Motion og bevægelse - AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

gladsaxe.aof.dk

Motion og bevægelse - AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Foredrag og debat Krop og bevægelse Rundvisninger Rundvisninger og rejser

fore fore·

drag

kkkkURSE

kURSER kURSER kURSER kURSER kURSER kURSER kURSER

samvær

Friluftsliv Madlavning IT · EDB

Kreativ fritid

Sprog Familieaktiviteter

SER

AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV AKTIV

FRITID FRITID FRITID FRITID

Mennesker imellem Ordblinde Sang og musik

ALLERØD•FURESØ•GENTOFTE•HØRSHOLM•LYNGBY-TAARBÆK

GLADSAXE•HILLERØD•GRIBSKOV•RUDERSDAL

FORÅR2012


2

INDHOLD:

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

2 Praktiske oplysninger

2 Ordblindeundervisning

3 Foredrag og debat

5 Oplev din by

9 Friluftsliv

10 Mennesker imellem

10 Familieaktiviteter

12 Mad og vin

13 Sprog

14 Kreativ fritid

16 Motion og bevægelse

19 Musik - Sang - Drama

20 Undervisningssteder

21 IT - EDB

23 Stikordsregister

UndervisninG i:

Allerød Kommune Hillerød Kommune

Furesø Kommune Hørsholm Kommune

Gribskov Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune

Gladsaxe Kommune

Gentofte Kommune

Rudersdal Kommune

AOF GentOFte · GlAdsAxe · lynGby-tAArbæk

Rådhus Allé 11

Postboks 106, 2860 Søborg

Tlf. 39 69 33 33

www.aof-gladsaxe.dk

info@aof-gladsaxe.dk

AOF nOrdsjællAnd

Allerød · Furesø · Gribskov · Hillerød · Hørsholm · Rudersdal

Mariehøj Centret

Øverødvej 246, 2840 Holte

Tlf. 45 80 19 00

www.nordsjaelland.aof.dk

info@aof-nordsj.dk

Kontortider:

Mandag-torsdag kl. 10.00 - 15.00

Fredag lukket

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

Praktiske oplysninger

PrAktiske OPlysninGer:

tilmelding:

Ring til AOF og reservér plads! Gå ind på AOF´s hjemmeside eller besøg os på kontoret.

betaling:

Prisen er anført ved hvert fag. Bemærk betalingsfristen

- manglende betaling betragtes

ikke som en afmelding! Modtages betalingen

ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet til

en evt. venteliste. Du kan betale via netbank,

dankort ved tilmelding via hjemmeside, girokort

som fremsendes efter tilmelding, check

eller ved henvendelse til kontoret. Tilbagebetaling

kan ske indtil 14 dage før planlagt

holdstart. Herefter er tilmelding bindende.

Obs! Tilmeldinger til ture og rejser er bindende.

Hvis et hold ikke oprettes, bliver du tilbudt at gå

på et andet hold eller at få dine penge retur.

nedsat pris:

Gælder for særlige grupper til undervisning

indenfor den kommune, man bor i.

Gladsaxe: 12 kr./lektioner, 24 kr./foredrag.

Gentofte: 25% af kursusprisen,

minus materialer.

Lyngby: 7 kr./lektion, 12,50 kr./foredrag

Rudersdal: Pensionister 7 kr./lektioner

og 14 kr./foredrag.

Hørsholm: Kontakt AOF for oplysninger.

Oplys ved tilmelding om du får social- eller folkepension,

efterløn, dagpenge eller kontanthjælp

samt oplys cpr.nr..

deltagerbevis/Møde- og girokort:

Kvitteringsdelen på girokortet er dit mødekort.

Mødekortet skal medbringes fra første undervisningsgang.

Hører du ikke andet, skal du

møde som anført på dit mødekortet.

Holdtider:

Første mødedato er anført under det enkelte

hold. Lektionslængden er 55 minutter, hvoraf

10 minutter bruges til pause. På de fleste bevægelsesfag

er pausen fratrukket i undervisningstiden.

Ordblindeundervisning for voksne

- løbende optag på baggrund af test!

• Har du problemer med at læse eller skrive ?

• Læser du kun sjældent ?

• Er det svært at læse teksterne på TV ?

• Måske er du ordblind !

Vi planlægger din undervisning ud fra en test,

så du kommer til at arbejde med det, du har brug for.

Handicap-/hensyntagende specialundervisning:

Deltagere på små hold med hensyntagende

specialundervisning skal skriftligt erklære

sig berettiget til undervisning i det konkrete

fag. Erklæringen skal underskrives ved første

mødegang.

bøger og materialer:

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd

med læreren.

Ferie og fridage: (alle dage er inklusive)

Vinterferie: 13.02.12 – 17.02.12

Påskeferie: 02.04.12 – 09.04.12

St. Bededag : 04.05.12 – 06.04.12

Kr. Himmelfart: 17.05.12 – 20.05.12

Pinse: 26.05.12 – 28.05.12

1. maj: 01.05.12

Grundlovsdag: 05.06.12

Undervisningen er gratis

- og foregår på små hold med IT som hjælpemiddel (CD-ord og Vital).

Der tilbydes hold både formiddag, eftermiddag og aften.

Man går normalt 1 eller 2 gange om ugen i 3 lektioner.

Vejledning og yderligere information:

Ring til AOF på 39 69 33 33 - spørg efter Lene Burup.

Se også andre kurser for ordblinde:

Engelsk side 13 og Edb side 20

Undervisningssteder:

Ballerup:

Telegrafvej 5A

2750 Ballerup

Gladsaxe:

Frødings Allé 8

2860 Søborg

deltagerindflydelse:

Deltagerne på vore kurser kan vælge en deltagerrepræsentant

til AOF’s bestyrelse.

For kursusdeltagere i:

AOF Nordsjælland, Mariehøjcentret,

Kontakt AOF Nordsjælland for information.

Forbehold:

Der tages forbehold for lærerændringer, udsættelse

af kursusgange, flytning af undervisning

samt eventuelle lovændringer, ligesom

der tages forbehold for trykfejl.

Hillerød:

3F - Frederiksborg

Milnersvej 41 D

3400 Hillerød

Helsingør:

3F - Nordøstsjælland

Rønnebær Allé 106

3000 Helsingør


Foredrag og debat

Film · teater · koncert

Foredrag med helle

birkholm-buch

sådan styrker du dit

barns selvværd

- betydningen af små børns nære

relationer.

Selvværd handler om, hvilken værdi barnet oplever at have

som menneske, bare fordi det er. Selvværd handler således

om barnets forventninger til sig selv, men det handler og

om barnets forventninger til andre og til, hvad fremtiden

vil bringe. Hvad er selvværd og selvtillid egentlig, og hvilken

forbindelse er der imellem de to? Er selvværdet f.eks.

altid højt, hvis bare selvtilliden er i orden?

onsdag den 22.02 kl. 19:00 • 211096

kr. 100,- Kulturhuset, Farum

onsdag den 07.03 kl. 19:00 • 211101

kr. 100,- Borgernes hus, Søborg

sov godt, min skat

Mange nybagte forældre forventer, at spædbørn stort set

har en medfødt evne til at falde i søvn selv og sove alene og

uforstyrret det meste af natten. Desværre har de færreste

spædbørn en sådan indbygget evne. Faktisk er spædbørns

sovemønstre og voksnes sovemønstre så forskellig, at det

kan være svært for mor og far at få nok søvn selv.

tirsdag den 20.03 kl. 10:00 • 211111

kr. 100,- Gladsaxe Hovedbibliotek

onsdag den 18.04 kl. 10:00 • 211126

kr. 100,- Kulturhuset, Farum

skæld mindre ud

Udgangspunktet er den seneste nye forskning i betydningen

af skæld ud for børns udvikling og selvværd. Vi diskuterer

bl.a. spørgsmål som: Hvordan påvirkes børn af

skæld ud? Hvad barnet af skæld ud? Anerkendende eller

underkendende kommunikation? Kan man opdrage uden

at skælde ud?

torsdag den 22.03 kl. 19:00 • 211116

kr. 100,- Kulturcenter Mariehøj, Holte

onsdag den 25.04 kl. 19:00 • 211121

kr. 100,- Borgernes hus, Søborg

se familieaktiviteter på side 10

Forstå din teenager

Som teenageforælder gælder det om at finde den rette balance

mellem at turde give slip og holde fast lidt endnu -

lettere sagt end gjort. Og så handler det om at forstå, at

livet med en teenager sætter den voksnes liv i et nyt lys.

De til tider vanvittige situationer, der nemt kan føles som

personlig fiasko, giver i virkeligheden også mulighed for at

blive klogere.

onsdag den 28.03 kl. 19:00 • 213476

kr. 100,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød • Gitte Haag

Fuck normal

Et tanke- og lattervækkende foredrag for teenagere - og

deres forældre. Om ensomhed og angst. Om mobning og

om at tage kampen op i stedet for at give op. Om alt det,

de voksne ikke forstår, fordi de har glemt, hvordan det var.

Om at tage livet alvorligt, selvom det

ofte er til grin.

onsdag den 07.03 kl. 19:00 • 213466

kr. 100,-

Biblio./Rådhuset,

Birkerød •

Sanne Søndergaard

Hvem kan du blive?

- Et latter- og tankevækkende

foredrag til unge på vej ud i livet -

og til deres forældre på sidelinjen

Alle spørger dig, hvad du vil være.

Som om du ikke er noget endnu.

Alting handler om planer og fremtid.

Men hvad med nu’et? Det

forvirrende, forfærdelige og fantastiske

nu og her. Her hvor alting

sejler, og du ikke helt ved, hvad du

skal stille op med dig selv. For hvilke forventninger skal du

indfri - dine eller deres?

torsdag den 15.03 kl. 19:00 • 211041

kr. 100,- Gladsaxe Hovedbibliotek • Sanne Søndergaard

tarzan og barbie på

hver sin skolebænk?

I folkeskolen og uddannelsessystemet

bliver der lavet en benhård

sortering af børnene. Det viser en

undersøgelse fra Evalueringsinstituttet

fra 2005. Billedet er klart:

Drengene ender groft sagt i en af

de to kasser: duer/duer ikke. Pigerne

ender i den ”pæne ende” af

det gennemsnitlige. Hvorfor taber

vi så mange drenge ud af uddannelsessystemet? Kan tendenserne

påvirkes? Og hvis ja, hvordan? Kunne kønsopdelt

undervisning i intervaller være en løsning?

tirsdag den 27.03 kl. 19:00 • 211051

kr. 100,- Gladsaxe Hovedbiblio. • Ann-Elisabeth Knudsen

Fokus på AdHd

Urolige børn - med eller uden opmærkshedsforstyrrelser

og ADHD.

Flere og flere børn i den vestlige verden får diagnosen

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Hvordan

kan man forstå denne stigning i antallet af ADHD

diagnoser, hvornår er der tale om almindelig ”krudt i rumpen”,

og hvornår er det ADHD? Hvordan kan man hjælpe

barnet i hverdagen? Foredraget henvender sig til fagfolk,

forældre samt andre pårørende og vil omfatte konkrete

ideer og redskaber til hvordan en ADHD kan tæmmes og

barnet bringes i trivsel.

torsdag den 23.02 kl. 19:00 • 211071

kr. 100,- Borgernes hus, Søborg • Maria Højer Nannestad

og Pernille Knudsen

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

stjernebørn – særligt sensitive børn

Der er voksende interesse for emnet, da alt for mange børn

i dag bliver kastet rundt i systemet, hvis de ikke lige passer

ind i de fastsatte rammer. Børnene får det langt lettere,

når de bliver mødt med forståelse og accept, og hverdagen

bliver nemmere for alle parter, når man forstår, at disse

børn er ”kommet” for at lære os nærvær og ærlighed og

ikke skal opfattes som problembørn.

mandag den 12.03 kl. 19:00 • 211156

kr. 100,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Charlotte Tørnby

er dit barn særligt sensitivt

Hvert femte barn fødes med en

særlig følsomhed over for fysiske

indtryk som lyde, lys, sult, smerte,

kulde eller varme. De kan blive mere

rystede af forandringer og tidspres

og være meget opmærksomme på

andres stemninger og humør. Helt

fra fødslen virker de til at suge alle

indtryk i omgivelserne til sig, og de

har mere intense følelser. Disse børn

har mange talenter, som de bedre

kan udtrykke og bruge, når forældre og andre voksne forstår

deres sensitivitet. Lise August er den første danske

psykolog med speciale i særlig sensitivitet.

onsdag den 28.03 kl. 19:00 • 211061

kr. 100,- Gladsaxe Hovedbibliotek • Lise August

se information om foredragsholderne

på vores hjemmeside

stress i studietiden

- hvordan kan du undgå det?

Er du en af de mange studerende, der er ved at blive ramt af

stress i studietiden? Så er dette foredrag måske noget for

dig. Målet er at hjælpe dig, så du holder fast ved studierne

og når dit mål -uden stress.

onsdag den 14.03 kl. 19:00 • 213536 kr. 100,-

studerende/unge under 18 år kr. 50,-

Kulturcenter Mariehøj, Holte • Linda Køngerskov

slank dig let

- for kvinder.

Har du for alvor besluttet at komme

overvægten til livs, og mangler

skubbet til at komme i gang, så kom

og vær med til disse 3 spændende

foredrag! Lær hvordan du kan spise

meget og alligevel tabe dig, bruge

vejrtrækning og motion til at øge

fedtforbrændingen og bearbejde

dine personlige overbevisninger bl.a. via coaching og kinesiologi.

05.03 Kost og Ernæring, 12.03 Motion, 19.03

Kinesiologi

3 mandage den 05., 12., 19.03 kl. 19:00 – 21:15 • 215011

kr. 450,- Mørkhøj bibliotek, Herlev • Helle Holmgaard

Giv et gavekort!

Foredrag og debat | Film · teater · koncert

... kontakt AOF

3


4

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

Foredrag med bjarne toFtegård

lev i nuet og få mere tid

Et indlevende, letforståeligt og humoristisk foredrag om

at leve i nuet. Bjarne Toftegård viser, hvordan vi igen kommer

ned i tempo, får tid nok og slapper bedre af, og han

giver gode råd til, hvordan vi igen kommer til at nyde nuet

frem for at bekymre os om det, vi ikke nåede i går, eller

hvor travlt vi får i morgen.

torsdag den 01.03 kl. 19:00 • 216086

kr. 100,- Kulturcenter Mariehøj, Holte

Få et bedre selvværd

Du om forskellen på selvværd og selvtillid. Du om, hvordan

dårligt selvværd opstår. Du får simple teknikker til et

bedre selvværd, som du kan bruge med det samme. Du kan

lære at få et bedre selvværd. Med et bedre selvværd vil du

hvile mere i dig selv, du vil være bedre for din familie, og du

vil være bedre på dit arbejde.

torsdag den 22.03 kl. 19:00 • 216096

kr. 100,- Kulturhuset, Farum

sov nok og godt

Sover du godt og nok? Det er der mange, der ikke gør. Til

dette foredrag du noget om søvn, og du får en række konkrete

redskaber til at sove meget bedre. En god søvn gør, at

vi funger meget bedre dagen efter! Det har betydning for

vores både fysiske og psykiske velbefindende. Efter dette

foredrag kan du bedre falde i søvn, og din søvn bliver meget

bedre.

tirsdag den 27.03 kl. 19:00 • 216106

kr. 70,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød

elsk dig selv

Kender du det, at tid til dig selv kommer under evt. på

dagsordenen? At du ofte har travlt med at være alt muligt

for alle andre, men har det med at glemme dig selv lidt? At

du føler dig stresset? Foredraget kridter banen op for, hvad

det vil sige at elske sig selv, og giver 3 genveje til hvad du

kan gøre.

torsdag den 29.03 kl. 19:00 • 216156

kr. 100,- Kulturhuset, Farum • Birgitte Hansen

social intelligens

- nøglen til personlig succes.

Social intelligens kan bringe dig mere

glæde i dit liv, også når du er i den

3.alder! Både i arbejdslivet og når du

skal omgås venner og familie, er det

af stor værdi at kunne praktisere den

svære kunst at kommunikere med

indføling. Måske kan evnen til at omgås

andre på en empatisk og nærværende

måde kaldes én af de vigtigste

kompetencer man kan være i besiddelse

af i et moderne liv. Bl.a. Daniel Goleman har forsket

i og skrevet om dette begreb, der bl.a. baserer sig på den

nyeste hjerneforskning.

mandag den 05.03 kl. 19:00 • 217031

kr. 100,- Borgernes hus, Søborg • Karen Høi

Hold hjernen skarp

Brainfitness udvikler skarpe hjerner

og reducerer risikoen for Alzheimers.

Det er videnskabeligt bevist, at hjernen

kan udvikle nye celler hele livet

under de rette betingelser. Brainfitness

eller hjernefitness, handler om

hjernens evne til at udvikle sig ved

hjælp af systematiske påvirkninger.

mandag den 12.03 kl. 17:00 • 217073

kr. 100,- Gentofte Hovedbibliotek • Poul Røpke

Foredrag og debat | Film · teater · koncert

træd ud af offerrollen

og genfind din styrke.

Hvordan sætter du dig fri af dine følelsesmæssige begrænsninger,

og genfinder din virkelig styrke, så du kan leve dit

liv fuldt ud, fremfor halvt. Mange - især kvinder - ryger let

ind i en offerrolle , når de skal forklare, hvorfor de ikke er,

hvor de gerne vil være, personligt, arbejds- eller familiemæssigt.

De længes efter mere mening, nærhed, passion

og overskud, og samtidig står undskyldningerne i kø: fortiden,

økonomien, partneren, børnene, arbejdsgiveren, m.fl.

onsdag den 22.02 kl. 19:00 • 217216

kr. 100,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Stine Lundgaard

Hvordan skaber jeg

lykkelige relationer?

Langt de fleste mennesker ønsker og længes efter lykkelige

relationer. Alligevel oplever mange noget andet - nemlig at

deres relationer begrænser dem eller forvolder dem smerte

og problemer. Få de vigtigste nøgler til, hvordan du skaber

bedre relationer - hvad enten det er i dit parforhold, i dit

arbejdsliv, i din familie eller i dine venskaber.

mandag den 23.04 kl. 19:00 • 217226

kr. 100,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød • Stine Lundgaard

narcissister

Dr. Jekyll og Mr. Hyde mennesker.

På arbejdspladser, i teaterverdenen og i andre fremtrædende

roller ser man narcissister. Men også i familien finder

vi narcissisten, som - uden at være bevidst om det selv -

terroriserer familien. Det har fatale konsekvenser for de

mennesker, der er tæt på narcissisten.

tirsdag den 28.02 kl. 19:00 • 217316

kr. 100,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød •

Mette Glargaard Andersen

træffes beslutninger også med maven?

Kender du dét der med at have uro i maven omkring en

beslutning? Og pludselig rammes af en fornemmelse, der

spreder varme i hele maven, og at du bare ved hvad du skal

sige, vælge og gøre? De fleste har prøvet at tænke et, føle

noget andet og måske sige/gøre noget helt tredje. Du at

lytte til dig selv, opleve nærvær, undersøge sansning og får

dybere indsigt i dine underbevidste ressourcer.

onsdag den 18.04 kl. 19:00 • 217426

kr. 100,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Catherine Daverne

er det de rigtige mennesker,

der fylder i dit liv?

Du bliver præsenteret for psykologisk viden om, hvordan

og hvor meget vores forhold til andre mennesker påvirker,

hvem vi har mulighed for at være. Du får nogle øvelser, så

du kan blive klogere på, hvordan du kan få de mennesker i

dit liv som skal fylde mere.

onsdag den 11.04 kl. 19:00 • 217486

kr. 100,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød •

Maria Højer Nannestad

skal der ske noget nyt i dit liv?

Dette seminar er en introduktion til, hvordan vi selv kan

tage ansvar, sætte mål og udnytte loven om tiltrækning.

Vi vil arbejde med at finde frem til dine egne ønsker og

drømme for tilværelsen, sætte mål og finde inspiration til,

hvordan du kommer videre. Hvis du selv kan skabe din

fremtid, hvordan skal den så se ud?

torsdag den 08.03 kl. 18:00 • 217256

kr. 195,- Kulturhuset, Farum • Lotte Vesterli

snart pensionist - hvad så?

Hvad ønsker du at bruge den 3. alder til? Når arbejdslivet

ophører, har vi stadig mange gode år tilbage at leve i. Du

har måske skjulte talenter eller en drøm fra barndomsårene?

Vi arbejder med at finde frem til dine egne ønsker og

drømme for tilværelsen, sætte mål og finde inspiration til,

hvordan du kommer videre. Tag gerne din/en partner med,

så I efterfølgende kan inspirere hinanden!

tirsdag den 08.05 kl. 17:00 • 217266

kr. 195,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Lotte Vesterli

kvindernes internationale kampdag

I Allerød. Kvinder og hjertesygdomme. Hver 3. kvinde dør

af en hjertesygdom. Feminine Roser i Allerød sammen

med AOF. Kontakt AOF for nærmere information.

torsdag den 08.03 kl. 19:00 • 219516

el Camino - en rejse for krop og sjæl

Har du overvejet en pilgrimsvandring? Kom og hør Janne

Dehns beretning om hendes 860 km. lange vandretur

langs pilgrimsruten El Camino. Du kommer, ved hjælp af

en stor mængde stemningsbilleder, hele vejen rundt om

caminoen. Glæd dig til en visuel og sanselig rejse for krop

og sjæl! Se kursus, side X.

mandag den 30.01 kl. 19:00 • 213013

kr. 130,- Gentofte Hovedbibliotek • Janne Dehn

berlin på blot 100 år

Berlin - en by i støbeskeen. På to aftener vil arkitekt Jens

Søndergaard Kristensen fortælle om Berlins voldsomme

tyvende århundrede. Kejsertidens endeligt, Weimarrepublikken

og Det tredje Rige. Krigens spor, den kolde krig og

murens fald. Foredragene er en introduktion til Berlinrejsen

side ?, men kan bestemt også stå alene.

19.01 Den fuldendte metropol og den ubegribelige politik.

02.02 Under administration og iskoldt fjendskab, sammenbruddet

og genfødslen.

2 torsdage den 19.01, 02.02 kl. 19:00 • 213526

kr. 230,- Kulturcenter Mariehøj, Holte •

Jens Søndergaard Kristensen

Franskmændene vælger ny præsident

Franskmændene skal vælge ny

præsident den 6. maj og det tegner

til at bliver en valggyser. Meningsmålingerne

spår, at præsident

Nicolas Sarkozy taber til sin

socialistiske udfordrer François

Hollande, men alt kan ske i fransk

politik. Foredraget foregår på

dansk.

torsdag den 12.04 kl. 19:00 • 219021

kr. 100,- Borgernes hus, Søborg • Connie Pedersen

jazzens saxofonister

Saxofonen er vel det musikinstrument, som er mest karakteristisk

for jazzmusikken, og blandt saxofonisterne

findes nogle af de største af jazzens personligheder. De fire

aftener handler om musikere som Sidney Bechet, Coleman

Hawkins, Johnny Hodges, Lester Young, Ben Webster,

Charlie Parker, Stan Getz og mange flere. Foredragene vil

være illustreret med masser af film- og tv-optagelser.

4 onsdage 18., 25.01, 01., 08.02 kl. 19:00 • 216456

kr. 395,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Thomas Heilmann

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.


AOF seniorhøjskole

17.01 Livet er livet værd ved Lone

Kühlmann

24.01 Indvandringens Danmarkshistorie

ved Claus Hagen Petersen

31.01 Mongoliet, ved Mette Holm

07.02 Rundvisning på LO-Skolen i

Helsingør

21.02 Det gamle Guld? ved Carsten

Berthelsen

28.02 Bladtegnere i et globalt minefelt ved Anders Jerichow

06.03 Da menneskene var levende biblioteker ved Vigga Bro

13.03 Rundvisning i Parken

20.03 Dirch Passer ved Otto Lundgaard, sognepræst

27.03 En rejse, der bør gå galt ved Rasmus Krath, eventyrer

10 tirsdage kl. 10:00 • 219127

kr. 695,- Kulturhuset, Farum • Div. Foredragsholdere

ballet og opera –

Foredrag og Forestilling

Ved susanne keiding

Bliv klogere på ballet og opera og få store oplevelser oveni.

Foredragsholder Susanne Keiding giver en grundig orientering

inden vi indtager publikumspladserne. Obs! Tilmelding

er bindende

.

ballet - kameliadamen

Et af balletsæsonens højdepunkter er premieren på John

Neumeiers betagende version af Kameliadamen. Den er

bygget på Alexandre Dumas’ delvis selvbiografiske roman

fra 1848, en romantisk klassiker, der også har dannet

grundlag for Verdis opera La Traviata, en film og adskillige

skuespil. Balletten er skabt til musik af Chopin.

Foredrag on. 11.04 kl. 19:00 • 219772 lyngby stadsbibliotek

Forestilling to. 19.04 kl. 20:00 Gl. scene A-billetter kr. 865,-

Oplev din by

kunstrundvisninger

Særudstillingerne på Louisiana og Den Hirschsprungske

Samling er to af forårets helt store kunstneriske begivenheder,

mens de faste samlinger på de øvrige museer rummer

flere skjulte skatte såsom ”den vinskænkende robot”

på Davids Samling og ”det amputerede gruppeportræt” på

Nivaagaards Malerisamling. På kunstrundvisninger kommer

du til at se og opdage nye sider af kunstskattene.

01.02 Nivaagaards Malerisamling - Finurligheder i den faste

samling

07.03 Den Hirschsprungske Samling - Krøyer - i internationalt

lys

04.04 Louisiana - Særudstilling med Andreas Gursky

02.05 Davids Samling - Den islamiske samling (gratis adgang)

06.06 Statens Museum for Kunst - I kongens skatkammer

- den faste samling. (gratis adgang)

Pris ekskl. entréudgifter.

5 onsdage kl. 17:00 • 219276

kr. 595,- mødested på museet • Helene Lykke Evers

velkommen på Gl. Holtegaard

Uden for den normale åbningstid byder Gl. Holtegaard

på en kop kaffe og giver smagsprøver på årets spændende

udstillinger. Vi viser billeder af kunstværker, fortæller om

kunstnere og om hvordan en udstilling bliver til, og runder

af med en omvisning i den aktuelle udstilling.

