FORTEGNELSE ; Malerier, Skulpturer, Tegninger m. m

kunstbib.dk

FORTEGNELSE ; Malerier, Skulpturer, Tegninger m. m

, -r ( ‘V f,

FORTEGNELSE ;

over en Samling

Malerier, Skulpturer, Tegninger m. m

der udstilles og bortsælges til Fordel for

en dansk Billedhuggers Efterladte.

Adgangskort til Udstillingen er tillige Toinbolalod.

Aaktionen afholdes Mandag d. 10 Novbr. 1884, Kl. 10.

Tombolaen trækkes under Auktionen.

1. J. Gelert: Adelaide; Buste i Gibs.

SfT 2. Vilh. Groth: Stemning ved Stranden.

y/ 3. Gudmundsen-Holmgreen: En Munk. Kultegning.

75*4. O. Viggo P. Hansen: Oktoberdag ved Raavad.

5. Sigvard Hansen: Nedenfor Kulien.

/ / 6. Carl Hartmann: Isak bunden til Offerpælen. Skizze

brændt Ler.

7. Fru A. Heerfordt, f. Obelitz: Blomstrende Skovbund,

j 8. Axel Helsted: Trofast skal op at kjøre! |

9. — — : Trofast kjører. > Tegninger

10. — — : Vognen vælter.

Aq ' 11. Erik Henningsen: En Bondepige.

1>ZS" 12. Frants Henningsen: Paa Vej til Arbejdet.

V* 13. Oscar Herschend: Landskab.

1,0 14. Joh. Hoffmann: Sociarina; Buste i Gibs.

3*15. Niels Høgh: Medaillon i Gibs.

/i* 1 6 . V. Irminger: En Tigger. 1

* 17. - : Et Mød«. { Tegnmger.

yi l 8 . Karl Jensen: Parti ved Christiania.

5**19. Lauritz Jensen: Falstaff; Buste i Terrakotta.

3 1 20. Louis Jensen: En Mølledam.

7 21. Milton Jensen: Fra Limfjorden. ) Tegn-

'} 22. — — : Gade i Nykjøbing paa Mors. | inger.

''/i* 23. Holger Jerichau: En sjællandsk Landsbygyde.

3$ 24. Henrik Jespersen: En Skovbæk.

25. Ludvig Kabell: I Bøgeskoven.

35* 26. F. C. Kiærskou: Parti fra Zirl i Tyrol.

27. A. Kittendorff: Drenge paa en Stenplads. Aqvarel.

32 28. Frøken Johanne Krebs: Et Barnehoved.

^ 29. — — — : Et Kvindehoved. Pastel.

?:■>. 30. P. S. Krøyer: En Fisker fra Skagen.


lo t 31. Vilh. Kyhn: Henad Aften. Ved Rye Mølle.

TfcU (35) G-. E. Libert: Fra Hardanger.

2fc 33. Frøken A. Lilienberg: Parti i Dyrehaven.

^ 34. — — : Yed Fuglsangsmosen.

■ 55. — — : En Hønsekræmmer.

L>\ 56. Thorolf Pedersen: Ventetiden falder lang.

% 57. C. Peters. Diogenes. Skizze i brændt Ler.

/£ 58. C. L. Petersen: En Fiskerbaad.

6*2 59. Sophus Petersen: Efteraarets Frugter.

HO 60. Tom Petersen: Spillet skal begynde. Kultegning.

21 61. J. E. Carl Rasmussen: Storm. Aqvarel.

62. — — : Magsvejr. Aqvarel.

‘ 63. Rasmus Rasmussen, f 1883: Kvindehoved. Marmor.

7o 64. — — : Bachus som Barn. Gibs.

$0 65. L. A. Ring: Ved Maaltidet.

'v 66. J. Roed: En G-rævlingehund.

$l> 67. A. Rudinger: Parti fra Ordrup Mose.

A? 68. A. W. Saabye: N. A. Abildgaard. Skizze i brændt Ler.

69. Frøken Ch. Sannom: Fra Vestsjælland.

ty 70. A. Schiøtt: Et Studiehoved.

^7 1 . Alfred Schmidt: To Tørstige. 1

/tf 72. — — : Skaaltaler. 1 T egn'

10 73. — — : Hvorledes et Brev bliver til.J inSerti

74. O. Schondel: Roser. Aqvarel.

^ 75. A. Schovelin: Fra Fuglsangsmosen.

