sprog og leg.indd - Glostrup Bibliotek

glostrupbib.dk

sprog og leg.indd - Glostrup Bibliotek

SPROG & LEG

Hjælp dit barn

til et godt sprog

Udarbejdet af Glostrup Bibliotek i samarbejde

med talehørelærerne på PPR, 2010

16 1


2

Sprog og leg

Glostrup Biblioteks sprog og leg samling består af pædagogiske spil

som fx lotto, vendespil, puslespil og lydcd til brug sammen med det

0 – 7-årige barn.

Spillene kan lånes af alle, og de kan bruges som støtte for både danske

og tosprogede børns sproglige udvikling.

Spillene er opdelt i kategorierne:

• Ordforråd

• Sproglig opbygning

• Udtale

• Lydopfattelse

• Sprogforståelse

Materialerne skal bruges af børn og voksne sammen.

Der følger en vejledning med i spillene.

Redigering: Grete Jensen, talehørelærer

Linda Barfred, talehørelærer

Birgitte H. Kristensen, bibliotekar

Svane, Mie Raunsmed: Små fi ngre fortæller

Brug babytegn og tal med de mindste.

Pegebog med anvisninger og råd til forældre i kommunikationen mellem

voksne og børn fra 0-2 år ved at inddrage tegn som er forståelige og

anvendelige.

Fra 0 år

Søge og sammenligne - Se og sortere.

6 brikker, 2 bøger

Selvkontrollerende materiale. Opgaverne drejer sig om at genkende en

illustration magen til eller i mindre format, som spejl- eller skyggebillede,

fi nde fi guren i brug eller som udsnit.

Velegnet til de ældste børn i børnehaven, i indskolingen samt i de yngste

specialklasser.

Fra 3 år

Topoprimo

4 plader, 15 fi gurer, 24 modelkort, 1 vejledning

Spillet øver indlæring af tings placering i rummet og træner forholdsord

som bagved, foran, ovenover osv. Til hver plade hører 4 magnetiske fi -

gurer, som skal placeres i forskellige positioner med modelkortene som

forlæg. Materialet lægger op til samtale om det man ser på billederne,

mens forholdsordene øves.

Fra 2 år

Vi taler med Bamse

64 kort, 14 brikker, 1 vejledning

Puslespil og billedkort der viser Bamse i forskelligt humør og i gang

med forskellige aktiviteter. Materialet er meget velegnet til sprogopbygning.

Fra 3 år

15


14

Opposites

40 brikker

To-briks puslespil med billeder der viser et modsætningsforhold, fx et

åbent og et lukket penalhus.

Fra 2-4 år

Ordspil

4 memoryspil (á 30 ordkort og 30 billedkort), 1 bog, 1 bog (6 delte

blade), 1 vejledning

Hertil hører bog: Min ordbog Spillekasse med 4 forskellige memoryspil

og 2 bøger, der udbygger og stimulerer børns sprog.

Der leges med lyde, ord og begreber, og materialet styrker sproget i

forhold til den senere læseindlæring.

Fra 5 år

Patero

4 plader, 32 brikker, 1 vejledning

Selvkontrollerende materiale. Brikker med tegnede illustrationer skal

placeres korrekt på spillepladen efter både form og illustration. Mange

spilvariationer f.eks. domino, billedlotteri og lotto. Øver logisk tænkning

og genkendelse samt evnen til at skelne og iagttage ligheder og

forskelle. For 2-4 deltagere.

Fra 4 år

Spil med billeder og former 1 - Spil med billeder og former

2.

6 brikker, 2 bøger

Selvkontrollerende materiale, der øver evnen til at skelne, iagttage og

kombinere. Opgaverne drejer sig om genkendelse af fi gurer set i en

anden vinkel eller i et andet format, eller genkendelse af detalje eller

mønster. Skærper koncentrationsevnen og opøver evnen til at arbejde

struktureret. Velegnet til de ældste børn i børnehaven, i indskolingen

samt i de yngste specialklasser.

Fra 3 år

ORDFORRÅD (ord, farver, tal)

Bas lotto 1 - i hjemmet

4 plader, 48 brikker, 1 vejledning

Selvkontrollerende materiale med tydelige tegnede illustrationer i klare

farver. Pladerne viser dagligdags situationer fra køkken, dagligstue,

børneværelse og garage. De tilhørende brikker viser genstande som kan

henføres til pladerne.

Fra 4 år

Byg en klovn

6 spilleplader, 6×6 brikker, 3 terninger, 1 vejledning

Spil hvor hver deltager skal samle en klovn efter farver og tal. Spillet

minder om et puslespil og øver farver og tallene fra 1-6.

Fra 3 år

Dobbelt ord

32 brikker, 1 vejledning

Kombinationsspil, der viser hvordan ord kan blive til nye ord, når de

sættes sammen eller deles.

