranden og

ved indsejlingen til havnen

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch,

Klaus Godiksen, Ole Sørensen

og Ole Henrichsen, Aalborg

Kommune

Sjove saltvandsaktiviteter for børnefamilier.

Lær om strandens spændende

opskyl. Prøv at fange rejer, som vi koger

til sunde og velsmagende smagsprøver.

Prøv børnesnorkling i våddragt på lavt

vand og under kyndig vejledning. Rejer

og andre krebsdyr vi fanger, kan studeres

i mobile stereolupper, der forstørrer disse

små dyrs spændende detaljer. Waders,

redningsveste, rejenet, snorkler, masker

og våddragter kan lånes på stedet.

Husk håndklæde, badetøj og solide mad-

pakker. Renblågrønaalborg serverer rent

drikkevand og frisk frugt under hele

arrangementet.

RENBLÅGRØN FAMILIEDAG VED SEBBERSUND OG LIMFJORDEN 07.08.08

7. august 2008 kl. 10-14

Mødested

Ved Navet (følg skiltene fra

hovedgaden i Sebbersund)

Turledere

Naturvejlederne

Ole Henrichsen,

Esben Buch,

Klaus Godiksen

og Ole Sørensen,

Aalborg Kommune

AUGUST 2008

En spændende dag med mange aktiviteter,

hvor du kan blive meget klogere på

dyrene i fjorden. Fang de allermindste

med net og fang de allerstørste med

fiskestang. Hop i et par waders eller

flyd i en ring – du skal nok fange noget.

For de søstærke ligger kanoerne parate.

Renblågrønaalborg støtter arrangementet

med nye mobile stereolupper, så

de små kriblekrable dyrs detaljer kan

studeres på nært hold. Der serveres rent

vand og frisk frugt.


AUGUST 2008

INVASIVE ARTER – HVAD ER DET? 10.08.08

10. august 2008 kl. 13-15

Mødested

Ved Als Kirke, Kirkevej 41, Als

Turledere

Inger Taylor, Miljøbiolog og

Linette Skov Andersen, Jordbrugsteknolog,

Mariagerfjord

Kommune

Kæmpe-Bjørneklo, Rynket Rose, Japansk

pileurt, Iberisk Skovsnegl, Ribbe-Gople..

navnene er bekendte. Det er alle såkaldte

invasive arter. Men hvad er en invasiv

art egentlig? Vi går en tur langs Kattegatkysten

og kigger efter invasive arter

og taler om, hvorfor de er her, hvad

kommunen og private kan gøre for at

bekæmpe dem og hvilken betydning

klimaændringer kan få på invasive arter.

Medbring praktisk tøj/fodtøj.

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 10.08.08

10. august 2008 kl. 14-16

Samme tur som 13. juli. Se side 36.

KRYBSKYTTETUR I REBILD BAKKER 11.08.08

11. august 2008 kl. 19-21

Mødested

Spillemands- Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Turleder

Arnt Johansen

Pris voksne 25 kr.

børn under 12 år 15 kr.

Om krybskytterne i Rold Skov.

Vi mødes på museet og hører historien,

ser udstillingen. Derefter vandretur til

Lars Kjærs hus, der er åben. Her fortælles

bl.a. om hvordan man levede og

overlevede i Rebild Bakker for 100 år

siden.

BRÆNDEVINSTUR LANGS ØSTERÅ 12.08.08

12. august 2008 kl. 19-21

Mødested

Ridecenter Finstrupgårds

P-plads, indkørsel fra Dallvej

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Henning Jensen fra

Dall Villaby Grundejerforening

Snapsesponsor

V&S Distillers

(De Danske Spritfabrikker)

Tag med på den traditionsrige brændevinstur

langs Øster Å til Finstrupgårds

Skov og kildevæld. Undervejs bliver der

gode muligheder for at indsamle en

række krydderurter til egen hjemmekrydring

af brændevin. Ved kildevældet

serveres der færdigkrydrede smagsprøver.

Efter turen fremvises eksempler på

brændevinslitteratur, og deltagerne får

lejlighed til at udveksle deres bedste

opskrifter med hinanden. Husk indsamlingskurv

og et lille glas til smagsprøver.

SNAPSEURTER I HALKÆR ÅDAL 14.08.08

14. august 2008 kl. 19-20.30

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Snapsesponsor

V&S Distillers

(De Danske Spritfabrikker)

Julesnapsen skal forberedes i god tid.

På en gåtur i bakkerne får du mulighed

for at indsamle krydderurter til en

velsmagende brændevin. Du hører om

urternes anvendelsesmuligheder, og der

er naturligvis prøvesmagning af de ædle

dråber.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


NATURVANDRING FRA STENARMEN TIL MARIAGER 14.08.08

14. august 2008

kl. 18.30- 20.30

Mødested

Ved Havnegrillen,

Fjordgade 9, Mariager

Turleder

Reiner Merke, Fjordens

Naturskole og Ferielandet

Mariagerfjord

Vi går på opdagelse langs kystskråningen

fra Stenarmen til Mariager. Lær om planter,

dyr og fugle og gå på opdagelse efter

fossiler. Vi kører samlet fra Mariager

til Stenarmen, hvor turen begynder.

LANDSBYTUR TIL LOVNS-OMRÅDET 14.08.08

14. august 2008 kl. 19-21.30

Mødested

Nær Lovns sø

Turleder

Kirsten Lind

tlf. 24 26 92 81

Tur til Lovns sø og halvøen. Under planlægning.

Turen vil blive annonceret i

ugeaviserne Farsø Avis og Vesthimmerlands

Folkeblad. Der vil blive sendt

mails til Danmarks Naturfredningsforenings

medlemmer i Vesthimmerland

Vest.

VILDE DYR I HUSET OG NATUREN I BYEN 14.08.08

14. august 2008

kl. 20.30-22.30

Mødested

Torvet i Skørping

Turledere

Naturvejlederne Ivar Høst,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland og

Søren Risborg,

Rebild Kommune

Vi går gennem byen, ser på bygninger,

som de vilde dyr holder af at bo i og

på, og snakker om de udfordringer, de

vilde dyr giver midt inde i byen.

Når mørket falder på kommer Danmarks

eneste flyvende pattedyr frem fra huse

og hule træer. Vi kan med en flagermus-

detektor afkode deres lyde og bestemme,

hvilke arter der flyver omkring os, og

hvad de foretager sig. Mange er bange

for flagermus eller generet af dem, men

er der grund til det?

Medbring myggebalsam, aftenkaffen og

kopper i din rygsæk.

RØVERNAT I ROLD SKOV 15.08.08

15. august 2008 kl. 23-01

Mødested

P-pladsen ved

Mosskov pavillonen

Pris 25 kr.

Børn under 12 år gratis

i følge med voksne

Arr. Rebild Turistbureau

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

AUGUST 2008

Tør du møde Røverne ved nattetide?

Vi går gennem den mørke skov til Røver-

lejren, hvor der venter os røverhistorier

og en lille forfriskning. Ingen ved hvad

der sker når man følges med Røverne

gennem skoven om natten. En meget

anderledes oplevelse at færdes i skoven

om natten – og så sammen med røverne.

|41|


AUGUST 2008

FLAGERMUSTUR VED GODTHÅB HAMMERVÆRK 16.08.08

16. august 2008 kl. 20.30-23

Mødested

Godthåb Hammerværk,

Zincksvej 1 i Godthåb

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune,

i samarbejde med

Godthåb Hammerværk

|44|

Arrangementet starter i Hammerværkets

Cafe med en kort introduktion til

områdets flagermus, deres jagtformer

og til disse små pattedyrs helt specielle

biologi. Derefter tar’ vi på en spændende

skumringstur langs kanalerne og

til Møllesøen ved Ridemandsmølle midt

i Godthåb By. Netop her er der gode

chancer for at opleve en række forskellige

flagermusarter på deres flagrende

fødetogter i mørket. Vi forsøger ligeledes,

med en såkaldt batdetektor, at

fange flagermusenes skrig på detektorens

forskellige frekvenser.

Husk varm påklædning. Cafeen er åben

hele aftenen med salg af varm cacao.

For hele familien.

STJERNEHIMLEN GENNEM 4 ÅRSTIDER – SOMMER 16.08.08

16. august 2008 kl. 21.30. 00

Mødested

P-pladsen ved Jyske Skovhave

Turleder

Naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune

Måneformørkelse. Naturskolen stjernekikkerter

er stillet op og rettet mod

vores egen måne som formørkes af

jorden skygge. Er der overskyet går vi

ind i naturskolen og kikker på årstidens

stjernebilleder i stjernekortene.

VALSGÅRD BÆK – HVAD ØNSKER VI MED NATURPLEJEN? 17.08.08

17. august 2008

kl. 09.30-12.30

Mødested

Uglegården, Hjerritsdalvej 5,

9500 Hobro

Parkering ved gården

Turledere

Allan A. Jensen, Skov- og

Landskabsingeniør og

Claus Østergaard, Naturplejen,

Mariagerfjord Kommune

Valsgård Bæk skærer sig ned gennem et

spændende morænelandskab med slugter,

ene og beskyttede planter og ender

til sidst i Mariager Fjord. Området er i

dag en del af en fredning, hvorpå der

foregår naturpleje. Vi vil på turen langs

med bækken fortælle om naturpleje i

praksis – vise steder der er plejet/ikke

plejet og fortælle om forskellene. Turen

ender ved en rasteplads ved fjorden,

hvor der kan købes øl/vand. Der forefindes

toilet. Der bliver arrangeret fælles

kørsel tilbage til udgangspunktet. Påklædning:

Gummistøvler og praktisk tøj.

PÅ HESTERYG I ROLD SKOV 17.08.08

17. august 2008 kl. 10-14

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Turleder

Randi Stub Petersen

Turen udgår fra tre forskellige

mødesteder, men alle mødes

At opleve skoven fra hesteryg er en helt

særlig oplevelse. Her er chancen for en

guidet tur på din egen hest. Undervejs

får du tip til at færdes i skoven og opleve

mere af naturen til hest.

Husk mad og drikke.

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81


midtvejs til frokostpause på

Klodholmpladsen.

Tilmelding til Randi Stub

Petersen tlf. 98 39 29 05

eller randistub@mail.dk

Pris 20 kr.

Arr. Ridespor i Himmerland

i samarbejde med Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

MED HESTEVOGN I ROLD SKOV 17.08.08

17. august 2008 kl. 11-14

Mødested

Klodholmpladsen for enden af

Stendalsvej i Rebild

– parkér for enden af Stendalsvej

og gå de sidste 200 m

Arr. Himmerlands Køre- og

Rideforening og Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

Få en guidet køretur gennem skoven

med en lokalkendt kusk. Arrangementet

finder sted samtidig med, at deltagerne

i naturturen på hesteryg gør holdt på

Klodholmpladsen. Du kan også få en

lille trukket tur på hest med en erfaren

rytter ved din side.

FUGLEOPLEVELSER I LILLE VILDMOSE 17.08.08

17. august 2008 kl. 11-13

Mødested

Tofte sø tårnet,

2 km vest fra

Lille Vildmosecentret

Arr. i samarbejde med Dansk

Ornitologisk Forening.

I Lille Vildmose findes en gruppe af

dygtige ornitologer, der gerne vil for-

midle om mosens unikke fugleliv.

Ornitologerne bemander fugletårnet ved

Toftesø, hvorfra de viser og fortæller

om mosens fugle – gratis adgang.

Husk praktisk påklædning, godt fodtøj

og gerne en kikkert.

Aflyses ved dårligt vejr. Arrangementet

gentages 24. og 31. august og 07., 14.,

21. og 28. september.

LIVØ FØR OG NU 17.08.08

17. august 2008 kl. 11.30-15

Mødested

Havnen på Livø

– ved den store sten

Turledere

Skipper Jacob Knudsen og

naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

SE FLERE SOMMERAKTIVITETER PÅ SIDE 76-81

AUGUST 2008

Tag med på en tur rundt på Livø, og

få et indblik i historien om livet på

øen fra starten af middelalderen, op

gennem tiden hvor Livø blev inddraget

under kronen og senere erhverves som

internat for kriminelle åndsvage. Vi går

en tur gennem den gamle ege-hasselskov,

og hører om tidligere udnyttelse

af skoven til nutidens driftsformer som

naturnær skovdrift.

Af hensyn til dyrelivet på Livø må

hunde ikke medtages.

Medbring madpakke m.m.

For færgeafgange og overfartspriser

henvises til I/S Miniline tlf. 40 30 70 06

eller www.miniline.dk

|45|


AUGUST 2008

EN REJSE PÅ 55 MILLIONER ÅR PÅ GODT 1 TIME 17.08.08

17. august 2008 kl. 14-15.30

Mødested

Ertebølle Hoved på

Gl. Møllevej ved udstillingen

overfor Stenaldercentret

Turleder

Elise Baastrup Stilling, Vesthimmerlands

Kommune

|46|

Ertebølle Hoved har lag med en alder på

55 millioner år, køkkenmøddingerne er

50 år gamle og det Blå Flag er fra i år.

Vi beundrer den unikke udsigt fra Ertebølle

Hoved til Fur, Vitskøl Kloster og

Livø. Derefter går vi ned på stranden og

studerer klintens geologi, finder måske

en fossil, mens vi lader tankerne vandre

langt tilbage i tiden. Senere taler vi om

stenalderhavet og om Ertebøllekulturen

mens vi vandrer tilbage til P-pladsen.

KULTUR OG NATURHISTORISK SENIORCYKELTUR TIL RYÅ 20.08.08

20. august 2008 kl. 09.30-15

Mødested

Foreningshuset på Ny Kærvej

2A i Aalborg på cykel

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Aalborg Senior

Sport

Ad naturskønne cykelstier og små lande-

veje tager vi på en ca. 35 km guidet

cykeltur via Vejlen nordvest for Aalborg

Lufthavn til Haldagerbroen ved Ry Ås

udmunding ved Limfjorden. Ved Haldager

spadserer vi ad en trampesti

langs Ryå til Limfjorden. Her spiser vi

madpakken og nyder den storslåede ud-

sigt over Nørredyb, Egholm og ind mod

Aalborg. Medbring en kikkert, da der

netop i dette spændende vådområde

er store chancer for at opleve mange

forskellige fuglearter.

AFTENSTEMNING VED HALKÆR SØ 21.08.08

21. august 2008 kl. 19-22

Mødested

På primitiv lejrplads

ved Halkær Sø

Turledere

Agronom Gustav Schaarup og

naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Nyd en sensommeraften på brinken af

Halkær Sø. Vi går en tur i området og

undervejs fortælles om etableringen af

Halkær Sø og den pragtfulde natur – alt

imens solen langsomt forsvinder i horisonten.