/i 76. Julius Schultz: Atliene. Medaillon i Terrakotta.

ilb 77. N. K. Skovgaard: Hedelandskab. *

fa 78. Carl Smith: En Frugtsælgerske fra Capri.) Skizzer

2^ 79. — — : En dandsende Faun. i i brændt

2l 80. — — : Moderglæde. J Ler.

7 81. Th. Stein: Konferentsraad Thomsen. Statuette i bronceret

Gibs.

% 82. — — : Landskabsmaler Brendstrup. Medaillon i Gibs.

//^83. — — : Johannes Wiedewelt, Medaillon i Gibs.

!2> 84. — — : Asmus Carstens. Medaillon i Gibs.

7 f 85. H. C. Stilling: Gade i Byen Norma i Volskerbjergene.

Aqvarel.

$ 86. C. Tersløse: Marked i Sorø.

i*i 87. A. Thiele: Parti fra Randersegnen.

35 88. Carl Thomsen: En romersk Præst. 1

SI 89. — — : Balscener. > Tegninger.

2f 90. — — : Ak, hvor forandret! j

7491. Frøken Emma Thomsen: En Fuchsia.

92. A. Thorenfeld: Jydsk Landskab.

bi 93. Frøken E. Thornam: Blomster i en Vase.

2/ 94. Frøken L. Thornam: Paa Høloftet.

30 95. J. Chr. Thørrestrup: En Kone fra Randersegnen.

fto 96. Venzel Tornøe: Optaget.

fØ 97. — — : En ung Fisker. 1

i, 98. — — : Et Kvindehoved. { Tegninger.

3/ 99. Frøken N. Tuxen: En blomstrende Pæon.

/?/ 100. F. Vermehren: En italiensk Hyrdedreng. Tegning.

- 101. C. R. Vogelsang: En Fisker ved sin Frokost.

2$ 102. E. Wennerwald: Fra Ordrup Mose.

9 103. Fr. Winther: Fra Kalkbrænderiet. Tegning.

/$Z 104. Chr. Zacho: Pinietræer ved Menton.

>2 105. P. Ølsted: En Skizzebog.

/ 106. C. F. Aagaard: Ved en Vindfælde iDyrehaven. Kultegning.

107. G. Achen: En Grusgrav. Motiv fra Rusland.

108. Frøken K. Agerskov: En Pige fra Læsø. ) Tegn-

"109. — — : Fyret ved Nordre-Røn. J inger.

Hf 110. Michael Ancher: En Fisker fra Skagen.

/2 H l- Fru Anholm: Motiv fra Rom. Aqvarel.

2 O 112. Fru A. Baadsgaard: En hvid Levkøj.

C 113. Otto Bache: Skoveng med Kvæg.

/ / 114. Frøken Vilhelmine Bang: Ved Skovbækken.

tø 115. C. Bartsch: Parti fra Fursø. Aqvarel.

/0%sll6. — : Faar ved et Gjærde. Tegning.

■2a 117. Alfred Benzon: I Dyrehaven.

118. R. V. Bertelsen: Ved Karrebækfjord.

119. — — : Susaaen ved Lille-Næstved.

// 120. Vilhelm Bissen: En Elefant. Terrakotta.


'ø f 121. Chr. Blaclie: Limfjorden ved Nibe.

26,122. J. H. Brandt: Svensk Landskab.

So 123. N. Bredal: Parti i Dyrehaven. Aqvarel.

i l 124. J. U. Bredsdorff: Parti fra Kairød.

£2 125. — — : Ved Salten Langsø.

^*126. H. A. Brendekilde: Mette har revet sig løs.

5^127. Carl Carlsen: I Smedien.

ZO 128. A. C. Riis-Carstensen: Fra Kapsejladsen ved Middelfart.

t f 129. — — : Ud for Skagen.

ZO 130. Fru Anth. Christensen, født Tscherning: Ærteblomster.

'f 131. R. Christiansen: Et gammelt Piletræ. Tegning.

//O 132. J. la Cour: Ved Stranden i Graavejr.

f'J 133. — — : Gletschere i Høj-Alperne.

y i 134. Frøken A. Dolilmann: Blomstrende Syren.

%0 135. — — : Ferskner. Pastel.

/.57 136. A. Dorph: Stemmer det?

l i 137. N. V. Dorph: En ung Moder.

(138. E. Dubufe: Bienfaisance, Kobberstik af H. Eichens.

f

More magazines by this user
Similar magazines