Fra 3 år

Farm scene

1 plade, 20 brikker

Træpuslespil, der med vellignende tegninger viser en bondegård med

dens dyr og omgivelser.

Fra 3 år

3


4

Farver og former

6 plader, 2 drejeskiver, 36 brikker, 1 vejledning

Spillet øver farver og geometriske former. Ved hjælp af en eller to drejeskiver

skal spillepladen fyldes med brikker efter form eller farve eller

en kombination af begge. Velegnet i børnehaven/indskolingen til det

første farvekendskab og formopfattelse. For 2-6 deltagere.

Fra 3 år

Fødselsdag 1-10

1 puslespil med 20 brikker

Puslespil som viser antal, tallene 1-10 og størrelsesforhold. Til hvert tal

hører 2 brikker: en brik viser taltegnet, den anden viser et barn og de pågældende

antal, f.eks. 6 lys i lagkagen, 10 kager på fadet.

Fra 3 år

Hvis er det?

72 billedkort, 1 vejledning

Billedkort i 2 sværhedsgrader, hvor et kort viser en person der repræsenterer

et erhverv eller en funktion samt 2 tilhørende kort, som viser

genstande der karakteriserer personen, fx en snedker, en værktøjskasse

og en sav eller en skoleelev, en skoletaske og en madkasse.

Fra 3 år. (Velegnet til voksne med særlige sproglige behov)

Indkøbslisten

4 indkøbslister, 4 indkøbsvogne, 32 brikker, 1 vejledning

Spil om indkøb af dagligvarer, som indbyder til en snak om fødevarer.

Fra 3 år

Klipp Klapp Lük

1 bog, vejledning på omslag

Spiralbog, hvor øverste halvdel er opgavekort og nederste er opdelt i 6

kortbunker, hver med 11 forskellige tegninger. Materialet er selvkontrollerende

og opøver barnets evne til at iagttage, skelne og kombinere.

Fra 4 år

Leg med ordfamilier

18 opgavekort, 36 billedkort ,1 vejledning

Materiale som i spillemåde minder om fi rkort. Ud fra karakteristiske

detaljer skal kort samles i kategorier, fx udsagnsord, navneord, forholdsord

og farver.

Fra 5 år

Lig med, mindre end eller større end

1 drejeskive, 36 brikker, 1 vejledning

Spillet øver størrelsesbegreberne lige store, lille og stor. Drejeskiven viser

en bjørn eller en bold sammen med et af symbolerne =, eller >. Spillet

går ud på at dreje på skiven og fi nde den spillebrik, som er opgavens

løsning. Velegnet til de ældste børn i børnehaven, i indskolingen eller i

den første matematikundervisning. For 2-6 deltagere.

Fra 4 år

Mein allererstes mini LÜK-Set

2 mini LØK æsker med 12 brikker i hver, 2 bøger

Selvkontrollerende spil, der opøver barnets evne til at iagttage og kombinere.

Opgaverne er af stigende sværhedsgrad.

Fra 4 år

Min mor

1 puslespil (30 brikker) 1 vejledning på pladen

Puslespil i 5 lag som viser barnets udvikling i en gravid kvinde.

Fra 4 år

Natur i relief

1 spil (2×12 brikker), 1 vejledning

Følememory i massivt bøgetræ, som gengiver motiver fra naturen:

træer, planter og dyr. Motivernes positive og negative form danner par.

Materialet udvikler følesans og skærper barnets iagttagelsesevne, samt

træner sprog og koncentrationsevne. Velegnet til synshandicappede.

Fra 4 år

13


12

Hvad er tilføjet 2

155 billedkort, 1 vejledning

Billedkort der i serier tilføjer eller fl ytter om på de enkelte elementer i

billedet. Kan bruges til udvidelse af ordforråd, træning af iagttagelsesevne

samt forståelse af rumlige relationer. Motiverne er hentet fra børns

hverdag og nære omverden.

Fra 3 år

Hvad hører sammen 1 - Hvad hører sammen 2

6 brikker, 2 bøger

Selvkontrollerende materiale med øvelser, der går ud på at kombinere

billeder parvis efter sammenhæng (f.eks. sav og brædder, æg og kylling,

sol og måne). Velegnet til de ældste børn i børnehaven, i indskolingen

samt i de yngste specialklasser.

Fra 3 år

Klods pusle

30 plader, 7 geometriske træklodser i æske, 1 vejledning

Puslespil hvor man med 7 træbrikker, der tilsammen danner et kvadrat,

lægger fi gurer på udstandsede fi gurplader efter samme princip som

tangram. Opgaverne spænder fra ganske enkle med 2 brikker til sværere

med 7 brikker. Styrker matematisk sans.