Der er en god ide at medbringe

kikkert og godt fodtøj.

Turen er ikke egnet for dårligt gående.

FRA STØVRING TIL ROLD SKOV PÅ CYKEL 23.08.08

23. august 2008 kl. 10-13

Mødested

Stationen i Støvring

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune og journalist

Uffe Westerberg, Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

Arr. sammen med Naturskolen

i Rold Skov og cykelklubben

Televom

Med start fra Støvring kører vi ad grus-

veje gennem Lindenborg ådal til Skørping

og Rold Skov. Den nye cykelsti

mellem Skørping og Gammel Skørping

skal afprøves. Du vælger selv, om du vil

tage nærbanen hjem eller cykle retur

til Støvring gennem skoven. Turen er

på ca. 20 km og køres i roligt tempo.

Alm. cykel med rimeligt brede dæk er

tilstrækkelig. Evt. cykelhjelm.

Husk madpakke og drikkevarer, hvis du

vil drikke andet end kildevand.


SKATTEJAGT I SKOVEN MED GPS 23.08.08

23. august 2008 kl. 10-13

Mødested

P-pladsen på Himmerlandsvej

lige ved indkørslen til Rebild

fra Skørping

Turledere

Skovarbejder Kim Øbro og

Skovløber Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Tilmelding inden 18. august

tlf. 20 66 97 92

ma-fr kl. 8-15

Vi tager på skattejagt i Rold Skov, og

prøver at finde de skjulte skatte i skoven

ved hjælp af GPS. Ruten er ca. 5 km,

foregår på veje og små stier i terrænet,

og er for hele familien.

Det er ikke nødvendigt med forudgående

kendskab til brug af GPS.

Turen afsluttes ved bålet på Røverknolden.

Husk fornuftigt fodtøj og madpakke.

VANDRETUR GENNEM DANMARKS SIDSTE VILDMARK 23.08.08

23. august 2008 kl. 9-16

Mødested

P-pladsen på Mulbjerge

(med indkørsel fra Mulbjergvej

ved Dokkedal)

Turleder

Skov- og Landskabsingeniør

Jens Vinge, Aalborg Kommune

Tilmelding hos Park & Natur

tlf. 99 31 22 51 senest

18. august

Fra parkeringspladsen indleder vi en

vandretur gennem en del af Danmarks

sidste Vildmark. Via Fugletårnet ved

Høstemark går vandreturen tværs over

Portlandmosen og afsluttes ved Kællingebjerg

omkring kl. 16.

Undervejs ser vi bl.a. på mosens spændende

plante og dyreliv. Måske er vi

heldige at se Kongeørnen.

Som deltager skal du være mobil og

besidde en rimelig kondition.

Husk rigeligt med drikkevand til hele

turen, en solid madpakke og terrængående

fodtøj! Begrænset deltagerantal.

LIVET I VANDLØBET (STUBBERUP BÆK) 24.08.08

24. august 2008 kl. 13-15

Mødested

Spangvad 2, 9500 Hobro

(nedlagt dambrug)

Turledere

Jens Peter Neergaard

Rasmussen,

Skov- og Landskabsingeniør,

Mette Bramm, Biolog,

Mariagerfjord Kommune

AUGUST 2008

Vi el-fisker og ser hvem, der bor i vandløbet.

Der bliver også mulighed for at

fange smådyr med ketsjere. Garneret

med en snak om kommunens arbejde

med vandløbene.

|47|


AUGUST 2008

RENBLÅGRØN SENIORMOTION – VANDRING FRA HALS TIL HOU 25.08.08

25. august 2008 kl. 9.30-15

Mødested

Foreningshuset på

Ny Kærvej 2A i Aalborg

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Aalborg Senior

Sport

Tilmelding senest 18. august

til gratis bustransport på

tlf. 99 31 22 57 (90 pladser)

|48|

Gratis bustransport fra Foreningshuset

i Kærby i Aalborg kl. 09.30 og med

deltageropsamling ved Hals Skanse

kl. 10.30 for alle andre interesserede.

Fra Hals Skanse guides deltagerne ad

den naturskønne afmærkede Nordsøsti

fra Hals til Hou. Undervejs besøger vi

bl.a. fuglelokaliteten ”Nordmandshage”

øst for Hals By, med chance for at

opleve mange spændende fuglearter,

ligesom der bliver rig lejlighed til at

indsamle fine bær og urter til en herlig

kryddersnaps. Turen slutter ved Hou

Havn med hjemtransport i bus for tilmeldte

deltagere.

Husk terrængående fodtøj, fornuftig

påklædning efter vejrforholdene og en

solid madpakke.

SMÅKRAVL I FJORDEN 26.08.08

26. august 2008 kl. 18-20

Mødested

P-plads ved stranden

i Klitgårde v/Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

En aften hvor børnene er i centrum.

Hop i et par waders og gå til søs. Kik

en krabbe i øjnene eller fang en reje.

Fjordens spændende dyreliv vil blive

indfanget og undersøgt. Du kan deltage

i et billedlotteri, hvor indsamlede dyr

og planter giver banko.

Børnene skal være i følge med en voksen.

Husk praktisk tøj.

AFTENTUR LANGS VILLESTRUP Å 26.08.08

26. august 2008

kl. 18.30-21.30

Mødested

P-pladsen ved Willestrup

Barokhave,

Willestrupvej 3,

9510 Arden

Turledere

Naturgeograf Peter A. Larsen,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland og Danmarks

Naturfredningsforening

Tilmelding senest 19. august

på tlf. 96 40 50 60

I en bus kører vi til Vrå Mølle dambrug,

som staten netop har overtaget. Vi går

tur på dambruget og arealet langs Jernbækken

og snakker om den kommende

naturgenopretning.

Bussen kører os derfra til Brøndbjerg

By, hvorfra vi går langs åen på østsiden.

Først via Blåkilde dambrug, så op i

bakkerne ovenfor dambruget, opstrøms

langs ådalen til Villestrup Syd dambrug

med put-and-take sø via Villestrup Nord

dambrug til udgangspunkt.

Tilbage på P-pladsen indtager vi den

medbragte kaffe mv.

GRAVLEVS KLARE KILDER 26.08.08

26. august 2008

kl. 18.30-20.30

Langs Gravlevdalens sider kommer det

klare kildevand ud af kalkundergrunden

og samler sig til kolde, klare kilder. I


Mødested

P-pladsen ved Gravlev kirke

Turledere

Biolog Hans Heidemann

Lassen, Miljøcenter Aalborg

og Skovrider Bendt Egede

Andersen, Skov- og Natur-

styrelsen, Himmerland

de sidste år har disse kilder fået deres

frie løb tilbage, så de atter kan blive til

hjemsted for et helt specielt dyre- og

planteliv, tilpasset det kolde kildevand.

Vi hører om, hvad det er for et specielt

liv, der findes i kilderne og hvor det

kommer fra. I 2005 afsluttedes den

lange fredningssag for Gravlevdalen.

Fredningssagen åbnede for et projekt

med bl.a. et helt nyt forløb af Lindenborg

Å. Er vi heldige, vil vi se mange

års planlægning udført i fuld skala.

Vandrestøvler eller Gummistøvler en

fordel da vi skal ned til åen.

SENSOMMERAFTEN PÅ LINDHOLM HØJE 27.08.08

27. august 2008 kl. 19-21

Mødested

Lindholm Høje Museet

ved indgangen

Turleder

Naturvejleder Tommy Jensen,

Lindholm Høje Museet

Aftenrundvisning på Lindholm Høje.

Vi tænker os tilbage til vikingetiden

og sætter os ind i vikingernes levevis,

deres begravelsesskikke, og hvilken rolle

landskabet og især Limfjorden spillede

for bosætningen omkring Aalborg.

Vi hører, hvordan en øde sandflugtsbakke

blev til et af Danmarks smukkeste

oldtidsminder.

Museum og museumscafeen er åben til

ca. kl. 22.

KULTURHISTORISK AFTENVANDRING PÅ ØSTRE KIRKEGÅRD 27.08.08

27. august 2008 kl. 19-21

Mødested

Ved kapellet,

Filstedvej 76,

Aalborg

Turleder

Driftsplanlægger Roar Clausen

Vi går en tur rundt på Østre Kirkegård

og ser de mange spændende gravsteder.

Turen går bl.a. forbi de muslimske

begravelsespladser. Der afsluttes med

en rundvisning i kapellet og ved krematoriet,

hvor der vil blive fortalt om

processen ved en kremering.

NATUREN SOM STRESS-FOREBYGGER 27.08.08

27. august 2008

kl. 16.30-19.30

Mødested

Mariagerfjord Naturskole på

Laaenhus, en firlænget rød

gård ved Kielstrup Sø, 2 km

vest for Stinesminde

Turledere

Naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole og

underviser Anne Grete Nielsen

fra psykolog- og kursusvirksomheden

Specular, Århus

AUGUST 2008

De fleste af os kender fornemmelsen af

stress. Den bliver nemt en følgesvend

i det moderne liv – vi har så meget, vi

gerne vil nå. På turen vil vi prøve at

få kroppen og tankerne ned i fart med

hjælp fra de sanseoplevelser, naturen

er så rig på: Lydene, duftene, farverne,

stilheden. Vi vil prøve at skærpe opmærksomheden

på her og nu, hvilket i

sig selv er et godt redskab mod stress.

Undervejs får vi lidt spiseligt.

Medbring ligge/siddeunderlag, lidt

stress og et åbent sind.

|49|


AUGUST 2008

SKOVBRUG I ROLD SKOV 2: NATURNÆR SKOV 27.08.08

27. august 2008 kl. 19-21

Mødested

Grøndalspladsen, for enden

af Rebild Skovhusevej

Arr. Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

|50|

Statsskovene drives naturnært, med

top-moderne hjælpemidler. Samtidig er

der fokus på bevarelse og udvikling af

naturen kombineret med øget brug af

skoven til rekreative aktiviteter. Vi går

ca. 4-5 km rundt i skoven og stopper

ved flere udvalgte steder og snakker om

skoven og dens drift.

Vi går på skovveje, så både barnevogn

og lette sko kan følge med.

HISTORIE OG VANDLØB I STORE BRØNDUM 28.08.08

28. august 2008 kl. 18.30-21

Mødested

Dammen i midten af byen

hvor vandløbet Halvkærs

Rende krydser Lyngbyvej

Arr. Rebild Kommune,

Miljøafdelingen

Med hjælp fra Ålborg Historiske Museum

vil vi gå en tur gennem dele af St.

Brøndum. Vi snakker om hvad vi møder

på vejen, og vi vil forsøge at koble

historien sammen med vandet ud fra

det vi ser. Til sidst håber vi at få afgjort

om kartoffelkælderen i virkeligheden er

en falsk gravhøj eller måske noget helt

andet? Hvor gamle er bjælkerne som er

brugt i konstruktionen og har de været

en bro tidligere? Forsamlingshuset og

Kulturkøbmanden har åbent efter turen.

KVINDETUR – OGSÅ FOR PIGER 30.08.08

30. august 2008 kl. 10

-31. august 2008 kl. 10.30

Mødested

P-pladsen ved indgangen til

Rebild Bakker

Turledere

Inger Taylor, Miljøbiolog og

Marianne Hald, Naturvejleder,

Mariagerfjord Kommune

Pris

150 kr. til mad og materialer

Tilmelding

til maha2@mariagerfjord.dk

eller 23 33 50 38 senest 22.

august – husk at oplyse antal,

navn, alder og telefonnummer

Kom med på kvindetur i Rold Skov. Oplev

skovens dyr og planter, hør om kulturhistorien

med røvere og udvandrere

og andet godtfolk og lav dine egne ting

og kunstværker af naturens materialer.

Vi laver mad på bålet og bygger bivuakker

til at overnatte i under stjernehimlen.

Medbring: Praktisk tøj/fodtøj,

sovepose, underlag og tæppe, frokost

til lørdag samt mad til mellemmåltider.

Vi sørger for grej til aktiviteter, kompas,

bivuakker, aftensmad og morgenmad.

For kvinder og døtre – en rigtig pigetur.

Max 25 deltagere. Minimum 9 år.

LANGMOSEN VED MADUM SØ 30.08.08

30. august 2008 kl. 13-15

Mødested

P-pladsen ved Madum Sø’s

østbred på Madum Søvej

Kommunegrænsen mellem Rebild og

Mariagerfjord kommuner løber igennem

den fredede Langmose, som er et eksempel

på den sjældne og stærkt truede

naturtype højmose. Højmoser er på

mange måder helt specielle, hvilket

der vil blive fortalt om på turen. Vi vil


Turledere

Anja D. Hansen,

Rebild Kommune

og Rasmus F. Frederiksen,

Mariagerfjord Kommune

kigge på de planter og mosser, som er

karakteristiske for mosen, hvad der ellers

måtte gro af spændende ting på vores

vej samt fortælle lidt om kommunernes

opgave i forbindelse med fredningen.

Medbring gummistøvler og evt. en

kande kaffe.

RENBLÅGRØN FAMILIEDAG PÅ EGHOLM 31.08.08

31. august 2008 kl. 13-16

Mødested

På Fjordstranden ved

Kronborg Skov på Egholm

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch

og Klaus Godiksen, Aalborg

Kommune, i samarbejde med

Henrik Mørch fra foreningen

Egholms Venner

I Limfjorden ved Egholm findes der et

helt fantastisk liv lige under overfladen.

For børnefamilier arrangerer vi derfor et

sjovt vadefiskeri på det lave vand efter

rejer, krabber og småfisk. For lidt større

børn og voksne bliver det muligt iført

våddragt og under kyndig vejledning,

at snorkle omkring færgelejet og ved

selvsyn opleve livet under vandet. På

stranden koger vi rejer til smagsprøver

og bager pandekager på bål, hvortil

der serveres saft til børn og primikaffe

til voksne. Arrangementet er støttet af

renblågrønaalborg.

DE VILDE DYR OG FUGLE HAR BRUG FOR HJÆLP 03.09.08

3. september 2008

kl. 18.30-20.30

Mødested

P-plads

på Svenstrupvej ved Års,

ca. 300 m øst for banestien

Turleder

Vildtkonsulent Ivar Høst,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

AUGUST-SEPTEMBER 2008

Mange af de dyr og fugle der lever i det

åbne land er gået meget tilbage i de

sidste 50 år, men de kan hjælpes, men

det kræver at der er mange der er villig

til at gøre en indsats.