Hildegard von bingen

Hør om nonnen og hendes livshistorie,

som byder på lidt af hvert, for Hildegard

nøjedes ikke med at kede sig

bag klostrets mure, men udfoldede

sig som både komponist, forfatter,

lægekyndig, visionær og meget mere.

Hun var en af middelalderens mest

betydningsfulde kvinder og er blevet

ved med at fascinere på tværs af århundreder.

tirsdag den 24.04 kl. 19:00 • 219418

kr. 100,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød •

Anne-Lise Marstand Jørgensen

show time

- Koreografi i international samtidskunst.

Med Show Time åbner Gl. Holtegaard et vindue mod dansen

og koreografien i international samtidskunst og inviterer

publikum på en sanselig rejse ind i bevægelsens verden.

tirsdag den 31.01 kl. 17:00 • 219286

tirsdag den 28.02 kl. 17:00 • 219296

tirsdag den 06.03 kl. 17:00 • 219316

kr. 150,- inkl. fordrag, entré, kaffe, Gl. Holtegaard, Holte

svend Wiig Hansen - rå figur

Oplev Svend Wiig Hansen på klods hold og hør om en af

Danmarks betydelige, moderne billedhuggere. Svend Wiig

Hansen vendte i 1950’erne op og ned på dansk kunst med

sine voldsomme figurer. Men hvad betød kroppen som billede

for Wiig Hansen? Udstillingen Rå figur er tilrettelagt i

samarbejde med kunstnerens familie og tegner et personligt

portræt af et langt liv med kunsten i centrum.

tirsdag den 24.04 kl. 17:00 • 219326

tirsdag den 29.05 kl. 17:00 • 219336

tirsdag den 19.06 kl. 17:00 • 219346

kr. 130,- inkl. foredrag, entré, Gl. Holtegaard, Holte

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

en duft af bøger

Læs 3 romaner, som alle har fået flotte anmeldelser. Det

er ikke en forudsætning, at bøgerne er læst. Foredragene

kan også bruges som inspiration til at gå i gang med romanerne.

Bøgerne gennemgås og placeres i forfatterskabet og

i tidens litterære strømninger.

Januar: Mary Ann Shaffer: Guernseys litterære kartoffelpieklub.

Februar: Colum McCann: Lad kun verden tumle sig.

Marts: Jonathan Franzen: Frihed.

tirsdage den 17.01, 21.02, 20.03 kl. 19:00 • 219427

kr. 325,- Kulturcenter Mariehøj, Holte • Birgitte Hamborg

onsdage den 18.01, 22.02, 21.03 kl. 15:00 • 219437

kr. 325,- Kulturhuset, Farum • Birgitte Hamborg

onsdage den 18.01, 22.02, 21.03 kl. 19:00 • 219447

kr. 325,- Biblioteket/Rådhuset, Birkerød • Birgitte Hamborg

Opera - Cavalleria rusticana og bajadser

I disse to italienske énaktere er der stærke temperamenter

på spil. Store følelser som kærlighed, jalousi og had optræder

blandt ’almindelige mennesker’ i tragiske og genkendelige

situationer. Operaerne hører til i operagenren verismo.

De er komponeret af hhv. Mascagni og Leoncavallo

i 1890’erne og er blevet kaldt ’de evige tvillinger’, da de næsten

altid opføres sammen, ofte i samme scenografi.

Foredrag to. 26.01 kl. 19:00 • 219793 Gentofte Hovedbibliotek

Forestilling to. 02.02 kl. 20:00 Opeaen B-billetter kr. 900,-

Opera - la traviata

Operaerne Rigoletto, Trubaduren og La Traviata står som

de måske mest kendte og elskede af Verdis operaer. I dag

er La Traviata imidlertid blevet Verdis nok mest populære

opera, ikke mindst takket være skildringen af den store,

ægte kærlighed akkompagneret af fantastisk smuk musik,

der hænger ved længe efter tæppet er gået ned.

Foredrag on. 07.03 kl. 19:00 • 219802 Lyngby Stadsbibliotek

Forestilling to. 12.03 kl. 20:00

Operaen B-billetter kr. 900,-

secret Garden

- Havevandring på Gl. Holtegaard.

Med et glas af Gl. Holtegaards perlende æblecider i hånden

går vi på havevandring i den smukke barokhave, hvor der

over sommeren vises værker af unge danske kunstnere.

Under titlen Secret Garden har Gl. Holtegaard inviteret

kunstnerne til at skabe nye skulpturer med udgangspunkt

i barokkens forestilling om haven som et jordisk paradis.

onsdag den 16.05 kl. 17:00 • 219356

onsdag den 30.05 kl. 17:00 • 219366

onsdag den 13.06 kl. 17:00 • 219376

kr. 150,- inkl. foredrag, entré og cider, Gl. Holtegaard, Holte

GL. Holtegaard

3 foredrag/rundvisninger

Show Time - Koreografi i international samtidskunst.

Svend Wiig Hansen - Rå figur Secret Garden - Havevandring

på Gl. Holtegaard. Rabat ved tilmelding til 3 forskellige

foredrag. Ved tilmelding på nettet skriv i bemærkningsfeltet

hvilken datoer du ønsker eller ring til AOF.

3 foredrag • 219409

kr. 390,- Gl. Holtegaard, Holte

Familiedag på Gl. Holtegaard

En dag med koncerter, teaterforestillinger, gøglerier og

teselskaber. Gl. Holtegaards fantastiske barokhave danner

rammen om en spændende dag med aktiviteter for store

og små. Nærmere om tid og indhold følger.

søndag den 03.06

Oplev din by

5


6

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

ture med jens bruhn

en lystvandring gennem Christianshavn

Turen vil blandt andet føre deltagerne igennem det velbevarede

voldområde, langs kanalerne og havnefronten med

de fornemme pakhuse, forbi renæssance købmandsgårde

i Strandgade, en visit i en af landets eneste rokoko kirker,

Christianskirken, besøg i Wildersgades kaserne og en

rundgang i Henning Larsens nye bebyggelse.

lørdag den 12.05 kl. 10:30 • 221006 kr. 130,-

nørrebro - en arbejderbydel, der vil noget

Deltagerne føres på en kulturmættet spadseretur forbi

Nilens moder, over en bro i jugendstil, igennem Dardanellerne,

langs Peblingesøens bred, til Kai Nielsens skulpturer

på Blågårds Plads, over den gamle jødiske begravelsesplads

i Møllegade, langs arbejderboliger frem til den store og

smukke Assistens Kirkegård, hvor mange kendte personligheder

har fundet deres sidste hvilested. Turen slutter

med en kop kaffe på Sankt Hans Torv.

søndag den 13.05 kl. 10:30 • 221007 kr. 150,-

kastellet, Frederiksstaden og

ny københavn

En spadseretur gennem det pragtfulde forsvarsanlæg

Kastellet, forbi Toldboden, langs havnefrontens smukke

1700-tals pakhuse, gennem Frederiksstadens maleriske

barok gårde, besøg i Nyboder og det landmilitære hospitalskompleks

i Rigensgade.

søndag den 10.06 kl. 10:30 • 221008 kr. 130,-

søllerød før og nu

Den smukke gåturen tager sin begyndelse ved landsbyens

gadekær og deltagerne føres igennem den middelalderlige

hulvej til Drewsens Hospital til kirken, præstegården og

sognegården. Landstederne Mothsgården og Carlsminde

aflægges et besøg. Olufshøj, hvor H. C. Andersen opholdt

sig i 1863, Søllerød Slot, Fogedgården, det gamle rådhus og

vandtårnet opleves.

lørdag den 09.06 kl. 10:30 • 221009 kr. 130,- søllerød kro

kend din kommune - rudersdal

Med Jens Bruhn som guide starter vi med en rundvisning

på rådhuset i Holte. Derfra går turen i bus rundt i den naturskønne

kommune, hvor Jens Bruhn vil berette om kommunens

mange gamle og nye herligheder. Der vil blive præsenteret

highlights fra kommunens historie spændende

fra jægerstenalderen, bronzealderen, middelalderkirkerne

over enevældens velhaveres sommerboliger på Nærumgård,

Dronninggård, Enrum, kulturinstitutionen Birkerød

Kostskole. Kaffe og kage i Jægerhytten ved Sjælsøs bred.

lørdag den 28.04 kl. 12:00 • 221026

kr. 225,- inkl. bus og kaffe/kage, Rudersdal Rådhus, Holte

ture med elsbøll & christensen

søllerød - den bevarede landsby

Vi vandrer gennem Geel Skov og ad Søllerødvej til landsbyen,

hvor vi hører om middelalderkirken og Søllerød

Kro, ser på kirkerenoveringen og et af Danmarks ældste,

bevarede landsteder. Vi følger den gamle hulvej ned til de

smukke huse ved Søllerød Sø, og vandrer langs søen.

søndag den 29.04 kl. 10:00 • 221147

kr. 130,- Holte Station

Oplev din by

sommeraften i dragør

Vi går på opdagelse i de krogede gader og hører det gamle

Dragørs historie, om Blichmann-huse og meget mere.

tirsdag den 29.05 kl. 17:00 • 221156

onsdag den 20.06 kl. 17:00 • 221242

kr. 265,- inkl. mad på Dragør Strandhotel, Dragør station

Ørestaden - en enestående bydel

Vi har traveskoene på, når vi går fra Metropolen, Københavns

Universitet, Tietgenkollegiet og DR-byen, gennem

spændende nybyggeri så som VM-husene og VM-bjerget af

Bjarke Ingels Group. Kom med på en byvandring der sætter

fokus på både historie, politik og arkitektur.

tirsdag den 08.05 kl. 17:00 • 221252

kr. 265,-inkl. mad, Islands Brygge

Det nye Carlsberg

Carlsberg er nu en ny bydel under Vi ser nogle af de kreative

aktiviteter, der allerede har slået sig ned. Takket være de

fredede bygninger bevares sammenhængen med stedets

historie, og vi ser bestræbelserne på at skabe ”Byliv i Byrum”.

Vi kommer bl.a. til at høre om TAP1, Mineralvandsfabrikken,

der er blevet til Dansehallerne og se Akademiets

Have, Gl. Carlsberg samt Ny Carlsberg.

onsdag den 25.04 kl. 17:00 • 221271

kr. 265,- inkl. mad, Enghave st. København V

viltre vesterbro

Alle følelser kommer i spil i Vesterbros spændende bymiljø.

Smuk og stilfuld, farverig og udfordrende eller grim og

frastødende. På denne tur går vi fra Halmtorvet til Carlsberg.

Undervejs er der fokus på de kunstværker, vi passerer.

Endelig gives der en lille forsmag på, hvad der venter i

det nye Carlsberg-kvarter.

mandag den 26.03 kl. 17:00 • 221273

kr. 130,- PH-caféen, København V

5 seniorture i indre københavn

Vore seniorture er specielt tilrettelagt for dig, der gerne vil

have en tur med indhold, men foretrækker at nøjes med at

vandre en times tid.

07.03 Middelalderbyen: Vi bevæger os gennem middelalder

byen fra Nørrevold til Slotsholmen.

21.03 Kongens Nytorv: Vi hører om anlæggelsen

af Kongens Nye Torv og Frederiksstaden

samt udgravningen til Nyhavn.

04.04 Kastellet: Kastellets ældste historie kan føres tilbage til

Chr 4.s mange planer for udbygningen af residensstaden.

18.04 Nyboder: Vi vandrer Fra Østerport St. gennem

Nyboder og hører om orlogsflåden, bådsmænd,

skipperboder og Holmens faste stok.

02.05 Vi tager tråden op fra Slotsholmen, den

gl. flådehavn og Bremerholm: I mere end 300

år skulle Holmen blive Flådens Leje.

onsdag den 07.03 kl. 10:30 • 221291

kr. 975,- , inkl. frokost

Højt skum over københavn

Vi samles i Jernbanecaféen og starter med en kold fadøl

i de særlige Storm P.-glas, inden turen går ud i byen. Undervejs

skal vi bl.a. høre om Vesterbros Bryggeri, besøge

Apollo-bryggeriet, hvor der bydes på månedens øl. Vi fortsætter

til Københavns gl. vandværk og hører om kunsten

at brygge godt øl. Turen ender på BrewPub, hvor der berettes

om ølkoner, over- og undergæret øl i det gl. København.

I prisen er inkluderet 2 øl og et specielt Storm P. glas.

fredag den 23.03 kl. 17:00 • 221301

kr. 225,- Jernbanecafeen, København V

st. Magleby og Amagermuseet

Store Magleby er blevet beskrevet som et meget traditionsbundet

samfund. Amagerbrug, særegne traditioner,

dragter og et særligt sprog er bare nogle elementer i denne

fantastiske indvandrer-historie. Vi hører om det meste, ser

på kirken, gårde og huse inden der bliver mulighed for at

besøge Amagermuseet.

søndag den 26.08 kl. 10:00 • 221281

kr. 160,- Pris inkl. entré, St. Magleby Kirke, Dragør

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

søborg - 111 års historie

Gladsaxe-bydelen Søborg skabtes i forbindelse med udstykningen

af Søborggård i 1901. I årene der fulgte kom

købstadspræget med Søborgs hovedgade, nye villakvarterer

og en række offentlige bygninger. Vi går en tur gennem

mere end hundrede års historie med den lokalkendte kulturhistoriker

Lisa Elsbøll.

lørdag den 31.03 kl. 10:00 • 221261

kr. 130,- Gladsaxe Rådhus, Søborg

5 seniorture omkring Østerport

Turene udgår - og ender - alle på Østerport st.

5 mandage 03.09, 10.09, 24.09, 01.10 og 08.10 kl. 10:30 • 221167

kr. 325,- Østerport st.

I slavernes spor

”I Slavernes Spor” er en anderledes byvandring. I stedet for

at handle om H.C. Andersen, kongens elskerinder og andet

godt fra den hyggelige side af danmarkshistorien, tager ”I

Slavernes Spor” fat på et overset kapitel af vores historie:

Det om Danmark som slave- og kolonimagt i Afrika og Caribien.

Tager udgangspunkt i slavetidens København. Tag

på opdagelse i historien og oplev sporene i København efter

slavernes slid i kolonierne. Måske får du helt nyt syn

på byen!

søndag den 25.03 kl. 11:00 • 221171

lørdag den 28.04 kl. 11:00 • 221181

kr. 120,- Nyhavn, • Anders Olling

den arabiske spadseretur

Med udgangspunkt i 250-året for Carsten Niebuhrs rejse

til det lykkelige Arabien går vi ud og ser på, hvordan København

har ladet sig inspirere af det arabiske. Undervejs

møder vi et egyptisk mausolæum på Slotsholmen, et af

verdens syv vidundere åbenbarer sig på den gamle vold, og

endeligt kan man finde ud af, hvor teen ”skal indsuges paa

ægte muhammedansk Viis til fulde Drag af Tobakspiben.”

søndag den 15.04 kl. 11:00 • 221191

lørdag den 21.04 kl. 11:00 • 221201

kr. 120,- Nationalmuseet, København K • Anders Olling

livet på Christiania

Kom og hør om de tanker Christiania gør sig i denne tid. Vi

møder Kirsten, som bor på Christiania. I Galopperiet fortæller

Kirsten, mens vi får en kop kaffe. Bagefter besøger

vi institutioner og værksteder. Der er mulighed for at købe

kunsthåndværk, Christianiapenge og frimærker. Dagen

slutter med en sund frokost på restaurant ”Grøntsagen”.

tirsdag den 06.03 kl. 11:45 • 221206

lørdag den 24.03 kl. 11:45 • 221211

lørdag den 05.05 kl. 11:45 • 221222

lørdag den 07.04 kl. 11:45 • 221226

onsdag den 09.05 kl. 10:00 • 221227

lørdag den 26.05 kl. 11:45 • 221232

kr. 195,- inkl. frokost. Christiania


Carlsberg fortid, nutid og fremtid

Turen går bl.a. gennem haven til æresboligen, forbi den

gamle station Hof, der er omdannet til en strand, et fyrtårn

fra 1892, der nu er atelier og en mineralvandsfabrik,

der er omdannet til dansecenter for moderne dans. På turen

vil det også blive fortalt om den transformation der

kommer til at ske på Carlsberg med ’Vores by’ og de planer,

der allerede er søsat.

tirsdag den 01.05 kl. 17:00 • 221536

søndag den 13.05 kl. 11:00 • 221546

tirsdag den 18.09 kl. 16:00 • 221576

søndag den 23.09 kl. 11:00 • 221596

kr. 150,- Enghave st. • John Voldfrom

vestre kirkegård rundvisning

Vestre Kirkegård fremstod som en velgennemtænkt og

planlagt kirkegård, da man indviede den i 1871. Vi kommer

forbi nogle kendtes gravsteder og der vil blive fortalt

lidt om kirkegården og kirkegårdshistorien, begravelses

ritualer samt om det mere eksotiske dyreliv på kirkegården.

Vi skal se på en gammel byport og det dokumenteres,

at Københavns Kommune begår historisk forfalskning på

kirkegård. Turen sluttes ved Nordre kapel, hvor de særlige

æresgrave kan beses ved det ”røde hav”.

lørdag den 26.05 kl. 11:00 • 221616

lørdag den 08.09 kl. 11:00 • 221626

kr. 150,- Enghave st. • John Voldfrom

Havnerundfart med Peter Olesen

Sejl med et par timer gennem de københavnske kanaler.

Peter Olesen er vores guide, og han viser hovedstaden frem

fra vandsiden og kommenterer byen. Vi skal se Den Sorte

Diamant og Operaen fra vandsiden samt forvandlingen af

det ellers grå og triste Ørkenfort ved Knippelsbro, når lysene

tændes. Husk varmt tøj. Delvis overdækket båd.

tirsdag den 01.05 kl. 20:00 • 222006

onsdag den 02.05 kl. 20:00 • 222007

torsdag den 10.05 kl. 20:00 • 222011

mandag den 14.05 kl. 20:00 • 222021

tirsdag den 08.05 kl. 20:00 • 222028

tirsdag den 15.05 kl. 20:00 • 222031

tirsdag den 04.09 kl. 19:00 • 222038

onsdag den 05.09 kl. 19:00 • 222048

mandag den 10.09 kl. 19:00 • 222042

tirsdag den 11.09 kl. 19:00 • 222052

torsdag den 13.09 kl. 19:00 • 222058

mandag den 17.09 kl. 18:30 • 222063

tirsdag den 18.09 kl. 18:30 • 222073

kr. 165,- Ved stranden, København K • Peter Olesen

byture med allan

mylius thomsen

Alle ture er inkl. mad ekskl. drikkevarer.

Turene varer 2 timer herefter

mad på en lokal restaurant.

Historiske værtshuse

Vi opsøger byens historiske udskænkningssteder, drikker

en øl undervejs, hører om bryggererhvervet, brændevinsbrændere,

værtshusene og menneskene omkring. Vi hører

også om prostitutionskvarterer og deres sørgmuntre beretninger

fredag den 23.03 kl. 17:00 • 222101

tirsdag den 03.04 kl. 17:00 • 222096

torsdag den 31.05 kl. 17:00 • 222111

tirsdag den 18.09 kl. 17:00 • 222116

mandag den 29.10 kl. 17:00 • 222121

kr. 265,- inkl. mad, Gammeltorv

i øllets fodspor

I København går de ældste spor tilbage til omkring år

900, og på denne tur går vi i øllets fodspor i det gamle København.

Turen begynder på Gråbrødre Torv, herfra går

vi rundt i gaderne og hører om øllets kendte og ukendte

bryggere og øltappernes huse og historier.

mandag den 05.03 kl. 17:00 • 222176

fredag den 15.06 kl. 17:00 • 222178

fredag den 25.05 kl. 17:00 • 222082

tirsdag den 11.09 kl. 17:00 • 222242

onsdag den 17.10 kl. 17:00 • 222179

kr. 265,- inkl. mad, Gråbrødre Torv

da københavn brændte

København brændte for alvor tre gange. Første gang var i

1728. Så brændte byen igen i 1795, og blev i 1807 slemt

molestreret ved det engelske bombardement. Med Byhistorikeren

Allan Mylius Thomsen følger vi i de tre katastrofers

fodspor. Vi skal se hvor kraftigt disse brande ændrede

det gamle middelalderkøbenhavn, høre historierne om

hvorfor det gik så galt, og se mange af de bygninger der

blev opført efter disse brande.

søndag den 25.03 kl. 11:00 • 222133

mandag den 04.06 kl. 17:00 • 222236

tirsdag den 28.08 kl. 17:00 • 222143

kr. 265,- inkl. mad, Rådhuspladsen V

Absalons københavn

En vandring langs den byvold der omkransede København

fra Absalon til Christian 4. Byhistorikeren Allan Mylius

Thomsen fortæller om byens opståen og den gradvise

udbyggelse af befæstningen. Vi kommer op på de sidste

rester af den gamle byvold, ser dens spor i gadenettet og

hører om, hvordan københavnerne levede bag volden i fest

og i nød, og i krig og fred.

tirsdag den 10.04 kl. 17:00 • 222246

mandag den 01.10 kl. 17:00 • 222153

kr. 265,- inkl. mad, Vandkusten

Pisserenden

Inde midt i det gamle København ligger det såkaldte Pisserende-kvarter.

Det var gennem århundreder et ydmygt

kvarter for hæderlige arbejdsfolk, der boede i de fattige

boliger op til byvolden. Hør om ølbryggere, brændevinsbrændere,

prostituerede, farverige beboere og episoder i

det spændende kvarter.

fredag den 20.04 kl. 17:00 • 222266

søndag den 10.06 kl. 11:00 • 222161

kr. 265,- inkl. mad, Gammeltorv

de kendtes huse

Allan vil guide os gennem den gamle by, og fortælle om

både forsvundne og eksisterende mindeplader og huse

hvor kendte danskere har haft deres domicil. Vi starter på

Nytorv, hvor bl.a. Poul Martin Møller og Søren Kierkegaard

har boet. Vi kommer forbi Constanze Mozarts adresse,

Støvlet-Katrines hus, brygger I.C. Jacobsens fødehjem

m.fl.

lørdag den 05.05 kl. 11:00 • 222172

mandag den 18.06 kl. 17:00 • 222167

søndag den 16.09 kl. 11:00 • 222168

kr. 265,- inkl. mad, Gammeltorv

Frederiksberg

Frederiksberg opstod først som selvstændig kommune

i 1857. Vi slentrér lidt i Frederiksberg Have, ned ad Allégade,

forbi Lorry og andre minder fra den store forlystelsestid,

ned ad Frederiksberg Allé til ”selvstændighedsmonumentet”

på Sankt Thomas Plads.

mandag den 03.09 kl. 17:00 • 222183

kr. 265,- inkl. mad, Frederiksberg Runddel

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

vesterbro

Christian 4. påbegyndte en ”Vester Forstad”, som udviklede

sig til det Vesterbro, vi kender i dag. Her var længe

fortsat forlystelser, slagtere og siden uartige damer. Et

farverigt kvarter med værtshuse, dybe baggårde og tæt

bebyggelse. Vi slentrér en tur i gaderne, hører om bebyggelsen

og beboerne.

fredag den 16.03 kl. 17:00 • 222206

kr. 265,- inkl. mad, Vesterbros Torv

Historien om Amager

Hør om Amagers historie fra de tidligste tider og om øen,

som biskop Absalon fik med, da han fik overdraget Støvnæs

Helvherred fra Valdemar 1. Senere lod han øen komme

under bispesædet i Lund. Vi hører også om hollænderne,

som Chr. II hentede til øen og om byerne Tårnby, Kastrup,

Store Magleby, Sundbyerne og Dragør. Vi får historien om

landbrugs- og fiskeriøen, der langsomt blev forvandlet til

arbejderøen.

onsdag den 28.03 kl. 17:00 • 222256

kr. 265,- inkl. mad, Restaurant Kareten, København

Op og ned langs nyhavn

Vi besøger Nyhavn - et unikt sted i København. Vi skal se

og høre historier om de smukke huse og om de mennesker,

der har boet her, f.eks. H.C. Andersen og komponisten

Kuhlau, og høre om områdets skandaler - såsom

”Mordet i Nyhavn”.

mandag den 20.08 kl. 17:00 • 222296

kr. 265,- inkl. mad, Nyhavn, København K

Arbejdernes københavn

Fra midten af 1800-tallet begyndte København at forvandle

sig, den nye industri voksede frem og dermed et nyt

proletariat. Kampen for det daglige brød blev organiseret

både fagligt og politisk. Allan tegner et farverigt tidsbillede

af den fremvoksende arbejderbevægelse og af byen

samt de fattige kår, som byens arbejderbefolkning levede

under. Eksl. entré til Arbejdermuseet.

onsdag den 07.11 kl. 17:00 • 222306

kr. 265,- inkl. mad, Arbejdermuseet

juletraditioner på teglkroen

I lystige vendinger fortæller Allan om julens historie og

traditioner - både de hedenske, kristne og kommercielle.

Undervejs i foredraget spiser vi flæskesteg med rødkål.

mandag den 19.11 kl. 17:00 • 222192

onsdag den 12.12 kl. 17:00 • 222196

kr. 265,- inkl. mad , Teglkroen

Perch´s the salon &the handel

Kom med og nyd en spændende aften i Perchs Tea Room

over den gamle forretning, hvor temaet er THE. Aftenen

indledes med fortællingen The gennem 7 generationer,

derefter En verden af the. Til slut vil der være The smagning

med spændende theer og ikke mindst en lækker sandwich.

tirsdag den 28.02 kl. 18:00 • 222356

kr. 295,- inkl. the og sandwich, Perchs Tea Room,

København K

Conditori la Glace

Conditori La Glace er Danmarks ældste, og nok også bedste

konditori. Grundlagt 8. oktober 1870 midt i det gamle

København og gennem 6 generationer leverandør af livskvalitet

til københavnerne og andet godtfolk. Kagekone

Marianne Stagetorn Kolos vil fortælle om konditoriet,

dets historie og traditioner, om is og dens betydning.

tirsdag den 07.02 kl. 18:00 • 223041

mandag den 27.02 kl. 18:00 • 223052

torsdag den 22.03 kl. 18:00 • 223062

kr. 265,- kaffe/chokolade og kager, La Glace, København K

Oplev din by

7


8

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

saltholm - 12 km fra rådhuspladsen

Saltholm er 7 km lang og 2,5 km bred, men da der kun er få

og ujævne grusveje, når man ikke øen rundt på under 8 timer.

