Hædrede kunstnere i fælles udstilling - Den Frie

denfrie.dk

Hædrede kunstnere i fælles udstilling - Den Frie

Pressemeddelelse 15. november 2010

Hædrede kunstnere i fælles udstilling

Den 25. november modtager de tre billedhuggere Sophia Kalkau, Martin Erik Andersen og

Thomas Poulsen/FOS hver en hæderspris på 600.000 skattefri kroner fra Carl Nielsen og Anne Marie

Carl-Nielsens Legat. I den anledning præsenteres en fælles udstilling med de tre kunstnere i Den Frie

Udstillingsbygning i København. Udstillingen kan opleves fra den 26. november 2010 til den 2. januar 2011.

En af Danmarks absolut største hæderspriser

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat uddeler hvert år tre hæderspriser på hver 600.000 kr. altså i alt 1,8 mio.

kroner. Dette gør Legatet til en af Danmarks absolut største private hædersprisninger til danske kunstnere. Hvert andet år

æres Carl Nielsen, når hæderspriserne går til musikere og komponister, og hvert andet år æres Anne Marie Carl-Nielsen,

når priserne går til billedhuggere.

I år går prisen til tre danske billedhuggere, der på hver deres måde har været med til at definere den samtidige kunstscene,

og med rette kan kategoriseres som hørende til blandt de mest betydningsfulde yngre billedkunstnere i Danmark. Legatet

arrangerer i den anledning en udstilling med både nye og gamle værker af de tre prismodtagere.

Medlem af bestyrelsen for Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat Morten Stræde siger: ”De tre billedhuggere, vi

har valgt at hædre, er tre helt forskellige dybt engagerede kunstnere, som arbejder med begreberne form, flade og rum

på hver deres reflekterede måde. Så udover at præsentere tre individuelle kunstnere giver udstillingen også et billede af,

hvor mange udtryksformer og erfaringspotentialer skulpturen af i dag repræsenterer.”

Årets prismodtagere

Sophia Kalkau arbejder i et stramt og enkelt formsprog, ofte med udgangspunkt i geometriske grundformer. Hendes

skulpturer er ofte sart hvide eller pudderfarvede og med en overflade som får dem til at virke næsten bløde. Kalkau

supplerer ofte sine skulpturer med fotografiske værker, der har et fortællende udtryk.

Martin Erik Andersen arbejder i krydsfeltet mellem skulptur og installation. Hans udstillinger har ofte karakter af større

helheder, hvor værkerne så at sige smelter sammen eller forbindes af et netværk af betydninger, både materialemæssigt og

kulturelt. Materialerne spænder fra det gennemsigtige silkepapir over strik og stearin til den klassiske bronze.

Thomas Poulsen, optræder under kunstnernavnet FOS. Han arbejder med et begreb, han kalder social design. Han

mener, at måden vi indretter os på i verden faktisk former måden, vi agerer på. Man kan betragte hans kunstværker, som

ofte tager form af fantastiske knopskydende fortællinger, som en slags modeller over måder at tænke og være på.

Udstillingen med de tre kunstneres værker kan opleves 26. november 2010 – 2. januar 2011. Se www.denfrie.dk for

oplysninger om priser og åbningstider.

Udstillingskataloget med yderligere information om prismodtagerne kan downloades her.

Hæderspriserne uddeles 25. november kl.17-19, hvor der samtidig er fernisering på udstillingen.

Arrangementet er åbent for inviterede gæster og tilmeldt presse.

____________________________________________________________________________

Interesseret presse kan tilmelde sig ved henvendelse til pressekoordinator Camilla Jensen, cje@nissenco.dk /60617216.

Yderligere information om Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat kan fås på www.nielsen-legat.dk.

Yderligere information specifikt om udstillingen kan fås ved henvendelse til Kit Leunbach, pressekoordinator for Den Frie

Udstillingsbygning, på kl@denfrie.dk

Portrætfotos af de tre kunstnere samt billeder af udvalgte værker kan downloades her til redaktionelt brug (Brugernavn:

presse, Password: pr).


Kort om Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie

Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om deres forældre.

Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie Carl-Nielsen. Fondens

kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra kunstnerrettighederne.

Fonden har siden 1959 uddelt hæderspriser til danske komponister og musikere og siden 1960 til danske billedhuggere.

Hæderspriserne uddeles hvert andet år til musikkens verden og hvert andet år til billedkunstens. I år er det således 50 år

siden den første billedhugger blev hædret af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.

I dag er fondens hæderspriser af en størrelse, der gør dem til en af de absolut største årlige private donationer til danske

kunstnere. Udover at uddele hæderspriser støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Se mere om fonden på www.nielsen-legat.dk

Samarbejdspartner:

www.denfrie.dk

Kort om Sophia Kalkau

Født 1960. Bor og arbejder i København. Studier i Kunsthistorie ved Københavns Universitet 1982-87, studerende ved Det

Kgl. Danske Kunstakademi 1986-96, Cand.phil. i kunstteori 1996.

Se mere på www.kalkau.dk

Kort om Martin Erik Andersen

Født 1964. Bor og arbejder i København. Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1985-92, samt på El Fonuun-

Gamila, Cairo, Egypten 1988-89. Professor ved Det Kgl. Danske Kunstakademi 2009-.

Se mere på www.martinerikandersen.dk

Kort om Thomas Poulsen/FOS

Født 1971. Bor og arbejder i København. Uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1993-99.

Se mere om FOS’ koncept social design på www.socialdesign.dk

More magazines by this user
Similar magazines