Skov- og Naturstyrelsen har skabt et

demonstrationsområde ved Års, hvor

man kan se hvordan man kan dyrke sin

skov eller landbrugsjord på en vildtvenlig

måde.

Her er mange forskellige ting og se på,

og vores håb er at man hver især kan

finde noget der virker inspirerende, så-

ledes at man selv går hjem og gør noget.

Man behøver absolut ikke at være landmand

eller skovejer for at få noget ud

af turen.

|51|


SEPTEMBER 2008

HAVØRREDEN RETUR TIL GLENSTRUP SØ 03.09.08

3. september 2008 kl. 19-21

Mødested

Kongsvad Mølle Dambrug,

Kongsvad Møllevej,

9500 Hobro

Turledere

Biolog Hans Heidemann

Lassen, Miljøcenter Aalborg

og landinspektør Martin

Nissen Nørgård, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

|52|

Hør om naturgenopretningen af Kongsvad

Mølle Å. Skov- og Naturstyrelsen

nedlægger Kongsvad Mølle Dambrug

og laver naturgenopretning på arealet.

Stemmeværket fjernes og vandløbet

restaureres for at skabe bedre passageforhold

for fisk.

AFTENVANDRING I FRUGTPLANTAGEN 04.09.08

4. september 2008 kl. 19-21

Mødested

Ejstrupvej 23,

St. Brøndum,

9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi

kirken ad Ejstrupvej, efter

ca. 1 km drejes til venstre

mod frugtplantagen

Turleder

Frugtavler Jens Corneliussen

Hvordan dyrkes frugt erhvervsmæssigt?

Hvilke æblesorter dyrkes, og hvordan

plantes og beskæres for at få den flotteste

frugt? Hvorfor kommer der orm i

æbler og hvordan undgås det uden brug

af sprøjtemidler. Vi ser om der er skade

og nyttedyr i træerne og giver gode råd

om hvordan vi hjælper nyttedyrene. Vi

belyser økologisk, integreret og traditionel

produktion. Der vil være lejlighed

til at stille spørgsmål om konkrete problemer

fra villahaven.

NATUR- OG VANDLØBSGENOPRETNING VED SØNDERUP Å 06.09.08

6. september 2008 kl. 10-13

Mødested

Rebstrup Damkultur,

Trængstrupvej 67,

9541 Suldrup

Turledere

Niels Sørensen og Bo

Jacobsen, Rebild Kommune

samt Martin Nissen Nørgård,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Rebstrup Damkultur blev i juli 2007

overtaget af Skov- og Naturstyrelsen

med henblik på naturgenopretning.

Dambruget ligger i den fredede Sønderup

Ådal og mange kulturhistoriske

interesser er knyttet til stedet. Hør om

planerne for naturgenopretning. Rebild

Kommune vil vise, hvordan man ud fra

vandløbets insekter kan bestemme vand-

kvaliteten i åen, og snakke om, hvordan

man optimerer de fysiske forhold i forbindelse

med en vandløbsgenopretning.

Turen er ikke handicapegnet, da der vil

blive en mindre gåtur i det let kuperede

terræn. Det anbefales at medbringe

gummistøvler, hvis man ønsker at få

den fulde oplevelse.

ØKOLOGISK HØSTMARKED PÅ LIVØ 06.09.08

6. september 2008 kl. 10-17

Mødested

Livø Avlsgård

Det økologiske landbrug på Livø lukker

dørene op for publikum. Der bliver

mulighed for at kigge inden for i avlsbygningerne

og få en snak med landmanden

om driften af det økologiske

landbrug. Der vil bl.a. blive fortalt om


De to guidede ture starter ved

flagstangen på Livø Avlsgård

kl. 11.30 og 14 og varer

ca. 2 timer

Færgeafgange og færgepriser

henvises til I/S Miniline

tlf. 40 30 70 06 eller

www.miniline.dk

Turledere

Økologisk Landmand Karsten

Kjærgaard og naturvejleder

Lars Wachmann, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

øens produktion, som udover grovfoder

til øens Angusbesætning også omfatter

dyrkning af urhveder til brødkornsproduktion.

Fremvisning af øens eget

elværk og savværk vil blive annonceret.

Tag på mark og skovvandring hvor landmanden

og naturvejlederen fortæller om

den spændende og afvekslende natur på

øen og det at drive et økologisk land-

brug. Til børnene er der bl.a. en halm-

og naturlegeplads og bagning af pandekager

over bål. Der bliver også mulighed

for at købe og smage på øens egne

produkter.

NATUREN SOM STRESS-FOREBYGGER 06.09.08

6. september 2008 kl. 14-17

Mødested

P-pladsen på nordsiden af

Hulvejen ved foden af Rebild

Bakker, nær Lars Kjærs hus

Turledere

Naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole og

underviser Anne Grete Nielsen

fra psykolog- og kursusvirksomheden

Specular, Århus

De fleste af os kender fornemmelsen af

stress. Den bliver nemt en følgesvend

i det moderne liv – vi har så meget, vi

gerne vil nå. På turen vil vi prøve at

få kroppen og tankerne ned i fart med

hjælp fra de sanseoplevelser, naturen

er så rig på: Lydene, duftene, farverne,

stilheden. Vi vil prøve at skærpe opmærksomheden

på her og nu, hvilket i

sig selv er et godt redskab mod stress.

Medbring ligge/siddeunderlag, lidt

stress, et åbent sind og en termokande

te eller kaffe.

BRÆNDEVINSTUR PÅ DALL HEDE 07.09.08

7. september 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen ved Poulstrup Sø

Turleder

Naturvejleder Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune

Snapsesponsor V&S Distillers

(De Danske Spritfabrikker)

SEPTEMBER 2008

Netop nu er der højsæson for indsamling

af bær, urter og rødder til krydring

af brændevin. Vi besøger lokaliteter

med rønnebær, porse, tormentil, enebær

og meget andet. Efter turen vil der være

smagsprøver på færdigkrydret snaps, og

der uddeles opskrifter.

Husk indsamlingskurv og en lille graveskovl

eller feltspade.

|53|


SEPTEMBER 2008

MOSENS DAG 07.09.08

7. september 2008 kl. 10-16

Mødested

Lille Vildmosecentret,

Vildmosevej 16,

Dokkedal

|54|

Oplev mosens mange fascinerende ansigter

på og omkring Lille Vildmosecentret.

På gårdspladsen mellem centret og Vild-

mosegaard er der markedsplads med

boder, udstilling og rigtig markedsstemning

samt fremvisning og smagsprøver

på lokale produkter fra mosen. Dagen

igennem kan man opleve underholdning

og deltage i konkurrencer og andre

spændende aktiviteter.

For hele familien.

Aktiviteterne omkring centret er gratis,

mens besøg på Lille Vildmosecentret er

mod entré – centret er åbent kl. 10-16.

Tofte Sø tårnet, 2 km vest for centret,

er kl. 11-13 bemandet med lokale ornitologer,

der fortæller om mosens fugle.

RENBLÅGRØN SENIORKUNST OG FRUGTTUR 10.09.08

10. september 2008 kl. 11-13

Mødested

Frugtgården i Essendrup

på Gunderupvej 150

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med frugtavler og multikunstner

Bjarne Uhrenholdt

samt Aalborg Senior Sport

På utallige opfordringer besøger vi

Frugtgården i Essendrup, hvor frugtavler

og multikunstneren Bjarne Uhrenholdt

fører os rundt i sit helt fantastiske univers

af stenskulpturer, musikinstrumenter,

etnisk inspirerede hytter, gravhøje

og frugttræer.

Undervejs nyder vi de frugter som stedet

aktuelt kan byde på, og hver deltager

får mulighed for at plukke en mindre

pose gratis frugt, støttet af renblågrønaalborg.

FUGLETUR MED ”SVANEN” 13.09.08

13. september 2008

kl. 9.45-13.30

Mødested

Ved Trip Trap, Havnevej 9,

9560 Hadsund

(I Mariager kl. 8.45 ved

Svanens sædvanlige kajplads,

Fjordgade, 9550 Mariager)

Pris

Fra Hadsund:

110 kr. (børn 60 kr.)

Fra Mariager:

140 kr. (børn 75 kr.)

Tilmelding Senest 12. september

tlf. 98 54 13 77

Arr. Ferielandet Mariagerfjord

Fugletur med Svanen til Als Odde og

tilbage igen. Vi kigger på store flokke

af svaner, gæs, ænder og vadefugle

undervejs. Der er mulighed for at stå

på i Mariager med afgang kl. 8.45 med

forventet hjemkomst ca. kl. 14.30.


MANDETUR – KUN FOR DRENGERØVE FRA 10 ÅR TIL ? 13.09.08

13. september 2008 kl. 10

-14. september 2008 kl. 10

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og Søren Risborg,

Naturskolen i Rold Skov

Pris 100 kr. for materialer,

mad og overnatning

Tilmelding til Rold Skov

Natur og Kulturcenter

tlf 23 33 50 88 eller

projektleder@roldskov.info

senest tirsdag 8. sept.

Tag med på mandetur, hvor vi vil lave

mandeting. En rigtig far og søn tur,

hvor de mandlige sysler er prioriteret og

en overnatning i skoven i telt eller bivuak

er inkluderet. Som en del af turen

cykler vi i skoven, så medbring cykel.

VÆRKSTEDSDAG PÅ HALKÆR MØLLE 13.09.08

13. september 2008 kl. 13-15

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Gå en frisk tur rundt om møllesøen.

Undervejs møder du nogle poster med

spændende opgaver. Her kan du prøve

nogle af naturskolens undervisningstilbud:

Gummibådssejlads, snitteværksted,

fange smådyr i bækken og uldværksted.

En dag, hvor du kan tilbringe et par

gode timer med familien ude i den

friske luft.

ÅBEN FUGLESØ I GRAVLEV 3 13.09.08

13. september 2008 kl. 10-12

Mødested

Gravlev, ved søens

vestlige bred

Turleder

Naturformidler Niels Fabæk,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

SEPTEMBER 2008

Vi holder ”åbent hus” ved Gravlev Sø

flere gange i løbet af året. Her får du

lejlighed til at følge fuglelivet gennem

årstidernes skift. Naturformidler Niels

Fabæk vil være at finde ved søens

vestlige bred (Gravlev), bevæbnet med

kikkert og teleskop. Du bestemmer selv,

hvor længe du vil være med.


SEPTEMBER 2008

I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – EN EVENTYRLIG KILDE 14.09.08

14. september 2008

kl. 9.30-13.30

Mødested

P-pladsen ved Rold Storkro

Turleder

Helge V. Qvistorff

Pris 25 kr

Arr. Rold Skovs Venner

|56|

En vandring i Rebild Bakker, men endnu

mere en kildevandring. Gennem Vælderskoven

går turen til krybskytten Lars

Kjærs Hus og til Kousbækken. Her vil

Qvistorff måske vise en lille kilde til

dem, der har gummistøvler på eller

går med bare tæer. Den er kun kendt

af få, men er så fascinerende. Vi ser

også Kousbækken, Nordeuropas tredje

mest vandrige kilde, og skal høre noget

om Rebilds flere tusindårige historie,

inden vi går i Jens Hvass’ fodspor ad

Ravnkildestien. Dybt nede for foden af

stien ligger den herlige Ravnkilde. Den

gamle skovrider kaldte den ”eventyrlig”.

I hans travebog er denne tur kun på

seks kilometer, og det rækker ikke til

for os, så vi fortsætter nordpå langs

Lindenborg Ådal, indtil vi tager broen

over åen og går tilbage til bilerne på

den anden side af dalen.

SVAMPETUR – FOR BØRN OG VOKSNE 14.09.08

14. september 2008 kl. 10-13

Mødested

Ved Havnegrillen,

Fjordgade 9

på Havnen i Mariager

Turleder

Naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole

I september er et af højdepunkterne at

finde svampe i skoven. Medbring derfor

en kurv og vi vil drage ud i skoven om-

kring Mariager. Vi vil både kigge på de

mange smukke og meget forskellige

svampe med masser af gode historier

og kendetegn. Derudover vil vi også

samle svampe der kan spises – og lave

en svampesuppe og andet godt som

afslutning på turen.

FJORDENS DAG: STINESMINDE 14.09.08

14. september 2008

kl. 11-16.30

Mødested

Havnen,

Stinesminde,

9500 Hobro

Deltag i Fjordens Dag i Stinesminde,

Mariager, Hobro og Hadsund, hvor der

vil være forskellige udstilllinger, opvis-

ninger, boder og aktiviteter som sejlture,

hestevogne og meget mere. I Stinesminde

kan du møde medarbejdere fra

kommunens Teknik og Miljø afdeling,

der vil lave en udstilling og arrangere

ture fra havnen. www.fjordens-dag.dk


FJORDENS DAG/NATURENS DAG: MARIAGER 14.09.08

14. september 2008 kl. 11-16

Mødested

Mariager havn

ved Havnekiosken

Arr. Danmarks Naturfredningsforening,

Mariagerfjord

www.fjordens-dag.dk

FJORDENS DAG/NATURENS DAG: HOBRO 14.09.08

14. september 2008 kl. 13-15

Mødested

Teltet på havnen i Hobro

Søndre Kajgade 20

Arr. Danmarks Naturfredningsforening,

Mariagerfjord

www.fjordens-dag.dk

FJORDENS DAG/NATURENS DAG: CYKELTUR AD NORDSØSTIEN 14.09.08

14. september 2008 kl. 13-16

Mødested

På havnen i Hadsund foran

Ristorante da Vinci,

Havnegade 7

Turledere

Cykel & Fritid, Hadsund

og Svend Grønkjær Madsen,

Danmarks Naturfredningsforening

Vi cykler godt 25 km på stier (nogle

steder må cyklen trækkes på fugtige

enge), grusveje og asfaltveje , og i et

tempo, hvor alle, der kan cykle 30 km,

kan være med.

Nordsøstien er en vandrerute – og vi

følger ruten fra Hadsund til Als.

Vi holder fortællepause ved Havnø Mølle,

Vester Lovnkær, Bjerget i Helberskov,

Als Havbakker og Als Kirke. Medbring

mad og drikke til en pause.

På hjemturen varierer vi ruten lidt.

www.fjordens-dag.dk

FJORDENS DAG/NATURENS DAG: VANDRETUR I LØVDAL SKOV 14.09.08

14. september 2008 kl. 13-15

Mødested

Stinesminde havn

– ved det store telt

Turleder

Mogens Hedegaard,

Danmarks Naturfredningsforening

Vi går en tur gennem skoven og langs

Mariager Fjord fra Stinesminde til Løvdal

Naturcenter og taler om fjorden, hvad

vi ser undervejs og om lokalhistorien.