Med naturvejleder Jacob Jensen skal vi på tur på øen

og mærke naturen. Vi hører om fuglelivet og ser det lille

museum, der blev indrettet i 1998 i en gammel bygning af

flintesten, samlet på Saltholm. Husk mad og drikke.

søndag den 13.05 kl. 09:30 • 223071

søndag den 03.06 kl. 09:30 • 223082

kr. 475,- Kastrup Strandpark, Kastrup •

Niels Jacob Jensen

Hotel bella sky

Byen, hvor Arne Jacobsen etablerede verdens første designhotel,

kunne hverken være mere passende eller krævende

for et nyt og ambitiøst hotel og konferencecenter. Bella

Sky Comwell er med 812 værelser, 30 konferencerum, 3

restauranter, 2 barer samt Spa og wellness center Nordens

største designhotel. Bella Sky Comwells to tårne og skaber

en forskydning, der sikrer, at alle gæster får fuldt udbytte

af den storslåede udsigt over Amager Fælled og langt ind

over Københavns skyline.

tirsdag den 13.03 kl. 11:00 • 224075

tirsdag den 13.03 kl. 12:00 • 224085

lørdag den 17.03 kl. 11:00 • 224095

lørdag den 17.03 kl. 12:00 • 224105

tirsdag den 03.04 kl. 11:00 • 224115

tirsdag den 03.04 kl. 12:00 • 224125

kr. 225,-inkl. frokost, øl, vand eller vin,

Bella Sky Comwell, København

rundVisning med johanne steenstrup

dronningens gæstepalæ på Amalienborg

Tag med på en fantastisk omvisning i Christian 7.s Palæ på

Amalienborg. Palæet blev bygget til A.G. Moltke og er det

eneste af de 4 palæer på Amalienborg, der stadig er indrettet

i den oprindelige overdådige rokokostil. Palæet bliver i

dag brugt af kongefamilien som gæstepalæ og er kun åbent

for publikum i korte perioder af året.

tirsdag den 20.03 kl. 17:00 • 224176

onsdag den 11.04 kl. 17:00 • 224186

kr. 140,- inkl. entréer, Christian 7.s Palæ

i Caroline Mathildes fodspor

Trekantsdramaet mellem den gale kong Christian den 7.,

hans unge dronning Caroline Mathilde og hendes elsker,

livlægen Struensee, er en af danmarkshistoriens mest berømte

kærlighedshistorier. Tag med på en spændende vandretur

til 1700-tallets Christiansborg og oplev de steder,

hvor den dramatiske historie foregik.

søndag den 11.03 kl. 13:00 • 224536

lørdag den 17.03 kl. 13:00 • 224546

søndag den 15.04 kl. 13:00 • 224556

lørdag den 14.04 kl. 13:00 • 224566

kr. 230,- inkl. entréer, Christiansborg Slotskirke

Frederik 6. og Frederiksberg Have

Følg i Frederik 6.’s fodspor i Frederiksberg Have ved Frederiksberg

Slot, som han elskede og tilbragte mange somre i

både som barn, ung prins og voksen konge. Allerede som

kronprins omlagde han haven fra en stram, symmetrisk

barokhave til en romantisk have i en mere naturlig stil

med slyngede stier, stemningsfulde scenerier og planlagte

overraskelser.

torsdag den 10.05 kl. 17:00 • 224576

tirsdag den 22.05 kl. 17:00 • 224586

kr. 175,- Frederiksberg

Oplev din by

biskop Absalons borg

og københavns slot

Kom med i dybet under Christiansborg Slot og gå på opdagelse

i ruinerne af Absalons middelalderborg og Københavns

Slot. Her kan du både høre om dramatiske

slotsbrande og se rester af Blåtårn, hvor kongedatteren

Leonora Christine sad fængslet i næsten 22 år.

onsdag den 08.02 kl. 17:00 • 224596

kr. 175,- Under Tårnet, København K

bjørn nørgaards gobeliner

Tag med på en rejse gennem 1200 års Danmarkshistorie

med Bjørn Nørgaards fantastiske og fantasifulde gobeliner

i Riddersalen på2 Christiansborg. Mød de triste dronningeskæbner,

blodige kongekrige og et hav af andre spændende

fortællinger fra Vikingetiden til i dag.

tirsdag den 21.02 kl. 17:00 • 224606

onsdag den 07.03 kl. 17:00 • 224616

kr. 175,- Dronningeporten

spøgelsestur i københavn

Historierne bygger på mundtlige øjenvidneberetninger og

arkivstudier. Turen går gennem Københavns gamle gader,

hvor der berettes om nogle af Københavns gengangere og

ånder. Stemningen på turen er intens, flere af de steder der

berettes om, oplever folk stadig spøgerier. Om det spøger i

København eller ej, lader vi dig afgøre.

fredag den 23.03 kl. 19:30 • 224266

fredag den 27.04 kl. 19:30 • 224276

kr. 130,- Nyhavnsbroen, København K

natmandstur i københavn

Følg natmændenes spor rundt i København og opdag

en side af Danmarks historie som i mange år har været

glemt. Tidsrejsen vil tage dig flere hundrede år tilbage til

Natmændenes makabre daglige opgaver og indædte magtkamp

med de andre indbyggere. Natmændenes sang har

ikke lydt i Københavns gader i flere hundrede af år, men

det gør den nu.

fredag den 09.03 kl. 19:30 • 224286

fredag den 13.04 kl. 19:30 • 224296

kr. 130,- Rytter statuen, København K

drabsvandring - mord på nørrebro

Følg i fodsporene på nogle af de mange mordere, der har

sat et blodigt mærke på bydelen. Se, hvor nogle sagesløse

bankfolk blev skudt af en mand, der siden påstod at have

været under hypnose. Hør om englemagersken med de

mange spædbørns død på samvittigheden og om andre

mordsager, der gennem tiden har rystet byens borgere.

søndag den 22.04 kl. 11:00 • 224306

søndag den 13.05 kl. 11:00 • 224316

kr. 150,- inkl. entré og kaffe, Politihistorisk Museum,

København N

Politihistorisk Museum

Få et helt unikt indblik i en række kriminalsager og -gåder.

Rundvisningen giver et indtryk af politiets håndtering af

forskellige former fra kriminalitet, fra bondefangeri, forfalskninger,

tyveri, drab m.m.. Desuden vil man stifte bekendtskab

med politiets opklarings metoder ved hjælp af

bl.a. fingeraftryk og håndskriftsanalyser og høre om nogle

af Danmarks mest berygtede kriminelle.

torsdag den 23.02 kl. 12:00 • 224326

lørdag den 31.03 kl. 10:00 • 224336

kr. 75,- inkl. entré, Politihistorisk Museum, København N

besøg Camilla Plum

AOF inviterer til en tur med fokus på det grønne liv. Turen

går til Fuglebjerggaard, Camilla Plums og Per Kølsters

skønne have. Der vil blive mulighed for at se på hele herligheden,

besøge den økologiske gårdbutik, få signeret bøger

og spise en let frokost i caféen.

lørdag den 12.05 kl. 09:40 • 224936

kr. 395,- inkl. bus, frokost og guide, Holte Station

lo-skolen i Helsingør

LO-skolen blev bygget i en ”guldaldertid” for dansk arkitektur

- dengang første etape af Louisiana stod færdig, - og

blev næsten lige så kendt! Arkitekter fra nær og fjern besøger

stadig skolen. Der er købt ca. 1.000 originale værker

af ca. 100 danske kunstnere - og enkelte udenlandske fra

50’erne til i dag. Hør historien om de smukke bygninger,

indretningen og se de mange værker.

lørdag den 14.04 kl. 13:00 • 225006

kr. 150,- inkl. kaffe/te og Kage,

LO Skolen, Helsingør

søndag den 13.05 kl. 11:30 • 225007

kr. 350,- inkl. frokostbuffet,

LO Skolen, Helsingør

lammefjorden og dragsholm slot

En tur, der kombinerer landskabelige, kulturelle, gastronomiske

og historiske oplevelser. Vi hører om kanalbyggeri

og besøger Dragsholm slot, hvor der er rundvisning.

Efter frokost kører vi til Fårevejle Kirke, kører ud på den

inddæmmede Lammefjord og hører om det store inddæmningsprojekt.

Vi fortsætter til Vallekilde Folkehøjskole,

hvor der er kaffe ved bussen, og ser nærmere på de fredede

bygninger i området.

søndag den 22.04 kl. 08:30 • 225011

kr. 660,- inkl. bus, entré og frokost, Gladsaxe Rådhus,

Søborg • Lisa Elsbøll

sort sol og nationalpark vadehavet

Oplev et af Danmarks største naturfænomener, sort sol,

når tusindvis af stære formørker solen og danser på himlen,

før de går til ro. Gå på opdagelse i Ribe, der er Danmarks

ældste købstad og få en guidet tur i Nationalpark

Vadehavet med al dens natur, og de specielle forhold, der

er i området.

fredag den 14.09 kl. 07:00 • 225026

kr. 1750,- inkl. bus, guider, forplejning og overnatning,

Holte Station

Forårstur til nyord og vestmøn

Oplev de berømte kalkmalerier og nyd den skønne natur

på Vestmøn, hvor vi bl.a. vil besøge en eller to af kirkerne

med de enestående kalkmalerier. Vi skal endvidere opleve

naturen fra fugletårnet på Nyord og den særlige stemning

i Nyord by, dens udstillinger og andre seværdigheder. Undervejs

vil vi gøre ophold ved den hyggelige kro Kaj Kok,

som vil have frokost parat til os. Hjemkomst sidst på eftermiddagen.

lørdag den 21.04 kl. 08:30 • 225031

kr. 570,- inkl. bus, guide og frokost. Hovedbanegården


kunst i ribe og nolde - museet

Kom på en rigtig kunst tur til Ribe. Oplev det netop renoverede

Ribe Kunstmuseum med en udstilling om dansk

kunst fra ca. 1750 til 1950. Se og hør om Carl Henning Pedersens

malerier og mosaikarbejder i Ribe Domkirke. Ud

over at se kunst i området kører vi også til Nordtyskland

hvor vi besøger Nolde-museet.

fredag den 26.10 kl. 07:00 • 225046

kr. 1750,- inkl. bus, guide, forplejning og overnatning,

Holte Station

Gastronomisk Herregårdstur

Besøg på 4 godser - Frederiksdal Gods, Pederstrup Gods,

Knuthenlund Gods og Krenkerup Gods. På Frederiksdal

Gods fremstiller de vin. Pederstrup Café er rammen om

dagens frokost, en let frokost af lækre lokale råvarer. Efter

frokost kører vi til Pederstrup Gods. Derefter tager vi til

Knuthenlund Gods, som har et gårdmejeri. Sidste gods er

Krenkerup, som har et professionelt drevet land- og skovbrug

med et bryggeri. Vi slutter med smagsprøver og rundvisning

på bryggeriet.

lørdag den 09.06 kl. 07:30 • 226046

kr. 780,- inkl. bus, guide, smagsprøver og forplejning,

Holte Station

sommerdag i lübeck

Tag med på en rejse i tid og sted, når turen går til den

smukke gamle handelsby Lübeck. Oplev de prægtige kirker

og find spor efter den gamle bymur, som Valdemar Sejr

rejste i 1217, da byen var under dansk herredømme. Historierne

gemmer sig overalt i de eventyrlige gader og venter

bare på at blive fortalt.

fredag den 01.06 kl. 07:00 • 225057

lørdag den 15.09 kl. 07:00 • 225058

kr. 450,- inkl. bus og guide ex. forplejning, Holte Station •

Elsbøll & Christensen

Friluftsliv

naturvandringer

På naturvandringerne får du kendskab til blandt andet

økologi og landskabshistorie, Vi besøger kendte og ukendte

steder på Sjælland og omegn for at se spændende planter,

skønne udsigter, smukke sommerfugle, sjældne guldsmede,

spiselige svampe, store rovfugle, sten og fossiler,

snelopper og meget mere. 6 ture lø./sø. i foråret 2012.

ma. kl. 19:00 - 21:00 · info møde 13.02 · 237176

Mantziusgården, Birkerød ·

Christian Rørdam

1 x 6 lektioner · kr. 495,-

Husk hundens vaccinationsattest og

udvidet hundeforsikring første gang.

Hvalpetræning

Alder: 3-6 måneder. Lydighedstræning og socialisering.

Vi træner din hvalp i lydighed og socialisering gennem

praktiske øvelser og teori. Målet er at skabe et naturligt

lederskab med dig som førerhund. Du lærer at sætte dig

i respekt med det samme, mens socialisering er vigtig for

hvalpens selvtillid og tilpasning i flokken. Du lærer, hvordan

du bedst muligt motiverer din hund til at samarbejde

på en positiv, sjov og kærlig måde. Vi leger ca. 15 minutter

pr. gang

ti. kl. 17:30 - 18:35 · start 27.03 · 238032

Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Frank L. Pedersen

10 x 1,5 lektioner · kr. 1080,-

sofiero - en kongelig have

- en blomstrende oase udenfor Helsingborg.

Slottet var den svenske konge Gustav VI Adolfs sommerslot.

Haven er et eventyrland med kongens berømte rhododendronsamling,

kronprinsesse Margaretas blomsterrabatter,

den engelske have og den victorianske køkkenhave.

Sammen med én af Sofiero’s gartnere går vi på havevandring

i slotshaven.

lørdag den 19.05 kl. 08:45 • 226015

kr. 495,- inkl. færge, bus, entré og guide. Helsingør Station

• Lisa Elsbøll

Hallands väderö med sæler

Hallands Väderö er kendt for sin enestående natur med et

farverigt plante- og dyreliv. Vi kører i bus til Torekov og

sejler rundt om øen til sælernes tilholdssted, hvor vi forsøger

at hilse på de smukke dyr. Herefter går vi i land på

øen og vandrer med en lokal guide. Der bliver serveret en

sandwich og lidt drikke på øen, og i løbet af eftermiddagen

tager vi tilbage til det hyggelige Torekov.

lørdag den 12.05 kl. 07:30 • 226017

lørdag den 08.09 kl. 07:30 • 226018

kr. 720,- Holte Station • Elsbøll & Christensen

Hven med whiskydestilleri

Med lejede cykler begiver vi os ud på øen sammen med kulturhistorikeren

Lisa Elsbøll, og ser nogle af Hvens mange

seværdigheder. Vi besøger bl.a. det unikke whiskydestilleri

Spirit of Hven, hvor vi både får en guidet omvisning på

destilleriet og en smagsprøve på deres formåen. Kun for

deltagere over 18 år.

lørdag den 16.06 kl. 09:00 • 226022

kr. 865,- inkl. båd, morgenmad, cykelleje

og whiskysmagning, Havnegade •

Lisa Elsbøll

Hundetræning

Alder fra 6 mdr. Få en større forståelse for din hunds adfærd.

Lær den at komme, når du kalder, gå i snor uden at

trække, at ligge dæk, sidde eller stå på kommando samt

andre yderst relevante hverdagssituationer.

ti. kl. 18:40 - 19:45 · start 27.03 · 238042

Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Frank L. Pedersen

10 x 1,5 lektioner · kr. 1080,-

Hvalpetræning

Alder 3 til 6 mdr. Her kan du lære de teknikker, som gør

den daglige træning til et samarbejde i stedet for en kamp

mellem din hund og dig. 2 af gangene afholdes som gåtur i

Charlottenlund skov.

sø. kl. 09:30 - 10:35 · start 04.03 · 238071

sø. kl. 10:40 - 11:45 · start 04.03 · 238081

Bagsværd Skole, Bagsværd · Thomas Raun

10 x 1,5 lektioner · kr. 1080,-

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

Hven rundt på cykel

Den svenske ø Hven byder på dejlige oplevelser, som de

færreste kender. Men nu har mange kunsthåndværkere

fundet ro og inspiration på øen, og de driver åbne værksteder

ud over gallerierne. Hven er desuden kendt for sin

produktion af økologisk durumhvede, vin og whisky! Vor

guide viser vej og fortæller om det, vi cykler forbi, ligesom

vi får en lækker frokost undervejs.

lørdag den 09.06 kl. 09:00 • 226031

kr. 665,- inkl. båd, morgenmad, cykelleje og frokost, børn

4 - 14 år kr. 530,-

Havnegade, • Lisa Elsbøll

På kanten af berlin

En forunderlig kulturrejse til den genfødte metropol. Oplev

Berlin på en anderledes måde på en seks-dages tur med

arkitekt Jens Søndergaard Kristensen og formanden for

Kultur- og Fritidsudvalget Jens Bruhn som guider. Deltagerne

vil blive ført på en arkitektonisk og historisk lystrejse

gennem den genfødte metropol. For at deltagerne kan

få byen helt ind under huden, er turen delt op i temaerne

Berlins arkitektur, transporthistorie, storhedsvanvid, den

kolde krig og genopbygningen. Se hjemmeside eller ring

for program. Se også foredrag om Berlin side ?

lørdag den 31.03 – 05.04.12 • 227126

kr. 4295,• Jens Søndergård Kristensen & Jens Bruhn

jagttegnskursus

Få den obligatoriske viden, som er en nødvendighed for

at bestå jagtprøven. Undervisningen indeholder jagtteori,

jagtjura, vildtbiologi, våbenkursus, øvelser på skydebane

samt afstandsbedømmelse. Vi samarbejder med Danmarks

Jægerforbund og er underlagt Skov- og Naturstyrelsen.

ti. kl. 19:00 - 21:30 · start 09.10 · 239046

Satellitten, Værløse · Peter Wrangel

20 x 3 lektioner · kr. 1875,-

speedbådskørekort

Kursus så du kan komme til speedbådskørekorts prøve.

Ved prøven skal du bl.a. vise kendskab til søvejreglerne

samt til almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning

og redningsudstyr.

2 on. kl. 18:30 - 21:05 · 23.05, 30.05, 16.06 (hele dagen) · 239056

Frederiksborg Byskole, Hillerød ·

Peter Christensen

3 x 3 lektioner · kr. 1395,-

navigation

Duelighedsprøvens teoretiske del. Formålet med dette

kursus er at bibringe en sådan viden og færdigheder inden

for navigation/fortolkning af søvejsreglerne, at deltagerne

ved kursets afslutning kan indstille sig til den teoretiske

delprøve. Duelighedsbeviset er samtidig et speedbåd-kørekort.

Eksamen ligger udenfor kurset.

ma. kl. 19:00 - 21:45 · start 27.02 · 239501

Høje Gladsaxe Skole, Søborg ·

Peter Christensen

13 x 3 lektioner · kr. 1575,-

Friluftsliv

9


10

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

Mennesker imellem

Mindfulness meditation

Mindfulness er evnen til at være tilstede i

det nuværende øjeblik. Mindfulness meditation

er de metoder der øger vores evne til

at sanse nuet og åbne på for de oplevelser

der er i kroppen og sindet netop nu. Mindfulness

øger vores koncentrationsevne og

giver indre ro. Der kræves ingen forudgående

erfaring med meditation.

ti. kl. 19:00 - 21:15 · start 28.02 · 241041

on. kl. 19:00 - 21:15 · start 29.02 · 241051

Frødings Allé 8 A, Søborg · Klaus Hartvig

7 x 2,5 lektioner · kr. 945,-

3 lø. kl. 10:00 - 14:35 · 17.03,

14.04, 12.05 · 241071

Frødings Allé 8 A, Søborg · Klaus Hartvig

3 x 5 lektioner · kr. 810,-

to. kl. 17:00 - 19:15 · start 23.02 · 241083

Kulturskolen, Hellerup ·

Martin Kirkevang Nielsen

8 x 2,5 lektioner · kr. 1080,-

Mindfulness

Gennem mindfulness åbnes for en naturlig

tålmodighed med og omsorgsfuldhed for

både dig selv og andre. Du vil opnå en større

balance og en større tilfredshed i dit liv. Ved

at praktisere mindfulness får vi en bedre

adgang til vores ressourcer og vores følelsesmæssige

intelligens.

to. kl. 17:00 - 18:30 · start 26.01 · 241096

to. kl. 17:00 - 18:30 · start 08.03 · 241097

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Zenna Allesøe

4 x 1 lektioner · kr. 695,-

Familieaktiviteter

Graviditetsyoga

Du kan begynde fra 14. graviditetsuge. Vi

arbejder med øvelser som er med til at forberede

kroppen til fødslen.

on. kl. 18:15 - 19:30 · start 18.01 · 231566

on. kl. 18:15 - 19:30 · start 11.04 · 231576

Studie yoga, Allerød,· Kirsten D. Millington

10 x 1,65 lektioner · kr. 950,-

Familieaktiviteter

el Camino - en rejse for krop

og sjæl

Turforberedelse. Caminoen er en over 800

km lang pilgrimsrute i Nordspanien fra øst

til vest, som de fleste forcerer til fods bærende

på kun de nødvendigste ejendele.

Dette informative, praktiske og aktive forberedelseskursus

er for alle, der enten overvejer

eller har besluttet sig for selv at prøve kræfter

med den lange, smukke og oplevelsesrige

vandring. Se kursusforløbet på nettet eller

ring efter det. Se også foredrag side 4

sø. kl. 10:30 - 12:45 · start 04.03 · 241031

”Telefonfabrikken”, Søborg · Janne Dehn

7 x 2,5 lektioner · kr. 800,-

Forfatterværksted - 1

Drømmer du om at skrive en bog? Nu har

du mulighed for at dykke ned i forfatterens

værktøjskasse og lære lidt om forskellige

genrer. Uanset om du er tiltrukket af tanken

om at udgive en børnebog, en krimi

eller bestsellerlistens næste store samtidsroman,

eller bare har mod på at skrive dine

erindringer til familien og dens kommende

generationer, er dette noget for dig. Du skal

forberede dig på hjemmearbejde i forløbet.

ma. kl. 17:00 - 19:45 · start 30.01 · 243043

Bakkegårdsskolen, Gentofte ·

Lene Møller Jørgensen

8 x 3 lektioner · kr. 1020,-

Tolstoj

Vi skal møde en mand, der tilbragte en femtedel

af sit liv på hesteryg, som pløjede sin

egen jord og lærte at cykle som 67-årig - som

havde en mening om næsten alt og som indskrev

sig i verdenslitteraturen og satte sit

præg på andre forfattere som ingen anden.

lø. /sø. kl. 10:00 - 15:30 · 17.03, 18.03 · 243073

Kulturskolen, Hellerup ·

Jesper Møller-Andersen

2 x 6 lektioner · kr. 685,-

efterfødselstræning

- bodyzumba

Vi kombinerer zumba og muskeltræning. Vi

arbejder med musklerne i ben, baller, mave

og ryg. Du har dit barn ved din side og træningen

foregår i en svedende, afslappet og

sjov atmosfære, hvor der er plads til skrig,

skrål, amning og bleskift. Men den er ikke

mindre effektiv af den grund. Alle øvelser er

tilrettelagt, så nybagte mødre ikke overbelaster

muskler og led.

ti. kl. 11:00 - 12:30 · start 21.02 · 232012

Lundtofte Medborgerhus, Kgs. Lyngby · Bibi

Jeanette Da Silva

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

slægtsforskning – grundkursus

Kom godt i gang med slægtsforskningen eller

få genopfrisket dine kundskaber. Uanset

om du kun kender navnene på dine nærmeste

slægtninge, eller flere slægtled tilbage, er

der god inspiration at hente, til at begynde

eller genoptage slægtforskningen

to. kl. 19:00 - 21:35 · start 23.02 · 245046

Toftevangskolen, Birkerød ·

Hans Peter Poulsen

7 x 3 lektioner · kr. 925,-

slægtsforskning med PC

og internet

Brug af internettet i slægtsforskning udvikler

sig hele tiden. På dette kursus bliver du

opdateret på mulighederne lige nu. Vi bruger

Legacy Family Tree, der er et af de mest

udbredte slægtsprogrammer i dag. Du får

mest udbytte af kurset, hvis du er vant til at

arbejde med computer, og har erfaring med

slægtsforskning.

fr. kl. 10:00 - 12:15 · start 03.02 · 245051

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Hans Peter Poulsen

10 x 2,5 lektioner · kr. 1045,-

slægtsforskning - øvede

Gå i dybden med din slægtsforskning, lær

at forstå de mange oplysninger om anernes

liv, som vi finder i kirkebøger, folketællinger

og andre kilder: Dåb og navngivning, uægte

børn, konfirmation og skudsmål, trolovelse

og vielse, død og begravelse, og meget mere.

Få grundlaget for læsning af gotisk håndskrift.

Forudsætninger: Slægtsforskning -

grundkursus, eller tilsvarende.

fr. kl. 13:00 - 15:15 · start 03.02 · 245061

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Hans Peter Poulsen

10 x 2,5 lektioner · kr. 1045,-

slægtsforskning -

Hjælp, jeg er kørt fast!

Med udgangspunkt i deltagernes individuelle

problemer arbejder vi med at finde de

kildetyper, der rummer løsningen på problemerne

- og med at fortolke dem. Sideløbende

trænes læsning af gotisk skrift.

to. kl. 14:00 - 16:35 · start 23.02 · 245126

Hørsholm, Hørsholm · Hans Peter Poulsen

8 x 3 lektioner · kr. 1020,-

efterfødsel

Giv dig selv en genopladning med yoga. Vi

arbejder med at genoptræne og styrke bækkenbund,

ryg, mave og skuldre. Hele kroppen

tilgodeses, og der afsluttes med afspænding.

Du har dit barn hos dig eller på det

fælles legetæppe.

on. kl. 12:15 - 13:20 · start 01.02 · 232516

on. kl. 12:15 - 13:20 · start 11.04 · 232517

on. kl. 13:25 - 14:30 · start 01.02 · 232526

on. kl. 13:25 - 14:30 · start 11.04 · 232527

Nærum Body Center · Lone Bay

8 x 1,5 lektioner · kr. 625,-

”telefonfabrikken”, søborg

Signe Rudal og Lærke Jensen

Puslestik tM

Puslestik er sansemotorisk stimulering for

de mindste, som gavner dit barn resten af

livet. På alle holdene leger vi med kropsbevidsthed,

sansning og motorik. Vi vipper,

vugger, ruller, hopper, gynger, snurrer, nusser,

leger og vender verden op og ned, så

barnet kan lære sig selv og verden at kende.