Fra 4 år

Korsør-spillet

9 plader, 54 brikker, 9 fi gurkort, 6 farvekort, 1 vejledning

Lottospil velegnet til indlæring af enkle sætninger og til træning af forholdsord

og udsagnsord. Spillet giver endvidere mulighed for indøvelse

af former, farver og kombinationer.

Fra 4 år

Kropsdele

32 billedkort, 1 vejledning

Farvefotografi er der viser kroppens enkelte dele.

Fra 2 år

Lotto

4 plader, 24 brikker, 1 vejledning

Lottospil som viser ting fra barnets hverdag. Spillepladerne omhandler

kategorierne: tøj, legetøj, mad og spiseredskaber. Kan også anvendes til

sortering efter kategori. For 1-4 deltagere.

Fra 2 år

Maxilotto – farver

6 spilleplader i farver, 6 spilleplader i s/h, 36 brikker, 1 vejledning.

Billedlotto med fotografi er til indlæring af farver og former. Et sæt

spilleplader er i farver og et sæt er i sort-hvid. Brikkerne viser motivet i

farve og form. For 1-6 spillere.

Fra 2 år

Mit første terningespil

1 plade, 4 brikker, 1 terning, 1 vejledning

Brætspil til den første farveindlæring og mængdetræning. Det gælder

om at nå først frem til gulerødderne.

Fra 2 år

Mit hus

4 plader, 1 drejeskive, 20 brikker, 1 vejledning

Samtalespil som viser hjemmets indretning. I køkken, stue, badeværelse

og børneværelse er møbler eller andet tilbehør vist som silhuet. De

tilsvarende brikker skal, med eller uden brug af drejeskiven, anbringes i

det rigtige rum. For 1-4 deltagere.

Fra 3 år

5


6

Multo

6 plader, 24 brikker, 1 vejledning

Lottospil med variationsmuligheder, hvor brikkerne har illustrationer

på begge sider. Spilles som alm. lotto eller med variation, hvor illustrationerne

på brikkernes bagside skal kombineres med illustrationerne

på pladerne, f.eks. en landmand og en traktor, fi re fødselsdagslys og en

lagkage. For 1-7 deltagere.

Fra 3 år

Rubri

8 spilleplader, 64 brikker, 1 vejledning

Selvkontrollerende lottospil med tegnede illustrationer fra hverdagen.

Hver plade viser en aktivitet barnet kender. Til hver plade hører 8 brikker,

som viser genstande der hører til, men ikke nødvendigvis ses på

spillepladen.

Fra 3 år

Spil med tegn

20 plader, 240 brikker, 1 vejledning

Lottospil hvor motiverne både vises som farvetrykte billeder og som

billeder med tegn. Motiverne dækker de mest almindelige madvarer og

ting i et køkken. Kan bruges til indlæring af tegnsprog (tegn til tale) og

opbygning af ordforråd. Også velegnet til døve.

Fra 2 år.

Vilde dyrelyde

36 billedkort, 1 miniCD, 1 indholdskort, 1 vejledning.

LydCD med tilhørende tegnede billedkort, der illustrerer lyde fra dyr,

fx bjørn, elefant og delfi n. Barnet skal identifi cere lyden og kombinere

med tilsvarende billedkort.

Fra 3 år

SPROGFORSTÅELSE

(forholdsord, størrelser, følelser)

Begreber

4 plader, 64 brikker, 1 vejledning

Kombinationsspil der illustrerer begreberne: farver, forholdsord, størrelser,

modsætninger og synsvinkler.

Fra 3 år

HV-højre-venstre, op-ned

4 plader, 12 brikker, 1 vejledning

Selvkontrollerende puslespil med 8 opgaver af stigende sværhedsgrad,

der indfører relationerne foran-bagved, over-under, højre-venstre og

samtidig træner barnets evne til at skelne og iagttage.

Fra 3 år

11


10

LYDOPFATTELSE

Gå med hjem hvor vi bor

Bog + 1 cd

Lyt til børnenes kæledyr og hjemmets mange andre lyde på medfølgende

cd.

Pegebog med myldrebilleder fra huset, hvor man kan gætte dyrestemmerne

på cd’en.

For 2-5 år

Gå med i Zoo

Bog + 1 cd

Lyt til dyrestemmerne og havens mange lyde på medfølgende cd.

Pegebog med myldrebilleder fra zoologisk have, hvor man kan gætte

dyrestemmerne på cd’en.

Fra 2 år

Lydsekvenser

2 kassettebånd, 40 billedkort, 1 vejledning

Billedkort som i sekvenser viser 18 hverdagssituationer. På lydbåndene

er lydsekvenserne så lange, at der er god tid til at fi nde det tilsvarende

billede. Materialet skærper opmærksomheden for lyde og øger forståelse

for sammenhæng mellem billede, lyd og virkelighed.