Ca. kl. 15 slutter vi ved Løvdal Naturcenter,

der tilbyder en kop gratis kaffe/

saftevand og kage. Derfra kan man køre

i hestevogn eller sejle tilbage til Stinesminde.

Ikke egnet for gangbesværede.

NATURENS DAG: TUR TIL HØJRIS MØLLE 14.09.08

14. september 2008

kl. 13.30-16

Mødested

P-pladsen på Højrisvej

vest for åen

Arr. Danmarks Naturfredningsforenings

Lokalkomite

i Vesthimmerland

SEPTEMBER 2008

Denne dag vil vi besøge ”vores” naturgenopretningsprojekt

og se, hvordan

naturen genetablerer sig i det område,

der gennem 60 år var dambrug. Det er

vigtigt, at vi bruger dette enestående

stykke natur og udbreder kendskabet til

det, så flest muligt kan nyde det.

|57|


SEPTEMBER 2008

SORT SOL OVER VILSTED SØ 18.09.08

18. september 2008 kl. 19-21

Mødested

Shelterpladsen ved

boldklubben i Vilsted

Turledere

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

og naturfotograf Flemming

Fragstrup

Arr. Naturekspeditionen

|58|

I september samler stærene sig i større

flokke, inden de trækker sydpå. Ved

Vilsted sø kan vi være heldige at se

fuglenes flotte flyveopvisning også

kaldet sort sol, inden de takker af for i

år. Tag koppen med, for mens vi venter,

serveres der kaffe tilberedt over bål.

DE FALSKE BAKKER I REBILD 18.09.08

18. september 2008

kl. 18.30-21

Mødested

P-pladsen ved indgangen

til Rebild Bakker

Turleder

Naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Få historien om hvordan slutningen

på den sidste istid for ca. 10.000 år

siden formede Rebild Bakker. På turen

fortælles om plejen af bakkerne, som

foregår for at beholde den åbne hede

og dermed den specielle vegetation, en

pleje som i dag foregår med både folk

og fæ. Vi besøger Ravnkilde som sammen

med Lille Blåkilde og Kovrsbækken

er Danmarks vandrigeste kilder.

Terrænet i bakkerne kan være krævende,

og er ikke egnet for gangbesværede.

ROLD SKOV NATURFILMFESTIVAL 19.+20.09.08

19. og 20. september 2008

Mødested

Kinorevuen i Skørping og

udendørs film i skoven

Festival med film om natur og kulturhistorie.

Se mere på www.roldskovfilm.dk

HUSFLID & HÅNDVÆRK – ULDDAG I REBILD 20.09.08

20. september 2008 kl. 10-17

Mødested

Spillemands-, Jagt- og Skovbrugsmuseet

i Rebild

Pris 25 kr.

Børn under 12 år gratis

Aktivitetsdage på Spillemandsmuseet,

hvor temaet er svampe, filtning osv.

Arbejdende værksteder – prøv selv.

FOTOSAFARI I PÅ LIVØ 20.09.08

20. september 2008

kl. 10.30-15

Mødested

Den store sten ved

havnen på Livø

For færgeafgange og overfartspriser

henvises til I/S

Miniline tlf. 40 30 70 06 eller

www.miniline.dk

Bevæbnet med dit eget digitale kamera

tager vi til Livø på fotosafari. Vi garan-

terer ikke for gnuer, men Angus kvæg

og måske et dådyr. Livø byder på mange

gamle krogede ege og en helt speciel

natur. Vi prøver at fange smukke motiver

med kameraet. På turen tænder bål og

varmer kaffen, mens vi får en snak med

den profesionelle fotograf, om hvordan

man tager det gode naturbillede. Du får


Turledere

Naturvejleder Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

og fotograf Kjeld Thomsen

Tilmelding inden 16. sept. på

tlf. 20 66 97 92 / 98 37 00 78

ma-fr kl. 8-18

mulighed for at afprøve fototeknik på

udvalgte motiver.

Godt fodtøj og madpakke. Turen er ikke

for dårligt gående. Af hensyn til dyrelivet

på Livø må hunde ikke medtages.

Medbring digitalkamera og evt. stativ.

SVAMPEKONTROL I HAMMER BAKKER – NY BORGERSERVICE 20.09.08

20. september 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen 100 meter nord for

Brødlandshus ved hjørnet af

Søhusevej og vejen Gennem

Bakkerne

Arr. Naturvejleder Esben

Buch, Aalborg Kommune,

i samarbejde med Henning

Christensen fra Foreningen til

Svampekundskabens Fremme

og naturvejleder Anton Thøger

Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening

Netop nu er der gode chancer for at

finde gode spisesvampe i Hammer Bakker.

Som en ny service arrangerer vi derfor

en offentlig svampekontrol af deltager-nes

selvsankede svampe (bemærk

venligst at der IKKE er guidede ture ved

denne kontrol).

Desuden arrangerer vi en mindre udstilling

med årstidens gode spisesvampe

samt uddeler oversigtskort med Hammer

Bakkers offentlige arealer med gode

muligheder for at indsamle svampe.

Du er meget velkommen til at hente et

områdekort kl. 13 på stedet og efterfølgende

tage på svampetur på egen hånd,

for senere at få dine indsamlede svampe

bestemt.

SVAMPEDAG I LILLE VILDMOSE 21.09.08

21. september 2008 kl. 10-16

Mødested

Lille Vildmosecentret,

Vildmosevej 16,

Dokkedal

Turledere

Naturvejlederne Thorkild Lund

og Jakob Konnerup i samarbejde

med Foreningen for

Svampekundskabens Fremme

SEPTEMBER 2008

Svampedag i Lille Vildmose.

Fra kl. 10- 13 er der på Vildmosegaard

udstilling og evt. smagsprøver på svampe.

Kl. 13. 16 er der svampetur med bl.a.

en svampeekspert. Svampeturen starter

kl. 13 på p-pladsen ved Lille Vildmosecentret.

Gratis deltagelse – husk kurv,

kniv, børste og feltbog. Medbring også

gerne eftermiddagskaffe.

Lille Vildmosecentret er åbent kl. 10-16

mod entré.


SEPTEMBER 2008

SVAMPETUR FOR BEGYNDERE – OG LETTERE ØVEDE 21.09.08

21. september 2008 kl. 13-16

Mødested

Plovmandshøj Plantage,

Doverhøjvej,

(2 km vest for Gundersted

og 3 km fra vej nr. 29)

Turledere

Bo Jacobsen og Ellen Poulsen,

Danmarks Naturfredningsforening

i Vesthimmerland

|60|

Vi samler svampe og gennemgår de

vigtigste grundregler for svampeindsamling.

Husk svampekurv og en lille kniv.

GYDEGRUS TIL MØLLEBÆKKENS ØRREDER 21.09.08

21. september 2008 kl. 10-14

Mødested

Frueskoens P-plads på

Buderupholmvejen

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg

og journalist Uffe Westerberg

Arr: Rold Skov Natur- og

Kulturcenter

Hjælp med at lægge gydegrus ud og gør

en god gerning.

Teglgårds Møllebæk er mindre end 200 m

lang, men er alligevel et vigtigt gyde-

vandløb for Lindenborg Ås havørreder.

Bækken trænger til mere grus og flere

sten, så flere ørreder kan lægge deres

æg og yngelen kan leve godt. Det er

en opgave hvor både børn og voksne

kan få lidt sved på panden og have det

sjovt imens. Vi sørger for materialer,

men du må godt selv tage en skovl og

en rive med. Ellers kan du låne.

Du er også velkommen til bare at kigge

forbi, høre om projektet og se den flotte

bassinkilde.

Husk gummistøvler, madpakke og evt.

kaffe. Drikkevandet har vi ved hånden.

FUGLETRÆK VED NORDMANDSHAGE 21.09.08

21. september 2008 kl. 8-10

Mødested

P-pladsen på Nordmandshage

øst for Hals By

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch,

Aalborg Kommune, og Anton

Thøger Larsen fra Danmarks

Naturfredningsforening

Strandengene og østkysten ved Nordmandshage,

hvor Limfjorden møder

Kattegat, er et af kommunens allerbedste

steder et opleve årstidens mange træk-

fugle. Store chancer for at opleve mange

arter af rovfugle, vadefugle, svømme og

dykænder. Også ofte en lokalitet hvor

meget talrige flokke af finke og spurve-

fugle trækker forbi. Vi opstiller langtrækkende

teleskopkikkert for at kunne

”spotte” trækfugle langt ude over havet

og har 30 håndkikkerter til udlån. Medbring

egen morgenkaffe og rygsækstol

eller siddeunderlag.


ÆBLETS DAG I VESTHIMMERLAND 21.09.08

21. september 2008 kl. 10-17

Mødested

Brovejens Frugtplantage,

Brovejen 78, 9620 Aalestrup

Turleder

Frugtavler Finn Brix Mikkelsen

Frugtavler Finn Brix Mikkelsen holder

åbent hus i frugtplantagen, hvor der

først og fremmest dyrkes æbler og pærer.

Hele dagen rundture i plantagen, hvor

du kan høre om moderne frugtavl.

Børnevenlig.

ÆBLETS DAG I FRUGTHAVEN 21.09.08

21. september 2008 kl. 11-17

Mødested

Ejstrupvej 23, St. Brøndum,

9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi

kirken ad Ejstrupvej, efter ca.

1 km drejes til venstre mod

frugtplantagen ”Frugthaven”

Kom og nyd den dejlige natur, se på

træer der bugner af frugt.

Ved rundvisningerne vil der blive drøftet

æblesorter, trætyper, grundstammer,

beskæringsprincipper, plantesystemer,

træformer og andre relevante spørgsmål

om frugtdyrkning. For børn og andre

interesserede vil der være mulighed for

køretur med traktor-plukketog rundt i

plantagen.

Der er borde og bænke hvor medbragt

frokost/kaffe kan nydes.

UNDER PLOVFUREN I HIMMERLAND. KALKMINEN I SMIDIE 23.09.08

23. september 2008 kl. 19-21

Mødested

Smidie Kalkmine

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Skovløber Preben Palsgaard og naturvejleder

Lars Wachmann viser rundt, og

fortæller om flagermus og dengang der

blev gravet kalk i minen. Tilbage er kun

flagermusene og de mange historier. En

sjælden lejlighed til at besøge en glemt

og gemt verden under jorden. Minen

er ikke oplyst, og under jorden er der

koldt. Medbring derfor lommelygte og

varm påklædning.

STORE MOSTDAG I FRUGTHAVEN 27.09.08

27. september 2008 kl. 10-16

Mødested

Ejstrupvej 23,

St. Brøndum,

9520 Skørping.

Kør fra St. Brøndum forbi

kirken ad Ejstrupvej, efter

ca. 1 km drejes til venstre

mod frugtplantagen.

SEPTEMBER 2008

Kom og deltag i fremstilling af æblemost

på gammeldags vis. Denne dag

kan du og din familie presse æblemost

på den gamle presser, der også blev

brugt tilbage i ”de gode gamle dage”.

Der vil hele dagen være mulighed for

aktivt at deltage i fremstillingen af den

gammeldags koldtpressede æblemost.

Der er fri bar i æblemosten og mulighed

for at købe med hjem. Fremstillingsprocessen

er indsamling af æbler, vask,

raspning og presning. Den pressede saft

tappes på dunke, som kan tåle frysning.

|61|


SEPTEMBER 2008

NATURFOTOGRAFERING I BØRNEHØJDE 27.09.08

27. september 2008 kl. 10-16

Mødested

Mariagerfjord Naturskole

på Laaenhus.

Kør fra Stinesminde langs

fjorden mod Valsgård, ca. 2

km, til du ser en rød firlænget

gård nær Kielstrup sø.

Turledere

Naturfotograf Niels Fabæk og

naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole

|62|

Har du lyst til at lege naturfotograf for

en dag? Så mød op på Laaenhus. Her vil

vi give dig en masse gode foto-fiduser.

Med digitalkameraet i hånden, vil vi

finde nogle af alle de gode billeder, der

gemmer sig i naturen. Undervejs viser

Marianne og Niels, hvordan du kan få

mest muligt ud af dit kamera, og du kan

stille spørgsmål. De gode billeder tager

vi med ”hjem” til Laaenhus til computeren,

hvor vi kigger nærmere på dem.

Turen er for børn fra 6-16 år. Voksne er

velkomne, men husk det er børnenes

fototur.

Medbring digitalt kamera og madpakke.

Kamera kan lånes ved at kontakte

Marianne på tlf. 23 33 50 38 eller

maha2@mariagerfjord.dk inden turen.

STEN FOR STORE OG SMÅ PÅ LIVØ 27.09.08

27. september 2008

kl. 10.30-15.30

Mødested

Ved den store sten

på kajen på Livø

Turledere

Geolog Kirstine Nielsen,

Miljøcenter Aalborg,

Naturvejleder Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og naturvejleder

Søren Risborg,

Rebild Kommune

På en tur til stranden samler vi sten

som vi kan arbejde videre med. Hvor

kommer de fra, hvordan er de dannet og

hvorfor ligger de her på Livø. I Naturskolelokalet

saver vi stenene i skiver og

bruger dem til at lave smykker af. Få dit

eget helt personlige smykke med hjem

lavet af. Hvis du ikke vil skære sten i

skiver, er der mulighed for en tur rundt

på øen langs stranden, hvor de sten

der er eroderet ud af skrænterne ligger

i vandkanten og venter på at få fortalt

deres historie.

Medbring madpakke, tøj på efter vejret.

UGLER, FLAGERMUS OG HJORTEBRUNST PÅ DALL HEDE 27.09.08

27. september 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen ved Poulstrup Sø

Turleder

Naturvejleder Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune

Om vejret vil, venter der deltagerne

store oplevelser i mørket på Dall Hede.

Netop nu er der store chancer for at

høre kronhjortens dybe brunstbrøl, der

markerer dyrenes parringssæson. Med

lidt held hører vi måske også uglernes

skrig og uhyggelige tuden fra områdets

mørke skove. Før det bliver helt mørkt

er der også chancer for at opleve jagende

flagermus over heden.

Husk varm påklædning og lommelygte.


SVAMPETUR 28.09.08

28.september 2008 kl. 10-14

Mødested

P-plads for enden af

Stendalsvej i Rebild

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune og Henning

Christensen, Foreningen til

Svampekundskabens Fremme

Sammen med en af vore dygtigste

svampekendere skal vi på tur i skoven.