Ud med

hovedpine

Med et særligt

udviklet hovedpineprogram,omfattende

akupressur

og massage, kan

du fjerne din

hovedpine. Du får

tilført ny energi,

oplever øget afspænding og kroppens

ophobede stress fjernes.

ma. kl. 19:00 - 21:45 · 05.03 · 246011

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Martin Kirkevang Nielsen

1 x 3 lektioner · kr. 200,-

Førstehjælp for voksne til børn

Børn afprøver hele tiden grænser og er

derfor hyppigt udsat for ulykker. På kurset

lærer du både livreddende førstehjælp og at

hjælpe ved hverdagens små uheld som forgiftninger,

forbrændinger og lignende. Kurset

henvender sig til forældre, pædagoger,

dagplejemødre m.m. og tager udgangspunkt

i deltagernes egne erfaringer.

ma. kl. 18:00 - 21:30 · 20.02 · 246196

Biblioteket/Rådhuset, Birkerød ·

Britta Ludvigsen

1 x 4 lektioner · kr. 295,-

Førstehjælp

Hjerte-Lunge-Redning samt alt inden for

Livreddende førstehjælp: f.eks. blodstandsning,

forebyggelse af chok, fremmedlegeme

i luftvejen, forgiftning/ætsning, hovedlæsioner,

brud på ryg/nakke, forbrændinger

og drukneulykker. Der er indlagt praktiske

øvelser. Bevis udstedes.

ma. kl. 19:00 - 21:35 · 30.01 · 246217

Biblioteket/Rådhuset, Birkerød ·

Britta Ludvigsen

2 x 3 lektioner · kr. 495,- inkl. bog

2-6 mdr.

on. kl. 11:00 - 11:45 · start 04.01 · 233191

fr. kl. 09:00 - 09:45 · start 06.01 · 233251

7 x 1 lektioner · kr. 440,-

on. kl. 11:00 - 11:45 · start 22.02 · 233201

fr. kl. 09:00 - 09:45 · start 24.02 · 233261

9 x 1 lektioner · kr. 550,-

on. kl. 11:00 - 11:45 · start 02.05 · 233271

5 x 1 lektioner · kr. 320,-

7-12 mdr.

Holdet for de øvede og vildbasserne. Vi leger

lidt andre lege og lidt vildere.

on. kl. 12:00 - 12:45 · start 04.01 · 233341

fr. kl. 10:00 - 10:45 · start 06.01 · 233411

fr. kl. 11:00 - 11:45 · start 06.01 · 233321

7 x 1 lektioner · kr. 440,-

on. kl. 12:00 - 12:45 · start 22.02 · 233351

fr. kl. 11:00 - 11:45 · start 24.02 · 233421

fr. kl. 10:00 - 10:45 · start 24.02 · 233431

9 x 1 lektioner · kr. 550,-

on. kl. 12:00 - 12:45 · start 02.05 · 233281

5 x 1 lektioner · kr. 320,-


ytmik 5-12 mdr.

Her er sang og rytme i højsædet. Kom og

syng og spil med dit barn. Gennem sang,

dans og rytmer styrker vi barnets kropsbevidsthed

og stimulerer dets sanser. Vi

synger fagtesange, spiller på instrumenter,

leger med faldskærm, bobler og tørklæder,

danser og hygger sammen. Du får som forælder

lært en masse sange, som er lige til at

tage med hjem og bruge sammen med dit

lille barn.

fr. kl. 12:00 - 12:45 · start 06.01 · 233841

fr. kl. 12:00 - 12:45 · start 24.02 · 233811

5 x 1 lektioner · kr. 330,-

Satelitten, værløse · Signe Rudal Fogt

2 - 6 mdr.

ma. kl. 11:00 - 11:45 · start 09.01 · 233136

ma. kl. 11:00 - 11:45 · start 27.02 · 233137

ma. kl. 11:00 - 11:45 · start 16.04 · 233138

ma. kl. 12:00 - 12:45 · start 09.01 · 233147

6 x 1 lektioner · kr. 390,-

7 - 12 mdr.

ma. kl. 12:00 - 12:45 · start 27.02 · 233157

ma. kl. 12:00 - 12:45 · start 16.04 · 233167

6 x 1 lektioner · kr. 390,-

5 - 12 mdr.

ma. kl. 13:00 - 13:45 · start 09.01 · 233177

ma. kl. 13:00 - 13:45 · start 27.02 · 233187

ma. kl. 13:00 - 13:45 · start 16.04 · 233197

6 x 1 lektioner · kr. 390,-

Kristina Carøe

Underviser i

Stimulastik

stimulastik

Tilbuddet er velegnet til børn, der kan lide

at bruge deres krop og blive stimuleret, og

til forældre der vil have ideer til aktiviteter,

der styrker barnets udvikling, Der vil og

blive undervist i spædbørnsmassage, et

massageprogram, der er med til at stimulere

barnets kropsopfattelse og give velvære til

barnet.

to. kl. 11:15 - 12:25 · start 02.02 · 233476

to. kl. 12:30 - 13:40 · start 02.02 · 233478

Nærum Body Center · Kristina Carøe

7 x 1,5 lektioner · kr. 620,-

to. kl. 11:15 - 12:25 · start 29.03 · 233486

to. kl. 12:30 - 13:40 · start 29.03 · 233487

Nærum Body Center · Kristina Carøe

8 x 1,5 lektioner · kr. 695,-

Musik, leg og bevægelse

Styrk dit barns medfødte musikalitet med

musik, leg og bevægelse i en hyggelig kombination.

Vi hygger os med forskellige aktiviteter,

mest sange, men også sanglege og

andre lege, som alle sammen fokuserer på at

øge barnets lyst til at udtrykke sig kreativt

ved at synge eller bevæge sig til musik. Både

du og dit barn bør være iført tøj, som er rart

at røre og bevæge sig i.

2 – 3 år

ti. kl. 16:15 - 17:00 · start 17.01 · 233521

Buddinge Skole, Søborg · Lone Georgi

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

3 – 4 år

ti. kl. 17:15 - 18:00 · start 17.01 · 233531

Buddinge Skole, Søborg · Lone Georgi

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

leg, musik og bevægelse

Leg, dans og syng sammen med dit barn og

oplev, hvordan det giver energi og glæde at

lytte og bevæge sig til musik. Vi fokuserer på,

at alle får nogle rare timer sammen med deres

børn, som ud over sjove sanglege og skægge

badutspring også vil få udviklet og stimuleret

deres motoriske og musikalske færdigheder.

Kom i tøj, som er rart at røre sig i.

Undervisningen tilrettelægges for gående

børn:

1 – 1 ½ år

lø. kl. 09:00 - 09:45 · start 21.01 · 233731

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

1½-2 år

lø. kl. 10:00 - 10:45 · start 21.01 · 233741

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

2 år

lø. kl. 11:00 - 11:45 · start 21.01 · 233751

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

3 år

lø. kl. 12:00 - 12:45 · start 21.01 · 233761

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

4 år

lø. kl. 13:15 - 14:00 · start 21.01 · 233771

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

5 år

lø. kl. 14:15 - 15:00 · start 21.01 · 233781

Bagsværd Skole, Bagsværd · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

2-3 år

to. kl. 16:15 - 17:00 · start 19.01 · 233591

Vadgård Skole, Søborg · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

4- 5 år

to. kl. 17:15 - 18:00 · start 19.01 · 233601

Vadgård Skole, Søborg · Lærke Jensen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

Lærke Jensen

Underviser i

Leg, musik og

bevægelse

Familiegymnastik

Her får far, mor og børn mulighed for sjove

timer med leg, motion, gymnastikredskaber

og god musik.

2 – 3 år

lø. kl. 10:30 - 11:15 · start 21.01 · 234082

Lundtofte Skole, Kgs. Lyngby ·

Vinnie Lund-Rasmussen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

3 – 5 år

ti. kl. 17:00 - 17:45 · start 17.01 · 234022

Trongårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Anette Garsdal

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

lø. kl. 11:30 - 12:15 · start 21.01 · 234092

lø. kl. 12:30 - 13:15 · start 21.01 · 234102

Lundtofte Skole, Kgs. Lyngby ·

Vinnie Lund-Rasmussen

12 x 1 lektioner · kr. 680,-

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Madværksted for børn og

(bedste-)forældre

Børn fra 7 år

Tag dit barn med til 3 hyggelige dage hvor vi

laver børnevenlig mad. Med udgangspunkt

i gode råvarer og årstidens grøntsager vil

vi lave lækre retter, brød og kager. Kom og

hav nogle hyggelige timer sammen, og bliv

inspireret til nye sunde og lækre retter til

børnefødselsdagen, madpakken eller middagsbordet.

sø. kl. 10:00 - 13:10 · 22.01,

05.02, 04.03 · 235031

Buddinge Skole, Søborg · Ida Guldhammer

3 x 3,5 lektioner · kr. 1170,-

Malerkursus

For voksne og børn fra 7 år.

På kurset lader vi fantasien få frit spil på

lærredet. Som udgangspunkt arbejder vi i

akryl, men inddrager også mange andre materialer

og virkemidler. Erfaring med maling

er ikke en forudsætning for at deltage, det

er derimod det gode humør og ønsket om at

lade den kreative åre flyde over sammen.

sø. kl. 10:00 - 14:15 · 22.01, 05.02 · 236246

sø. kl. 10:00 - 14:15 · 04.03, 18.03 · 236256

Toftevangskolen, Birkerød · Carla Westphal

2 x 5 lektioner · kr. 595,-

billedkunst for børn

Rudersdal Billedskole. Vi arbejder med forskellige

temaer både inde og ude. Vi tegner,

maler, trykker, former i ler og arbejder med

andre materialer. Vi eksperimenterer og lærer

om farver, kigger på kunst, laver udstillinger

og har det sjovt og kreativt.

6-8 år

ma. kl. 15:00 - 17:00 · start 09.01 · 236627

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Ole Lorin Rasmussen

14 x 2,5 lektioner · kr. 1500,-

6 – 8 år

ti. kl. 13:45 - 15:45 · start 10.01 · 236518

Sjælsøskolen, Birkerød · Sisse Hoffmann

11 x 2,5 lektioner · kr. 1100,-

8 - 10 år

on. kl. 15:00 - 17:00 · start 11.01 · 236647

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Sisse Hoffmann

14 x 2,5 lektioner · kr. 1500,-

9 - 12 år

ma. kl. 15:00 - 17:30 · start 09.01 · 236637

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Inez Mortensen

14 x 3 lektioner · kr. 1600,-

10 - 12 år

on. kl. 15:00 - 17:00 · start 11.01 · 236657

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Ginny Page

14 x 2,5 lektioner · kr. 1500,-

12 - 16 år

to. kl. 16:00 - 18:30 · start 12.01 · 236677

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Eva Sverdrup

14 x 3 lektioner · kr. 1600,-

kurser ved julie s. nielsen

- for (bedste-) forældre og børn fra 10 år.

Cykelslangesmykker

Lav dine egne smykker ud af gamle cykelslanger.

Det giver et flot råt look som er en

af tidens trends. Vi laver halskæder, armbånd

og brocher. Du får hjælp til inspiration

og det rigtige værktøj, og så er det bare at

prøve sig frem og blive lækker i genbrug.

Hvis du har ønsker til specielle perler som

skal indgå i smykkerne er du velkommen til

selv at medbringe materialer ellers kan materialer

købes af underviseren.

lø. kl. 10:00 - 13:40 · 04.02 · 237022

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Julie S. Nielsen

1 x 4 lektioner · kr. 400,-

knyttede armbånd

Vi knytter armbånd i bomuldssnor, nylon

og læder, alt efter hvad du er til. Du lærer

forskellige måder at knytte på og får grundig

vejledning. Du lærer hvilke materialer der er

nemme at bruge, hvilke der er for de øvede

og hvilket værktøj der skal bruges. Hvis du

har ønsker til specielle perler som skal indgå

i smykkerne er du velkommen til selv at

medbringe dem. Ellers kan materialerne købes

af underviseren.

lø. kl. 10:00 - 13:40 · 25.02 · 237042

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Julie S. Nielsen

1 x 4 lektioner · kr. 400,-

smykkefremstilling

Tag dit (barne-)barn med til 3 hyggelige søndage

og lav flotte smykker.

26.02 - Vi laver sjove ting med krympeplast,

bl.a. knapper og øreringe

11.03 - Vi lærer at knytte armbånd

25.03 - Vi kombinerer de ting vi har lavet i

krympeplast med de knyttede armbånd og

tilsætter cykelslanger. Materialerne købes

hos underviseren. Cykelslangerne er gratis.

sø. kl. 10:00 - 12:45 · 26.02,

11.03, 25.03 · 237092

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Julie S. Nielsen

3 x 3 lektioner · kr. 880,-

tegneserie Workshop

- for børn og voksne - Børn 8 - 12 år.

Lær at tegne din egen figur og fortæl en

historie med den i form af en tegneserie.

Vi arbejder med de skabeloner man bruger

indenfor tegnefilm, som gør det muligt at

tegne din figur mange gange - så den stadig

ligner sig selv i flere forskellige situationer

og med flere forskellige følelsesudtryk.

lø./sø kl. 10:00 - 15:30 · 04.02, 05.02 · 237101

Frødings Allé 8 A, Søborg ·

Hanne Louise Nielsen

2 x 6 lektioner · kr. 745,-

Et barn pr. voksen

(voksen registreres som tilmeldt)

Familieaktiviteter

11


Mad og vin

12

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

Få styr på sukkeret

Vil du gerne skære ned på eller helt kvitte

sukkeret? Her kan du få inspiration til,

hvordan du kan sammensætte din kost,

så du holder blodsukkerbalancen stabil og

dermed også dit humør og velvære. Du lærer

at sammensætte din kost, og får idéer

til hvordan du får styr på din sukkertrang.

Forplejning indgår ikke i kurset. Husk mad

og drikke samt et tæppe.

sø. kl. 10:00 - 15:30 · 22.01 · 247171

”Telefonfabrikken”, Søborg · Marianne Lynfort

1 x 6 lektioner · kr. 425,-

japansk konfekt

Kom til en workshop i kunsten at fremstille

japanske søde sager - lyserøde og forårs-agtige!

Der bliver fortalt kort om japansk théceremoni,

og vi hygger os med produktionen

og drikker the.

to. kl. 19:00 - 21:30 · 09.02 · 247016

ma. kl. 19:00 - 21:30 · 26.03 · 247017

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Ulla Conrad

kr. 195,- inkl. te og konfekt

japansk thé-ceremoni og

japansk konfekt

Oplev en lille times fortælling om japanske

thé-ceremoni - et bud på fred og ro i en

travl verden. Derefter workshop i kunsten at

fremstille japanske søde sager - lyserøde og

forårs-agtige!

lø. kl. 14:00 - 18:00 · 21.04 · 247018

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Ulla Conrad

kr. 295,- inkl. te og konfekt

lav fyldt chokolade

og påskeæg

Vi starter med en ”tempereringsskole”, så

alle får helt styr på den blanke chokolade.

Så gennemgås dagens søde opskrifter, og vi

slår os løs i køkkenet, hvor der fremstilles de

flotteste støbte chokolader, små overtrukne

marcipanpåskeæg, samt store flotte chokoladepåskeæg.

Vi arbejder med de bedste

råvarer, bl.a. Valrhona chokolade og særlig

udvalgte kvaliteter af nougat og marcipan.

lø. kl. 13:00 - 16:15 · 24.03 · 247021

Buddinge Skole, Søborg · Jørgen Gornitzka

1 x 5 lektioner · kr. 475,-

Mad og vin

Madlavning for singler

Som single er mad måske bare en klapsammenmad,

en færdig pizza eller ris med grønsager.

Men du fortjener det både sundere

og mere inspirerende, når du vil have noget

at spise. Både hverdagsmad og det lidt ekstra

lækre kan sagtens lade sig gøre med lidt

planlægning, også når man laver mad til én

person.

fr. kl. 17:30 - 20:35 · start 03.02,

02.03, 30,03 · 247041

fr. kl. 17:30 - 20:35 · start 13.04,

11.05, 01.06 · 247081

Buddinge Skole, Søborg · Marianne Lynfort

3 x 3,5 lektioner · kr. 910,-

Cupcakes

Vi bager lækre

cupcakes, små portionskager,

på første

dagen og får tips og

tricks om pyntning.

På anden dag pynter

vi vores kager efter

alle kunstens regler.

Du lærer om sukkerpynt,

fondant og

cream-cheese frosting. Du får opskrifter, så

du selv kan bage og pynte derhjemme. Vi arbejder

i hold undervejs og alle får cupcakes

med hjem.

lø./sø. kl. 10:00 - 12:45 · 03.03, 04.03 · 247082

Lindegårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Julie S. Nielsen

2 x 3 lektioner · kr. 460,-

Flødeboller

Vi tempererer chokolade

til overtræk,

og fremstiller det

lækreste skum i

flere varianter.

Undervejs vejledes i hvordan man undgår

de mest almindelige fejl. Skummet fyldes

oven på bunde af både vaffel og marcipan,

der dyppes i den gode chokolade. Og efterfølgende

bestemmes du om de skal stå helt

enkelt, dyppet i kokos eller flot pyntet med

andre midler. Vi arbejder med de bedste råvarer,

bl.a. Valrhona chokolade.

lø. kl. 13:00 - 15:15 · 17.03 · 247101

Buddinge Skole, Søborg · Jørgen Gornitzka

1 x 4 lektioner · kr. 400,-

Madlavning for den uvante kok

Det´ bar´ mad! - For dig, der ikke er rutineret

i madlavning. Enkle og sunde retter. Vi

gennemgår forskellige principper og metoder,

og laver både hverdagsmad og festmad.

Der undervises hveranden uge i ulige uger.

ma. kl. 17:30 - 21:10 · start 30.01 · 247161

Buddinge Skole, Søborg · Jesper Vangdrup

4 x 4 lektioner · kr. 1265,-

indisk

gastronomi

Tag med på en gastronomisk

rejse

til Indien. Alle sanser

kommer i brug,

når vi dykker ned i

krydderiernes forunderlige

verden

og lærer at lave

masala. Kurset satser

på at gøre det

fantastiske indiske køkken nemt og tilgængeligt.

Vi tager udgangspunkt i det klassiske

indiske køkken med anvendelse af gode, friske

råvarer. Hver gang laver vi en traditionel

indisk middag med linser, grøntsager, kød

eller fisk, ris eller brød (det bager vi selvfølgelig

selv).

ti. kl. 17:30 - 21:35 · start 10.01 · 248032

to. kl. 17:30 - 21:35 · start 01.03 · 248042

Lundtofte Skole, Kgs. Lyngby ·

Abdul Jabbar Khan

4 x 4,5 lektioner · kr. 1275,-

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

sushi i alle sine former

Kom og lær at lave klassisk sushi. Vi begynder

med basen, nemlig at koge risen på den

rigtige måde og smage den til. Vi vil derefter

både lære at rulle makier og forme Nigiri og

gunkans. Vi arbejder med frisk rå fisk, ris,

tang og andre japanske specialiteter. Du vil

få en masse inspiration til at kunne præge

din egen sushi. Der serveres lidt vin, der

passer til sushien.

lø. kl. 10:00 - 14:30 · 04.02 · 248153

lø. kl. 10:00 - 14:30 · 03.03 · 248163

lø. kl. 10:00 - 14:30 · 17.03 · 248173

lø. kl. 10:00 - 14:30 · 31.03 · 248183

Bakkegårdsskolen, Gentofte · Risa Yasui Hammen

1 x 6 lektioner · kr. 485,-

se også madværksted

for børn og voksne side 11

Mad fra inka-riget

Kartoflen er kommet til Europa fra Inkariget

og vi vil lave retter af forskellige sorter,

som man gjorde i Inka-rigets storhedstid.

Hver gang laver vi en traditionel middag

bestående af kartofler samt kød / fisk af

forskellig slags. Tag med på en kulinarisk

rejse og nyd de gamle egnsretter som f.eks.

Causa, Seviche, Papa reena, Escabeche de

pescado mm. Hver 2. uge i lige uger.

ma. kl. 17:30 - 21:10 · start 06.02 · 248241

Buddinge Skole, Søborg ·

Fina Villarreal De Berger

4 x 4 lektioner · kr. 1090,-

italienske egnsretter ii

Vi fortsætter vores gastronomiske rejse gennem

de italienske regioner. Vi vil tilberede

delikate og farverige retter fra de forskellige

italienske regioner. Hver gang laver vi en

traditionel italiensk middag, bestående af

brød, antipasti, pasta eller risretter, fisk eller

kød, grøntsager og desserter. Du behøver

ikke at have deltaget i det første kursus med

italienske egnsretter.

lø. kl. 10:00 - 13:15 · 21.01, 04.02, 03.03 ·

248251

Buddinge Skole, Søborg · Ida Guldhammer

3 x 4 lektioner · kr. 1000,-

Tapas I

Tapas har sat

det spanske

køkken på verdenskortet,

og

mange lande

har kopieret

metoden med

de små hapsere

eller skønne

småretter, som

man nyder til

et glas vin. Men

ingen andre steder i verden er kulturen omkring

tapas så stærk som i Spanien. Nu kan

du lære at lave dine egne tapasretter. Forkæl

din familie eller gæster med farverige, delikate

småretter, brug dem på en buffet, anret

dem som indbydende forretter eller lav

flere og server som hovedret. Du lærer både

traditionelle tapasretter og nye variationer,

og der vil være masser af inspiration til alle

aldre og smagspræferencer.

lø. kl. 13:30 - 17:00 · 21.01 · 248261

sø. kl. 13:30 - 17:00 · 22.01 · 248271

Buddinge Skole, Søborg · Ida Guldhammer

1 x 4 lektioner · kr. 365,-

Tapas II

Som Tapas l, men med nye retter. Du behøver

ikke at have deltaget i Tapas 1.

lø. kl. 13:30 - 17:00 · 04.02 · 248281

sø. kl. 13:30 - 17:00 · 05.02 · 248291

Buddinge Skole, Søborg · Ida Guldhammer

1 x 4 lektioner · kr. 365,-

Tapas III

Som Tapas lI, men med nye retter. Du behøver

ikke at have deltaget i Tapas-kursus før.

lø. kl. 13:30 - 17:00 · 03.03 · 248301

sø. kl. 13:30 - 17:00 · 04.03 · 248311

Buddinge Skole, Søborg · Ida Guldhammer

1 x 4 lektioner · kr. 365,-

Medbring skarp kniv,

viskestykke samt

egne drikkevarer


stemmetræning

Vi arbejder med stemmekraft, volumen og

manifestation, hvilket styrker den personlige

gennemslagskraft og evnen til klart og

tydeligt at markere personlige grænser. Ved

at være bevidst om, hvordan man selv og

andre udtrykker følelser gennem stemmen,

styrker man kommunikationsevnen.

lø. kl. 10:00 - 15:00 · 25.02 · 254076

Kulturhuset, Farum ·

Kirsten Algreen-Ussing

1 x 6 lektioner · kr. 325,-

sprog

Hensyntagende

specialundervisning

engelsk for ordblinde

Igen i år har vi et godt tilbud til dig, der

gerne vil lære engelsk, men har svært ved at

læse og stave.

Begyndere og lidt øvede

Vi starter fra grunden og går langsomt frem:

ma. kl. 16:30 - 18:45 · start 16.01 · 252051

Frødings Allé 8, Søborg · Lars Hyldkrog

15 x 2,5 lektioner · kr. 1365,-

Lidt øvede:

Du har lært lidt engelsk tidligere.

to. kl. 17:00 - 19:45 · start 12.01 · 252061

Værebro Skole, Bagsværd · Søren Jespersen

13 x 3 lektioner · kr. 1400,-

For øvede:

Det forventes, at du kan en del engelsk i forvejen.

ma. kl. 16:15 - 18:30 · start 09.01 · 252071

Frødings Allé 8, Søborg ·

Annelise Christensen

11 x 2,5 lektioner · kr. 1110,-

Engelsk A1

Vi gør brug af nutidigt, interessant og engagerende

engelskmateriale. Der lægges vægt

på, at du får et grundlæggende ordforråd.

to. kl. 11:00 - 12:40 · start 02.02 · 255096

Hørsholm Bibliotek, Hørsholm ·

Kirsten Holmehøj

11 x 2 lektioner · kr. 950,-

For deltagere, som er begyndere eller ikke

har brugt engelsk siden skoletiden.

ma. kl. 11:45 - 13:25 · start 30.01 · 255118

Mantziusgården, Birkerød · Helle Jacobsen

11 x 2 lektioner · kr. 950,-

konversation A2

Er du en af dem, der har lært engelsk, men

ikke har brugt det længe og føler dig usikker

på ”om du nu også siger det rigtigt”? Her har

du mulighed for at tage det lærte ”op af skuffen”,

udvide dit ordforråd og forbedre det

talte sprog. Vi taler hovedsageligt engelsk.

to. kl. 19:00 - 20:50 · start 23.02 · 255061

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Marie Mortensen

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

to. kl. 17:00 - 18:50 · start 29.03 · 255071

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Marie Mortensen

6 x 2 lektioner · kr. 565,-

stemmetræning - weekend

På weekendkurset går vi mere i dybden med

gennemslagskraft, performance, ”kom ud

over rampen” og stemmens signaler, følelser

i stemmen og 1:1-kommunikation.

lø/sø. kl. 10:00 - 15:00 · 17.03, 18.03 · 254116

Mantziusgården, Birkerød ·

Kirsten Algreen-Ussing

2 x 6 lektioner · kr. 595,-

Fransk A1

Vi skal øve udtale, kigge på den grundlæggende

grammatik og lære den mest basale tale.

ti. kl. 11:30 - 13:10 · start 21.02 · 255716

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Lasse Palmquist

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

Der vil blive lettere franske noveller med henblik

på samtale og indblik i fransk litteratur.

ti. kl. 09:30 - 11:10 · start 21.02 · 255736

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Lasse Palmquist 10 x 2 lektioner · kr. 900,italiensk

A1

Du lærer udtalen, den basale grammatik og

at føre en simpel samtale på italiensk.

on. kl. 09:15 - 10:55 · start 01.02 · 256047

Havarthigaarden i Holte, Holte ·

Lorena Morelli Salmaso

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

Nu har du chancen for at lære sydens smukke

sprog fra bunden.

sø. kl. 10:00 - 11:50 · start 26.02 · 256102

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Alessandro Polimeni

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

italiensk til rejsebrug

Opbygning af et begrænset ordforråd til

brug for din næste ferie i Italien

to. kl. 17:30 - 19:30 · start 23.02 · 256067

Skodsborg Strandvej 175, Skodsborg ·

Lorena Morelli Salmaso

7 x 2,5 lektioner · kr. 790,-

italiensk A2

Med udgangspunkt i bogen ”Passaparola 1”

lærer du at føre en simpel samtale på italiensk.

on. kl. 19:00 - 21:15 · start 11.01 · 256072

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Piero Matawan Baio

9 x 2,5 lektioner · kr. 965,-

For dig der har italienskkundskaber i forvejen.