Fra 3 år

Naturens lyde

36 billedkort, 1 miniCD, 1 indholdskort, 1 vejledning

LydCD med tilhørende tegnede billedkort, der illustrerer lyde fra naturen,

fx tordenvejr, vandfald og skovbrand. Barnet skal identifi cere lyden

og kombinere med tilsvarende billedkort.

Fra 3 år

SPROGLIG OPBYGNING

(handlingsforløb, sætninger)

Handlingsforløb-begrebssæt

32 billedkort, 1 vejledning

Billedkort som først i enkle handlingsforløb, senere i længere handlingsforløb

beskriver dagligdags handlinger med udgangspunkt i barnets

erfaringsverden. Opøver evnen til at formulere sig i korte sætninger mv.

Fra 4 år

En dag med Flo

75 billedkort, 1 vejledning

Tegnede billedkort med drengen Flo som hovedperson som illustrerer

handlingsforløb fra barnets hverdag, fx Flo står op, tager brusebad, vasker

hår osv. indtil han til slut spiser morgenmad. Lægger op til samtale

om hverdagen samt til beskrivelse af ligheder og forskelle i forhold til

barnets egen hverdag. Kan bruges læseforberedende.

Fra 5 år

Enkle handlingsforløb

48 billedkort, 1 vejledning

Fotografi ske billedkort i serier a 2-3 kort, som beskriver enkle handlingsforløb

fra hverdagen, fx tænde lampe, lægge puslespil eller lakere

negle. Velegnet til udvikling af formuleringsevnen hos lidt større børn.

Fra 3 år

Eventyr, boks 1

72 billedkort, 1 vejledning

Tegnede billedkort i serier a 7-13 kort som beskriver 6 kendte eventyr.

Kortene skal lægges i korrekt rækkefølge, hvorved eventyrets handlingsforløb

gengives. Materialet er velegnet til at øve sætninger.

Indhold: Rødhætte ; Snehvide ; Frøkongen ; Askepot ; Tornerose ; Den

bestøvlede kat.

Fra 4 år

7


8

Lea, Lars & Dodo

144 billedkort, 1 vejledning

Tegnede billedkort som i 6 sekvenser illustrerer 24 korte humoristiske

episoder tæt på børns hverdag. Opøver barnets evne til at tænke i logiske

handlingsforløb og fortælle små historier.

Fra 6 år

Oplevelser med Tom og Sara

36 billedkort, 1 vejledning

Tegnede billedkort i 6 serier à 6 kort med sjove episoder. Temaerne er

hentet fra barnets hverdag og har ofte en uventet slutning. Materialet

udvikler evnen til at beskrive handlinger og tænke i logisk rækkefølge.

Fra 3 år

Prinsessen på ærten

Trææske med 10 træfi gurer, 1 vejledning

Bordteater bestående af træfi gurer, der kan anvendes til at fortælle og

dramatisere H.C. Andersens eventyr om Prinsessen på ærten. Figurerne

kan stå selv og placeres i forskellige positioner i forhold til hinanden

for derved at danne udgangspunkt for samtale om rumlige relationer.

Stimulerer formuleringsevne og fantasi.

Fra 3 år

Scenario

71 billedkort, 1 vejledning

Tegnede billedkort i serier a 5-6 kort som beskriver et handlingsforløb.

Sværhedsgraden forøges ved at man skal identifi cere kort, som ikke

hører til i handlingsforløbene. Materialet øver logisk tænkning og kan

bruges læseforberedende. For 1-4 spillere

Fra 4 år

UDTALE (mundmotorik)

Deleuran, Kirsten: Troldekonen Truntes forberedelser til

troldefest: en mundmotorisk historie

Billedbog

En tungemotorikhistorie, der styrker mundmotorikken og samtidig den

taktile og kinæstetiske sans Beregnet for børn med talevanskeligheder.

Fra 4 år

Steffi n, Else: Den bredmundede frø

Billedbog

Den bredmundede frø er en mimik- og lydhistorie, hvor frøen på sin vej

møder mange mennesker, steder og ting, der skal få tilhøreren til at øve

artikulation og blive bevidst om fonemernes dannelsessteder i munden.

Beregnet til specialundervisning og sprogstimulering.

Fra 3 år

Steffi n, Else: Løvejagten

Billedbog

Jægeren Viggo skal på løvejagt og begiver sig ud på en lang tur over

bjerge, gennem sumpe over fl oder og ud på savannen. Her møder han

mange dyr og til sidst også løverne, men han har glemt sit gevær.

Beregnet til arbejde med motorik og lyde i børnehaver, børnehaveklasser

og sproggrupper.

Fra 3 år

9

More magazines by this user
Similar magazines