Du får sat navn på de svampe, vi

finder, og vi slutter af med at smage de

spiselige.

Husk kniv, kurv, kop og ske.

ISLÆNDERHESTENS DAG PÅ LINDHOLM HØJE 28.09.08

28. september 2008 kl. 10-16

Mødested

Lindholm Høje Museet,

Vendilavej 11,

9400 Nørresundby

Arr. Islænderhesteforeningen

Hekla i samarbejde med Lindholm

Høje Museet

På Lindholm Høje afholder islænderhesteforeningen

Hekla for 3. år i træk

islænderhestens dag. Islænderhesten

falder helt naturlig ind i landskabet

omkring museet, og der trækkes tråde

tilbage til vikingetiden, hvor Lindholm

Høje var befolket. Der vil være forskellige

rideopvisninger og boder, og er du

vild med heste, så er der rig mulighed

for hele familien at møde hestefolk, der

er bidt af islænderheste.

Der er denne dag gratis entré til museet.

SKOVBRUG I ROLD SKOV 3 – TØMMER OG PYNTEGRØNT 28.09.08

28. september 2008 kl. 10-12

Mødested

Tradsvejen mellem

Roldvej og Ravnkilde

Skilte viser vej til parkering

Turleder

Skovfoged Jan Christensen,

Nørlundfonden

Næsten tre måneder til jul, men det

er nu skovfolkene gør klar til at klippe

pyntegrønt. Vi skal se, hvordan det

gøres, og høre om, hvordan nobilisgranen

dyrkes. Der bliver også tid til at

se Nørlunds sagnomspundne ”manepæl”

og høre historien om den. Og vi skal

se rigtigt tømmer og høre om, hvorfor

rødgranen vokser så godt i Rold Skov.

En tur for hele familien ad lette grusveje

i ”Skovarmen” – en del af Nørlunds

skove, som ikke er kendt af mange.

TORSDALS BÆK – KULTURBÆRER OG GYDEVAND 28.09.08

28. september 2008

kl. 13-15.30

Mødested

Rebild kommunes materielgård,

Solhøjvej, 9610 Nørager

Turledere

Naturvejleder Gert Rubæk,

tidl. skoleinspektør Ansgar

Madsen og biologer ved

Rebild kommune

Arr. Sydhimmerlands Naturskole

SEPTEMBER 2008

I Nøragergård skov har Torsdals bæk

i århundreder forsynet voldgravene

ved Nøragergård med vand og drevet

møllestenene rundt på Torsdals Mølle.

Nøragergård er nu nedbrændt og mølledammen

er for længst forsvundet. Så nu

er en af bækkens vigtigste funktioner at

være gydevandløb for Simested ås store

havørreder. Kom og hør den spændende

historie og se de fine gydebanker.

Foregår i fugtigt terræn.

|63|


SEPTEMBER-OKTOBER 2008

GUIDET VANDRETUR I BRAMSLEV BAKKER 28.09.08

28. september 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen ved restaurant

og campingplads,

Bramslev Bakker 5,

9500 Hobro

Arr. Ferielandet Mariagerfjord

|64|

Kom med på en guidet vandretur langs

den gule markerede rute i de smukke

Bramslev Bakker. Undervejs vil Mogens

Hedegaard, DN-Mariagerfjord fortælle

om områdets særpræg med blandt andet

enebær og fredning.

Husk praktisk tøj/fodtøj.

SVAMPETUR FOR NYBEGYNDERE I HAMMER BAKKER 30.09.08

30. september 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen 100 meter nord

for Brødlandhus ved hjørnet

af Søhusevej og vejen

Gennem Bakkerne

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune, i samarbejde

med Henning Christensen

fra Foreningen til Svampekundskabens

Fremme

Tag med på en ca. 5 km svampetur ad

den markerede røde turrute i det natur-

skønne Hammer Bakker nord for Vodskov.

Undervejs ser vi nærmere på årstidens

gode spisesvampe og på deres feltkendetegn

ned til mindste detalje. Turen er

særligt tilrettelagt for ”nye” svampesamlere,

der undervejs kan lære om

alle de vigtigste grundregler og få svar

på alle tænkelige spørgsmål om vilde

svampe.

Efter turen arrangerer vi en lille udstilling

af de indsamlede svampe og nyder

vores medbragte eftermiddagskaffe.

Medbring en svampekurv og en kniv.

Læs mere om svampelokaliteter og

svampe på

www.aalborgkommune.dk/natur

BRÆNDEVIN OG KULTURHISTORIE PÅ SOHNGAARDSHOLM 02.10.08

2. oktober 2008 kl. 10-12

Mødested

P-pladsen på Borgmester

Jørgensensvej i Aalborg SØ

Turleder

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune

Snapsesponsor V&S Distillers

(De Danske Spritfabrikker)

Netop nu er der gode muligheder for at

høste paradisæbler fra den store samling

af træer i Sohngaardsholmsparken.

Paradisæbler er særdeles velegnede til

krydring af brændevin. Undervejs serveres

der gratis færdigkrydrede smagsprøver.

Der fortælles også spændende nyt

om parkens og om æbleslægtens helt

utrolige kulturhistorie. Medbring en lille

kurv og en lille saks til nedklipning af

de ”tyndstilkede” paradisæbler.

BRUNST, BRØL OG BORDEAUX 02.10.08

2. oktober 2008 kl. 18-22

Mødested

Start ved Lille Vildmosecentret

kl. 18, mød op kl. 17.45

Bindende tilmelding

tlf. 99 31 75 50

Pris

Voksne 150 kr.

Børn (under 13 år) 75 kr.

Efterår – bladene skifter til gule og

brune farver, nætterne bliver kolde og

fra skoven høres hjortens dybe brøl

– brunsten er i gang i Lille Vildmose.

Oplev brunsten fra udkigstårnet, hvor

Lille Vildmosecentrets guide fortæller

om skoven, dyrene og brunsten samt

medbringer teleskop, så alle får mulighed

for at se dyrene. Efter solnedgang


køres til Lille Vildmosecentret, hvor

der serveres en let anretning med bl.a.

rødvin, rugbrød og hjortespegepølse.

Efterfølgende ser deltagerne en film om

efterår og krondyr i centrets biograf,

inden aftenen afsluttes med en guidet

rundvisning i centrets udstilling.

Husk varm og praktisk påklædning, godt

fodtøj og kikkert.

Transport gennemføres i egne biler.

ÅR 1200 I ROLD SKOV 05.10.08

5. oktober 2008 kl. 10-16

Mødested

Stabelpladsen for enden

af Skovvej i Arden

Turleder

Skov- og Naturteknikerelev

Brian Palsgaard, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

Pris

Betaling for materialer

20-30 kr./aktivitet

og evt. mad

Der er fri entré hele dagen

på markedspladsen

På Stabelpladsen kan du opleve 1200årene.

Prøv f.eks. at lave lædersmykker

fra middelalderen, eller smag mad lavet

efter gamle opskrifter, se om du har

vilje og mod nok til at blive ridder, eller

du skulle blive en af kongens mænd med

bue og pil – måske bare nyde dagen og

slappe af og se rollespillerne vise optog

og scener fra middelalderen. Med andre

ord: tiden hvor konflikter og skænderier

bliver ordnet med stål, hvor man skal

slide hårdt hele dagen for kun at få vand

og brød, hvor kongens og dronningens

ord er lov, der hvor man først bliver en

mand, når man kan kalde sig Ridder.

Kom gerne udklædt – ca. år 1200

DRAGEFLYVNING VED ODDERSHØJ 05.10.08

5. oktober 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen med indkørsel

fra Nibevej mellem

Drastrup og Frejlev

Turledere

Naturvejlederne

Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

og Klaus Godiksen,

Aalborg Kommune

OKTOBER 2008

Brug skoven på en anderledes måde. Vi

udnytter de helt specielle vindmæssige

forhold ved Oddershøj i Drastrup Skov

og arrangerer denne eftermiddag drageflyvning

for hele familien. Der bliver

mulighed for at bygge familiens egen

drage, der omgående kan afprøves. Byggematerialer

som trælister, papir, lim

m.m. samt dragesnor findes på stedet

og udleveres så længe lageret rækker.

Desuden bliver det muligt at dekorere

den færdige drage før selve flyvningen.


OKTOBER 2008

NATURENS EGET RENSEANLÆG I ONSILD ÅDAL 05.10.08

5. oktober 2008 kl. 13-15

Mødested

P-pladsen ved

Vikingecenter Fyrkat

Turledere

Anders Horsten, Biolog, Jens

Peter Neergaard Rasmussen,

Skov- og Landskabsingeniør,

Mariagerfjord Kommune

og Peter A. Larsen,

Naturgeograf, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

|66|

Borgerne i Hobro har fået en ny attraktion

i Onsild Ådal. Hvor det tidligere

var dyrkede marker, har kommunen i

samarbejde med amtet, staten og lokale

lodsejere genskabt et naturområde med

våde enge og en sø, i alt godt 60 ha.

Vådområdet skal især fungere som et

naturligt renseanlæg og dermed bidrage

til at skabe en renere fjord. Derudover

bidrager området positivt til ådalens

natur, hvor ikke mindst mange fugle nyder

godt af det lave vand. På denne tur

vil vi fortælle historien bag naturprojektet

og kigge efter de fugle, der netop

nu opholder sig i området.

BRUNST, BRØL OG BORDEAUX 06.10.08

6. oktober 2008 kl. 18-22

Samme tur som 2. oktober. Se side 64.

JAGT FOR BØRN 11.10.08

11. oktober 2008 kl. 9-14

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Tilmelding til Rold Skov

Natur- og Kulturcenter

tlf. 23 33 50 88 eller

projektleder@roldskov.info

senest 6. oktober

Arr. i samarbejde med Naturskolen

i Rold Skov, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland,

Ålestrup Naturefterskole og

lokale jægere

Turledere

Naturvejlederne Ivar Høst

og Søren Risborg

Hvad vil det sige at gå på jagt? Kunne

du tænke dig at opleve jagten på nærmeste

hold, se hvilket udstyr jægerne

bruger, hvad jagthundede laver og hvis

vi er rigtig heldige, får vi også nedlagt

noget vildt, som vi kan se nærmere på.

Har du mod på at komme ud i skoven

og få svar på de spørgsmål, så er du

velkommen hvis du er over 10 år og

ikke fyldt 16. Det er en jagt kun for

børn, som foregår under sikre og trygge

forhold i Nørager skov.

Praktiske oplysninger som mødested, på-

klædning og andet tilsendes deltagerne

med e-mail inden dagen.

Max. 20 deltagere.

KULTURHISTORISKE DAGE I REBILD 11.10.08

11.-19. oktober 2008

Mødested

Blokhusmuseet,

Thingbæk Kalkminer og

Spillemandsmuseet i Rebild

Aktiviteter for børn og voksne i efterårsferien.

Nærmere program kan ses i dagspressen

og fås på Rebild Turistbureau.

KRIBLEKRABLE I VANDET VED HALKÆR MØLLE 11.10.08

11. oktober 2008 kl. 13-15

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Meget sjældent ser vi de små dyr, der

bor i vandet. Vi går en tur ud til bækken,

søen og åen – her fanger vi nogle

af de spændende skabninger i vandet.

Dyrene artsbestemmes og kan så fortælle

os noget om vandkvaliteten. Du får også


Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

mulighed for at deltage i plejen af en

meget fin lille bæk. En familiedag med

spændende udfordringer.

TOUR DE MARSBAR 12.10.08

12. okt. 2008 kl. 13-16

Mødested

Uhrehøje centret

i Uhrehøje plantage,

Farsøvej 95,

9640 Farsø

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

Arr. Naturekspeditionen

og sundhedscenter

Vesthimmerland

Alle deltagere udstyres med pulsure, og

guides efterfølgende rundt på en naturtur,

hvis længde svarer til, den fysiske

aktivitet, der skal til, hvis man skal forbrænde

en marsbar. Pulsurene registrer

skridt, kalorieforbrænding, afstand puls

m.m. Kom med på en tur, hvor motion

og naturoplevelse går hånd i hånd.

SJOV MOTION I SKOVEN 12.10.08

12. oktober 2008 kl. 10-14

Mødested

P-pladsen mellem Rebild og

Skørping, Himmerlandsvej

Turledere

Skovarbejder Kim Øbro og

skovløber Lars Wachmann,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Skoven byder på utallige muligheder

for motion gennem leg og bevægelse.

Vi indretter bålpladsen med eksempler

på lege og med simple rekvisitter, der

styrker både koncentration, kondition

og samarbejde, indspireret af hæftet

– ”Sjov i Skov” udgivet af Skov og

Naturstyrelsen og Naturcenter Herstedhøje

i forbindelse med kampagnen Get

Moving. Der er gratis adgang for alle.

Så mød op til en sjov dag i skoven.

Husk mad og drikke.

NATURTUR TIL ØSTER LOVNKÆR 12.10.08

12. oktober 2008 kl. 13-16

Mødested

Alsvej (541) på vigepladsen

ved 6,8 km fra Hadsund,

hvorfra vi kører videre til

udgangspunktet for gåturen

Arr. Danmarks Naturfrednings-

forening, Mariagerfjord

Vi vil besøge Øster Lovnkær, som på

grund af sin særprægede og sjældne

skov er et af Natura 2000 områderne i

Mariagerfjord Kommune. Medbring kaffe

eller forfriskning til pausen.

Påklædning og fodtøj efter vejrliget.

MED TROLDEPUS I SKOVEN (FAMILIEARRANGEMENT) 13.10.08

13. oktober 2008 kl. 10-13

Mødested

Bålpladsen i Jenle plantage,

indkørsel fra Kelddalvej

Turleder

Naturvejleder Karin Winther,

www.naturekspeditionen.dk

og Års bibliotek

OKTOBER 2008

Troldepus er en rigtig drillepind, der bor

ude i skoven, hvor han leger med alle

dyrene. Med en hvid pind i munden, er

han helt usynlig og så kan alt ske. Deltagerne

sminkes som trolde med grønne

trolde øre og næser. Når alle er forvandlet

til rigtige trolde, tager vi på tur ind

i troldeskoven, hvor vi bygger huler,

spiser troldesupper og går på jagt efter

dyr og dyrespor.

|67|


OKTOBER 2008

MED KORT OG GPS VED HADSUND – FOR BØRN OG VOKSNE 14.10.08

14. oktober 2008 kl. 13-15

Mødested

På pladsen på Markedsgade

i Hadsund, overfor Højmarken

og vandværket

Turleder

Naturvejleder Marianne Hald,

Mariagerfjord Naturskole

|68|

Ofte, når vi går tur i skoven, sker det

på stier og skovveje. På denne tur vil

vi gå tværs gennem skoven, finde vej

efter kort og kompas og siden GPS.

