Download hæftet som PDF her - Anima

anima.dk

Download hæftet som PDF her - Anima

FILOSOFI

SPECIESISME

OG DYRERET

HVAD ER REttIGHEDER?

Som samfund anerkender vi basale menneskerettigheder i forhold til liv

og krop. vi betragter disse rettigheder som “umistelige”-- det vil sige, at

ingen må tage dem fra os. Mennesker tildeles rettigheder over deres liv,

fordi de fleste har en stærk vilje mod at dø og bliver bange, når deres liv

trues. Mennesker tildeles rettigheder over deres egen krop, fordi de kan

føle smerte, hvis deres krop lemlæstes, og frustration, hvis de spærres

inde i længere tid.

fordi vi som samfund forstår, hvor forfærdelig den slags lidelse er,

prøver vi at beskytte os mod dem, som måske vil slå ihjel, lemlæste eller

indespærre uden at tage hensyn til de fordele, som de kan opnå ved at

gøre det.

SKAL DyR BESKyttES?

baseret på almen fysiologi og adfærd kan man roligt sige, at hvirveldyr

også oplever frygt, når deres liv trues, smerte, når deres krop lemlæstes

og kedsomhed og frustration, når de spærres inde i længere tid. Hvorfor

har dyr så ingen rettigheder?

i forbindelse med spørgsmålet om man skal tage moralsk hensyn til

dyr, skrev filosoffen jeremy bentham: “Spørgsmålet er ikke, kan de

ræsonnere? Heller ikke kan de tale? Men derimod kan de lide?” (fra ‘An

introduction to the Principles of Morals and Legislation’, 1789). for dem,

der er i stand til at lide, er det graden af lidelse og ikke hvilken art, de

tilhører, der burde være gældende. Ligeledes bør det gælde, at hvis et

individ ønsker at leve, skal dets liv respekteres.

Dyr viser, at de værdsætter deres liv og frihed i deres kamp mod at blive

spærret inde og slået ihjel. Det at frarøve dem liv og frihed gør dem

fortræd på mange af de samme måder, som et menneske gøres fortræd,

når det frarøves livet eller friheden.

Eftersom dyr kan føle smerte og har et stærkt ønske om at leve,

skulle de så ikke også have basale rettigheder til deres liv

og krop? Hvordan kan vi da som individer, der er i

stand til at handle moralsk, retfærdiggøre udnyttelse

og slagtning af dyr?

SpEcIESISME

Speciesisme betyder, at man diskriminerer et

individ på baggrund af den art, det tilhører og

ikke behandler det efter de egenskaber, det

har (såsom evnen til at lide). En speciesist

synes ikke, at dyrs lidelse er vigtig alene af

den grund, at de er dyr. Ligesom en racist

mener, at mennesker af en bestemt race er

mindre værd alene pga. deres hudfarve.

Speciesisme er diskrimination, men

tankegangen er udbredt. At give rettigheder,

afhængigt af hvilken art individer tilhører, er

ligeså irrationelt som at basere rettigheder

på hudfarve eller køn. Alle disse kategorier,

ved vi i dag er genetisk bestemt. Så for at

forsvare speciesisme må man kunne svare

på følgende spørgsmål:

Hvis rettigheder skulle gives på basis

af gener, hvorfor skulle grænsen så

trækkes ved arter (Homo Sapiens)

og ikke ved race (europæer), orden

(pattedyr) eller rige (hvirveldyr)?

Ligesom gener bestemmer

øjenfarve, hudfarve osv., hvilke gener

bestemmer så rettigheder?

Læs mere på om etik på www.anima.dk

LiDEr PLAntEr iKKE ogSå?

Selvfølgelig kan planter reagere på

stimuli i deres miljø. Men der findes

ingen beviser for, at planter føler smerte.

grøntsager besidder hverken perifære

nerver, som kan registrere at der bliver

skåret i dem, eller et centralnervesystem,

som kan opsamle signaler og

omsætte dem til en smertefølelse.

HviS vi iKKE SPiSEr DyrEnE, viL DE

Så iKKE ovErbEfoLKE jorDEn?

vi slår ikke dyr ihjel og spiser dem for

at redde dem fra at dø en naturlig død.

vi opdrætter dyrene med det formål at

dræbe og spise dem. De vil derfor ikke

blive født til et liv med lidelse, når vi

holder op med at opdrætte dem.

HVIS DIN HUND SMAGTE SOM

GRIS, VILLE DU SÅ SPISE DEN?

Der er et skizofrent element i vores forhold til dyr, hvor følsomhed og

brutalitet lever side om side. Halvdelen af de danske hunde får julegaver,

mens grise, der er langt klogere end hunde, lever miserable liv og dør for

at tilfredsstille noget så simpelt som vores smagsløg.

Er det rimeligt, at nogle dyr skal lide og dø, bare fordi de ikke er kæledyr?

Hvordan kan vi som moralske væsener retfærdiggøre at lade dyr lide, når

alternativet er et så simpelt som at vælge vegetariske produkter i supermarkederne?

VIL Du LÆSE MERE oM DyREEtIK?

Af litteratur kan anbefales:

Animal Liberation” af Peter Singer

“The Case For Animal Rights” af tom regan

“Unlocking the Cage” af Stephen Wise

“Dominion” af Matthew Scully

“Meat Market” af Eric Marcus

Du kan finde de fleste bøger på:

www.animashop.dk og læse uddrag og

anmeldelser i Animas artikelsektion på:

www.anima.dk/artikler.htm

SPØRGSMÅL

&

SVAR

AnDrE Dyr SPiSEr HinAnDEn.

Hvorfor Må vi iKKE SPiSE DyrEnE?

rovdyr i naturen dræber dyr af

nødvendighed. gjorde de ikke det, ville de

ikke overleve. vi dræber andre dyr som et

bevidst valg, selvom vores kroppe på ingen

måde behøver kød. faktisk har mange

undersøgelser vist, at en vegetarisk kost

uden meget fedt er sundere end en kost,

som indeholder mange animalske produkter.

Er vEgEtAriSME iKKE Dyrt?

Der er intet, der nødvendigvis er dyrere i en

vegetarisk livsstil (bønner og ris er billigere

end bøf og gris). i mange fattige dele af

verden lever befolkningen hovedsagligt

vegetarisk, da dette er det billigste.

More magazines by this user
Similar magazines