Vi starter med en kortere repetition af

det helt grundlæggende og bygger videre på

dette og arbejder samtidig med udtalen og

opbygning af et aktivt ordforråd.

on. kl. 19:00 - 20:50 · start 21.03 · 256081

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Alessandro Polimeni

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

on. kl. 17:00 - 18:50 · start 11.04 · 256091

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Alessandro Polimeni 8 x 2 lektioner · kr. 720,-

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

niveau - beskrivelse

Vi tager udgangspunkt i den fælleseuropæiske standard for evaluring af sprogundervisning,

The Common European Framework of Reference (CEFR).

Basisniveau

A1:

Mål: At du kan forstå en enkel samtale om

kendte dagligdags ting, når der tales langsomt

og tydeligt. At du kan læse enkle sætninger.

At du kan føre en enkel og langsom

samtale, hvis du bliver hjulpet. Du vil for

eksempel kunne redegøre for, hvor du bor.

A2:

Mål: At du kan forstå ofte anvendte ord og

udtryk og hovedindholdet en besked, der

drejer sig om din dagligdag. At du kan læse

og søge efter oplysninger i enkle tekster, for

eksempel menukort, brochurer og køreplaner.

At du kan føre en enkel samtale, hvor

der udveksles informationer uden yderligere

uddybning. Du vil for eksempel kunne

redegøre for din familie og dagligdag.

spansk -

Forbered dig på ferien

Et kort og intensivt kursus på 6 gange til dig

som har gået til spansk i nogle sæsoner og

trænger til at få genopfrisket det lærte.

on. kl. 17:00 - 18:50 · start 25.04 · 256561

Buddinge Skole, Søborg ·

Teresa Morato Balletbo

6 x 2 lektioner · kr. 565,-

spansk A1

Et kursus for dig der ikke har forkundskaber

i spansk.

on. kl. 13:15 - 15:05 · start 22.02 · 256551

Frødings Allé 8 A, Søborg ·

Teresa Morato Balletbo

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

to. kl. 18:00 - 19:40 · start 26.01 · 258568

Gilleleje Skole, Gilleleje · Heda Narvaez Hansen12

x 2 lektioner · kr. 820,-

spansk A2

Et hold for dig, der har gået til spansk i 2 - 3

sæ so ner. Vi læser spankse tekster suppleret

med sproglige opgaver. Vi taler om teksterne på

spansk.

to. kl. 17:00 - 18:50 · start 19.04 · 256572

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby ·

Viveca Tallgren

5 x 2 lektioner · kr. 480,-

spansk - turist A1

Du har intet eller kun et meget begrænset

kendskab til sproget.

on. kl. 13:30 - 15:10 · start 25.01 · 258567

Gilleleje Skole, Gilleleje · Heda Narvaez Hansen

12 x 2 lektioner · kr. 820,-

spansk A1-A2

Du har et begrænset kendskab til sproget og

har lyst til at arbejde videre med det.

to. kl. 16:00 - 17:40 · start 26.01 · 258577

Gilleleje Skole, Gilleleje · Heda Narvaez Hansen

12 x 2 lektioner · kr. 820,-

Øvet niveau

B1:

Mål: At du kan forstå en klar fremstilling

af dagligdags emner. At du kan håndtere

de fleste situationer, du vil kunne komme

i, når du rejser i et land, hvor sproget tales.

At du kan redegøre for oplevelser og

forventninger og begrunde holdninger og

planer.

B2:

Mål: At du kan forstå hovedpunkterne i en

kompleks tekst, der handler om både konkrete

og abstrakte emner. At du kan læse

og forstå de fleste lettilgængelige romaner

og moderne noveller. At du kan redegøre

detaljeret for dine interesser eller fremlægge

et synspunkt om et aktuelt emne,

med afvejning af fordele og ulemper.

russisk til rejsebrug A1

Vi arbejder med alfabetet og opbygger et

mindre ordforråd, der egner sig til rejsebrug

og hverdagssituationer.

on. kl. 17:00 - 18:40 · start 22.02 · 257256

Toftevangskolen, Birkerød ·

Ludmilla Smirnoff

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

Tysk A1

Grammatikken vil blive gennemgået helt fra

bunden i tilknytning til de læste tekster.

ma. kl. 17:00 - 18:40 · start 30.01 · 257566

Engholmskolen, Allerød · Lotte Christiansen

11 x 2 lektioner · kr. 950,-

kinesisk - hverdagssprog for

begyndere

Du lærer at gennemføre enkle samtaler i

hverdagen. Vægt på mundtlig kommunikation.

Kursusmateriale udleveres elektronisk.

Medbring memory stick eller laptop til

timerne.

to. kl. 17:00 - 18:50 · start 23.02 · 258013

Kulturskolen, Hellerup · Jesse Chang

12 x 2 lektioner · kr. 1225,-

sprog

13


14

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

kreativ fritid

lav dine egne smykker

Lær at binde perler med sølvtråd, lave smukke

armbånd, brillante øreringe og store og

små halskæder, og at designe egne smykker.

Vi arbejder primært med perler, du får

introduktion til sølvarbejde, herunder lodning,

formgivning og efterbehandling. For

de øvede mulighed for at smelte gamle guld-

og sølvsmykker om.

lø./sø. kl. 10:00-15:00 · start 11.02, 12.02 · 261096

lø./sø. kl. 10:00-15:00 · start 17.03, 18.03 · 261116

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Kirsten Henriksen 2 x 6 lektioner · kr. 565,blomsterbinding

- Forårs- og påskedekorationer

Byd påsken velkommen med smukke dekorationer

og blomsterbindinger. Lær at arbejde

med naturlige materialer og årstidens

blomster. Du bliver introduceret til nye metoder,

farvesammensætninger og dekorationer

af forskellige sværhedsgrader.

sø. kl. 10:00-14:35 · 25.03 · 262041

Frødings Allé 8 A, Søborg ·

Lena Liliendal Hansen

1 x 5 lektioner · kr. 280,-

Pileflet

- lav piletræer af frisk pil

Kom og få en anderledes kreativ og spændende

eftermiddag, hvor du lærer at flette

levende piletræer af frisk pil. Man kan kun

flette med levende pil én gang om året i

marts-maj måned, hvor pilen er frisk. Resultatet

bliver et smukt flettet træ, som du

efterfølgende kan have stående i en krukke

på altanen/terrassen eller plante ud i haven.

sø. kl. 13:00-17:00 · 18.03 · 262083

Kulturskolen, Hellerup · Hanne Alexander

1 x 4,5 lektioner · kr. 475,-

syning med tilskæring

Lær at sy efter færdige snitmønstre eller egne

grundmønstre. Få vejledning i valg af materialer,

farver og design. Bliv kreativt inspireret

til at få gang i symaskinen. Lær om syteknikker,

som gør at beklædningen ser professionel

ud. Undervisningen er individuel og giver

både begyndere og øvede udbytte.

on. kl. 18:00-20:45 · start 14.03 · 263041

Buddinge Skole, Søborg · Vibeke Schou

5 x 3 lektioner · kr. 810,-

re-design

Bæredygtighed er meget oppe i tiden, og

genbrugsbutikkerne blomstrer. Kurset giver

inspiration til genanvendelse af gamle modeller,

giver bud på hvordan man kan ændre

udtryk ved hjælp af, bånd, knapper, omsyning,

broderi og meget mere.

ma. kl. 18:30-22:00 · start 27.02 · 263146

Gribskov-oplyses senere · Hanne Brokær

5 x 4 lektioner · kr. 720,-

Har du det også sådan at dit klædeskab

trænger til et pift men pengene er små? Så

kan dette kursus være noget for dig, sammen

vil vi puste liv i de gamle klude og forvandle

dem til smart og brugbart tøj.

on. kl. 18:00-20:35 · start 07.03 · 263236

I du Mille, Helsinge · Mariana Aabo

5 x 3 lektioner · kr. 675,-

kreativ fritid

Maskin- og håndbroderi

Man behøver ikke være specielt god til at

beherske sin symaskine for at kunne frembringe

egne udtryk. Det kan spænde lige fra

enkle dekorationer på andet tekstil til selvstændige

stofstykker, f.eks. til tasker, boligtekstil

eller andet-evt. også mere kunstneriske

udtryk som tekstile billeder.

lø./sø. kl. 10:00-14:25 · start 24., 25.03, 14.,

15.04 · 263156

Helsinge · Hanne Brokær

4 x 5 lektioner · kr. 720,-

Maskinstrik

Kurset her henvender sig til dig der gerne vil

i gang med din strikkemaskine. Tag maskinen

under armen og få hjælp til at blive dus

med din strikkemaskine.

lø./sø. kl. 10:00-15:20 · start 14.,

15., 28., 29.04 · 263246

I du Mille, Helsinge · Mariana Aabo

4 x 6 lektioner · kr. 1075,-

strik til baby

Til dig der gerne vil give den lille ny noget

varmt og lækkert på du selv har strikket. Du

har svært ved at komme i gang, så tag babyen

med og kom og strik. Du kommer med

ideerne så hjælpes vi ad.

ma. kl. 10:00-12:35 · start 27.02 · 263216

I du Mille, Helsinge · Mariana Aabo

5 x 3 lektioner · kr. 675,-

syning til baby

Til dig der gerne vil sy til den lille. Du får

inspiration og hjælp til at komme i gang. Individuel

vejledning. Tag gerne babyen med.

ti. kl. 10:00-12:35 · start 10.04 · 263226

I du Mille, Helsinge · Mariana Aabo

5 x 3 lektioner · kr. 675,-

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

Møbelpolstring

Lær fra bunden, hvordan du fjerner det

gamle stof, den gamle polstring og bygger

møblet op igen med nye materialer, monterer

et nyt betræk, arbejder med snore, pyntesøm

og andre former for udsmykning af

møblet. Max en lille lænestol. Begrænset tid

så regn ikke med at blive færdig.

12.04 kl. 19-21 & 21. 22.04 kl.

10:00 – 16:15· 264746

Allerød · Anne Franch

3 x 2 lektioner · kr. 1095,-

Grafik

Du kan arbejde og eksperimentere med en

række forskellige grafiske teknikker på et

professionelt udstyret værksted. Vi arbejder

udelukkende med non-toxic (gift fri) akrylbaserede

ætsegrunde. Du får en grundig introduktion

til håndværket og får mulighed

for at udforske de mange muligheder, der

rummes i kombinationen af nye og gamle

teknikker.

ti. kl. 09:30-15:00 · start 21.02 · 264016

to. kl. 09:30-15:00 · start 23.02 · 264036

Grafisk Værksted, Holte ·

Charlotte Grangaard Jensen

14 x 6 lektioner · kr. 3400,-

on. kl. 18:30-21:05 · start 22.02 · 264046

Grafisk Værksted, Holte ·

Charlotte Grangaard Jensen

15 x 3 lektioner · kr. 1995,-

sOMMerkUrser:

Uge 26

ma.-fr. kl. 10:00-15:30 · 25. – 29.06 · 264086

Grafisk Værksted, Holte ·

Charlotte Grangaard Jensen

5 x 7 lektioner · kr. 1595,-

Uge 27

ma.-fr. kl. 10:00-15:30 · 02.-06.07 · 264096

Grafisk Værksted, Holte ·

Charlotte Grangaard Jensen

5 x 7 lektioner · kr. 1595,-

keramik

Du bliver undervist i grundlæggende keramiske

teknikker, så som: drejning, pølseteknik,

pladeteknik etc. Holdet er for nybegyndere

såvel som øvede. Vi arbejder ud fra dine

ideer og ønsker.

to. kl. 18:30-21:40 · start 23.02 · 266033

Kulturskolen, Hellerup · Lene Roehrig Kjær

8 x 3,5 lektioner · kr. 1120,-

to. kl. 18:30-22:00 · start 19.01 · 266036

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Anette Christiansen

8 x 4 lektioner · kr. 1225,-

to. kl. 18:30-22:00 · start 19.04 · 266046

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Anette Christiansen

5 x 4 lektioner · kr. 900,-

on. kl. 14:00-17:30 · start 25.01 · 266116

Keramikværksted Mantziusgården,

Birkerød · Tine Riegels

12 x 4 lektioner · kr. 1600,-

keramik/stentøj

Vi arbejder kunstnerisk og dyrker egne ideer.

Vi arbejder med mange spændende farver

og former: Skulpturer, kander, krukker,

krus osv. Ingen undervisning i uge 7, 9, 10,

11 og 14.

fr. kl. 10:00-13:40 · start 27.01 · 266041

Gladsaxe Ungdomsskole, Søborg ·

Jeanette Ludvigsen

9 x 4 lektioner · kr. 1350,-

skulpturelle eksperimenter

Hvis du har lyst til at lave skulpturer og arbejde

med mange forskellige materialer, er

dette kursus lige noget for dig. Vi vil lave

relieffer, mobiler og skulpturer i alle mulige

forskellige materialer og teknikker. Vi kommer

til at arbejde med mosaik, gips, træ,

pap, ler, metaltråd, papir, beton og skrot.

to. kl. 17:30-20:15 · start 23.02 · 266042

Lindegårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Ida Guldhammer

10 x 3 lektioner · kr. 1500,-

Weekendkurser

Akryl og akvarel

Akryl og farveforståelse

Lær at skabe dit indre billede og omsæt

det til et udtryksfuldt maleri. Ved hjælp af

forskellige teknikker og øvelser arbejder

vi med processen at skabe et indre billede,

som du efterfølgende udtrykker på lærred

i den form og stil, der ligger bedst for dig.

Tegning, farvelære, komposition og collage

indgår i kurset.

lø. kl. 10:00-14:15 · 28.01, 04.02, 25.02, 10.03 ·

266996

Toftevangskolen, Birkerød · Carla Westphal

4 x 5 lektioner · kr. 900,-

lø. kl. 10:00-14:15 · 28.04, 12.05, 26.05, 02.06 ·

266997

Kulturhuset, Farum · Carla Westphal

4 x 5 lektioner · kr. 900,-

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 24., 25.03 · 268222

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 21., 22.04 · 268232

Lindegårdsskolen, Kgs. Lyngby ·

Carla Westphal

2 x 5 lektioner · kr. 575,-

Akvarel

Lær at bygge en akvarel op og afprøv forskellige

teknikker og materialer.

lø./sø. kl. 10:00-15:20 · 10., 11.03 · 268037

Helsinge Skole, Helsinge ·

Helle Borg-Hansen

2 x 6 lektioner · kr. 455,-

Akvarelmaling

Hvis du er til fascinerende lysglimt i smukke

omgivelser med bygninger, natur og særlige

steder, er dette kursus noget for dig. Vi lærer

om forskellige akvarelteknikker, deres

udtryksformer og farveforhold, og vi går

selv i felten for at prøve kræfter med kunsten.

lø./sø. kl. 10:00-13:30 · 12., 13.05 · 268146

Frederiksborg Slots park i Hillerød ·

Lone Sander Klan

2 x 4 lektioner · kr. 390,-

kreativ maleweekend

Ligger dine pensler og farver og samler støv

eller har du lyst til at afprøve dig selv og din

kreative side? Tag grejet frem og find eller

genfind glæden ved farver, former og ved at

fordybe dig i maleprocessen.

lø./sø. kl. 10:00-16:50 · 17., 18.03 · 268161

Buddinge Skole, Søborg ·

Dorte Lysebjerg Hansen

2 x 7,5 lektioner · kr. 810,-

stress af med maleri

Trænger du til at være mere i nuet, føle dig

mere levende, legende og kreativ? Her kan

du opleve hvordan billed- og maleprocessen

er med til at skabe ro og balance. Små oplæg

og øvelser, introduktion til bl.a. japansk maleteknik,

individuel vejledning og fif efter

behov.

lø./sø. kl. 10:00-15:30 · 11., 12.02 · 268181

Buddinge Skole, Søborg ·

Dorte Lysebjerg Hansen

2 x 6 lektioner · kr. 795,


Abstrakt maleri

Vi slipper skaberkraften løs og maler abstrakte

billeder ud fra et fælles tema, en udvalgt

farvepalet og varmer op til musik. Der

indgår træning i farvelære og farvebevidsthed

og vi arbejder med følsomheden overfor

farveklange og bevægelse/rytme i billedet.

lø./sø. kl. 12:00-16:35 · 14., 15.04 · 268193

Bakkegårdsskolen, Gentofte · Britta Outzen

2 x 5 lektioner · kr. 585,-

Akrylmaleri

Vi arbejder med farveøvelser, formbearbejdelse,

rum/flade og komposition. Der eksperimenteres

både med det figurative og

abstrakte billedsprog, og der hentes inspiration

fra en række kunstværker.

lø./sø. kl. 12:00-16:35 · 10., 11.03 · 268203

Bakkegårdsskolen, Gentofte · Britta Outzen

2 x 5 lektioner · kr. 585,-

Akryl

Prøv akrylmaleriets muligheder.

lø./sø. kl. 10:00-15:00 · 28., 29.01 · 268206

lø./sø. kl. 10:00-15:00 · 03., 04.03 · 268207

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Berit Christiansen

2 x 6 lektioner · kr. 565,-

Abstrakt akrylmaleri

Drømmer du om at male som Per Kirkeby

eller Asger Jorn? Vi inviterer til en kreativ

weekend i kunstens tegn. Du lærer forskellige

teknikker og bliver fortrolig med særlige

akrylmetoder.

fr., lø.,sø. kl. 17:30-22:00 · 09.03 kl. 17:30-22:00,

10., 11.03 kl. 10-15 · 268211

Buddinge Skole, Søborg · Lisa Leimand

3 x 5 lektioner · kr. 975,-

tegn og mal

Lær at tegne det du ser og få inspiration til

metoder og teknik til dine malerier.

lø./sø. kl. 10:00-15:20 · 21., 22.04 · 268038

Helsinge Skole, Helsinge ·

Helle Borg-Hansen

2 x 6 lektioner · kr. 455,-

Portrættegning/maleri

Vi betragter ansigtet som et rigt landskab af

linjer og former, som vi kan gå på opdagelse

i. Der afprøves forskellige tegne-/maleteknikker.

Vi tegner efter levende portrætmodel,

tegner hinanden og forsøger os og

med selvportrættet.

lø./sø. kl. 11:30-17:00 · 04., 05.02 · 269013

Bakkegårdsskolen, Gentofte · Britta Outzen

2 x 6 lektioner · kr. 700,- udgifter til model

tegne- og malekurser

realisme og de

”gamle” maleteknikker

Du lærer at male som de gamle mestre og at

omsætte dine skitse-streger til farvestrålende

og udtryksfulde malerier på lærredet. Få

indsigt i motivvalg, komposition, farvelære

og teknik, og allervigtigst: lær, hvordan du

bruger øjnene til at betragte motivet nøjagtigt,

præcist og rigtigt.

on. kl. 09:45-14:45 · start 04.01 · 267026

fr. kl. 10:15-15:15 · start 06.01 · 267046

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Ginny Page

14 x 6 lektioner · kr. 2475,-

Akvarel

Akvarelfarver, pensler, papir og vand er

nemt at have med sig overalt, men for rigtigt

at blive fortrolig med at male, kræver

det et godt kendskab til materialer og teknikker.

Det skal vi altsammen lære på kurset

her, hvor vi gennemgår farver, pensler og

papirtyper, og hvordan man bedst udnytter

og mestrer det altsammen.

ma. kl. 09:30-12:15 · start 20.02 · 268041

”Telefonfabrikken”, Søborg · Ulla Høst

10 x 3 lektioner · kr. 1400,-

on. kl. 17:00-19:45 · start 22.02 · 268052

Engelsborgskolen, Kgs. Lyngby · Ulla Høst

10 x 3 lektioner · kr. 1400,-

Akryl og farveforståelse

Tegning, farvelære, komposition og collage

indgår i kurset. Vær parat til at udfordre dit

kreative gen i et spændende miljø.

ti. kl. 18:00-21:30 · start 31.01 · 266987

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Carla Westphal

5 x 4 lektioner · kr. 900,-

Maling - olie, akryl og akvarel

Der undervises individuelt, ud fra den enkeltes

niveau. Der gives opgaver, som man

arbejder med over flere gange og løbende vises

forskellige teknikker til egne afprøvninger.

Selvfølgelig kan man arbejde med egne

opgaver, hvis man helst vil det.

ma. kl. 14:00-16:45 · start 30.01 · 268107

ma. kl. 17:30-20:15 · start 30.01 · 268108

Kulturhuset, Farum · Lisbeth Murel

8 x 3 lektioner · kr. 1020,-

tegning og maling for øvede

Kurset henvender sig til dig, der har tegnet

eller malet i nogle år, og som gerne vil indgå

i et positivt fællesskab omkring tegningerne

eller malerierne. Du kan få vejledning i forskellige

teknikker og materialer og lære om

billedopbygning, komposition og forskellige

uddybende teknikker. På dette kursus skal

du medbringe dine egne materialer.

to. kl. 13:15-16:00 · start 29.03 · 268122

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Ida Guldhammer

5 x 3 lektioner · kr. 675,-

kreativt akrylmaleri

Vil du være mere fortrolig med eller udvikle

dit eget billedudtryk, kan du her fordybe dig

i farvernes verden og muligheder. Motiverne

er figurative eller abstrakte efter dit valg.

Mal alt fra postkortstørrelser til store lærreder.

Her er højt til loftet!

to. kl. 17:00-19:45 · start 02.02 · 268141

Buddinge Skole, Søborg ·

Dorte Lysebjerg Hansen

10 x 3 lektioner · kr. 1170,-

japansk maling-kalligrafi og

sumi-e

Sumi-e er japansk tuschmaling-den japanske

traditions enkle udtryksmåde. På kurset

gennemgås grundteknikken for brug af

pensler, tusch og papir i japansk tuschmaling,

men der gennemgås også Nihon-ga for

dem som har malet Sumi-e før.

to. kl. 19:15-22:00 · start 19.01 · 269033

Kulturskolen, Hellerup · Sumiko Knudsen

10 x 3 lektioner · kr. 1170,-

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Mindful tegning

Lær at tegne efter naturen med blyant og

tusch! Men ikke kun gennem selve teknikkerne-vi

lærer forskellige måder at være tilstede

(mindful) på, at se opmærksomt, blive

ét med det vi ser.

to. kl. 19:00-21:35 · start 23.02 · 269076

Fritidshuset, Rungsted Kyst · Ulla Conrad

10 x 3 lektioner · kr. 1170,-

Modeltegning -

rundt om en model

Du får lejlighed til at koncentrere dig om at

tegne efter en nøgenmodel, som indtager

samme stilling i længere tid. Du kommer til

at arbejde med balance, dynamik, bevægelse

og studier af formerne og deres komplicerede

samspil.

lø. kl. 10:00-15:20 · 28.01 · 269046

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Henrik Scherer

1 x 6 lektioner · kr. 495,- Pris inkl. model

Croquis -

tegn en menneskekrop

Studiet af menneskes krop er et af de mest

udfordrende, men også mest betagende emner

indenfor billedkunsten. Croquis er de

hurtige skitser, hvor nærvær og nerve er

nøgleordene. Du bliver indviet i det håndværk,

som er en forudsætning for at kunne

mestre croquis-kunsten.

on. kl. 18:00-21:00 · start 22.02 hver 2. uge i lige

uger· 269056

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Henrik Scherer

7 x 3,5 lektioner · kr. 1030,- ex model

ma. kl. 18:00-21:00 · start 20.02 · 269066

Hillerød · Henrik Scherer

4 x 3,5 lektioner · kr. 645,- ex. model

intensivt tegnekursus

Kurset giver dig en grundlæggende introduktion

i tegnekunstens principper, med

udgangspunkt i de gamle mestres arbejdsmetoder,

fra skitse til den store komposition.

Som et vigtigt supplement i kursusforløbet

er der indlagt foredrag.

ma.-fr. kl. 09:00-13:30 · 13.02 – 17.02 · 268306

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Mable Rose

5 x 3 lektioner · kr. 1390,-

intensivt olieportrætkursus

Lær den svære kunst at skabe udtryksfulde

og personlige portrætter af dem, du holder

af. Du vil blive fortrolig med både de grundlæggende

klassiske og de moderne olieteknikker

som knytter sig til de forskellige

stilistiske traditioner. Der er endvidere indlagt

diverse foredrag om værker, epoker og

teoretiske emner i relation til den praktiske

undervisning.

ma.-fr. kl. 09:00-13:00 · 13.08 – 30.08 · 268326

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Mable Rose

14 x 3 lektioner · kr. 3900,-

tegne- og male

akademiet

ved Piet rose

intensivt kursus i

pastelportræt

Fra pigment til papir. Du introduceres for de

helt specielle teknikker, der særligt knytter

sig til pasteltraditionen. Din intuition, iagttagelses-

og fortolkningsevne udvikles og du

bliver fortrolig med mediet og de grundlæggende

principper om komposition, optegning,

monokrom og polykrome teknikker

og udtoning mm.

ma.-fr. kl. 09:00-13:30 · 13.02 – 17.02 · 268336

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Piet Rose

5 x 5 lektioner · kr. 1350,-

ma.-fr. kl. 09:00-13:30 · 06.08 17.08-· 268346

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Piet Rose

10 x 5 lektioner · kr. 2595,-

intensivt tegnekursus

Fra fri skitse til klassisk komposition. Alle

kan lære at tegne hvis man følger en række

vigtige principper. En sikker tegnefærdighed

skaber ikke blot mere naturlige og vellignende

billeder, men også større frihed

til kunstnerisk udtryk. Kurset er intensivt

og omhandler klassisk tegnelære med bl.a.

øvelser indenfor kategorierne buste/portræt,

opstilling, landskab og vedute.