Det er når vi er langt fra stierne, at vi

bliver helt inddraget i skovens lyde,

atmosfære og liv – snubler over skoven

mange oplevelser.

Nærmere oplysninger tlf. 23 33 50 38.

JAGT, FISK OG FORTID PÅ LINDHOLM HØJE 14.+15.10.08

14. og 15. oktober 2008

begge dage fra kl. 10-15.30

Mødested

Lindholm Høje Museet,

Vendilavej 11,

9400 Nørresundby

Arr. Lindholm Høje Museet

i samarbejde med Aalborg

Kommune, Park & Natur,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland samt frivillige

naturinteresserede

Et efterårsferiearrangement på Lindholm

Høje med fokus på natur, jagt og fiskeri

i fortid og nutid. Smag på naturen og

prøv forskellige udendørs aktiviteter.

Prøv at skyde med langbue. Lav din egen

amulet. Se jagthunden arbejde. Bag et

fladbrød og smag en fiskesuppe eller se

et dyr blive flået og parteret.

AKTIVITETSDAG I LILLE VILDMOSE 15.10.08

15. oktober 2008 kl. 11-15

Mødested

Lille Vildmosecentret,

Vildmosevej 16,

Dokkedal

Pris for guidet bustur:

Voksne 80 kr.

Børn under 13 år 50 kr.

Bindende tilmelding

dagen før tlf. 99 31 75 50

Naturformidler Bent Mosegaard Nielsen

laver aktiviteter for børn og voksne.

Dagen slutter på shelterpladsen ved

centret, hvor der er bål, varm kakao og

mulighed for at bage pandekager. Husk

praktisk påklædning og godt fodtøj.

Lille Vildmosecentret er åbent kl. 10-16

mod entré.

Guidet tur i og omkring Lille Vildmose-

centret kl. 14-15 er indeholdt i entréprisen.

Offentlig guidet bustur i Lille Vildmose

kl. 14-16 med start fra centret.

Læs mere www.lillevildmosecentret.dk

ILDMAGERENS VÆRKSTED PÅ LINDHOLM HØJE 16.+17.10.08

16. og 17. oktober 2008

begge dage fra kl. 11-15

Mødested

Lindholm Høje Museet,

Vendilavej 11,

9400 Nørresundby

Arr. Naturvejleder Tommy

Jensen, Lindholm Høje Museet

Et efterårsarrangement på Lindholm

Høje med forskellige aktiviteter i Ildmagerens

værksted. Lav ild, snit en kniv,

rist en rune og skyd med langbue.


PÅ JAGT EFTER FOSSILER 18.10.08

18. oktober 2008 kl. 13-15

Mødested

P-pladsen på Vælderskoven

syd for Rold Storkro

Turleder

Geolog Kirstine Skov Nielsen

og journalist Uffe Westerberg,

Rold Skov Natur- og

Kulturcenter

I Skillingbro Kalkgrav kan vi gå mange

millioner år tilbage i tiden. Kalken

indeholder masser af fossiler af Kridttidens

dyr og de er nemme at finde. Vi

roder i kalken og bagefter kigger vi på

de fossiler vi har fundet. Er vi heldige,

finder vi en hajtand.

Især for børn, men voksne kan også

have det sjovt.

Husk solidt fodtøj og tøj, der må blive

snavset.

I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – DEN RIGTIGE ROLD SKOV 19.10.08

19. oktober 2008

kl. 9.30-13.30

Mødested

P-pladsen ved Rold Storkro

Turleder

Helge V. Qvistorff

Pris 25,- kr

Arr. Rold Skovs Venner

”Til kronvildtets tumleplads forbi tænd-

stiktræerne og de 100-årige ædelgraner”

kaldte Jens Hvass denne tur. Hvis man

vil have ”den rigtige Rold Skov” ind

i årerne, skal man tage med, for her

oplever man, hvor forskelligartet og

spændende en skov kan være. Blot

for at nævne nogle få seværdigheder:

Promillevejen, Troldeskoven, Urskoven,

Valdemar Atterdags marker ved Tveden,

Mørkeskov, Lille Økssø Mose, Store

Økssø Mose, Store Økssø, dansk-amerikanske

træer og træet, som skovfogeden

var bundet til.

DE FIRE ÅRSTIDER – PÅ CYKEL I SKOVEN 25.10.08

25. oktober 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen for enden af

Rebild Skovhusevej

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen,

Himmerland og Søren Risborg,

Rebild Kommune

Naturen netop nu – på cykel rundt i

skoven oplever vi årstidernes skiften.

Turen er én af fire ture med hver sin

årstid som tema. “Vil træerne ej lade

løvet fare – bliver vinteren streng. Tag

dig i vare”.

Medbring cykel helst med brede dæk.

MØLLEPARKEN OG FLAGERMUS I URBANS KÆLDER 26.10.08

26. oktober 2008 kl. 13-16

Mødested

P-pladsen ved Aalborgtårnet

på Søndre Skovvej i Aalborg

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch,

Klaus Godiksen og Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

OKTOBER 2008

Tag med på en spændende efterårsvandring

for hele familien i Mølleparken.

Undervejs formidles områdets spændende

kulturhistorie ved bl.a. nedlagte råstofgrave,

skulpturer og stenbede. Turen

afsluttes under jorden, i Urbans gamle

gæringskælder ved Skovdalen. Kælderen

er normalt sikret som flagermusreservat

med en aflåst gitterlåge, men i dagens

anledning lukker vi op og ser nærmere

på de vandflagermus, der benytter den

frostfrie kælder som et sikkert vinterdvalested.


NOVEMBER 2008

ÅBEN FUGLESØ I GRAVLEV 4 01.11.08

1. november 2008 kl. 10-12

Mødested

Gravlev,

ved søens vestlige bred

Turleder

Naturformidler Niels Fabæk,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

|70|

Vi holder ”åbent hus” ved Gravlev Sø

flere gange i løbet af året. Her får du

lejlighed til at følge fuglelivet gennem

årstidernes skift. Naturformidler Niels

Fabæk vil være at finde ved søens

vestlige bred (Gravlev), bevæbnet med

kikkert og teleskop. Du bestemmer selv,

hvor længe du vil være med.

SKIRUTEN I ROLD SKOV GØRES KLAR 09.11.08

9. november 2008 kl. 10-14

Mødested

P-pladsen imellem Rebild og

Skørping lige øst for Rebild

Arr. Rold Skov Natur- og Kulturcenter,

Rold Skov Skilaug

og skovfoged Leif Lyngsø,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Rold Skov Skilaug inviterer alle interesserede

til en præsentation af skiruten.

Vi gennemgår ruten og gør den klar til

snesæsonen med let oprydning, opsætning

af skilte og markeringspinde. Efter

et par timer samles vi på Røverknolden

(skovlegeplads og bålplads) for at spise

de medbragte madpakker. Her er skilauget

vært med bålpandekager og lidt

varmt at drikke. Også for børn.

Se skiruten på www.roldskov.info

LÆR AT SE I NATUREN AD HANDICAPSTIEN I MULBJERGE 09.11.08

9. november 2008 kl. 13-15

Mødested

P-pladsen ved udsigten,

indkørsel fra Mulbjergvej

ved Dokkedal

Turledere

Naturvejlederne Esben Buch,

Klaus Godiksen og Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Langs den handicapvenlige sti i Mulbjerge

kan du på en ny og spændende

måde lære at ”se” i naturen. Ved hjælp

af camouflerede dyr og fugle, der er

skjult i bevoksningen og synlige kunstprodukter

frit fremme, træner vi undervejs

vores øjne. Vi nyder den medbragte

eftermiddagskaffe ved udsigten over

Lille Vildmose og Kattegat, fra toppen

af Mulbjerge.

Turen er på 1 km og er særdeles vel-

egnet for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Ved stien findes også et

handicapvenligt multtoilet.

I DEN GAMLE SKOVRIDERS FODSPOR – RØVERSTUEN 16.11.08

16. november 2008

kl. 9.30-13.30

Mødested

P-pladsen ved

Mosskovpavillonen

Turleder

Helge V. Qvistorff

Pris 25,- kr

Arr. Rold Skovs Venner

I 1959 bød Jens Hvass Rold Storkros

gæster at gå en tur, hvis overskrift i

travetursbogen lød således: Til Røverstuen

og Hestegraven og til bøgen,

som en nidkær skovfoged stod bundet

til en lang kold nat. At turen var på 18

kilometer anfægtede ham overhovedet

ikke. Så lang en tur vil vi ikke byde

deltagerne. Godt halvdelen kan gøre

det. Men vi går i ”Kongen af Rolds”

fodspor og besøger både Røverstuen og

Hestegraven og laver en lille afstikker


til Hvass Sø, hvor vi måske kan få et

glas opkvikkende et eller andet, sende

den gamle skovrider en venlig tanke og

skåle på hans velbefindende.

STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER – EFTERÅR 17.11.08

17. november 2008

kl. 19.30-21.30

Mødested

P ved Den Jyske Skovhave

Turleder

Naturvejleder Søren Risborg,

Naturskolen i Rold Skov

Efterårets billeder har stået højt på

nattehimlen længe og det er højaktuelt

at høre om hesten Pegasus der ligger på

ryggen med alle fire ben lige i vejret.

Er vi heldige kan vi se stjerneskud sidst

på aftenen.

JULEHYGGE PÅ HALKÆR MØLLE 22.11.08

22. november 2008 kl. 13-15

Mødested

Halkær Mølle Naturcenter,

Hedegårdvej 1,

Halkær syd for Nibe

Turleder

Naturvejleder Ole Henrichsen,

Aalborg Kommune

Vi laver lækre foderkugler til fuglene.

Mens de tørrer, går vi en tur op i bakkerne

og indsamler materialer til en juledekoration.

Dekorationen kan smykkes

med et selvgjort bivokslys. Medbring

gerne smagsprøver af dit hjemmebag.

En dejlig familedag.

JULETUR I ROLD SKOV 30.11.08

30. november 2008

kl. 13-15.30

Mødested

P ved Mosskovpavillonen

Turledere

Skovløber Claus Guldbæk, skovarbejder

Kim Øbro, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

og blomsterdekoratør Pia

Rasmussen.

Vi samler kogler, mos, gran og andet

som skoven gemmer på til juledekorationen.

Efter turen tænder vi bål på bålpladsen

og laver en kop varm kaffe/kakao, mens

vi får gode råd og tips af en professionel

blomsterdekoratør om, hvordan man

kan lave en anderledes og spændene

juledekoration.

Medbring grensakse og bæreposer.

JULETUR PÅ EGHOLM 30.11.08

30. november 2008 kl. 14-17

Mødested

Egholmfærgen på

Aalborgsiden,

Egholm Færgevej

Turledere

Naturvejleder Esben Buch,

Aalborg Kommune i samarbejde

med Henrik Mørch fra

Egholms Venner og Kasper

Kristensen fra Restaurant

Kronborg

NOVEMBER 2008

Den traditionsrige Egholm-julevandring.

Vi går til Statsbroen ved Nørredyb.

Undervejs er der store muligheder for at

opleve bl.a. sjældne lysbugede knortegæs,

store flokke af hjejler, forskellige

rovfugle og måske en jagende mosehornugle.

Ved Statsbroen er der opstillet

langtrækkende teleskopkikkerter og

vi har 30 håndkikkerter, der kan lånes

til selve turen. Efter turen, når mørket

sænker sig, tændes der lys i det store

juletræ ved Kronborg. Efterfølgende kan

der købes julegløgg og æbleskiver i den

hyggelige restaurant.

|71|


DECEMBER 2008

JULETUR TIL SPRINGKILDEN 07.12.08

7. december 2008

kl. 9.30-ca. 15

Mødested

P-pladsen ved Tveden

på vej 180 mellem

Rold Storkro og Rold

Turleder

Helge V. Qvistorff

Arr. Rold Skovs Venner

|72|

Rold Skovs Venners juletur går i år til

Springkilden i Rold Vesterskov. Har det

været frostvejr i nogle dage, er kilden

ganske enkelt enestående at se, men

altid er den betagende. Her er også det

gamle vadested over Lindenborg Å. At

stedet har været trafikeret, kan ses af

alle de mange hulveje, der fører herned.

På vej tilbage går vi gennem Aldalen og

ser stenen med påskriften ”Adelshærens

Vej 1534”, og så fortæller Qvistorff

sikkert noget om Grevens Fejde, Skipper

Klement, Rantzau, og hvad han ellers

kan finde på. Vi skal også høre noget

om godset Lindenborg og familien

Schimmelmann, der ejer denne del af

Rold Skov.

Efter turen er alle velkomne til julefrokost

for egen regning.

JUL PÅ SNITTEVÆRKSTEDET 07.12.08

7. december 2008 kl. 13-17

Mødested

Snitteværkstedet ved

Aalborg friluftsbad,

indkørsel fra Skydebanevej

Arr. Naturvejleder Klaus

Godiksen, Aalborg Kommune

På snitteværkstedet vil det være muligt

at fremstille små praktiske julegaver,

som børn kan lave af naturens egne

materialer. Materialerne stammer fra

udtyndninger i kommunes skove eller

fra beskæringer og udtyndinger af

buske og træer i private haver. Disse

materialer regnes normalt for affald,

men med lidt fantasi og snilde kan du

sagtens omdanne disse materialer til

sjovt legetøj og andre praktiske ting.

Arrangementet henvender sig specielt

til børnefamilier.

MED HAVØRREDERNE PÅ LEG 14.12.08

14. december 2008 kl. 14-16

Mødested

P-pladsen ved Lars Kjærs Hus

i bunden af Rebild Bakker

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune og Uffe

Westerberg, Rold Skov Natur-

og Kulturcenter

I årets mørkeste tid svømmer havørrederne

fra Lindenborg Å op i Rold

Skovs krystalklare kilder for at lægge

deres æg. Med lidt held skal vi se det

fascinerende skue, hvor hunnerne graver

gruber til deres æg og dækker dem til

igen, når hannerne har afleveret deres

sæd. Turen går på cykel fra Kousbækken

via Ravnkilde til Teglggards Mølle. Retur

gennem skoven i skumringen.

I alt ca. 8 km i let terræn på grusvej.