10 hverdage.

ma.-fr. kl. 09:00-13:30 · 18.06 – 29.06 · 268348

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Piet Rose

10 x 5 lektioner · kr. 2595,-

Flamsk olieportræt

Lær de mange maleriske hemmeligheder

bag f.eks. Rubens’ og van Dycks skønne

portrætter. I kurset går vi både teoretisk

og praktisk i dybden. Du lærer at beherske

portrætkunstens mange discipliner, herunder

komposition, optegning, imprimatur,

opbygning af både opake og transparente

farvelag, farveegenskaber samt indføring i

malemedier, olie- og fernistyper. Den individuelle

træning kombineres med relevante

foredrag om de flamske og nederlandske

skoler, deres betydning og teknik.

sø. kl. 10:00-14:25 · start 02.09 · 268396

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Piet Rose

14 x 5 lektioner · kr. 3350,-

Fransk pastelportræt

Pastelmaleriet er en værdsat kunst med

sin høje pigmentkoncentration og indbydende

stoflighed. Det rene sarte pigment

påføres direkte på papiret uden egentligt

bindemiddel. Dette skaber nogle fortræffelige

portræt egenskaber, hvor den lysende

matte overflade fremkalder en uovertruffen

elegance. Kurset går i dybden med den specielle

teknik, og du lærer indgående om papirtyper,

komposition, mimik, monokrom

tegning, farvetoner, drapering, udtoning og

retouchering.

ma. kl. 13:30-17:55 · start 03.09 · 268406

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Piet Rose

15 x 5 lektioner · kr. 3500,-

kreativ fritid

15


16

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

Motion

og bevægelse

bodytoning for kvinder

Grundig opvarmning før opstramning

af kroppens muskler og afslutning med

strækøvelser. Fokus på mave, baller, lår,

overkrop-og smidig muskulatur.

ti. kl. 17:45-18:50 · start 21.02 · 271122

Fuglsanggårdsskolen, Virum ·

Bibi Jeanette Da Silva

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

Cirkeltræning - crossfit

For alle, der er interesseret i en effektiv

træning, uanset om det drejer sig om vægttab,

styrketræning eller konditionstræning.

En træningstime, der optimalt kombinerer

styrketræning, kredsløbstræning og smidighedstræning.

Den udføres med høj intensitet,

mange gentagelser og få pauser. En

perfekt måde at presse sig selv på.

ti. kl. 20:15-21:20 · start 21.02 · 271132

Fuglsanggårdsskolen, Virum ·

Bibi Jeanette Da Silva

14 x 1,5 lektioner · kr. 925

Afspænding og bevægelse

Vi bevæger os til inspirerende musik og oplever

bevægeglæden i fuldt flor i et tempo, hvor

sjælen kan følge med. Vi styrker kroppens

muskler, smidiggør og afspænder dem, således

at du vil føle dig lettere og friskere samt

opnå større kropsbevidsthed. Undervejs

arbejder vi med forskellige emner-bækkenbund,

myoser, holdning, fødder, gang m.m.

to. kl. 09:00-10:30 · start 02.02 · 272146

Hovedbiblioteket, Allerød ·

Jeannie Langvad

12 x 2 lektioner · kr. 1020,-

rytmisk bevægelse

for seniorer

I Menzer´s undervisning fokuseres der på

at forbedre smidighed og styrke i muskler

og led i ryg, skulder- og hoftering samt at

forbedre vejrtrækningen.Føler du dig stiv i

ryggen med mange spændinger i skulderne,

en for slap bækkenbund eller et for kort åndedræt

kan du have gavn af dette gymnastikprogram.

to. kl. 12:30-13:35 · start 23.02 · 272163

to. kl. 13:45-14:50 · start 23.02 · 272173

to. kl. 15:00-16:05 · start 23.02 · 272183

Gentoftegade 71, Gentofte · Kim Menzer

10 x 1,5 lektioner · kr. 675,-

Motion og afspænding

for seniorer

Motion giver sundhed og glæde. I takt til

god musik arbejder vi kroppen grundigt

igennem og slutter med afspænding.

ma. kl. 12:00-13:30 · start 20.02 · 272191

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Charlotte Falkenberg

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

Motion og bevægelse

Motion for damer

Vi har fokus på kropsbevidsthed, effektiv

træningslære og godt humør. Der kræves

ingen forudsætninger for at kunne deltage.

Alle kan få glæde af undervisningen, som

for en stor del foregår til musikledsagelse.

to. kl. 09:00-09:50 · start 02.02 · 272207

Lillerødhallerne, Allerød · Birgit Eriksen

11 x 1 lektioner · kr. 530,-

to. kl. 09:55-10:45 · start 02.02 · 272217

Lillerødhallerne, Allerød · Birgit Eriksen

7 x 1 lektioner · kr. 350,-

Motion for M/k

to. kl. 10:50-11:40 · start 02.02 · 272227

Lillerødhallerne, Allerød · Birgit Eriksen

7 x 1 lektioner · kr. 350,-

bevægelsestræning

Med det bedste fra forskellige bevægelsesmetoder

arbejdes kroppen grundigt igennem

hver gang. Forskellige træningsredskaber

vil blive brugt flittigt.

ti. kl. 17:00-18:30 · start 31.01 · 272327

Nærum Body Center, Nærum ·

Dorthe Liljengren

11 x 2 lektioner · kr. 1045,-

Afspænding- og

styrketræning

Vi gennemgår alle muskler og led fra tæer

til nakke og fokuserer på åndedrættet samt

smidigheden. Afspændingstræning frigør

dit åndedræt og skaber en indre velvære i

hele kroppen.

ma. kl. 17:30-19:00 · start 09.01 · 272356

Birkerød Idrætscenter, Birkerød ·

Jens Werner

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

bevægelse og velvære

Almen kropstræning. Mave, balder, lår-skigymnastik-og

overarme trænes intensivt efter

en all-round opvarmning til glad musik.

to. kl. 09:30-11:00 · start 26.01 · 272377

Nærum Body Center, Nærum ·

Lis Greenfort

12 x 2 lektioner · kr. 1120,-

dynamisk bevægelse

og afspænding

Vi har fokus på balance, koordination og

styrke, især af musklerne i kroppens center.

Til musik bliver du grundigt instrueret i alle

øvelser, så du lærer at udføre dem korrekt og

med størst mulig effektivitet. Afsluttes med

dejlig afspænding.

fr. kl. 08:45-10:15 · start 03.02 · 272407

fr. kl. 10:30-12:00 · start 03.02 · 272417

Nærum Body Center, Nærum ·

Lona Birgitte Buhl

10 x 2 lektioner · kr. 990,-

Alexanderteknik

Sundhed i balance. Kunne du tænke dig at

få det? Hvis du har ondt i ryggen, hofter

eller knæ, så kan undervisning i Alexanderteknik

måske hjælpe dig. Du lærer at stoppe

de uhensigtsmæssige bevægelsesvaner, som

skader dig. Desuden lærer du at trække vejret

bedre. Alt, hvad du lærer, er også med til

at give dig mere energi.

ti. kl. 11:30-13:30 · start 17.01 · 272626

on. kl. 16:00-18:00 · start 18.01 · 272627

Havarthigaarden i Holte, Holte · Lis Klose

12 gange · kr. 1580,-

Lona Birgitte Buhl

Underviser i

Gotved, bevægelse

og afspænding

Gotved, bevægelse

og afspænding

Vi fokuserer på den kropslige bevidsthed

og forebygger fysiske gener ved at bevæge

os både i dans og lettere styrketræning. Det

skal være sjovt at træne, og det er det med

Gotved. Din gevinst er en øget muskelmasse,

et bedre kredsløb, en højere koordinationsevne

samt en forbedret balance.

ti. kl. 09:15-10:45 · start 31.01 · 272637

Kulturhuset, Farum · Lona Birgitte Buhl

9 x 2 lektioner · kr. 810,-

on. kl. 09:30-10:40 · start 01.02 · 271208

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Lona Birgitte Buhl

12 x 1,5 lektioner · kr. 1050,-

Gotved

ti. kl. 19:00-20:10 · start 31.01 · 272657

Marie Kruses Skole, Farum · Tine Glæsel

9 x 1,5 lektioner · kr. 625,-

Pilates

- begyndere/let øvede. Pilates er både fysisk

og mental træning, der giver øget velvære

og mental styrke. Træningen foregår på gulv

i behersket tempo under verbal instruktion

af erfarne undervisere, der sætter dig grundigt

ind i de forskellige øvelser og guider

dig til korrekt vejrtrækning. Ideelt for deltagere,

der har brug for vedligeholdelse og

genoptræning.

to. kl. 18:15-19:45 · start 26.01 · 273051

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Birgitte Petersen

12 x 2 lektioner · kr. 1020,-

Pilates med effekt

Øvede. Vi tilføjer øvelser fra træningssystemet

Effekt og arbejder med store og små

bolde.

ma. kl. 17:00-18:10 · start 30.01 · 273117

Nærum Body Center, Nærum ·

Birgitte Petersen

12 x 1,5 lektioner · kr. 890,-

Mindful Pilates

Samtidigt med pilates indøves og trænes en

enkel, men virkningsfuld meditations-teknik

som afbalancerer alle kroppens muskler.

Det vil være lettere at sidde stille ved computeren

en hel dag, eller træne maratonløbuden

at få skader.

on. kl. 16:00-17:30 · start 01.02 · 273067

Havarthigaarden i Holte, Holte · Dea Fog

12 x 2 lektioner · kr. 1020,-

Power Pilates

Let øvede. Vi vil efterhånden, som vi kommer

i form og får indarbejdet programmet,

bevæge os igennem det i ét langt flow.

Det giver udholdenhed og kondition. Der

vil også indgå stående øvelser, hvor vi får

styrket fødder, ben, arme, øvet balance og

eventuelt hop. Træningen afsluttes med

udstrækning af musklerne og en guidet afspænding.

on. kl. 17:45-19:15 · start 01.02 · 273077

Havarthigaarden i Holte, Holte · Dea Fog

12 x 2 lektioner · kr. 1020,-

bevægelsestræning

og callanetics

Med det bedste fra callanetics og andre træningsmetoder

opnår vi et fysisk velvære.

Der startes med opvarmning, og derefter

trænes specielt arme, ben, balder, lår, ryg og

mave til afvekslende musik. Der sluttes med

afspænding.

to. kl. 15:00-16:10 · start 26.01 · 273207

Havarthigaarden i Holte, Holte ·

Bibbi Jensen

10 x 1,5 lektioner · kr. 675,-

Zumba - styrke - spænd af

En ideel kombination af forskellige bevægelsesformer,

hvor du først får løsnet op og

danset kroppen fri-og der må grines! Du vil

derefter arbejde koncentreret med at styrke

dine muskler, bl.a. med mindre vægte og

elastikker, og til sidst får du en dejlig afspænding

af krop og sind.

lø. kl. 10:30-11:40 · start 25.02 · 271236

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Lona Birgitte Buhl

10 x 1,5 lektioner · kr. 900,-

lø. kl. 12:00-13:10 · start 28.01 · 271246

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Lona Birgitte Buhl

12 x 1,5 lektioner · kr. 1050,-

Mindfulness og pilates

Vil du lære at leve i nuet, få mere ro og overskud,

større glæde og mere balance mellem

arbejde og fritid? Så er dette kursus noget

for dig. Vi arbejder med simple øvelser der

understøtter den enkle meditations-teknik

du lærer.

ma. kl. 18:30-19:15 · start 30.01 · 273228

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Mette Hansen

11 x 1 lektioner · kr. 715,-

fr. kl. 12:30-13:40 · start 27.01 · 273229

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Mette Hansen

12 x 1,5 lektioner · kr. 1050,-


Qi-gong med meditation

Qi-gong er en traditionel kinesisk træningsform,

den styrker immunforsvaret, afbalancerer

kroppens indre organer og beroliger

sindet. Qi-gong er bløde, blide bevægelser,

hvor du fokuserer på din krop, dit åndedræt

og dit sind. Resultatet vil være øget mental

ro og en krop i balance og er derfor også en

fantastisk træningsform, hvis man lider af

stress.

ma. kl. 10:45-11:30 · start 30.01 · 273238

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Mette Hansen

11 x 1 lektioner · kr. 715,-

Puls og pilates

on. kl. 18:30-19:15 · start 22.02 · 273247

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Mette Hansen

10 x 1 lektioner · kr. 680,-

Zumba Gold - Pilates -

Afspænding

Her får du det hele med. Fedtforbrændende

sjov motion med pulsen i vejret, efterfulgt

af intensive opstrammende øvelser og afslutningsvis

får du sjælen med gennem selvhealing

og afspænding. Perfekt for dig, der

har en travl hverdag.

to. kl. 11:00-12:30 · start 23.02 · 274182

Lundtofte Medborgerhus, Kgs. Lyngby ·

Dea Fog

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

to. kl. 13:15-14:45 · start 23.02 · 274261

”Telefonfabrikken”, Søborg · Dea Fog

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

fr. kl. 14:00-15:30 · start 02.03 · 274193

Kulturskolen, Hellerup · Dea Fog

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

Zumba Fitness dans

Zumba Fitness er

en motionsform

som er blevet uhyre

populær de seneste

år. Det er en sjov og

effektiv motionsdans

hvor du kan

forbrænde mellem

500 og 1000 kcal

på en time. Den

rytmiske musik

til Zumba gør din fitness workout mere

inspirerende, og giver sjov og smil, mens du

forbrænder kalorier og får sved på panden.

Øvede

ti. kl. 17:00-17:45 · start 21.02 · 274091

Lundevang Skole, Herlev ·

Maria Isabel Cupull Tamayo

14 x 1 lektioner · kr. 645,-

Begyndere

ti. kl. 17:55-18:40 · start 21.02 · 274101

ti. kl. 18:50-19:35 · start 21.02 · 274111

Lundevang Skole, Herlev ·

Maria Isabel Cupull Tamayo

14 x 1 lektioner · kr. 645,-

ti. kl. 19:00-20:05 · start 21.02 · 274222

Fuglsanggårdsskolen, Virum ·

Bibi Jeanette Da Silva

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

ma. kl. 17:30-18:35 · start 06.02 · 274232

Lundtofte Medborgerhus, Kgs. Lyngby ·

Dea Fog

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

Zumba Gold

Zumba Gold er en sjov og effektiv træning

til latinamerikanske rytmer. Tempoet er lidt

langsommere i Zumba Gold end i Zumba

Fitness. Men du kan stadigvæk få sved på

panden. Vi har det sjovt sammen og undervisningen

er tilrettelagt så du ikke overbelaster

knæ og hofter.

ma. kl. 12:45-13:50 · start 06.02 · 274242

Lundtofte Medborgerhus, Kgs. Lyngby ·

Dea Fog

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

ti. kl. 11:15-12:25 · start 31.01 · 274246

Havarthigaarden i Holte, Holte · Dea Fog

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

fr. kl. 15:40-16:45 · start 02.03 · 274203

Kulturskolen, Hellerup · Dea Fog

10 x 1,5 lektioner · kr. 690,-

Zumba - Pilates - Afspænding

Her får du det hele med. Fedtforbrændende

sjov motion med pulsen i vejret, efterfulgt

af intensive opstrammende øvelser og afslutningsvis

får du sjælen med gennem selvhealing

og afspænding. Perfekt for dig, der

har en travl hverdag.

ma. kl. 18:45-20:15 · start 06.02 · 274252

Lundtofte Medborgerhus, Kgs. Lyngby ·

Dea Fog

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

ti. kl. 12:30-14:00 · start 31.01 · 274266

Havarthigaarden i Holte, Holte · Dea Fog

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

salsa 2

Det mere ambitiøse begynder/let

øvede-hold

for dem som gerne vil

udfordes mere. Vi starter

med at genopfriske

grundtrin og nogle lette

columbianske drejninger,

men vil hurtigt indøve

de cubanske vueltas, som

kan minde lidt om ”kluddermor”

med dens mange

forviklinger. Med lidt hjemmearbejde vil

du efterhånden få mere smidige hofter, en

større kropskontrol og en basal forståelse af

salsaens rytmer.

ma. kl. 19:15-20:45 · start 20.02 · 274053

Gentoftegade 71, Gentofte ·

Maribelle Hernandez Perez

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

Mavedans – begyndere

K-hold. Det er sjovt, smukt og eksotisk-og

så er det super sundt. Mavedans er en alle

tiders måde at træne kroppen på. Du bliver

smidig og lærer at beherske, kontrollere og

arbejde med alle kroppens muskelgrupper.

Alle trin og bevægelser bliver grundigt forklaret,

så ingen føler sig hægtet af.

on. kl. 18:45-20:15 · start 22.02 · 274271

Vadgård Skole, Søborg ·

Ulla Jønsson

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Op på tå-ballet og bevægelse

Lær grundtrinene eller bliv endnu bedre til

det, du kan i forvejen. Undervisningen er

grundig, uddybende og klassisk-nøjagtig

som en god ballet skal være.

Øvede 2

ma. kl. 19:10-20:40 · start 09.01 · 274816

Nærum Gymnasium, Nærum ·

Nana Karapetyan

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

Øvede 3

to. kl. 18:40-20:10 · start 05.01 · 274826

Nærum Body Center, Nærum ·

Nana Karapetyan

15 x 2 lektioner · kr. 1285,-

tai Chi klassisk

Tai Chi er perfekt koreograferet visdom

og kombinerer elegant kampkunst med

meditation, fitness og healing. De langsomme,

rytmiske og graciøse bevægelser

i Tai Chi udstråler kraft og styrke, giver

god grounding, styrker immunforsvaret og

forbedrer blodkredsløbet. Her læres 1. del

af den klassiske lange Yang-stil.

Begyndere - søndagsseminar

sø. kl. 10:00-17:20 · 04.03 · 275132

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Bjørn Darboe Nissen

1 x 8 lektioner · kr. 390,-

on. kl. 10:00-11:30 · start 01.02 · 275102

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Bjørn Darboe Nissen

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

on. kl. 17:00-18:30 · start 08.02 · 275113

Nymosehave, Gentofte ·

Bjørn Darboe Nissen

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

Lidt øvede

Her indøves 2. & 3. del af den klassiske lange

Yang-stil. Du får et grundigere kendskab til

bevægelsesprincipperne i Tai Chi, og starter

med at lære parøvelser.

on. kl. 18:40-20:10 · start 08.02 · 275123

Nymosehave, Gentofte ·

Bjørn Darboe Nissen

14 x 2 lektioner · kr. 1120,-

Qigong - da Mo Qigong

Her kan du lære en enkel Qigong, Da Mo Juang

Qi Gong, som er meget udbredt i Østen.

Den bruges både af kampkunstudøvere og

mennesker med f.eks. rygproblemer. Den

styrker muskler og sener, knogler, indre organer

(specielt nyrerne) samt menneskets

omhyllende organ, huden.

sø. kl. 15:00-17:45 · 11.03 · 275142

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Bjørn Darboe Nissen

1 x 3 lektioner · kr. 150,-

det indre smil

Det indre smil frisætter bundne følelser,

som kan blokere energistrømmen gennem

de indre organer, og du får derved adgang til

ægte glæde og mere energi i det daglige. Vi

gennemgår alle kroppens organer og deres

samspil ud fra traditionel kinesisk medicin

og kigger også nærmere på, hvordan du selv

kan optimere kroppens eget energipotentiale.

sø. kl. 18:30-21:15 · 11.03 · 275151

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Bjørn Darboe Nissen

1 x 3 lektioner · kr. 150,-

yoga

Yoga er en flere tusind år gammel tradition

der har sin oprindelse i Indien. Yoga har i

løbet af de sidste 50 år bredt sig til Vesten,

og kan praktiseres af alle uanset alder og

kultur. Yoga udgør et komplet system til

harmonisering og styrkelse af både krop og

sind. I udøvelsen af yoga indgår en række

fysiske stillinger, både af statisk og mere dynamisk

karakter som styrker og smidiggør

hele kroppen. Der sluttes med afspænding.

M/K-hold

ti. kl. 17:00-18:30 · start 13.03 · 276082

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Barbara Szorad

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

K-hold

ti. kl. 09:00-10:30 · start 31.01 · 276007

ti. kl. 10:45-12:15 · start 31.01 · 276017

on. kl. 10:45-12:15 · start 01.02 · 276037

Hovedbiblioteket, Allerød ·

Piyana Charlotte Pommer

11 x 2 lektioner · kr. 950,-

M/K-hold

ma. kl. 11:10-12:40 · start 30.01 · 276058

Nærum Body Center, Nærum · Lone Bay

13 x 2 lektioner · kr. 1175,-

K-hold

on. kl. 16:00-17:30 · start 28.03 · 276101

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Heddie Pyndiah

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

M/K-hold

ti. kl. 17:00-18:30 · start 21.02 · 276153

Søgårdsskolen, Gentofte · Sanne Hecksher

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

to. kl. 17:00-18:30 · start 26.01 · 276246

to. kl. 18:40-20:10 · start 26.01 · 276266

Birkerød Idrætscenter, Birkerød ·

Ejvind Frantzen

16 x 2 lektioner · kr. 1225,-

Hensyntagende spec. hold med få deltagere.

on. kl. 08:50-10:20 · start 01.02 · 276296

Nærum Body Center, Nærum ·

Inger Ahrenkiel *

9 x 2 lektioner · kr. 890,-

to. kl. 09:00-10:30 · start 26.01 · 276116

to. kl. 11:00-12:30 · start 26.01 · 276117

Pyramiden-Det gl. Rådhus, Gilleleje ·

Alice Bjerre

10 x 2 lektioner · kr. 720,-

Motion og bevægelse

17


18

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

dynamisk hatha-yoga

Her tilbydes en dynamisk form for hathayoga,

så du kommer til at mærke din krop.

ti. kl. 18:40-20:10 · start 13.03 · 276092

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby ·

Barbara Szorad

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

yogaFlow

YogaFlow-med Iyengar-inspirerede yogastillinger-forbedrer

din grundform og giver dyb

indre ro, velvære og sundhed.

ti. kl. 17:00-18:30 · start 27.03 · 276111

ti. kl. 18:45-20:15 · start 27.03 · 276121

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Lene von Staffeldt

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

ma. kl. 16:30-18:00 · start 30.01 · 276387

Mantziusgården, Birkerød · Ina Rasmussen

8 x 2 lektioner · kr. 720,-

yoga og meditation

Der lægges der vægt på fokuseringen på forskellige

kropsdele i yogastillinger og åndedrætsøvelser.

Vi afslutter med afspænding

og meditation.

ti. kl. 19:00-20:30 · start 31.01 · 276066

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Piyana Charlotte Pommer

11 x 2 lektioner · kr. 1210,-

ti. kl. 15:45-17:15 · start 31.01 · 276077

Klinikken for krop og sjæl, Hørsholm ·

Piyana Charlotte Pommer

11 x 2 lektioner · kr. 1210,-

lidt øvede/øvede

to. kl. 16:30-18:25 · start 26.01 · 277021

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Hannah Cornelia Trosbjerg

14 x 2,5 lektioner · kr. 1300,-

to. kl. 18:30-20:00 · start 23.02 · 277051

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Sanne Hecksher

10 x 2 lektioner · kr. 900,-

ma. kl. 17:00-18:30 · start 30.01 · 277087

ma. kl. 18:35-20:05 · start 30.01 · 277097

Hovedbiblioteket, Allerød

12 x 2 lektioner · kr. 1020,-

yoga - workshop

- Nysgerrig på yoga? Hvad er yoga egentlig?

Og hvorfor er det blevet så populært?

På denne workshop vil du blive lidt klogere

på, hvordan og hvorfor yoga virker. Du bliver

afklaret med, om yoga er noget for dig.

Særlige forudsætninger er ikke nødvendige.

lø. kl. 10:00-14:50 · 14.04 · 277071

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Sanne Hecksher

1 x 5,5 lektioner · kr. 350,-

lø. kl. 10:00-14:50 · 21.04 · 277081

”Telefonfabrikken”, Søborg ·

Sanne Hecksher

1 x 5,5 lektioner · kr. 350,-

Motion og bevægelse

Chiball

ChiBall er en træningsform der kombinerer

de gamle østlige træningsformer som Tai

Chi, Qigong og Yoga med de nyeste vestlige

som Feldenkrais og Pilates. Træningen

udføres med specielle bolde med forskellige

farve og dufte. Kombinationen af langsomme

og hurtige energi-øvelser får krop og

sind til at falde til ro, strækker kroppens vigtigste

meridianbaner og gør kroppen stærk

og smidig. Kropsholdning, kropsbevidsthed

og åndedræt vil hele tiden være i centrum.

Vi slutter af med afspænding.

ti. kl. 19:00-20:30 · start 21.02 · 276132

Fuglsanggårdsskolen, Virum · Nuray Aksu

10 x 2 lektioner · kr. 1080,-

sø. kl. 10:00-11:30 · start 26.02 · 276143

Gentoftegade 71, Gentofte · Nuray Aksu

5 x 2 lektioner · kr. 560,-

lær at give kropsmassage

Lær at give en god massage til dine nærmeste

eller kæreste. Du bliver indført i de

forskellige massageteknikker og greb, så

du kan give en effektiv og behagelig helkropsmassage.

Både i teori og praksis vil du

få mere viden om kroppens muskler, så du

bliver i stand til at udføre en korrekt massage

samt blive opmærksom på din egen

kropsholdning under udførelsen.

lø./sø. kl. 10:00-17:00 ·

24., 25.03 · 277926

Kulturcenter Mariehøj,

Holte · Kimie Machold

2 x 8 lektioner · kr. 795,-

Undervisningen tilbydes i henhold til

folkeoplysningslovens bestemmelser om

hensyntagende handicapundervisning.

Deltagerne skal derfor den første undervisningsgang

skrive under på en erklæring,

at man er bekendt med, at man går

til handicapundervisning på et lille hold,

der modtager forhøjet offentlige tilskud.

Motion og bevægelse i vand

Hensyntagende specialundervisning

Undervisning i bassin målrettet personer

med en fysisk skavank. Målet med undervisningen

er at lære, hvordan man styrker

sin krop med hensigtsmæssige bevægelser

samt øger ens kropsbevidsthed, så overbelastning

og spændinger undgås eller reduceres,

og man derved modvirker gener. Undervisningen

er tilrettelagt for en afgrænset

målgruppe. (Der er ingen formelle krav om

lægelig dokumentation eller visitation til

undervisningen, men målgruppe-afgrænsningen

skal respekteres).

Undervisningssteder:

Bakkegården i Bagsværd:

Terapibassin ca. 34°C, vanddybde: 1,20 m.

Søgårdsskolen i Gentofte:

Lille svømmebassin, ca. 28°C,

vanddybde: 1-1,5 m.

varmtvandsbassin –

nyligt brystopereret

Brystopererede-nyopererede der ikke tidligere

har gået til denne form for undervisning

eller som kun har deltaget i en begrænset

periode. Kombination af ½ lektion

gulvøvelser og 1 lektion bassintræning. Khold.

ma. kl. 16:00-17:30 · start 02.01 · 278051

ma. kl. 16:00-17:30 · start 20.02 · 278061

ma. kl. 16:00-17:30 · start 16.04 · 278071

Bakkegården, Bagsværd ·

Vinnie Lund-Rasmussen

6 x 1,5 lektioner · kr. 700,-

Varmtvandsbassin –

brystopereret forsætter

Kvinder, der fortsat oplever at have behov

for undervisning. K-hold.

ma. kl. 17:30-18:15 · start 02.01 · 278261

Bakkegården, Bagsværd ·

Vinnie Lund-Rasmussen

18 x 1 lektioner · kr. 1630,-

fr. kl. 15:45-16:30 · start 06.01 · 278281

Bakkegården, Bagsværd · Jonna Gredsted

18 x 1 lektioner · kr. 1630,-

Motion og bevægelse i vand

Personer med muskel- og ledproblemer som

f.eks. gigt, dårlig ryg, kredsløbslidelser, følger

efter operation, knogleskørhed, overvægt.

K-hold

ma. kl. 18:15-19:00 · start 02.01 · 278621

Bakkegården, Bagsværd ·

Vinnie Lund-Rasmussen

18 x 1 lektioner · kr. 1630,-

ma. kl. 17:00-18:20 · start 02.01 · 279411

Bakkegården, Bagsværd ·

Kirsten Berthelsen

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

M/K-hold

ti. kl. 16:30-17:15 · start 24.01 · 278573

ti. kl. 17:15-18:00 · start 24.01 · 278583

ti. kl. 18:00-18:45 · start 24.01 · 278593

ti. kl. 18:45-19:30 · start 24.01 · 278603

Søgårdsskolen, Gentofte · Jonna Gredsted

16 x 1 lektioner · kr. 1470,-

fr. kl. 16:30-17:15 · start 06.01 · 278651

Bakkegården, Bagsværd · Jonna Gredsted

18 x 1 lektioner · kr. 1630,-

Motion og bevægelse -

brystopererede

Hensyntagende specialundervisning

K-hold. Gulvøvelser. Efter operation og efterbehandling

oplever de fleste brystopererede

et behov for at optræne, smidiggøre

og udspænde deres muskler og led omkring

bryst, skulder og arm .

ma. kl 17:00-18:20 · start 02.01 · 279411

Bakkegården, Bagsværd ·

Kirsten Berthelsen

21 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

kOl - træning -

fokus på lunger

Hensyntagende specialundervisning. Har

du KOL, hjælper en træning med kropsbevidsthed

samt åndedrætstræning til en forbedret

iltoptagelse i kroppen. Det vil gøre

dig mindre forpustet og det virker samtidig

afstressende. Kom i løstsiddende tøj og

skridsikre sko.

to. kl. 15:30-16:35 · start 09.02 · 279172

to. kl. 16:45-17:50 · start 09.02 · 279182

Fuglsanggårdsskolen, Virum ·

Anette Garsdal

14 x 1,5 lektioner · kr. 925,-

Motion i dit nærområde

Træningen foregår på hold med max. 8 deltagere

og ledes af en fysioterapeut. Du får

styrket din balance, reaktionsevne, muskelstyrke,

smidighed og udholdenhed. Der bliver

taget individuelle hensyn, således at alle

kan være med uanset alder og skavanker.

byparken

ma. kl. 10:00-11:10 · start 09.01 · 279057

Byparkens fælleshus, Allerød ·

Annette Marie Bengtsson

30 x 1,5 lektioner · kr. 1300,-

Prins valdemars Allé

to. kl. 10:00-11:10 · start 05.01 · 279077

to. kl. 12:15-13:25 · start 05.01 · 279087

Prins Valdemars Alle, Allerød ·

Annette Marie Bengtsson

30 x 1,5 lektioner · kr. 1300,-

kvittering medbringes

ved kursusstart

Egeparken

Der arbejdes med bevægelighed, styrke og

kropsbevidsthed. Til afvekslende musik

trænes kroppen igennem med fokus på de

enkelte kropsdele-og på kroppen som et

hele. Hver gang afsluttes med afspænding.

ti. kl. 10:00-11:30 · start 24.01 · 279217

Boligforeningerne Fælleshuset, Nærum ·

Helene Stoltenberg

13 x 2 lektioner · kr. 1070,


Musik · sang · drama

UndervisninG i AOF GentOFte · GlAdsAxe · lynGby-tAArbæk

Gospelkor - kom og syng med

Der er en ganske særlig og intens stemning

i gospelmusikkens lyd og budskab. Gospel

kan bringe smilet frem og få de små nakkehår

til at rejse sig. Vi vil synge flerstemmige

sange på et niveau, hvor alle med en

almindelig god sangstemme kan være med

og vores repertoire vil være så bredt favnende

som muligt med alt fra glade sange med

gang i til stille og intense ballader.

to. kl. 19.00-21.15 · start 01.03 · 281041

Stengård Skole, Kgs. Lyngby · Lærke Ølshøj

10 x 2,5 lektioner · kr. 995,-

rytmisk solosang

Rytmisk solosang er for den, der har stor

lyst til at synge og gerne vil lære at synge

bedre uden slid af stemmen. Undervisningen

tager udgangspunkt i hver enkelt elevs

evner og ønsker. Der kan arbejdes med bl.a.

vejrtrækning, støtte, teknik, klang og udtryk.

Stilarterne kan være alle former for

rytmisk musik: rock, pop, jazz, musical og

viser.

to. kl. 17.00-17.45 · start 19.01 · 282051

to. kl. 17.45-18.30 · start 19.01 · 282061

to. kl. 18.40-19.25 · start 19.01 · 282071

to. kl. 19.25-20.10 · start 19.01 · 282081

Søborg Skole, Søborg · Angelica L. Asp

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

ma. kl. 15.00-15.45 · start 16.01 · 282132

ma. kl. 15.45-16.30 · start 16.01 · 282142

ma. kl. 16.40-17.25 · start 16.01 · 282152

ma. kl. 17.25-18.10 · start 16.01 · 282162

Odinsvej 1, Kgs. Lyngby ·

Thomas Hübertz Jørgensen

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

klassisk sang

og stemmedannelse

Kunne du tænke dig at blive bedre til at

synge? Vi begynder med opvarming, hvor vi

sørger for at få åndedrættet og støtten til at

fungere, så vi kan skabe en smuk klang. Vi

arbejder med at fortolke sange. Repertoiret

er lieder, nordiske romancer, viser, musical

og evt. opera arier. Alle niveauer fra nybegyndere

til dig, der vil til optagelsesprøve på

Mgk eller DKDM.

to. kl. 17.00-17.45 · start 19.01 · 282201

to. kl. 17.45-18.30 · start 19.01 · 282211

to. kl. 18.40-19.25 · start 19.01 · 282221

Buddinge Skole, Søborg · Idil Alpsoy

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

jazzsang

Opfyld din vildeste jazzdrøm. Lær sangteknikken,

klangen, udtrykkene og fraseringen

rigtigt og fra bunden, eller øv dig i mere

komplicerede teknikker, hvis du allerede

har taget sangundervisning i jazz tidligere.

Vi lytter til forskellige numre og kunstnere,

fordyber os i jazzens univers og prøver selv

kræfter med genren i praksis. Kurset er for

begyndere såvel som øvede, og du bliver akkompagneret

på klaver

ti. kl. 19.00-19.45 · start 17.01 · 282251

ti. kl. 19.45-20.30 · start 17.01 · 282261

Buddinge Skole, Søborg · Mimi Terris

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

sang og stemmedannelse

Vi arbejder med stemmeøvelser, vejrtrækning,

tonedannelse og intonation. Vi beskæftiger

os også med musikteori og for

den, der er interesseret, vil grundlæggende

repertoire være en mulighed.

on. kl. 13.25-14.10 · start 01.02 · 282271

on. kl. 14.20-15.05 · start 01.02 · 282281

“Telefonfabrikken”, Søborg · Anna Ikilikian

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

Musikundervisere

Alice Busk Klarine, klaver 26628791

Angelica L. Asp Rytmisk solosang 60804362

Anna Ikilikian Klaver, violin, sangteknik 40375797

Ann-Cathrine Nesager Kor, jazz 26252089

Anne-Marie Christiansen Sang 41505592

Finn Jensen Guitar, saxofon 39662414

Henning Læssø Klarinet 25850670

Idil Alpsoy Klassisk sang og stemmedannelse 27480218

John Christiansen Klaver 48483680

Jon Severin Hansen Guitar, visesang 50512641

Jonko Jordanov Harmonika 39627175

Jøgvan Winther Korsang 39639344

Kåre Duhn Guitar, klaver 22981052

Leif Svensson Guitar, klaver, harmonuka, visesang 24274147

Mariane Bitran Spang-Hanssen Tværfløjte 27641912

Odd Stavne Klaver 45855984

Ole Jørgensen Korsang 51947922

Preben Cortsen Klaver 48795514

Thomas Hübertz Jørgensen Rytmisk solosang 28701750

Thomas Hansen Violin, Bratch 35220560

Thomas Roosen Guitar 31365122

Mimi Terris Jazzsang +46735445102

Lærke Ølshøj Gospelkor 60118558

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Guitar

on. kl. 10.00-10.45 · start 22.02 · 284031

on. kl. 11.00-11.45 · start 22.02 · 284041

“Telefonfabrikken”, Søborg · Finn Jensen

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

klaver

on. kl. 10.55-11.40 · start 11.01 · 286232

on. kl. 11.45-12.30 · start 01.02 · 286242

Ny Lyngbygård, Kgs. Lyngby · Odd Stavne

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

fr. kl. 11.25-12.10 · start 13.01 · 286133

Kulturskolen, Hellerup · Odd Stavne

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

on. kl. 19.00-19.45 · start 11.01 · 286191

on. kl. 19.55-20.40 · start 11.01 · 286201

on. kl. 20.40-21.25 · start 11.01 · 286211

Gladsaxe Musik -og Billedskole, Søborg ·

Odd Stavne

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

on. kl. 17.00-17.45 · start 11.01 · 286131

”Telefonfabrikken”, Søborg · Odd Stavne

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

Man er 2 deltagere

om at dele 1 lektion

UndervisninG i AOF nOrdsjællAnd

tag plads i pensionistkoret

Hvis du holder af at synge og tilbringe dejlige

stunder med nye og velkendte ansigter,

er Danmarks ældste pensionistkor noget for

dig. Vi synger primært danske sange, operettetoner

og viser.

to. kl. 10.00-11.40 · start 26.01 · 281047

Pilehuset, Holte · Jøgvan Winther

13 x 2 lektioner · kr. 1070,-

syng i Why not-koret

Why Not-koret er for dig, der elsker at

nynne med på Hanne Boel, Creedence Clearwater

Revival, Gasolin og Beatles. Dig der

bryder ud i sang når som helst og hvor som

helst-eller som drømmer om at gøre det. Du

behøver ikke at have en solist i maven, bare

du har nogenlunde styr på stemmen og lyst

til at synge sammen med andre.

on. kl. 20.00-22.00 · start 04.01 · 281966

Allerød Kommunale Musikskole, Allerød ·

Ann-Cathrine Nesager

16 x 3,5 lektioner · kr. 1040,-

klaver

on. kl. 08.30-09.15 · start 01.02 · 286251

on. kl. 12.40-13.25 · start 01.02 · 286261

on. kl. 15.05-15.50 · start 01.02 · 286271

”Telefonfabrikken”, Søborg · Anna Ikilikian

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

klaver/sangteknik/violin

ma. kl. 13.00-13.45 · start 16.01 · 289083

ma. kl. 13.45-14.30 · start 16.01 · 289093

ma. kl. 14.40-15.25 · start 16.01 · 289103

ma. kl. 15.25-16.10 · start 16.01 · 289113

ma. kl. 16.20-17.05 · start 16.01 · 289123

ma. kl. 17.05-17.50 · start 16.01 · 289133

ma. kl. 18.00-18.45 · start 16.01 · 289143

Gentoftegade 71, Gentofte · Anna Ikilikian

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

Guitar/saxofon

on. kl. 15.00-15.45 · start 18.01 · 289301

on. kl. 15.45-16.30 · start 18.01 · 289321

on. kl. 16.40-17.25 · start 18.01 · 289331

on. kl. 17.25-18.05 · start 18.01 · 289341

on. kl. 18.15-19.00 · start 18.01 · 289351

on. kl. 19.00-19.45 · start 18.01 · 289361

on. kl. 19.55-20.40 · start 18.01 · 289371

on. kl. 20.40-21.25 · start 18.01 · 289381

Søborg Skole, Søborg · Finn Jensen

19 x 1 lektioner · kr. 1365,-

violin

on. kl. 16.00-16.45 · start 01.02 · 283011

”Telefonfabrikken”, Søborg · Anna Ikilikian

10 x 1 lektioner · kr. 780,-

jazz med Whisper not

Whisper Not er et nordsjællandsk jazzorkester,

der spiler swingjazz, latin og andre

gode sange. Nu har du mulighed for at spille

sammen med Whisper Not.

ti. kl. 20.00-22.00 · start 03.01 · 281946

Allerød Kommunale Musikskole, Allerød ·

Ann-Cathrine Nesager

19 x 2,5 lektioner · kr. 1585,-

sang og stemmedannelse i

Kurset for dig, som har lyst til at bruge en lø.

på at få inspiration og redskaber til at kunne

bruge din stemme rigtigt og sundt. Du har

måske længe haft lyst til at gå til sang, men

har ikke haft muligheden en hel sæson.

lø. kl. 10.00-16.00 · 28.01 · 282247

Kulturhuset, Farum · Anne-Marie Christiansen

lø. kl. 10.00-16.00 · 10.03 · 282248

Mantziusgården, Birkerød ·

Anne-Marie Christiansen

1 gang· kr. 450,-

Musik • Sang • Drama

fortsætter på næste side

Musik · sang · drama

19


20

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

sang og stemmedannelse ii

lø. kl. 10.00-16.00 · 21.01 · 282376

Rungsted Skole, Rungsted Kyst · Anne-

Marie Christiansen

lø. kl. 10.00-16.00 · 31.03 · 282249

Kulturhuset, Farum ·

Anne-Marie Christiansen

lø. kl. 10.00-16.00 · 21.04 · 282256

Mantziusgården, Birkerød ·

Anne-Marie Christiansen

1 gang· kr. 425,-

sang- og stemmedannelse

Går du med en sanger i maven? Elsker du at

synge og har fået lyst til at lære at bruge din

stemme bedre? Har du lyst til at udforske

din stemmes muligheder i sang? Så er sangundervisning

noget for dig!

ma. kl. 16.00-17.50 · start 30.01 · 282236

ma. kl. 18.00-19.50 · start 30.01 · 282246

Stavnsholtskolen, Farum ·

Anne-Marie Christiansen

15 gange· kr. 1500,-

violin/bratch

ma. kl. 19.00-20.00 · start 20.02 · 283026

ti. kl. 18.00-20.00 · start 21.02 · 283066

on. kl. 18.00-18.02 · start 22.02 · 283106

Allerød Kommunale Musikskole ·

Thomas Hansen

10 gange· kr. 1250,-

Guitar

ma. kl. 15.00-20.00 · start 06.02 · 284017

Satellitten, Værløse ·

Jon Severin Hansen

10 gange· kr. 1230,-

on. kl. 15.00-22.00 · start 07.03 · 284106

Mantziusgården, Birkerød ·

Thomas Roosen

10 gange· kr. 1230,-

Undervisningssteder

Musik · sang · drama

Jon Severin

Hansen

Underviser i

Guitar og elbas

Guitar & elbas

ti. kl. 15.00-22.00 · start 21.02 · 284026

on. kl. 15.00-22.00 · start 22.02 · 284066

Mantziusgården, Birkerød ·

Jon Severin Hansen

to. kl. 16.30-19.30 · start 19.04 · 284107

Hillerød · Thomas Roosen · 6 gange·

kr. 750,-

ti. kl. 16.00-20.00 · start 21.02 · 284226

ma. kl. 14.00-19.00 · start 20.02 · 284266

Allerød · Leif Svensson · 10 gange·

kr. 1250,-

to. kl. 16.30-19.30 · start 26.01 · 284097

Hillerød · Thomas Roosen · 10 gange·

kr. 1230,-

Guitar & mandolin

ma. kl. 14.00-18.00 · start 20.02 · 284146

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Kåre Duhn

to. kl. 16.00-19.00 · start 23.02 · 284186

Rungsted Skole · Kåre Duhn ·10 gange·

kr. 1230,-

klaver & guitar

ma. kl. 11.00-13.00 · start 20.02 · 284326

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Kåre Duhn

10 gange· kr. 1230,-

visesang til eget

akkompagnement

ma. kl. 14.00-19.00 · start 20.02 · 284386

ti. kl. 16.00-16.55 · start 21.02 · 284426

on. kl. 16.00-20.00 · start 22.02 · 284466

Allerød · Leif Svensson · 10 gange·

kr. 1250,-

Aktivcentret Se Telefonfabrikken

Allerød Kommunale Musikskole Lyngevej 198 Allerød

Bagsværd Skole Bagsværd Hovedgade 157 Bagsværd

Bakkegården, Dagcentret Taxvej 18 Bagsværd

Bakkegårdsskolen Skolebakken 20 Gentofte

Biblioteket/Rådhuset Birkerød Stationsvej 36 Birkerød

Birkerød Idrætscenter Bistrupvej 1 Birkerød

Borgernes hus Søborg Hovedgade 79 Søborg

Buddinge Skole Kildebakkegårds Allé 155 Søborg

Byparkens fælleshus Byparken Allerød

Egegård Skole Se Gladsaxe Skole

Engelsborgskolen Engelsborgvej 66 Kgs. Lyngby

Engholmskolen Rådhusvej 5 Allerød

Frederiksborg Byskole Carlsbergvej 13 Hillerød

Frødings Allé 8 Søborg Søborg

Frødings Allé 8 A Søborg Søborg

Fuglsanggårdsskolen Askevænget 10 Virum

Gentofte Hovedbibliotek Ahlmanns Allé 6 Hellerup

Gentoftegade 71 Gentoftegade 71 Gentofte

Gilleleje Skole Parkvej 101 Gilleleje

Gladsaxe Hovedbibliotek Søborg Hovedgade 220 Søborg

Gladsaxe Musik -og Billedskole Telefonvej 8 Søborg

Gladsaxe Skole Gladsaxe Møllevej 127 Søborg

Gladsaxe Ungdomsskole Gladsaxevej 315 Søborg

Grafisk Værksted Havarthigården, Havarthivej 6 Holte

Havarthigaarden i Holte Havarthivej 6 Holte

Helsinge Skole Skovgårdsvej 17 Helsinge

Hovedbiblioteket i Allerød Frederiksborgvej 15 Allerød

Høje Gladsaxe Skole Skolesvinget 10 Søborg

Hørsholm Bibliotek Bibliotekstorvet 1 Hørsholm

Keramikværksted Mantziusgården Johan Mantziusvej 7B Birkerød

Kirkehavegaard i Allerød Kirkehaven 16 Allerød

Klinikken for krop og sjæl Hovedgaden 26 Hørsholm

Kulturcenter Mariehøj Øverødvej 246 Holte

Kulturhuset i Farum Stavnsholtvej 3 Farum

saxofon/klarinet

ma. kl. 13.00-18.00 · start 20.02 · 285026

Holte · Rachel Yatzkan · 10 gange·

kr. 1240,-

klarinet

ma. kl. 16.00-21.00 · start 20.02 · 285086

Toftevangskolen, Birkerød · Alice Busk

10 gange· kr. 1230,-

on. kl. 16.00-21.00 · start 04.01 · 285136

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Henning Læssø

15 gange· kr. 1706,-

Man er 2 deltagere

om at dele 1 lektion

klaver

ma. kl. 10.00-12.00 · start 20.02 · 286026

Birkerød · Alice Busk · 10 gange· kr. 1230,-

ti. kl. 16.00-21.00 · start 21.02 · 286066

Toftevangskolen, Birkerød · Alice Busk

10 gange· kr. 1230,-

ma. kl. 14.00-19.00 · start 20.02 · 286106

ti. kl. 16.00-20.00 · start 21.02 · 286146

on. kl. 16.00-20.00 · start 22.02 · 286186

Allerød · Leif Svensson · 10 gange·

kr. 1250,-

ma. kl. 18.00-21.00 · start 20.02 · 286226

Trørødskolen, Vedbæk · Kåre Duhn

10 gange· kr. 1230,-

to. kl. 16.00-19.00 · start 23.02 · 286266

Rungsted Skole · Kåre Duhn

10 gange· kr. 1230,-

ti. kl. 15.00-20.00 · start 21.02 · 286306

Stavnsholtskolen, Farum ·

John Christiansen

10 gange· kr. 1230,-

scan 2d-koden og

mere information.

klik på scanlife ikonet

på din mobil og hold

telefonens kamera

over koden.

Harmonika

ma. kl. 14.00-19.00 · start 20.02 · 287026

ti. kl. 16.00-20.00 · start 21.02 · 287066

on. kl. 16.00-20.00 · start 22.02 · 287106

Allerød · Leif Svensson · 10 gange ·

kr. 1250,-

to. kl. 15.00-16.30 · start 08.03 · 287146

to. kl. 17.00-17.55 · start 08.03 · 287186

Toftevangskolen, Birkerød ·

Jonko Jordanov

10 gange· kr. 1230,-

tværfløjte

ma. kl. 16.00-21.00 · start 20.02 · 285196

Lillerød Skole, Allerød ·

Mariane Bitran Spang-Hanssen

10 gange· kr. 1250,-

se navne og tlf.nr. på

undervisere på side 19

Kulturskolen Duntzfelts Allé 8 Hellerup

Lillerød Skole Frederiksborgvej 65 Allerød

Lillerødhallerne Banevang 7 Allerød

Lindegårdsskolen Lyngbygårdsvej 37-39 Kgs. Lyngby

Lundevang Skole Mørkhøjvej 233 Herlev

Lundtofte Medborgerhus Lundtofte Skolestræde 6 Kgs. Lyngby

Lundtofte Skole Nøjsomhedsvej 1-11 Kgs. Lyngby

Lyngby Stadsbibliotek Lyngby Hovedgade 28 Kgs. Lyngby

Lyngby Stadsbibliotek ”Loftet” Rustenborgvej 2A Kgs. Lyngby

Mantziusgården i Birkerød Johan Mantziusvej 3-5 Birkerød

Marie Kruses Skole Stavnsholtvej 29-31 Farum

Mariehøj Centret Se Kulturcenter Mariehøj

Mørkhøj Bibliotek Ilbjerg Alle 38 A Herlev

Ny Lyngbygård Toftebæksvej 17 Kgs. Lyngby

Nymosehave Stolpehøj 150 Gentofte

Nærum Body Center Nærumvænge 2 Nærum

Nærum Gymnasium Nærum Hovedgade 30 Nærum

Odinsvej 1 Baptistkirken Kgs. Lyngby

Prins Valdemars Alle Prins Valdemars Alle 8, 19. Allerød

Rudersdal Rådhus Øverødvej 2 Holte

Rungsted Skole Østre Stationsvej 1A Rungsted Kyst

Satellitten Bymidten 46 Værløse

Stavnsholtskolen Stavnsholtvej 43 Farum

Stengård Skole Triumfvej 1 Kgs. Lyngby

Studie yoga - Allerød M.D. Madsensvej 14-16 Allerød

Søborg Skole Frødings Allé 1 Søborg

Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 Gentofte

Telefonfabrikken Telefonvej 8 Søborg

Toftevangskolen Toftevej 3 Birkerød

Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 Kgs. Lyngby

Trørødskolen Gl. Holtevej 2 Vedbæk

Vadgård Skole Kong Hans Allé 32 Søborg

Værebro Skole Værebrovej 156 Bagsværd

Værkstedet i Lynge Kærhøjgaardsvej 7 A Lynge


it · edb

it kurser på

”telefonfabrikken” i søborg

tænd og sluk PC’ en

For dig, der er absolut nybegynder i computerverdenen.

Du lærer det mest grundlæggende

om din PC, lærer at bruge mus samt

får en introduktion til nogle af PC’ ens vigtigste

programmer-herunder internettet.

to. kl. 09:30-11:45 · start 26.01 · 291021

ti. kl. 10:00-12:15 · start 21.02 · 291201

Hans Peter Poulsen ·

2 x 2,5 lektioner · kr. 330,-

IT Gladsaxe

Grundlæggende edb - 1

Få en grundig introduktion til Windows og

tekstbehandling, spil og ikke mindst internettet,

så du lærer din computer og dens

mange muligheder at kende.

to. kl. 09:30-12:15 · start 09.02 · 291041

ti. kl. 10:00-12:45 · start 06.03 · 291211

Hans Peter Poulsen ·

3 x 3 lektioner · kr. 485,-

Grundlæggende edb - 2

Bliv bedre til at udnytte internettets mange

muligheder. Du lærer at søge oplysninger

om e-mail og sikkerhed på nettet, om at

bruge NemID til en række offentlige hjemmesider

og meget andet.

to. kl. 09:30-12:15 · start 08.03 · 291061

ti. kl. 10:00-12:45 · start 27.03 · 291221

Hans Peter Poulsen ·

3 x 3 lektioner · kr. 485,-

Grundlæggende edb

- for kvinder

Dette er til dig som ingen kendskab har til

EDB. Vi gennemgår, hvordan computeren

er bygget op og hvordan den arbejder. Du

lærer, hvordan man skriver breve i tekstbehandling

og surfer på internettet.

to. kl. 13:00-15:45 · start 15.03 · 291151

ti. kl. 17:00-19:45 · start 13.03 · 291161

Thor Kristjan Kidmose ·

3 x 3 lektioner · kr. 485,-

styr din computer

Kurset lærer dig at strukturere din arbejdsgang.