STJERNEHIMLEN GENNEM FIRE ÅRSTIDER – JUL/VINTER 14.12.08

14. december 2008 kl. 19-21

Mødested

P-pladsen ved Jyske Skovhave

Turleder

Naturvejleder Søren Risborg,

Naturskolen i Rold Skov

Hvad var det der skete over Bethlehem,

da Jesus blev født? Kom og se fænomenet

og hør historien. Ved klart vejr

skal vi se på vinterbillederne og høre de

græske sagn der knytter sig til dem.

En julestjernetur. Medbring varmt at

drikke og evt. juleknas.

VINTERSOLHVERV I ROLD SKOV 21.12.08

21. december 2008 kl. 13-16

Mødested

Frueskoens P-plads på Buderupholmvej

Turledere

Naturvejleder Søren Risborg,

Naturskolen i Rold Skov og

journalist Uffe Westerberg,

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

På årets korteste dag skal vi opsøge

nogle af skovens urgamle helligsteder.

Her samledes vore forfædre netop

denne dag, hvor solen står lavest på

himlen for at nyde godt af solhvervets

magiske kræfter. Vi besøger stenrækker,

stencirkler, gravhøje og kilder og hører

historierne om gamle dages overtro.

Kuperet terræn. Også for børn.

DE FIRE ÅRSTIDER – PÅ CYKELTUR I SKOVEN 04.01.09

4. januar 2009 kl. 10-12

Mødested

P-pladsen for enden af

Rebild Skovhusevej

Turledere

Naturvejlederne Lars Wachmann,

Skov og Naturstyrelsen

Himmerland og Søren Risborg,

Rebild Kommune

På en cykeltur rundt i skoven kikker vi

efter tegn på vinter.

VINTERTUR – HVOR ER DYR OG PLANTER HENNE? 18.01.09

18. januar 2009 kl. 13-15

Mødested

Parkering i den sydlige ende

af Hørby Plantage langs

Plantagevej, Hørby,

9500 Hobro

Turledere

Inger Taylor, Miljøbiolog og

Marianne Hald, Naturvejleder,

Mariagerfjord Kommune

DECEMBER 2008-JANUAR 2009

Kom med ud i naturen – også her om

vinteren, hvor alting er gået i dvale.

En naturtur om vinteren er nemlig godt

for både sind og krop. Hvor er dyr og

planter egentlig henne? Vi kigger på

planternes dvaleteknikker og foreberedelser

til foråret og på sporene af dyrenes

aktiviteter i sneen, på jorden, på

planterne eller i muldlaget – afhængigt

af vejret. Husk praktisk/varmt tøj/fødtøj

og gerne en varm kande kaffe/te.

|73|


JANUAR-FEBRUAR 2009

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV 19.01.09

19. januar 2009 kl. 19-22

Mødested

Klænghuset ved Mosskovgård,

Møldrupvej 26 9520 Skørping

Turledere

Skovløberne Preben Palsgaard

og Claus Guldbæk, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

Tilmelding tlf. 20 66 97 99

/ 20 66 82 23 ma-fr kl. 8-15

senest 14. januar

Skovløberne tager dig og din motorsav

med ind på værkstedet til en instruktion

i sikkerhed, filning og vedligeholdelse

af din egen motorsav. En profesionel

instruktion i hvordan du bedst forbereder

dig og din motorsav til årets høst af

brænde til ovnen.

Medbring egen motorsav med tilhørende

værktøj.

SKOVHUGGERTIPS TIL DIN MOTORSAV 26.01.09

26. januar 2009 kl. 19-22

Tilmelding tlf. 20 66 97 99

/ 20 66 82 23 ma-fr kl. 8-15

senest 14. januar

Samme arrangement som 19. januar.

FUGLEKASSER PÅ NATURLIG VIS 08.02.09

8. februar 2009 kl. 9.30-12

Mødested

P-pladsen for enden af

Rebild Skovhusevej

Turledere

Naturfotograf Niels Fabæk og

naturvejleder Søren Risborg,

Rebild Kommune

Inden forårets ynglesæson begynder, er

der her mulighed for at komme en tur i

skoven og lave fuglekasser af skovens

materialer. Vi laver kasser til havens

fugle, der kvitterer med at fjerne meget

af det kryb, vi ikke bryder os om i haven.

Medbring kaffe og varm kakao.

I NATTENS MULM OG MØRKE 11.02.09

11. februar 2009

kl. 19.30-21

Mødested

P–pladsen ca. 500 m syd for

Rold Stor Kro

Turleder

Vildtkonsulent Ivar Høst,

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Når natten tager over efter dag og

mørket sænker sig – da er stemningen

i skoven noget helt særligt. Da vi ikke

kan bruge vore øjne i mørket, bliver

oplevelser af lugte og lyde meget stærkere.

Turen bliver en sanse-oplevelse,

som gerne skulle give lyst til at bruge

naturen hele døgnet.

FYR OG FLAMME I ROLD SKOV 15.02.09

15. februar 2009 kl. 13-15

Mødested

Skovløberstedet Teglgårds

Hedehus,

Buderupholmvej 55

Indkørsel fra Buderupholmvej

nord for Skørping

Turledere

Skovløberne Claus Guldbæk

og Preben Palsgaard, Skov- og

Naturstyrelsen, Himmerland

Spar penge, fyr med brænde.

Her fortælles om de forskellige træarters

egnethed, en gennemgang af udstyr til

oparbejdning af brænde og arbejdsmetoder

i forbindelse med brændeproduktion,

samt hvilke faldgruber man skal

passe på når man køber sit brænde.

Der demonstreres brændeproduktion

med save/flækkemaskine og vi viser

hvorledes man fælder sit eget brænde

i skoven med motorsav.


SØØRREDEN FORSVINDER I GLENSTRUP SØ – HVORFOR? 22.02.09

22. februar 2008

kl. 10.30-13

Mødested

Hvor Gettrupvej går over

Gettrup bæk, mellem Hobro

og Gettrup by

Turleder

Per Nielsen,

Hobro Sportsfiskerforening

Glenstrup Sø var engang kendt for sine

mange og store søørreder. I dag er der

langt imellem dem. Én årsag kan være

mangel på gydebanker i søens tilløb.

Hobro Sportsfiskerforening arbejder på

at forbedre gydemulighederne i Gettrup

bæk og Østerkær bæk. Vi går en tur i

det smukke landskab ved søen og ser,

om søørrederne allerede har benyttet de

nye gydebanker. Vi skal også se steder

i bækkene, hvor der endnu er behov for

at hjælpe ørrederne.

VINTERAKTIVITET I FRUGTHAVEN 28.02.09

28. februar 2009 kl. 13-15

Mødested

Ejstrupvej 23,

St. Brøndum,

9520 Skørping

Kør fra St. Brøndum forbi

kirken ad Ejstrupvej, efter

ca. 1 km. drejes til venstre

mod frugtplantagen

Turledere

Frugtavler Jens Corneliussen

og naturvejleder Søren

Risborg, Rebild Kommune

Vi vil demonstrere beskæringsprincipper

med henblik på optimal høst, størst

mulig frugtkvalitet, den optimale træform

og for at holde træerne i ro, samt

undgå hvert andet års bæring. Desuden

vil se på forskellige former for podning

af æbletræer, hvor du kan få en podekvist

med hjem til haven. Du lærer også

at se forskel på blad- og blomsterknopper.

Vi drøfter sorter, grundstammer,

dyrkningssystemer, bestøvningsforhold,

forskellige træsygdomme og skadevoldere

både set erhvervsmæssigt – og

som det virker i villahaven.

SKOVBRUG I ROLD SKOV 4: DEN NYE SKOV 01.03.09

1. marts 2009 kl. 10-12

Mødested

Oplyses senere

Hold øje med dagspressen og

www.roldskov.info

Turledere

Skovfogederne Jacob Ellemann

og Morten Kappel Jensen,

Lindenborg Gods A/S

FEBRUAR-MARTS 2009

Dele af Rold Skov er blevet genplantet

siden orkanen i januar 2005, der gav

voldsomme ødelæggelser. Og der er

stadig orkanramte arealer, hvor der

skal plantes nyt. Fremtidens Rold Skov

bliver anderledes end den gamle, også

i de områder hvor der genplantes med

rødgran til f.eks. tømmer. Vi skal se og

høre om den nye produktionskov, og

vi sammenligner med den gamle Rold

Skov.


LILLE VILDMOSECENTRET 2008

GUIDET RUNDVISNING I OG OMKRING LILLE VILDMOSECENTRET

Arrangementet afholdes

16.03, 20.03, 21.03, 22.03,

23.03, 18.04, 19.04, 20.04,

27.04 01.05, 02.05, 03.05,

04.05, 11.05, 12.05, 29.06,

06.07, 13.07, 20.07, 27.07,

03.08, 10.08, 17.08, 24.08,

31.08, 15.10 og 19.10

Alle dage kl. 14-15

FUGLEOPLEVELSER I LILLE VILDMOSE

Arrangementet afholdes

16.03, 23.03, 30.03, 06.04,

13.04, 20.04, 27.04, 24.08,

31.08, 07.09, 14.09, 21.09

og 28.09

Alle dage kl. 11-13

Mødested

Toftesø Tårnet

Arr. i samarbejde med Dansk

Ornitologisk Forening.

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR TIL HØSTEMARK SKOV

Arrangementet afholdes

hver tirsdag fra 13.05 til og

med 12.08. Dvs. 13.05, 20.05,

27.05, 03.06, 10.06, 17.06,

24.06, 01.07, 08.07, 15.07,

22.07, 29.07, 05.08 og 12.08

Mødested

Lille Vildmosecentret

Bindende tilmelding på tlf.

99 31 75 50 senest dagen før

Pris Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR TIL TOFTE SKOV

Arrangementet afholdes

hver torsdag fra 15.05 til og

med 19.06. Dvs. 15.05, 22.05,

29.05, 05.06, 12.06 og 19.06,

samt den 07.08 og 14.08

Mødested

Lille Vildmosecentret

|76|

Guidet rundvisning i og omkring Lille

Vildmosecentret. Lær mosen at kende

igennem de fire udstillinger ”Mosens

tilblivelse”, ”Mosen og menneskene”,

”Mosens planter og dyr”, ”Oplevelser i

mosen” og kom tæt på mosen i centrets

eksperimentarium.

Ornitologer vil berette om Lille Vildmoses

unikke fugleliv. I Lille Vildmose

findes en gruppe af dygtige ornitologer,

der gerne vil formidle mosens unikke

fugleliv. Ornitologerne bemander fugletårnet

ved Toftesø, hvorfra de viser og

fortæller om mosens fugle.

Husk praktisk påklædning, godt fodtøj

og gerne en kikkert.

Aflyses ved dårligt vejr.

Høstemark Skov er en af Danmarks

smukkeste naturskove og dens artsrigdom

er særdeles veldokumenteret

– bl.a. en bestand på ca. 150 krondyr

og et ynglende par kongeørne. Skoven

er kun sjældent åben for offentligheden,

men på denne tur opleves den unikke

skov på tætteste hold. Turen inkluderer

også et besøg på Portlandsmosen eller

ved ørnefoderpladsen, og gennemføres

som en kombination af små gåture og

kørsel i bus. Husk godt fodtøj og gerne

kikkert. NB Hunde må ikke medtages.

Max. plads til 45 personer.

Tofte Skov er kun sjældent åben for

offentligheden, men på denne tur kan

man opleve den smukke og velbevaret

natur- og græsningsskov med en god

bestand af bl.a. krondyr og vildsvin.

Skoven er en græsningsskov, og ligner

de skove, der var fremherskende i Danmark

i 1800-tallet. Turen gennemføres

SE MERE PÅ WWW.LILLEVILDMOSECENTRET.DK


Bindende tilmelding på tlf.

99 31 75 50 senest dagen før

Pris Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

ÅBENT HUS PÅ REMISEN I DOKKEDAL

Arrangementet afholdes

hver fredag, lørdag og søndag

til og med 03.08

Uden for normal åbningstid

arrangeres guidede gruppebesøg

efter aftale – kontakt Lille

Vildmosecentret tlf. 99 31 75 50

eller www.remisen-dokkedal.dk

Mødested

Remisen i Dokkedal,

Remisevej 10

Pris Gratis adgang

OFFENTLIG GUIDET BUSTUR I LILLE VILDMOSE

Arrangementet afholdes

hver torsdag kl. 14-16 sommeren

igennem fra 03.07 til og

med 14.08. Dvs. 03.07, 10.07,

17.07, 24.07, 31.07, 07.08,

13.08, 20.08 og 27.08

Mødested

Kl. 13.45 ved Lille Vildmosecentret

Bindende tilmelding på tlf.

99 31 75 50 senest dagen før

Pris Voksne 80 kr.

Børn (under 13 år) 50 kr.

PÅ GYNGENDE GRUND I LILLE VILDMOSE

Arrangementet afholdes

hver onsdag kl. 14-16 sommeren

igennem fra 02.07 til og

med 27.08. Dvs. 02.07, 09.07,

16.07, 23.07, 30.07, 06.08,

13.08, 20.08 og 27.08

Mødested

Kl. 13.45 ved Lille Vildmosecentret

Pris 50 kr. pr. person

(børn under 12 år gratis)

som en kombination af små gåture og

kørsel i bus, hvorved både plante- og

dyrelivet opleves. Husk godt fodtøj og

gerne kikkert. NB Hunde må ikke medtages.

Max. plads til 45 personer.

Besøg de hyggelige ”Remisebisser” på

Remisen i Dokkedal. Få et kig på mosens

historiske maskiner og redskaber

og nyd den hyggelige atmosfære i de

små værksteder. Der er altid mulighed

for en god historie og faktuelle oplysninger

om tørv og tørvegravning i Lille

Vildmose. Endvidere er der mulighed

for at se Vildmosetoget, som er under

opbygning til brug på den kommende

museumsbane.

Oplev Danmarks rekreative vildmark.

Turen tager deltagerne gennem Lille

Vildmoses fantastiske natur- og kulturhistorie.

Vi oplever den levende og

unikke højmose, sphagnumindvendings-

områderne og ser forhåbentlig både

kongeørnen, soldug, skarver og krondyrene.

Turen gennemføres som en

kombination af små besøg i udkigstårne

og i Portlandsmosen samt kørsel i bus.

Husk godt fodtøj og gerne kikkert.

Hunde må ikke medtages.

Vi kører i egne biler rundt i Lille Vildmose

med en af Lille Vildmosecentrets

dygtige guides.