Du lærer at oprette mapper, flytte og

kopiere filer, downloade programmer fra

nettet og installere dem på din pc. Desuden

beskæftiger vi os med andre nyttige funktioner

i forbindelse med filbehandling.

to. kl. 09:30-12:15 · start 29.03 · 291081

Hans Peter Poulsen ·

3 x 3 lektioner · kr. 485,-

styr din computer - 2

Dette kursus er for dig, der gerne vil have

endnu bedre styr på programmer, filer og

mapper på din computer. Lær at opdatere og

optimere computeren så den kører fejlfrit og

starter hurtigt.

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 03., 04.03 · 291181

Michael Nyholm · 2 x 5 lektioner · kr. 575,-

nettets skattekiste

Dette kursus afslører ingen hemmeligheder,

men lærer dig hvordan du ringer gratis på

nettet med Skype, holder kontakten ved lige

via Facebook og så åbner vi porten op til de

gratis film og musikstykker der findes på nettet.

Hvis du aldrig har været på internettet

før, er dette kursus ikke for dig.

ti. kl. 13:00-15:15 · start 21.02 · 291131

ti. kl. 13:00-15:15 · start 13.03 · 291141

Thor Kristjan Kidmose ·

3 x 2,5 lektioner · kr. 495,-

din første tablet computer

(androide)

Hvis du er den lykkelige ejer af en androide

tablet, men endnu ikke behersker maskinen

eller er i tvivl om hvilke applikationer (apps)

du skal købe, er dette kursus stedet for dig.

Vi gennemgår alle de fingernemme tricks

der gør brugen af din tablet sjovere og lettere.

Du skal medbringe din egen tablet.

lø./sø. kl. 10:00-13:40 · 10., 11.03 · 291171

Thor Kristjan Kidmose ·

2 x 4 lektioner · kr. 480,-

Computeren - dit værktøj i

dagligdagen

Lær at bruge tekstbehandling og at lave sikkerhedskopier

af dine vigtige filer på computeren.

Brug sikkerhedsprogrammer til at

beskytte computeren mod skadelige programmer

og få mest muligt ud af Windows.

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 14., 15.04 · 291191

Michael Nyholm · 2 x 5 lektioner · kr. 575,-

Medbring gerne

egen bærbar PC

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Hjemmeside med Google

Vi gennemgår oprettelse, layout og de tekniske

tilpasningsmuligheder. Du behøver

ikke at kende til computerkoder, tekniske

fagudtryk eller været web master før. Her

er alt nemlig samlet i overskuelige og flotte

menuer, hvor du kommer længst med nysgerrighed

og musetryk.

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 25., 26.02 · 296021

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 24., 25.03 · 296031

Thor Kristjan Kidmose ·

2 x 5 lektioner · kr. 625,-

lær dit digitalkamera

at kende

- og bliv en bedre fotograf.

På kursets første dag arbejder vi med hvidbalance,

lukketid, blænde, ISO-værdier, fokusering

og lysmåling samt forskellige fotoøvelser.

Anden dag billedbehandler vi egne

billeder med gratisprogrammet Picasa. Kurset

er målrettet både de mindre/større kompakte

kameraer og spejlreflekskameraer.

lø./sø. kl. 10:00-14:35 · 04., 05.02 · 297141

Michael Nyholm · 2 x 5 lektioner · kr. 600,-

Fotokursus - kend dit kamera

- et kursus med udfordringer.

Du lærer at få det bedste ud af billederne

på computeren. Til billedbehandlingen

bruger vi Picasa. Vi gennemgår kameraets

programmer og arbejder med blænde, lukkertid,

hvidbalance, ISO-værdier og komposition.

Vi arbejder med forskellige fotoøvelser

og fotoudfordringer.

ma. kl. 17:15-20:00 · start 27.02 · 297151

Michael Nyholm ·

7 x 3 lektioner · kr. 1230,-

Photoshop Cs5 -

introduktionskursus

Du behøver ikke at have arbejdet med billedredigering

før! Vi gennemgår de grundlæggende

begreber som billedstørrelse, filtyper,

beskæring, niveauer, farvekorrektion og ser

kort på arbejdet med lag og filtre. Kurset er

målrettet nybegyndere i PhotoShop.

lø. /sø. kl. 10:00-14:35 · 31.03, 01.04 · 297161

Bo Jønsson · 2 x 5 lektioner · kr. 600,-

bliv dus med mobilen

- Kurset er for almindelige mobiltelefoner

med taster.

På dette korte kursus ser vi på det mest

almindelige, som telefonen kan. Du lærer

bl.a. at lægge telefonnumre ind, at sende

SMS beskeder, at aflytte din telefonsvarer.

Der bliver god tid til at øve dig og til at stille

spørgsmål.

on. kl. 13:00-15:15 · start 08.02 · 297111

on. kl. 13:00-15:15 · start 29.02 · 297121

Thor Kristjan Kidmose ·

3 x 2,5 lektioner · kr. 400,-

bliv dus med mobilen - 2

Du kan de mest simple ting med din mobiltelefon,

men mestrer ikke helt SMS ordbogen,

kameraet, musikafspilleren og deslige.

on. kl. 13.00-15:15 · start 21.03 · 297131

Thor Kristjan Kidmose ·

2 x 2,5 lektioner · kr. 290,-

IT kurser på ny lyngbygård

i kgs. lyngby

billedbehandling

med Picasa 3 - begyndere

Du lærer at bruge det gratis program Picasa

3 til at holde styr på billederne fra dit

digitalkamera Lav enkle billedforbedringer,

beskæring, finjustering af lys og kontrast,

”røde øjne” og meget mere.

on. kl. 10:00-12:15 · start 25.01 · 297022

Hans Peter Poulsen ·

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

videre med Picasa 3

Du kender allerede Picasa, men vil gerne

blive bedre til at arbejde med billedbehandling.

Gå i dybden med Picasas avancerede

funktioner.

on. kl. 10:00-12:15 · start 29.02 · 297042

Hans Peter Poulsen ·

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

IT • EDB

fortsætter på næste side

it · edb

21


22

AOF Gentofte · Gladsaxe · Lyngby-Taarbæk

Tlf. 39 69 33 33 · www.aof-gladsaxe.dk

IT kurser på kulturcenter

Mariehøj i Holte

bliv dus med mobilen

ti. kl. 13.15 - 15.30 · start 03.04 · 297127

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Thor Kristjan Kidmose

on. kl. 10.00 - 12.30 · start 04.04 · 297128

Kulturhuset, Farum ·

Thor Kristjan Kidmose

3 x 2,5 lektioner · kr. 400,-

Grundlæggende edb

Kom godt i gang med din computer. Du får

en grundig indføring i de mange muligheder,

der er i en computer med Windows 7.

Målgruppen er nybegyndere, og du behøver

derfor ikke at have siddet foran en computer

før.

ti. kl. 17.00 - 19.50 · start 10.01 · 291006

ti. kl. 10.00 - 12.50 · start 01.05 · 291019

3 x 3,3 lektioner · kr. 575,-

ti. kl. 13.00 - 15.00 · start 07.02 · 291017

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

Få styr på computeren

med Windows 7

Til dig, der er mere rutineret i brugen af

computeren, og som har brug for at vide

mere om oprettelse af mapper, cd/dvdbrænding,

USB nøgle, mp3-afspiller og kontrolpanelet.

Vi ser på de mere avancerede

emner i Windows 7.

ti. kl. 10.00 - 12.50 · start 06.03 · 291066

3 x 3,3 lektioner · kr. 575,-

tekstbehandling Word 2010

Kom på omgangshøjde med den nye udgave

af Word 2010. Vi ser på de grundlæggende

emner i Word som f.eks. formatering, afsnitsformatering

og tabeller til det mere udfordrende

i tabulatorer, grafik og sidelayout.

lø./sø. kl. 10.00 - 15.20 · 31.03, 01.04 · 293226

2 x 6 lektioner · kr. 690,-

ti. kl. 13.00 - 16.20 · start 01.05 · 293236

3 x 4 lektioner · kr. 690,-

regneark excel 2010

Lær den nye udgave af Excel 2010. Vi starter

med de grundlæggende emner som simple

formler og formatering, og arbejder os videre

til mere avancerede emner som funktion

og diagrammer. 03. og 04.3.12

lø./sø. kl. 10.00 - 15.20 · 03., 04.03 · 293336

2 x 6 lektioner · kr. 690,-

ti. kl. 09.00 - 12.20 · start 10.04 · 293346

Kulturcenter Mariehøj, Holte ·

Bo Jønsson

2 x 6 lektioner · kr. 690,-

it · edb

Bo Jønsson

IT underviser

PowerPoint 2010

Tips og tricks til at få gang i flotte præsentationer.

Målgruppen studerende, undervisere,

foredragsholdere og andre der gerne vil

gøre vil løfte deres præsentation, så den ser

professionel ud.

lø./sø. kl. 10.00 - 16.50 · 28., 29.04 · 295226

1 x 8 lektioner · kr. 460,-

Access 2010

Du får et solidt kendskab til mange af de

grundlæggende, relevante og mest brugte

funktioner. Du vil bagefter være i stand til at

arbejde selvstændigt, struktureret og langt

mere effektivt med Access.

lø./sø. kl. 10.00 - 15.20 · 12., 13.05 · 295516

2 x 6 lektioner · kr. 690,-

Officepakken excel, Word,

Powerpoint & Access

vælg mere end 2 kurser

og få 10% rabat

Programmering med C#

Vi genopdager en af ædle discipliner indenfor

IT. Vi skal se på, hvordan du laver dine

egne programmer. Kurset henvender sig til

begyndere. Vi skal arbejder med C#.

ti. kl. 18.00 - 20.00 · start 07.02 · 296116

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

WordPress til hjemmesider

WordPress er et uhyre effektivt værktøj til

oprettelse af mindre hjemmesider. Fordelen

ved WordPress er, at du ikke behøver en

masse teknisk viden, inden du går i gang og

så ser resultatet professionelt ud.

lø./sø. kl. 10.00 - 13.20 · 28., 29.01 · 296526

2 x 4 lektioner · kr. 460,-

on. kl. 18.00 - 20.10 · start 14.03 · 296536

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Bo Jønsson

3 x 2,7 lektioner · kr. 460,-

joomla CMs webdesign

Joomla er et populært, gratis program til

opbygning af hjemmesider. Du skal blot

have en grundlæggende viden om, hvordan

hjemmesider fungerer, derefter kan du oprette

din egen velfungerende hjemmeside i

Joomla.

on. kl. 18.00 - 20.10 · start 11.04 · 296586

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Bo Jønsson

3 x 2,7 lektioner · kr. 460,-

billedbehandling - Picasa

Hold styr på billederne fra dit digitale kamera

med gratisprogrammet Picasa 3. Vi gennemgår

programmets opbygning og mange

funktioner.

ti. kl. 10.00 - 12.00 · start 07.02 · 297137

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

on. kl. 18.00 - 20.50 · start 22.02 · 297146

3 x 3,3 lektioner · kr. 575,-

ti. kl. 13.00 - 15.50 · start 29.05 · 297138

3 x 3,3 lektioner · kr. 575,-

kamerateknik

Kurset er målrettet spejlreflekskameraer og

større kompakte kameraer. Vi arbejder med

hvidbalance, lukketid, blænde, ISO, fokusering

og lysmåling samt forskellige fotoøvelser.

Se også Fototur

on. kl. 18.00 - 20.10 · start 11.01 · 297518

ti. kl. 17.00 - 19.10 · start 13.03 · 297519

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Bo Jønsson

3 x 2,6 lektioner · kr. 460,-

lær dit digitalkamera at kende

Vi ser på programmer, hvidbalance og ISO,

og arbejder med forskellige fotoøvelser.

Kurset er målrettet de mindre kompakte

kameraer.

ti. kl. 13.00 - 15.00 · start 13.03 · 297546

ti. kl. 10.00 - 12.00 · start 29.05 · 297547

2 x 2,5 lektioner · kr. 290,-

Fototur

Fototuren er en opfølgning på kurserne i kamerateknik.

Vi afprøver funktioner og teknikker.

Vi mødes i Botanisk have i København.

Der bliver udleveret opgaver på dagen

som vi arbejder med.

sø. kl. 10.00 - 13.30 · 29.04 · 297556

Botanisk Have, København K · Bo Jønsson

1 x 4 lektioner · kr. 195,-

Fotostudie

Tips og tricks til hvordan du kan arbejder

med lyssætning i et fotostudie, som du og

har mulighed for at etablere selv. Undervisning

i et nyetableret fotostudie.

on. kl. 18.00 - 20.25 · start 09.05 · 297548

2 x 3 lektioner · kr. 295,-

Udv. billedbehandling

med GiMP

Avanceret billedbehandling på højde med

PhotoShop bare med gratis programmet

Gimp! Lær de mange avancerede muligheder,

der er i et avanceret program som Gimp.

ti. kl. 18.00 - 20.00 · start 17.04 · 297866

Kulturcenter Mariehøj, Holte · Bo Jønsson

4 x 2,5 lektioner · kr. 575,-

Medbring gerne

egen bærbar PC

it kurser i Hillerød

Se tekster til kurserne andet sted på

denne side og på nettet.

Grundlæggende edb

fr. kl. 10.00 - 14.25 · start 24.02 · 297908

2 x 5 lektioner · kr. 575,-

Få styr på computeren

fr. kl. 10.00 - 14.25 · start 16.03 · 297918

2 x 5 lektioner · kr. 575,-

billedbehandling - Picasa

fr. kl. 10.00 - 14.25 · start 13.04 · 297928

2 x 5 lektioner · kr. 575,-

kamerateknik

lø./sø. kl. 10.00 - 13.30 · start 14., 15.04 · 297529

2 x 4 lektioner · kr. 460,-

IT kurser i Gribskov

Se tekster til kurserne anden sted på

denne side og på nettet.

Grundlæggende edb

lø./sø. kl. 10.00 - 14.25 · 03., 04.03 · 293206

Kulturhuset, Helsinge ·

2 x 5 lektioner · kr. 400,-

on. kl. 17.00 - 19.00 · start 18.04 · 293207

Kulturhuset Pyramiden, Gilleleje ·

4 x 2,5 lektioner · kr. 400,-

Få mest ud af din PC

lø./sø. kl. 10.00 - 14.25 · 17., 18.03 · 293216

Kulturhuset, Helsinge ·

2 x 5 lektioner · kr. 400,-

on. kl. 17.00 - 19.00 · start 16.05 · 293217

Kulturhuset, Helsinge ·

4 x 2,5 lektioner · kr. 400,-

Internet

on. kl. 17.00 - 19.00 · start 22.02 · 293246

Kulturhuset Pyramiden, Gilleleje ·

4 x 2,5 lektioner · kr. 400,-

lø./sø. kl. 10.00 - 14.20 · 21., 22.04 · 293256

Kulturhuset, Helsinge ·

2 x 5 lektioner · kr. 400,


stikordsregister

5 seniorture i indre København ............6

5 seniorture omkring Østerport ...........6

A

Absalons København ....................7

Abstrakt akrylmaleri ....................15

Abstrakt maleri ........................15

Access 2010...........................22

Afspænding og bevægelse ...............16

Afspænding- og styrketræning ...........16

Akryl ................................15

Akrylmaleri ...........................15

Akryl og farveforståelse ..............14-15

Akvarel ...........................14-15

Akvarelmaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Alexanderteknik .......................16

AOF Seniorhøjskole......................5

Arbejdernes København .................7

b

Ballet - Kameliadamen ..................5

Berlin på blot 100 år.....................4

Besøg Camilla Plum .....................8

Bevægelse og velvære ..................16

Bevægelsestræning.....................16

Bevægelsestræning og callanetics.........16

Billedbehandling med Picasa 3 - begyndere 21

Billedbehandling - Picasa . . . . . . . . . . . . . . . .22

Billedkunst for børn ....................11

Biskop Absalons Borg og Københavns Slot ...8

Bjørn Nørgaards gobeliner................8

Bliv dus med mobilen ...............21-22

Bliv dus med mobilen - 2 ................21

Blomsterbinding .......................14

Bodytoning for kvinder .................16

Byparken .............................18

C

Carlsberg fortid, nutid og fremtid ..........7

Chiball ............................18

Cirkeltræning - crossfit ..................16

Computeren - dit værktøj i dagligdagen ....21

Conditori La Glace.......................7

Croquis - tegn en menneskekrop..........15

Cupcakes .............................12

Cykelslangesmykker ....................11

D

Da København brændte ..................7

De kendtes huse ........................7

Den arabiske spadseretur ................6

Det indre smil .........................17

Det nye Carlsberg .......................6

Din første Tablet computer (androide) .....21

Drabsvandring - mord på Nørrebro.........8

Dronningens gæstepalæ på Amalienborg....8

Dynamisk bevægelse og afspænding ......16

Dynamisk hatha-yoga ...................18

E

Efterfødsel ............................10

Efterfødselstræning - Bodyzumba .........10

Egeparken ............................18

El Camino - en rejse for krop og sjæl.....4-10

Elsk dig selv ............................4

En duft af bøger ........................5

Engelsk ..............................13

Engelsk for ordblinde ...................13

En lystvandring gennem Christianshavn .....6

Er det de rigtige mennesker,

der fylder i dit liv?.......................4

Er dit barn særligt sensitivt ...............3

F

Familiedag på GL. Holtegaard .............5

Familiegymnastik ......................11

Flamsk olieportræt .....................15

Flødeboller ...........................12

Fokus på ADHD .........................3

Forfatterværksted - 1 ...................10

Forstå din teenager......................3

Forårstur til Nyord og Vestmøn . . . . . . . . . . . .8

Fotokursus - Kend dit kamera ............21

Fotostudie ............................22

Fototur...............................22

Fransk ...............................13

Franskmændene vælger ny præsident ......4

Fransk pastelportræt ...................15

Frederik 6. og Frederiksberg Have..........8

Frederiksberg ..........................7

Fuck normal............................3

Førstehjælp ...........................10

Førstehjælp for voksne til børn ...........10

Få et bedre selvværd ....................4

Få mest ud af din PC ....................22

Få styr på computeren ..................22

Få styr på computeren med Windows 7 ....22

Få styr på sukkeret .....................12

G

Gastronomisk Herregårdstur ..............9

GL. Holtegaard - ........................5

Gospelkor - kom og syng med ............19

Gotved, bevægelse og afspænding ........16

Grafik ...............................14

Graviditetsyoga ........................10

Grundlæggende EDB ................21-22

Guitar ............................19-20

Guitar & elbas ........................20

Guitar & mandolin .....................20

Guitar/Saxofon ........................19

H

Hallands Väderö med sæler ...............9

Harmonika ...........................20

Havnerundfart med Peter Olesen ..........7

Hensyntagende specialundervisning ......13

Hildegard von Bingen ...................5

Historien om Amager ....................7

Historiske værtshuse ....................7

Hjemmeside med Google................21

Hold hjernen skarp .....................4

Hotel Bella Sky .........................8

Hundetræning .........................9

Hvalpetræning..........................9

Hvem kan du blive? .....................3

Hven med whiskydestilleri ..............9

Hven rundt på cykel .....................9

Hvordan skaber jeg lykkelige relationer? ....4

Højt skum over København ...............6

I

I Caroline Mathildes fodspor ..............8

Indisk gastronomi ......................12

Intensivt kursus i pastelportræt...........15

Intensivt olieportrætkursus ..............15

Intensivt tegnekursus ...................15

Internet ..............................22

I slavernes spor ........................6

Italiensk .............................13

Italienske egnsretter II ..................12

Italiensk til rejsebrug ...................13

I øllets fodspor .........................7

j

Jagttegnskursus.........................9

Japansk konfekt .......................12

Japansk maling-Kalligrafi og Sumi-e .......15

Japansk thé-ceremoni og japansk konfekt . .12

Jazzens saxofonister .....................4

Jazz med Whisper Not ..................19

Jazzsang ..............................19

Joomla CMS webdesign .................22

Juletraditioner på Teglkroen ..............7

k

Kamerateknik .........................22

Kastellet, Frederiksstaden og

Ny København..........................6

Kend din kommune - Rudersdal ...........6

Keramik ..............................14

Keramik/stentøj .......................14

Kinesisk - hverdagssprog for begyndere ....13

Klarinet ..............................20

Klassisk sang og stemmedannelse.........19

Klaver.............................19-20

Klaver & guitar ........................20

Klaver/Sangteknik/Violin ................19

Knyttede armbånd .....................11

KOL - træning - fokus på lunger ...........18

Kreativ maleweekend ...................14

Kreativt akrylmaleri ....................15

Kunst i Ribe og Nolde - museet ............9

Kunstrundvisninger .....................5

Kurser ved Julie S. Nielsen ...............11

Kvindernes internationale Kampdag .......4

L

Lammefjorden og Dragsholm slot ..........8

Lav dine egne smykker .................14

Lav fyldt chokolade og påskeæg ..........12

Leg, musik og bevægelse ................11

Lev i nuet og få mere tid..................4

AOF Nordsjælland

Tlf. 45 80 19 00 · www.nordsjaelland.aof.dk

Livet på Christiania ......................6

Lo-skolen i Helsingør.....................8

Lær at give kropsmassage ...............18

Lær dit digitalkamera at kende ........21-22

M

Mad fra Inka-riget......................12

Madlavning for den uvante kok ...........12

Madlavning for singler ..................12

Madværksted for børn og (bedste-)forældre 11

Malerkursus ..........................11

Maling - olie, akryl og akvarel ............15

Maskin- og håndbroderi ................14

Maskinstrik ...........................14

Mavedans – begyndere .................17

Mindfulness meditation.................10

Mindfulness og pilates ..................16

Mindful Pilates ........................16

Mindful tegning .......................15

Modeltegning - rundt om en model .......15

Motion for damer ......................16

Motion for M/K........................16

Motion i dit nærområde.................18

Motion og afspænding for seniorer .......16

Motion og bevægelse - Brystopererede . . . .18

Motion og bevægelse i vand .............18

Musik ................................19

Musik, leg og bevægelse ................11

Musikundervisere ......................19

Møbelpolstring ........................14

N

Narcissister ............................4

Natmandstur i København ................8

Naturvandringer ........................9

Navigation .............................9

Nettets skattekiste .....................21

Niveau - beskrivelse - sprog ..............13

Nørrebro - en arbejderbydel, der vil noget...6

O

Opera - Cavalleria Rusticana og Bajadser ....5

Opera - La Traviata ......................5

Op og ned langs Nyhavn..................7

Op på tå-ballet og bevægelse ............17

O

Perch´s The Salon &The handel............7

PhotoShop CS5 - Introduktionskursus......21

Pilates ...............................16

Pilates med Effekt ......................16

Pileflet ...............................14

Pisserenden............................7

Politihistorisk Museum...................8

Portrættegning/maleri .................15

Power Pilates..........................16

PowerPoint 2010.......................22

Prins Valdemars Allé....................18

Programmering med C# .................22

Puls og pilates .........................17

Puslestik (TM) .........................10

På kanten af Berlin ......................9

Q

Qigong - Da Mo Qigong .................17

Qi-gong med meditation ................17

r

Realisme og de ”gamle” maleteknikker ....15

Re-design.............................14

Regneark Excel 2010....................22

Russisk til rejsebrug ....................13

Rytmisk bevægelse for seniorer ..........16

Rytmisk solosang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

s

Salsa 2 ...............................17

Saltholm - 12 km fra Rådhuspladsen........8

Sang og stemmedannelse ............19-20

Saxofon/klarinet .......................20

Secret Garden ..........................5

Show Time ............................5

Skal der ske noget nyt i dit liv? ............4

Skulpturelle eksperimenter ..............14

Skæld mindre ud........................3

Slank dig let ............................3

Slægtsforskning – grundkursus ...........10

Slægtsforskning - Hjælp, jeg er kørt fast! . . .10

Slægtsforskning med PC og internet .......10

Slægtsforskning - øvede .................10

Smykkefremstilling .....................11

Snart pensionist - hvad så? ...............4

Social Intelligens .......................4

Sofiero - en kongelig have ................9

Sommeraften i Dragør ...................6

Sommerdag i Lübeck ....................9

Sort sol og Nationalpark Vadehavet ........8

Sov godt, min skat.......................3

Sov nok og godt ........................4

Spansk ...............................13

Speedbådskørekort......................9

Spøgelsestur i København ................8

Stemmetræning .......................13

Stemmetræning - weekend ..............13

Stimulastik ...........................11

Stjernebørn – særligt sensitive børn ........3

St. Magleby og Amagermuseet ............6

Stress af med maleri ...................14

Stress i studietiden .....................3

Strik til baby ..........................14

Styr din computer......................21

Sushi i alle sine former .................12

Svend Wiig Hansen - Rå figur..............5

Syng i Why Not-koret ...................19

Syning med tilskæring ..................14

Syning til baby.........................14

Søborg - 111 års historie .................6

Søllerød - den bevarede landsby ...........6

Søllerød før og nu .......................6

Sådan styrker du dit barns selvværd ........3

T

Tag plads i pensionistkoret...............19

Tai Chi Klassisk.........................17

Tapas ................................12

Tarzan og Barbie på hver sin skolebænk? ....3

Tegne- og malekurser ...................15

Tegneserie Workshop...................11

Tegning og maling for øvede .............15

Tegn og mal ...........................15

Tekstbehandling Word 2010 .............22

Tolstoj................................10

Træd ud af offerrollen ...................4

Træffes beslutninger også med maven? .....4

Tværfløjte ............................20

Tysk .................................13

Tænd og sluk PC’ en ....................21

U

Ud med hovedpine .....................10

Udv. billedbehandling med GIMP .........22

v

Varmtvandsbassin – nyligt brystopereret ...18

Velkommen på GL. Holtegaard ............5

Vesterbro..............................7

Vestre Kirkegård rundvisning ..............7

Videre med Picasa 3 ....................21

Viltre Vesterbro.........................6

Violin ................................19

Violin/bratch ..........................20

Visesang til eget akkompagnement .......20

Akryl og akvarel .......................14

W

WordPress til hjemmesider ..............22

y

Yoga .................................17

YogaFlow .............................18

Yoga og meditation.....................18

Yoga - workshop .......................18

Z

Zumba Fitness Dans ....................17

Zumba Gold...........................17

Zumba Gold - Pilates - Afspænding ........17

Zumba - Pilates - Afspænding ............17

Zumba - styrke - spænd af ...............16

Ø

Ørestaden - en enestående bydel ..........6

stikordsregister

23


-

-

-

-

-

Similar magazines