LILLE VILDMOSECENTRET, VILDMOSEVEJ 16, DOKKEDAL

Centret har åbent fra Påske til og med skolernes efterårsferie

Se alle ture og arrangementer på www.lillevildmosecentret.dk

SE MERE PÅ WWW.LILLEVILDMOSECENTRET.DK

|77|


SOMMER I REBILD OG OMEGN

GUIDET AFTENTUR TIL STORE ØKSSØ OMRÅDET

Turen afholdes

24.06, 01.07, 22.07, 29.07,

05.08 og 12.08

Alle dagene kl. 20-22

Mødested

P-pladsen ved

Mosskov Pavillonen

Pris 20 kr.

GUIDET NAT-TRAVETUR I TROLDESKOVEN

Turen afholdes

hver onsdag frem til 13.08.

Dvs. den 02.07, 09.07, 16.07,

23.07, 30,07, 06.08 og 13.08

Alle dagene kl. 23-01

Mødested

P-pladsen på pumpevejen

lige syd for Rold Storkro

Pris 20 kr.

OPEN TOP BUS, REBILD-1

Turen afholdes

25.06, 02.07, 09.07, 16.07,

23.07, 30.07, 06.08 og 13.08

Alle dagene kl. 10.30-12

Mødested

P-pladsen ved Nationalparken

Rebild Bakker

Reservér på

www.bestofdenmark.dk eller

på Rebild Turistbureau,

tlf. 99 88 90 00

Pris 25 kr.

OPEN TOP BUS, REBILD-2

Turen afholdes

25.06, 02.07, 09.07, 16.07,

23.07, 30.07, 06.08 og 13.08

Alle dagene kl. 10.30-12

Mødested

P-pladsen ved Nationalparken

Rebild Bakker

Reservér på

www.bestofdenmark.dk eller

på Rebild Turistbureau,

tlf. 99 88 90 00

Pris 25 kr.

|78|

Oplev bl.a. de smukke moser og skovsøer

– og hør et par gode historier

undervejs fra netop dette område.

Turen er på 2,5 km i fladt terræn.

Spændende og anderledes at færdes i

den eventyrlige Troldeskov, når mørket

falder på og skyggerne bliver lange.

Medbring en lommelygte og noget

varmt at drikke.

Turen er på 2 km i kuperet terræn.

Guidet rundtur i HotSpot Rebilds sydvestlige

del i Open Top Bus. Guiden

fortæller på busturen bl. a. om egnens

attraktioner, aktiviteter, historier og

anekdoter.

Guidet rundtur i HotSpot Rebilds østlige

del. Guiden fortæller på busturen bl.a.

om egnens attraktioner, aktiviteter,

historier og anekdoter.

SE MERE PÅ WWW.VISITREBILD.DK


HESTEVOGNSTUR MED SKOVKUSK FRODE GUSTAVSEN

Turen afholdes

hver torsdag til og med

14. 08. Dvs. 03.07, 10.07,

17.07, 24.07, 31.07, 07.08

og 14.08

Alle dagene kl. 17.30-19

Mødested

Vandrerhjemmet i Rebild

Pris

Voksne 30 kr., børn 20 kr.

HESTEVOGNSTUR MED KUSK EIGIL NIELSEN

Turen afholdes

hver fredag til og med 08.08.

Dvs. 11.07, 18.07, 25.07,

01.08 og 08.08

Alle dagene kl. 17.30-19

Mødested

P-pladsen på Møldrupvejen,

syd for Skørping

Pris

Voksne 30 kr., børn 20 kr.

RØVERNAT I ROLD SKOV

Turen afholdes

01.08 og 15.08

begge dage kl. 23-01

Mødested

P-pladsen ved

Mosskov Pavillonen

Pris 25 kr.

Børn under 12 år i følge

med voksne er gratis

REBILDFESTEN 2008

4. juli kl. 12-16.30

OPERA I REBILD 2008

10. august kl. 11-16

SKRÆDDERSYEDE TURE OG ARRANGEMENTER

SE MERE PÅ WWW.VISITREBILD.DK

Kom på en dejlig tur i hestevogn med

den kendte skovkusk Frode og hans dejlige

heste Basse og Rasmus. Da der er

begrænset plads i vognen, er det ”først

til mølle” princippet der gælder.

En dejlig aftentur i hestevogn med

Kusken Eigil til området omkring St.

Økssø.

Vi går gennem den mørke skov til røverlejren,

hvor der venter os røverhistorier

og en lille forfriskning. Ingen ved hvad

der kan ske undervejs, når man følges

med Røverne.

USA’s uafhængighedsdag fejres i Rebild

Bakker. Se www.rebildfesten.dk

Opera i det fri i Rebild Bakker.

Se www.operairebild.dk

Rebild Turistbureau arrangerer ture og

arrangementer i Rold Skov med erfarne

guider og efter dine ønsker.

|79|


SOMMER I VESTHIMMERLAND

VESTHIMMERLAND FRA EN NY VINKEL

Tirsdage i ugerne 26-34

Hver tur tager cirka 1,5 time

Mere information om turene

på www.bestofdenmark.dk

LIMFJORDSFORTÆLLINGER

Uge 26-35

Det er nemt at komme på en

Limfjordsfortælling. Mød blot

op på det anførte sted på det

anførte tidspunkt (gerne i

god tid) og køb en billet hos

fortælleren.

SE MERE PÅ WWW.VISITVESTHIMMERLAND.DK

SOMMER VED MARIAGER FJORD

LA BLOMSTERPARK

Mandage kl. 13 i ugerne 27-33

Mødested

Graverhusvej 4, Solbjerg,

9574 Bælum

HAVNØ GODS, MØLLEN OG KULTURLANDSKABET

Onsdage kl. 10 i uge 27, 31, 32

Mødested

Havnø Mølle, Havnevej 40,

Visborg, 9560 Hadsund

DEN GAMLE SMEDJE PÅ DANIA

Mandage kl. 10-15

hele året bortset fra juli

Mødested

Den gl. smedie, Daniavej 45,

Assens, 9550 Mariager

HAVN, HANDEL, GAS OG GLAS

Onsdage kl. 14 i uge 28, 30, 32

Mødested

Turistbureauet på havnen,

Søndre Kajgade 10,

9500 Hobro

Oplev Vesthimmerland fra toppen af

åben dobbeltdækkerbus

Tre flotte ruter med start fra henholdsvis

Løgstør, Aars og Farsø. Oplev fjord, herregårde,

hedelandskaber og kunstnerbyen

Aars. Driller vejret, lukkes bussen

med kaleche.

Limfjordslandet er Danmarks største

skatkammer af gode fortællinger.

Følg med og bliv klogere på gamle

dage, kirker, klostre, forfattere, natur,

kunst, snaps og andre fristelser.

Mere information om turene på

www.visitfjordenrundt.dk og

www.snapseruten.dk

Blomster- og kunstnerpark i et naturskønt

landskab. Hør historien om

stedets fortid og nutid.

Museumsinspektør Lise Andersen,

Hadsund Egnsmuseum, guider rundt på

Havnø Gods og Havnø Mølle.

Oplev det gamle smedehåndværk, når

smedene tænder op i den gamle esse

og former det glødende jern. Smede-

museum med håndsmedede souvenirs.

Guidet tur langs Hobro havn til bl.a.

byens gamle gasværk, der i dag er et

spændende museum.

Fortæller: Hanne Thomsen.


MUNKE OG MESSER

Tirsdage kl. 15 i uge 30-33

Mødested

Glenstrup Kirke,

Glenstrup søvej 36,

8990 Fårup

HOBRO KIRKE

Torsdage kl. 11

i uge 27, 29, 31, 32 og 33

Mødested

Hobro Kirke, Kirketorvet,

9500 Hobro

SE MERE PÅ WWW.VISITMARIAGERFJORD.DK

TURISTBUREAUER MM.

Arden Turistbureau

www.visitmariagerfjord.dk

Farsø Turistbureau

www.visitvesthimmerland.dk

Hadsund Turistbureau

www.visitmariagerfjord.dk

Hobro Turistbureau

www.visitmariagerfjord.dk

Løgstør Turistbureau

www.visitvesthimmerland.dk

Mariager Turistbureau

www.visitmariagerfjord.dk

FÅ MERE AT VIDE

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Information om Rold Skov,

turforslag, aktivitetskalender,

overnatning mm.

www.roldskov.info

Naturguiden Himmerland

Information om himmerlandske

naturområder, ture, foldere,

overnatning mm.

www.naturguidenhimmerland.dk

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Information om aktivitets-

muligheder, lejrpladser mm.

i Rold Skov og andre skove.

www.skovognatur.dk/himmerland

Naturturist

Forslag til ture i Himmerland

www.naturturist.dk

Glenstrup Kirke er bygget i slutningen

af 1000-tallet til Benediktinerordenens

kloster. I de seneste år er både kirken

og byens to hellige kilder blevet restaureret.

Fortæller: Niels Riis Østergaard.

Hobro Kirke er tegnet af G. Bindesbøll

og indviet i 1852. Prædikestolen fra

1698 er fra den gamle kirke.

Arrangeres i samarbejde med Hobro

Kirkes menighedsråd.

Nibe Turistbureau

www.visitaalborg.com

Rebild Turistbureau

www.visitrebild.dk

Aalborg Turistbureau

www.visitaalborg.com

Aalestrup Turistinformation

www.visitvesthimmerland.dk

Aars Turistinformation

www.visitvesthimmerland.dk

Turistinformation om

Himmerland

www.bestofdenmark.dk

Naturnet

Skov- og Naturstyrelsens

hjemmeside med kalender

over naturture mm.

www.naturnet.dk

Friluftskortet

Skov- og Naturstyrelsens

hjemmeside med faciliteter

i naturområder.

www.friluftskortet.dk

Naturture i Aalborg Kommune

Samtlige ture i kommunen.

www.aalborgkommune.dk/turfolder

Ridespor i Himmerland

Ruter, turforslag og foldere.

www.ridesporihimmerland.dk

|81|


NATURVEJLEDERE OG NATURGUIDER

Skov- og Naturstyrelsen, Himmerland

Naturvejleder Lars Wachmann

www.skovognatur.dk/himmerland

Fjordens Naturskole

Naturvejleder Reiner Merke

www.fjordens-naturskole.dk

Herregården Hessel

Naturvejleder Karen Louise Schmidt

www.herregaarden-hessel.dk

Lille Vildmosecentret

Naturvejleder Jakob Konnerup

www.lillevildmosecentret.dk

Mariagerfjord Naturskole

Naturvejleder Marianne Hald

naturskolen@mariagerfjord.dk

Naturcenter Himmerland

Naturkonsulent Ellen Marie Larsen

www.naturland.dk

Naturekspeditionen

Naturvejleder Karin Winther

www.naturekspeditionen.dk

Naturskolen i Rold Skov

Naturvejleder Søren Risborg

www.naturskole.dk

Rebild Produktionsskoles

naturskole

Naturvejleder Karsten Hansen

kh@rebildps.dk

Sydhimmerlands Naturskole

Naturvejleder Gert Rubæk

www.sydhimmerlandsmuseum.dk

Aalborg Kommune

Naturvejleder Esben Buch

esb-teknik@aalborg.dk

Naturvejleder Klaus Godiksen

kvg-teknik@aalborg.dk

Naturvejleder Ole Sørensen

ols-teknik@aalborg.dk

Naturvejleder Ole Henrichsen

olh-teknik@aalborg.dk

Forfatter Helge Qvistorff,

Terndrup

www.qvistorff.dk

Fotograf Kjeld Thomsen,

Teglgaards Mølle

www.kjeldthomsen.dk

Fritidsvejleder Peter Kristensen,

Oplev

fluepiskeren@hotmail.com

Journalist og forfatter Henrik

Bugge Mortensen, Skørping

forlagetrebild@post.tele.dk

Journalist Uffe Westerberg,

Rold

projektleder@roldskov.info

Naturguide Niels Fabæk,

Skørping

nielsnaturinfo@mail.dk

Rold Skov Adventure

www.roldskovadventure.dk

Team LA, Solbjerg

www.team-la.dk

Rold Storkro

www.rold.dk


MUSEER OG NATURCENTRE

Hadsund Egns Museum

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk

Halkær Mølle Naturcenter

www.aalborgkommune.dk

/halkaermoelle

Herregården Hessel

www.herregaarden-hessel.dk

Katbakken, Ø. Hornum

www.katbakken.dk

Lille Vildmosecentret

www.lillevildmosecentret.dk

Limfjordsmuseet i Løgstør

www.limfjordsmuseet.dk

Lindholm Høje Museet

www.nordjyllandshistoriskemuseum.dk

Museerne i Rold Skov

Blokhusmuseet, Buderup Ødekirke,

Jagt-, Skovbrugs- og Spillemands-

museet, Thingbæk Kalkminer

www.roldskovmuseerne.dk

Museumscenter Aars

www.museumscenteraars.dk

Remisen i Dokkedal

www.remisen-dokkedal.dk

Saltcentret i Mariager

www.saltcenter.com

Stenaldercentret i Ertebølle

www.stenaldercenter.dk

Sydhimmerlands Museum

Cirkusmuseet, Fyrkat, Boldrup

Museum, Hobro Museum,

Lyst-fartøjsmuseet

www.sydhimmerlandsmuseum.dk

NATURGUIDNING TIL HEST

Ålyst Turridning, Lindum

www.aalyst.dk

Meldgaard Heste, Grønnerup

www.meldinfo.dk

Vildmoseheste, Dokkedal

www.vildmoseheste.dk

WWW.NATURGUIDENHIMMERLAND.DK

|83|


FÆRDSELSREGLER I NATUREN

Når du færdes i naturen, skal du vise hensyn – både til naturen, til andre

besøgende og til lodsejerne.

Specielt om private arealer

Private skove er åbne fra kl. 06 til solnedgang.

Du må gå på veje og stier og cykle på vejene.

Ophold nærmere end 150 meter fra bygninger er ikke tilladt.

Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land.

Du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede.

Ophold nærmere end 150 meter fra beboelse er ikke tilladt.

Du må plukke blomster, bær og svampe til eget forbrug fra steder, hvor du

lovligt må færdes. Det gælder naturligvis ikke fredede arter.

SE ALLE ADGANGSREGLER PÅ WWW.FRILUFTSKORTET.DK

NATURTURE

Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Skov- og Naturstyrelsen,

Himmerland

Mariagerfjord Kommune

Rebild Kommune

Vesthimmerlands Kommune

Aalborg Kommune

Redaktion: Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter

Layout: Lise Glindvad, www.glindvad.dk

Fotos: Niels Fabæk (side 83) og Uffe Westerberg

Tryk: Degn Grafik, Ravnkilde

More magazines by this user
Similar magazines